122 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Mindfulness jako metoda wspierająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Specjalistyczny kurs dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, podczas którego pokażemy, w jaki sposób wykorzystywać Mindfulness w pracy z konkretnymi sytuacjami problemowymi, a także jak kształcić odporność i elastyczność psychologiczną dzieci i nastolatków dzięki technikom uważności.
122 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
122 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Mindfulness jako metoda wspierająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Specjalistyczny kurs dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów, nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych, podczas którego pokażemy, w jaki sposób wykorzystywać Mindfulness w pracy z konkretnymi sytuacjami problemowymi, a także jak kształcić odporność i elastyczność psychologiczną dzieci i nastolatków dzięki technikom uważności.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Dzieci i młodzież są obecnie narażone na nieproporcjonalny, potężny i nieustający stres. Według statystyk coraz częściej przejawiają problemy ze zdrowiem psychicznym – z roku na rok rośnie liczba diagnozowanych depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pomóc dzieciom i nastolatkom w radzeniu sobie z obciążeniami, których na co dzień doświadczają.

Najnowsze badania wykazują wysoką skuteczność technik uważności w pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, prezentującymi trudne zachowania, mającymi problem z poczuciem własnej wartości oraz radzeniem sobie z emocjami.

Dzięki udziałowi w kursie, dowiesz się, jak dzięki wykorzystaniu technik mindfulness pomóc dziecku, które:

  • nie potrafi zdrowo i efektywnie zadbać o swoją regulację emocji,
  • bywa agresywne i miewa nieadekwatne do sytuacji wybuchy niekontrolowanej złości,
  • jest permanentnie zestresowane,
  • często jest smutne i markotne,
  • odczuwa przedłużający się niepokój,
  • nie potrafi radzić sobie z niepowodzeniami i ma niskie poczucie własnej wartości,
  • martwi się na zapas,
  • przejawia trudności w kontaktach rówieśniczych.

Kurs może stanowić element programu terapeutycznego ukierunkowanego na rozwijanie uważności u dzieci.

Najwyższej jakości filmy szkoleniowe
Kompleksowe materiały do pracy z dzieckiem
Najlepsi eksperci-praktycy
Po ukończeniu kursu
Będziesz świadomie wprowadzać elementy Mindfulness do codziennej pracy z dzieckiem i nastolatkiem, by zniwelować stres, zaburzenia lękowe, napięcia i trudności emocjonalne
Prześledzisz krok po kroku konkretne sytuacje problemowe, w których dzieci doświadczały wahań nastroju, lęku, wybuchów złości czy ataków agresji i autoagresji
Otrzymasz konkretne bajki terapeutyczne, zestawy ćwiczeń, scenariusze i treningi uważności dostosowane do problemów, jakie przejawia dziecko, oraz konkretnych celów pracy terapeutycznej
Pomożesz dziecku w rozwoju bardziej pozytywnego obrazu siebie, zwiększeniu samoakceptacji, wiary w siebie, rozwoju samodzielności, doświadczeniu poczucia kontroli
Wykorzystasz poszczególne techniki uważności w praktycznej pracy z dzieckiem celem uwolnienia negatywnych emocji, odreagowania napięcia oraz spojrzenia na problemy z innej perspektywy
Wyposażysz się w zestaw materiałów edukacyjnych dla rodziców dzieci, które mają problemy z wyrażaniem emocji i przejawiają zachowania kompulsywne
Wesprzesz swoich podopiecznych w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i psychospołecznych – na podstawie konkretnych przypadków, np. dzieci z zaburzeniami uwagi, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania, dowiesz się, jak zastąpić destrukcyjne rozwiązywanie problemów aktywnościami, które są elastyczne, twórcze i odpowiednie do wieku dziecka

