Kursy i programy Uniqskills

Specjalistyczny kurs zawierający strategie prewencji, interwencji i skuteczne metody postępowania terapeutycznego

we współpracy z:
cena:
799 PLN
Data startu:
28.04.2020

Głównym celem kursu jest przekazanie kompleksowej i obszernej wiedzy oraz materiałów praktycznych, umożliwiających diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
26.03.2020

Specjalistyczny program szkoleniowy dla terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat metod terapii zaburzeń współwystępujących u osób z ASD.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
24.04.2020

Specjalistyczny kurs dla psychologów dziecięcych, pedagogów szkolnych i nauczycieli umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat terapii zaburzeń lękowych. Metody i techniki pochodzące z różnych nurtów psychoterapii zostaną zintegrowane w spójnym modelu pracy powiązanym ze studiami przypadków dzieci i młodzieży.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
27.02.2020

Intensywny kurs adresowany do przedstawicieli organów prowadzących placówki oświatowe, dyrektorów oraz pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli, szkół (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych), specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

we współpracy z:
cena:
449 PLN
Data startu:
Nabór otwarty