Kursy i programy Uniqskills

Katalog > Produkcja

Dream team praktyków w technicznej opowieści o automatyzacji procesów magazynowych. Certyfikowane Profesjonalne Warsztaty Magazynowe doskonalące dla dyrektorów, kierowników i menedżerów centrum dystrybucyjnego lub magazynu, dyrektorów ds. zaopatrzenia, specjalistów ds. gospodarki materiałowej, członków zarządu, dyrektorów i kierowników ds. logistyki oraz osób decyzyjnych chcących poszerzyć wiedzę na temat usprawnień, które można wprowadzić w firmie, stosując nowoczesne rozwiązania magazynowe.

we współpracy z:
cena:
736.77 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Certyfikowane warsztaty doskonalące dla specjalistów zajmujących się zarządzaniem magazynem lub odpowiadających za logistykę i łańcuch dostaw.

we współpracy z:
cena:
244.77 PLN
153.75 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Certyfikowane warsztaty doskonalące dla szefów logistyki w firmach produkcyjnych i handlowych, logistyków zatrudnionych w firmach świadczących usługi logistyczne, dyrektorów operacyjnych, logistyków odpowiedzialnych za obsługę internetowych kanałów sprzedaży i szefów centrów dystrybucyjnych.

we współpracy z:
cena:
613.77 PLN
367.77 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Kurs szkoleniowy dla szefów produkcji pokazujący na konkretnych przykładach jak sprawnie zarządzać produkcją w przypadku wystąpienia sytuacji nieplanowanych takich jak epidemia, ale także awaria, spadek sprzedaży czy zerwanie łańcucha dostaw.

we współpracy z:
cena:
59 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Nasz kurs to gwarancja otrzymania wysokiej jakości merytorycznej oraz kompleksowej wiedzy na temat prewencji i postępowania powypadkowego oraz nowych wyzwań, jakie stoją przed Służbami BHP w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Na kurs zapraszamy pracowników służby BHP, osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracodawców przedsiębiorstw produkcyjnych.

we współpracy z:
cena:
1476 PLN
Data startu:
Nabór otwarty