Program kursu

MODUŁ I – REDUKCJA LĘKU, STRESU I NAPIĘCIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MINDFULNESS
+
✔ W jaki sposób rozpoznawać u dzieci objawy stresu, jak działa układ nerwowy w stanach napięcia i jakie mogą być konsekwencje ich długotrwałego utrzymywania się – przykład pracy z dzieckiem doświadczającym przewlekłego stresu
+
✔ Jak wspierać odporność i elastyczność psychologiczną dziecka dzięki technikom uważności – praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować proces pracy terapeutycznej ukierunkowanej na wyciszenie i relaksację
✔ Jak uczyć dziecko obserwowania samego siebie i swoich reakcji lękowych – wytyczne, jak kształtować w nim umiejętność rozpoznawania napięcia dzięki technikom uważności
✔ Uważność na oddech – przykładowe ćwiczenia wyciszające i relaksacyjne skuteczne w pracy z dzieckiem doświadczającym przewlekłego napięcia i lęku
✔ Narzędzia:
Skrypt zajęć ukierunkowanych na redukcję lęku i stresu dla dzieci i nastolatków w różnych przedziałach wiekowych
Przykłady zabaw i gier relaksacyjnych skoncentrowanych na pracy z oddechem, wspierających rozładowanie napięcia
Proste medytacje dla dzieci – możliwe do wykorzystania indywidualnie oraz na zajęciach grupowych
MODUŁ II – MINDFULNESS A KSZTAŁTOWANIE UWAŻNOŚCI NA EMOCJE – PRACA Z „TRUDNYMI” EMOCJAMI
+
✔ Jak pracować z dzieckiem doświadczającym złości, agresji i autoagresji nad skupieniem i koncentracją, by nauczyło się panować nad negatywnymi emocjami
+
✔ Sposoby budowania świadomości własnych odczuć, kształcenia wrażliwości na emocje i oswajania uczuć z wykorzystaniem technik uważności – pomysły do wykorzystania na zajęciach
✔ Nazwać emocje, czyli odczarować nieznane – w jaki sposób rozmawiać o emocjach z dziećmi na podstawie uważnościowych bajek terapeutycznych
✔ Świadomość własnego ciała jako sposób na lepsze rozumienie własnych emocji – jak połączyć Mindfulness z metodą Jakobsona oraz jogą
✔ Skupienie na mocnych stronach – za pomocą jakich technik uczyć dzieci dostrzegania pozytywów podczas obciążających emocjonalnie sytuacji
✔ Narzędzia:
Przykładowe rytuały uważności, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem doświadczającym wahań nastroju
Ćwiczenia zwiększające uważność na emocje i rozwijające pozytywne myślenie o samym sobie
MODUŁ III – UWAŻNOŚĆ W RELACJACH – PRACA Z DZIECKIEM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI W RELACJACH SPOŁECZNYCH
✔ Wzmacnianie empatii – pomysły na wykorzystanie Mindfulness jako narzędzia skutecznie wspierającego dziecko w budowaniu zdrowej relacji z innymi – opartej na życzliwości i akceptacji
+
✔ W jaki sposób wykorzystywać treningi uważności w pracy z dziećmi i nastolatkami o niskiej samoocenie i obniżonym poczuciu własnej wartości – techniki pomocne w terapii dziecka wyśmiewanego i stygmatyzowanego przez rówieśników
✔ Jak zaplanować pracę z dzieckiem doświadczającym wykluczenia społecznego – jakie gry i zabawy będą skuteczne, by zintegrować klasę/grupę dzieci, w której mamy do czynienia z wewnętrznymi podziałami
✔ Przykłady treningów uważności rozwijających kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych

Zawartość kursu

WYKŁADY SZKOLENIOWE

Ponad 6 godzin wykładów szkoleniowych, które zilustrują wykorzystanie treningów mindfulness w pracy z konkretnymi sytuacjami problemowymi
Ponad 6 godzin wykładów szkoleniowych, które zilustrują wykorzystanie treningów mindfulness w pracy z konkretnymi sytuacjami problemowymi
WSKAZÓWKI I NARZĘDZIA

Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek i scenariuszy do pracy z dzieckiem i nastolatkiem
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek i scenariuszy do pracy z dzieckiem i nastolatkiem
OPISY PRZYPADKÓW

Praca na case studies - studia przypadków dzieci zmagających się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, przewlekłym stresem, w których terapii wykorzystano elementy technik mindfulness
Praca na case studies - studia przypadków dzieci zmagających się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, przewlekłym stresem, w których terapii wykorzystano elementy technik mindfulness
ZESTAWY ĆWICZEŃ I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Konkretne zabawy, medytacje, relaksacje, bajki terapeutyczne dostosowane do celu pracy
Konkretne zabawy, medytacje, relaksacje, bajki terapeutyczne dostosowane do celu pracy

Prowadzący

Anna Stencelewicz
Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) oraz trening podejścia współczucia (Compassion) w The Mind Institute. Swoje doświadczenie i wiedzę nieustannie wzbogaca, biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach oraz webinarach poświęconych tematyce uważności (ang.mindfulness). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Justyna Tempska
Certyfikowana terapeutka uważności metodą Eline Snel, fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła trening MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) dla dorosłych w Poznaniu. Certyfikat metody Eline Snel© uzyskała w Academy for Mindful Teaching w Holandii. Swoje doświadczenie i wiedzę nieustannie wzbogaca, biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach oraz webinarach poświęconych tematyce uważności, komunikacji i pracy z ciałem.
Beata Nowicka-Misiewicz
Psycholog, trener, akredytowany coach ICF. Uważność jest obecna w jej życiu każdego dnia, uczy jej też swoje dzieci. Stosuje uważność w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ wierzy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności życiowych, dzięki której można zarządzać swoimi emocjami i stresem. Zajęcia z uważności na stałe gościły w jej pracy psychologa szkolnego - z dziećmi w w grupach przedszkolnych i w klasach 1-3 oraz na zajęciach indywidualnych ze starszymi uczniami.

Kup dostęp!

Mindfulness jako metoda wspierająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych

Sylwia Smyl
Pytania dotyczące kwestii technicznych

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Techniki Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą Jak redukować stres, lęk i napięcia emocjonalne wykorzystując trening uważności?
Mindfulness
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1228.77 PLN
Bajkoterapia jako holistyczna metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami zdrowia psychicznego i zaburzeniami neurorozwojowymi
Edukacja
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 613.77 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)