SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki

Kup dostęp
Nabór otwarty
7 godzin
Tak

W SKRÓCIE:

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli biologii z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć. Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

- jak na lekcjach biologii wykorzystać nowoczesne techniki badawcze i jednocześnie realizować podstawę programową

- co zrobić, aby zachęcić uczniów do nauki biologii na przykładzie genetyki,

- jak skutecznie uczyć genetyki z wykorzystaniem autorskich programów nauczania?

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie genetyki przy pomocy technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania doświadczeń oraz teoretycznej analizie eksperymentów

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli biologii wszystkich szczebli nauczania, dyrektorów.

Praktyczne materiały

 

Narzędzia edukacyjne

 

Najlepsi eksperci

 

We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • Wyposażysz się w kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęciach biologii i wykorzystasz niestandardowe pomoce dydaktyczne.
 • Będziesz potrafił motywować i układać atrakcyjne programy zajęć dla uczniów o różnych kompetencjach w oparciu o doświadczenia specjalistów prowadzących praktyczne szkolenia z nauczycielami i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
 • Otrzymasz ciekawe doświadczenia, projekty prac badawczych oraz pakiet nieszablonowych scenariuszy zajęć na przykładzie nauki genetyki.
 • Przygotujesz własne interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji biologicznych uczniów.

Zawartość kursu

 • 7 godzin filmów szkoleniowych
 • Artykuły merytoryczne
 • Prezentacje
 • Pakiet wskazówek ze strony praktyków
 • Scenariusze zajęć
 • Bibliografia
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

 

Sylabus kursu

Moduł 1

Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki biologii?

 • Jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z – jak wykorzystać  potencjał uczniów pokolenia komputera i Internetu  i uniknąć nieporozumień.
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym.
 • Interakcja nauczyciel - uczeń w ujęciu neurobiologicznym – jak dzięki zmianie postawy nauczyciel może wpłynąć na zachowanie ucznia.
 • Jak wykorzystać odkrycia z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu na lekcjach biologii.
 • Nauczanie przez dociekanie (IBSE, Inquiry Based Sciecne Education), czyli jak zainteresować ucznia.

CASE STUDY: Genetyczne C.S.I. – jak działają metody molekularne stosowane w policji i kryminalistyce znane z filmów, gier i książek.

 

Moduł 2

Genom jądrowy – jak przystępnie wyjaśnić jego budowę i funkcję

 • Budowa i funkcja DNA - jak i z czego wykonać model helisy DNA.
 • Chromosomy – proste metody barwienia chromosomów mitotycznych u różnych organizmów.
 • Chromosomy płci a determinacja płci na przykładach różnych gatunków roślin i zwierząt.
 • Jak powiązać procesy zachodzące w czasie podziałów komórkowych z mechanizmami tworzenia gamet i dziedziczeniem?
 • Podział mitotyczny i mejotyczny w teorii i praktyce na przykładzie warsztatów „skarpetkowe chromosomy”.

CASE STUDY: Praktyczne przykłady prostej izolacji DNA oraz wykonania preparatów cytologicznych do obserwacji mikroskopowych chromosomów.

 

Moduł 3

Ćwiczenia i eksperymenty ułatwiające efektywne uczenie mechanizmów dziedziczenia

 • Praktyczne wskazówki, jak w ciekawy sposób wyjaśnić podstawowe pojęcia: fenotyp, genotyp, genom, homozygota (dominująca, recesywna), heterozygota.
 • I i II prawo Mendla, krzyżówki jedno wielogenowe, wsteczna, testowa, kwadrat Punetta, odstępstwa od praw Mendla: niepełna dominacja, kodominacja, allele wielokrotne, letalne, subletalne.
 • Mutacja niejedno ma imię – przedstawienie zjawiska na konkretnych przykładach (bakterie, rośliny, zwierzęta, człowiek).
 • Zastosowanie gier dydaktycznych i innych form aktywizacji uczniów na lekcjach biologii.
 • Proste doświadczenia, które może zaproponować nauczyciel, by uczyć jeszcze bardziej efektywnie w sposób angażujący ucznia.
 • Jak, wykorzystując modelowe organizmy (muszkę owocową, rzodkiewnik i drożdże), wytłumaczyć uczniom prawa rządzące genetyką – przykłady doświadczeń.

CASE STUDY: Propozycje i zestawy ćwiczeń dla uczniów opartych o modelowe organizmy: kukurydzę, drożdże, muszkę owocową.

Prowadzący

Dr hab. prof. UAM Ewa Chudzińska

Dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak

Dr Wojciech Glac

mgr Anetta Lewandowska-Wosik

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów – prezentacje, dokumentację, case study, artykuły itp.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne rozwiązanie testu uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Kup dostęp!

Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne
 • Wygodna i sprawdzona formuła online
1200 PLN

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 66 55 828