609 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka

Polecamy
Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci doświadczających zaburzeń lękowych, sytuacji trudnych i problemów emocjonalnych.
uniqskills.landing.nlbadge1
609 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
609 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci doświadczających zaburzeń lękowych, sytuacji trudnych i problemów emocjonalnych.
Polecamy
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci doświadczających zaburzeń lękowych, sytuacji trudnych i problemów emocjonalnych.

Głównym celem  kursu jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju dziecka poprzez wprowadzenie do swojej praktyki bajkoterapii jako skutecznej metody pracy z dzieckiem, pozwalającej na obniżenie lęku, dowartościowanie, budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Kurs przeznaczony dla psychologów dziecięcych, terapeutów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wszystkich specjalistów, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać bajkoterapię w pracy z dziećmi.

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Zniwelujesz u swoich podopiecznych zaburzenia lękowe, napięcia i trudności emocjonalne poprzez wykorzystanie bajkoterapii.
Dowiesz się, jak być uważnym na reakcje dziecka podczas czytania oraz jak na podstawie tekstów rozmawiać z dziećmi o uczuciach i relacjach międzyludzkich.
Nauczysz się dobierać bajki terapeutyczne do wieku, możliwości percepcyjnych, zainteresowań dziecka i konkretnego problemu terapeutycznego.
Wykorzystasz poszczególne techniki bajkoterapii w praktycznej pracy z dzieckiem celem uwolenia negatywnych emocji, odreagowania napięcia oraz spojrzenia na problemy z innej perspektywy.
Poznasz sposoby konstruowania programów terapeutycznych w kontekście relaksacyjnym, psychoedukacyjnym oraz psychoterapeutycznym.
Wesprzesz podopiecznych w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, kreatywności i współpracy dzięki wykorzystaniu treningów twórczego myślenia.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

7 godzin materiału wiedo
7 godzin materiału wiedo
Prezentacje

Materiały z filmów do pobrania oraz bibliografia
Materiały z filmów do pobrania oraz bibliografia
Bajki terapeutyczne

Do wykorzystania w pracy z dzieckiem
Do wykorzystania w pracy z dzieckiem
Praktyczne scenariusze

Inspiracje terapeutyczne z pytaniami do rozmowy
Inspiracje terapeutyczne z pytaniami do rozmowy
Stała opieka merytoryczna

Wsparcie podczas trwania kursu
Wsparcie podczas trwania kursu
Egzamin zaliczeniowy

Sprawdzenie wiedzy nabytej w trakcie kursu
Sprawdzenie wiedzy nabytej w trakcie kursu
Certyfikat

