Kursy i programy Uniqskills

Katalog > Oświata

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla nauczycieli matematyki wszystkich szczebli nauczania. Na podstawie konkretnych rozwiązań przedstawimy narzędzia technologii informacyjnych i na przykładach pokażemy, w jaki sposób można je wykorzystywać celem wzbudzenia w uczniach kreatywności i zaangażowania.

we współpracy z:
cena:
499 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce Edukacji przez ruch, jako systemu pracy z dziećmi, który pozwoli na kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, wspomaganiu koncentracji, pracy mózgu i sensorycznego poznawania.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
16.12.2019

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z najnowszych technologii podczas zajęć języka angielskiego. Kurs zaznajamia ze wszystkimi tajnikami i ukrytymi funkcjami aplikacji, które są przystosowane do celów edukacyjnych, takich jak nauka nowych słówek czy zagadnień gramatycznych. Ponadto kurs przedstawia rozwiązania gamifikacyjne, które skłonią uczniów do nawiązywania współpracy między sobą i czerpania radości zarówno z indywidualnych, jak i grupowych sukcesów.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
27.11.2019

Specjalistycznym kurs, którego głównym celem jest rozwinięcie Twojej dotychczasowej wiedzy na temat narzędzi TIK i ich zastosowania na lekcji matematyki.

we współpracy z:
cena:
1400 PLN
Data startu:
27.11.2019

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie genetyki przy pomocy technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania doświadczeń oraz teoretycznej analizie eksperymentów.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
Nabór otwarty