Kursy i programy Uniqskills

we współpracy z:
cena:
Darmowy dostęp
Data startu:
23.11.2022
we współpracy z:
cena:
Darmowy dostęp
Data startu:
18.11.2022

Webinar - Terapia systemowa w raku tarczycy

we współpracy z:
cena:
Darmowy dostęp
Data startu:
22.07.2022

Zapraszamy na bezpłatny webinar z udziałem dr hab. n. med. Jakuba Żołnierka. Podczas wykładu zostaną omówione dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kabozantynibu w leczeniu systemowym chorych z zaawansowanym lub rozsianym rakiem nerki na różnych etapach terapii sekwencyjnej. Wszystkie te dane przedstawione będą w oparciu o publikowane wyniki kontrolowanych badań klinicznych.

we współpracy z:
cena:
Darmowy dostęp
Data startu:
10.06.2022

Zapraszamy na bezpłatny webinar z udziałem dr n. med. Joanny Połowinczak- Przybyłek, adiunkta w Klinice Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.

we współpracy z:
cena:
Darmowy dostęp
Data startu:
26.11.2021
Asystent (Online)