100 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Edukacja przez ruch jako skuteczny system pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce Edukacji przez ruch, jako systemu pracy z dziećmi, który pozwoli na kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, wspomaganiu koncentracji, pracy mózgu i sensorycznego poznawania.
100 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
100 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Edukacja przez ruch jako skuteczny system pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce Edukacji przez ruch, jako systemu pracy z dziećmi, który pozwoli na kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, wspomaganiu koncentracji, pracy mózgu i sensorycznego poznawania.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Opis:

Autorski system Edukacja przez ruch jest zbiorem skutecznych technik i metod pracy w oparciu o naturalny i rytmiczny ruch człowieka. Poruszanie się zgodnie z rytmem aktywizuje wszystkie zmysły, wspiera rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i fizycznej dzieci, wykorzystując jednocześnie elementy integracji sensorycznej, żeby przygotować zarówno ciało jak i umysł do nauki. Najważniejszym założeniem systemu jest planowanie ruchu dziecka jako podstawy, powodującej aktywność poznawczą. Wszystkie zabawy systemu Edukacja przez ruch składają się z wielu różnych technik i ćwiczeń, które wspierają holistyczny rozwój dziecka.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania w praktyce Edukacji przez ruch, jako systemu pracy z dziećmi, który pozwoli na kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, wspomaganiu koncentracji, pracy mózgu i sensorycznego poznawania.

Podczas kursu uczestnicy zostaną wyposażeni w najbardziej pożądaną wiedzę z zakresu systemu EPR w efektywnej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dorota Dziamska autorka Edukacji przez ruch pokaże, jak konkretne metody i techniki systemu przełożyć na praktyczne zajęcia z dziećmi oraz jak właściwie wspierać dziecko w jego całościowym rozwoju.

Kurs dedykowany jest nauczycielom wychowania przedszkolnego, pedagogom, psychologom i terapeutom.

Podczas kursu dowiecie się:

• W jaki sposób doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową z wykorzystaniem zabaw interakcyjnych z elementami rytmicznych ćwiczeń grafomotorycznych?

• Jak kształtować u dzieci odporność emocjonalną emocjonalną z wykorzystaniem metody origami story?

• W jaki sposób wykorzystać zasady origami w nabywaniu u dzieci doświadczeń matematycznych?

• Jak zastosować w pracy z dziećmi graficzne ćwiczenia grafomotoryczne z rytmem i muzyką w tle wykonywane jedną ręką, oburącz lub naprzemiennie według uznania dziecka?

Przykłady ćwiczeń i zabaw
Praktyczna wiedza, wskazówki i inspiracje
Gotowe konspekty zajęć
Po ukończeniu kursu
Poznasz autorskie metody i techniki, dzięki którym dowiesz się, jak w praktyce realizować założenia autorskiego systemu Doroty Dziamskiej Edukacja przez ruch
Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania konspekty zajęć – dopasowane do wieku dzieci
Otrzymasz inspiracje oraz pomysły na rozwijanie sfery emocjonalnej, poznawczej i fizycznej u przedszkolaków
Poznasz ćwiczenia i zabawy kształtujące umiejętności grafomotoryczne i wyczucie przestrzeni u dziecka,
Dowiesz się, jak na zajęciach wykorzystywać gry interakcyjne z elementami swobodnego ruchu, aby doskonalić u dzieci poczucie własnego ciała
Podpatrzysz skuteczne metody pracy wspierające rozwój emocjonalny i kształtowanie empatii u dziecka

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowo i prezentacje

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę oraz prezentacje z filmów do pobrania
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę oraz prezentacje z filmów do pobrania
Zestaw autorskich konspektów

Przygotowanych przez Dorotę Dziamską
Przygotowanych przez Dorotę Dziamską
Materiały merytoryczne

Instrukcje jak krok po kroku przeprowadzić zajęcia z konkretnymi rodzajami ćwiczeń i zabaw
Instrukcje jak krok po kroku przeprowadzić zajęcia z konkretnymi rodzajami ćwiczeń i zabaw
Materiały do pobrania

Pakiet ćwiczeń, zabaw i gier z elementami ruchu i muzyką w tle
Pakiet ćwiczeń, zabaw i gier z elementami ruchu i muzyką w tle
Najlepsi eksperci

Zbiór wskazówek praktyków i ekspertów
Zbiór wskazówek praktyków i ekspertów
Spis literatury

Wykaz literatury oraz materiałów do wykorzystania w swojej pracy
Wykaz literatury oraz materiałów do wykorzystania w swojej pracy
Certyfikat ukończenia kursu

Potwierdzenie zdobytej wiedzy w formie certyfikatu
Potwierdzenie zdobytej wiedzy w formie certyfikatu

Program kursu

Moduł I
+
Ruch jako metoda wspierająca prawidłowy rozwój dziecka
+
Jak zaspokoić potrzebę ruchu u przedszkolaków we wszystkich grupach wiekowych, jednocześnie stymulując rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny?
W jaki sposób za pomocą konkretnych form ruchu synchronizować pracę mózgu, wspomagać koncentrację i sensoryczne poznawanie?
Zdobywanie doświadczeń matematycznych poprzez manipulowanie papierem i zastosowanie zasad origami.
Moduł II
+
Rozwój sfery emocjonalnej dziecka jako fundament jego całościowego rozwoju
+
Jak kształtować u dzieci odporność emocjonalną i nauczyć je rozumienia własnych emocji, wykorzystując metodę origami story?
W jaki sposób rozwijać u dzieci umiejętność zgodnej pracy w zespole oraz dzielenia się wspólną przestrzenią?
Empatia w przedszkolu, czyli jak uczyć dzieci wczuwania się w emocje innych oraz szanowania ich uczuć, wykorzystując baje postępujące?
Moduł III
+
Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych oraz wsparcie rozwoju fizycznego przedszkolaka
+
Usprawnienie motoryki małej dziecka poprze kreślenie wybranych znaków grafomotorycznych zgodnie z metodyką edukacja przez ruch.
W jaki sposób doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową u przedszkolaków w różnym wieku. Graficzne ćwiczenia grafomotoryczne z rytmem i muzyką w tle wykonywane jedną ręką, oburącz lub naprzemiennie według uznania dziecka.
Działania, które doskonalą poczucie własnego ciała u dziecka oraz jego ruchu w przestrzeni. Gry interakcyjne z elementami swobodnego ruchu i muzyką w tle.

Prowadzący

Dorota Dziamska
Redaktor merytoryczna, autorka systemu Edukacja przez ruch, koordynator grupy ekspertów piszących podstawę dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultant metodyczny, prezes Zarządu Polskiego Centrum Origami, dyrektor Pracowni Pedagogicznej im.prof. Ryszarda Więckowskiego.

Kup dostęp!

Edukacja przez ruch jako skuteczny system pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd służbowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Agata Szymczak
tel. 61 62 87 014

Zobacz również

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Nowatorskie metody nauczania języka niemieckiego
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)