Zaświadczający udział w kursie
Zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł 1. Wpływ bajkoterapii na niwelowanie zaburzeń lękowych i trudności emocjonalnych
+
✔ Wstęp do bajkoterapii jako metody terapeutycznej
Rola bajkoterapii w kontekście oswajania negatywnych emocji i radzenia sobie z sytuacjami lękotwórczymi.
Budowa, cechy, rodzaje bajek terapeutycznych – metodyka i wytyczne do planowania terapii.
Sposoby wykorzystywania w praktyce mechanizmów psychologicznych bajkoterapii: identyfikacja, naśladownictwo, porównywanie społeczne, kompensacja, odwrażliwianie.
✔ Nauka nazywania emocji i radzenia sobie z problemami dzięki bajkoterapii
Klasyfikacja poziomów kompetencji emocjonalnych dziecka.
Możliwości wykorzystania bajkoterapii do regulacji emocji dziecka – oddziaływanie na normalizację wstydu, strachu, gniewu.
Metafory i symbole w bajkach terapeutycznych – budowanie zasobów i wspieranie dziecka w oswajaniu, rozumieniu i akceptowaniu trudnych emocji.
✔ Konstruowanie scenariuszy i programów do indywidualnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi z wykorzystaniem elementów bajkoterapii
Metodyka doboru bajek do problemu terapeutycznego i indywidualnej sytuacji dziecka.
Wykorzystywanie mechanizmów racjonalizacji i konkretyzacji problemów celem niwelowania lęków dzieci, wskazania sposobów innego myślenia o sytuacjach lękotwórczych oraz wzmacniania poczucia pewności siebie.
Analiza treści bajki w terapii indywidualnej – jak wspólnie z dzieckiem szukać rozwiązań trudnych sytuacji.
Twórcza praca z kartami zadaniowymi w oparciu o bajki terapeutyczne – metody aktywne w przepracowaniu problemu.
Moduł 2. Bajkoterapia a rozwój kompetencji psychospołecznych dziecka
+
✔ Wspieranie umiejętności komunikacyjnych i nawiązywanie relacji z dzieckiem
Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania więzi z dzieckiem – kluczowy element przynoszący rozumienie i zmianę w procesie terapeutycznym.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w oparciu o bajkoterapię.
Wspieranie dzieci w koncentracji podczas czytania oraz w rozumieniu tekstu literackiego – analiza metod pracy.
Rozmowa z dzieckiem na podstawie bajki terapeutycznej – komunikacja niwelująca napięcie, budująca bliskość emocjonalną, akceptację i zrozumienie.
✔ Zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów bajkoterapii
Grupa wychowawcza jako odniesienie i wzór pozytywnych i negatywnych kontaktów społecznych.
Praktyczne wskazówki do kierowania dyskusją na zajęciach grupowych w taki sposób, by każdy uczestnik mógł uwierzyć we własne możliwości i osiągnąć cel terapeutyczny.
Sposoby dostosowywania zajęć do zróżnicowanej grupy uczestników, ich osobowości, emocji, sytuacji, w jakiej się znaleźli – tworzenie tła ekspresyjnych odniesień do tekstu literackiego.
Zasady stymulacji empatii i rozwoju więzi grupowej z wykorzystaniem ćwiczeń opartych o lekturę bajki terapeutycznej.
Moduł 3. Praktyczne zastosowanie bajkoterapii w kontekście terapeutycznym
+
✔ Metody wspierające w bajkoterapii
Rysunek jako projekcja wewnętrznych doświadczeń jednostki, odzwierciedlenie emocjonalnych konfliktów, pragnień, fantazji i postaw. Graficzne przedstawienie problemu celem przepracowania lęków.
Techniki wizualizacji pozytywnych obrazów oddziałujących na różne rodzaje zmysłów dziecka – rozwój wyobraźni i wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych na podstawie bajki terapeutycznej.
Drama – sposoby wykorzystania pacynek i kukiełek w pracy terapeutycznej z dzieckiem.
✔ Warsztat specjalistyczny z zakresu bajkoterapii
Określanie celu zajęć oraz zasady współpracy z rodzicami dziecka.
Zasady wstępnego przygotowania zajęć terapeutycznych w oparciu o środki bajkoterapeutyczne – praktyczne wskazówki organizacyjne.
Przykładowe programy zajęć bajkoterapeutycznych z wykorzystaniem elementów arteterapii, ludoterapii, choreoterapii, psychodramy w oparciu o treść bajki – sposoby na wgląd w siebie, refleksję, zmianę postaw, przekonań, zachowań.

Prowadzący

Magdalena Lange-Rachwał
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą Gestalt Play Therapy (terapia przez zabawę), sięgając także po elementy innych podejść. Posiada bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata.
Kamila Olga Stępień-Rejszel
Psycholog kliniczny, pedagog, doświadczony wykładowca akademicki, certyfikowany coach i trener, autor publikacji edukacyjnych, właścicielka firmy dydaktyczno-szkoleniowej. Aktywny członek PTP-Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe. Od ponad 10 lat pracuje z klientami z całej Polski, wykorzystując najnowsze badania i efektywne metody dydaktyczne bo „kocha uczyć”. Prywatnie zakochana żona i najszczęśliwsza mama na świecie!
>

Kup dostęp!

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
Płatność jednorazowa
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714
Pytania dotyczące kwestii technicznych

Biuro Obsługi Klienta
>> DO KATALOGU <<