115 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki

Bestseller
Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie genetyki przy pomocy technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania doświadczeń oraz teoretycznej analizie eksperymentów.
uniqskills.landing.nlbadge2
115 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
115 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie genetyki przy pomocy technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania doświadczeń oraz teoretycznej analizie eksperymentów.
Bestseller
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE:

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli biologii z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć. Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

- jak na lekcjach biologii wykorzystać nowoczesne techniki badawcze i jednocześnie realizować podstawę programową

- co zrobić, aby zachęcić uczniów do nauki biologii na przykładzie genetyki,

- jak skutecznie uczyć genetyki z wykorzystaniem autorskich programów nauczania?

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do nauczania biologii na przykładzie genetyki przy pomocy technik opartych na zasadach aktywnego uczenia się i projektowania doświadczeń oraz teoretycznej analizie eksperymentów

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli biologii wszystkich szczebli nauczania, dyrektorów.

Praktyczne materiały
Narzędzia edukacyjne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Wyposażysz się w kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęciach biologii i wykorzystasz niestandardowe pomoce dydaktyczne.
Będziesz potrafił motywować i układać atrakcyjne programy zajęć dla uczniów o różnych kompetencjach w oparciu o doświadczenia specjalistów prowadzących praktyczne szkolenia z nauczycielami i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Otrzymasz ciekawe doświadczenia, projekty prac badawczych oraz pakiet nieszablonowych scenariuszy zajęć na przykładzie nauki genetyki.
Przygotujesz własne interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji biologicznych uczniów.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

7 godzin filmów szkoleniowych

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Artykuły merytoryczne

Oraz prezentacje
Oraz prezentacje
Pakiet wskazówek

Ze strony praktyków
Ze strony praktyków
Scenariusze zajęć

oraz bibliografia
oraz bibliografia
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Test końcowy

Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Certyfikat ukończenia

Zaświadczający udział w kursie
Zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł 1
+
Uczeń XXI wieku – jak go zaciekawić i zmotywować do nauki biologii?
+
Jak funkcjonuje mózg ucznia pokolenia Z – jak wykorzystać potencjał uczniów pokolenia komputera i Internetu i uniknąć nieporozumień.
Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna w ujęciu neurobiologicznym i ewolucyjnym.
Interakcja nauczyciel - uczeń w ujęciu neurobiologicznym – jak dzięki zmianie postawy nauczyciel może wpłynąć na zachowanie ucznia.
Jak wykorzystać odkrycia z dziedziny neurobiologii, w tym neurodydaktyki i neuromarketingu na lekcjach biologii.
Nauczanie przez dociekanie (IBSE, Inquiry Based Sciecne Education), czyli jak zainteresować ucznia.
CASE STUDY: Genetyczne C.S.I. – jak działają metody molekularne stosowane w policji i kryminalistyce znane z filmów, gier i książek.
Moduł 2
+
Genom jądrowy – jak przystępnie wyjaśnić jego budowę i funkcję
+
Budowa i funkcja DNA - jak i z czego wykonać model helisy DNA.
Chromosomy – proste metody barwienia chromosomów mitotycznych u różnych organizmów.
Chromosomy płci a determinacja płci na przykładach różnych gatunków roślin i zwierząt.
Jak powiązać procesy zachodzące w czasie podziałów komórkowych z mechanizmami tworzenia gamet i dziedziczeniem?
Podział mitotyczny i mejotyczny w teorii i praktyce na przykładzie warsztatów „skarpetkowe chromosomy”.
CASE STUDY: Praktyczne przykłady prostej izolacji DNA oraz wykonania preparatów cytologicznych do obserwacji mikroskopowych chromosomów.
Moduł 3
+
Ćwiczenia i eksperymenty ułatwiające efektywne uczenie mechanizmów dziedziczenia
+
Praktyczne wskazówki, jak w ciekawy sposób wyjaśnić podstawowe pojęcia: fenotyp, genotyp, genom, homozygota (dominująca, recesywna), heterozygota.
I i II prawo Mendla, krzyżówki jedno wielogenowe, wsteczna, testowa, kwadrat Punetta, odstępstwa od praw Mendla: niepełna dominacja, kodominacja, allele wielokrotne, letalne, subletalne.
Mutacja niejedno ma imię – przedstawienie zjawiska na konkretnych przykładach (bakterie, rośliny, zwierzęta, człowiek).
Zastosowanie gier dydaktycznych i innych form aktywizacji uczniów na lekcjach biologii.
Proste doświadczenia, które może zaproponować nauczyciel, by uczyć jeszcze bardziej efektywnie w sposób angażujący ucznia.
Jak, wykorzystując modelowe organizmy (muszkę owocową, rzodkiewnik i drożdże), wytłumaczyć uczniom prawa rządzące genetyką – przykłady doświadczeń.
CASE STUDY: Propozycje i zestawy ćwiczeń dla uczniów opartych o modelowe organizmy: kukurydzę, drożdże, muszkę owocową.

Prowadzący

Dr hab. prof. UAM Ewa Chudzińska
Genetyk, od ponad 20 lat nauczyciel akademicki, wieloletnia dyrektor do spraw dydaktyki Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Prowadzi warsztaty i wykłady dla szkół z zakresu genetyki. Aktywna propagatorka wiedzy o współczesnych zagadnieniach związanych z dziedziczeniem. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych, redaktor wydania przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów „Podstawy genetyki”, jak również współautor przekładu z języka angielskiego podręcznika „Krótkie wykłady. Genetyka” PWN. Certyfikowany tutor akademicki.
Dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak
Zajmuje się genetyką populacji roślin, szczególnie gatunków drzewiastych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień: odziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych na poziom zmienności genetycznej populacji; struktura genetyczna drzew leśnych; rozwiązywanie problemów taksonomicznych wybranych grup roślin z wykorzystaniem różnych markerów. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych oraz przewodnika do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów „Podstawy genetyki”, jak również współautor przekładu z języka angielskiego podręcznika „Krótkie wykłady. Genetyka” PWN.
Dr Wojciech Glac
Neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki. Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. W swojej praktyce akademickiej szeroko wykorzystuje grywalizację (od 2013 r.). Oprócz prowadzenia zajęć akademickich, badań naukowych i opieki nad kołem naukowym, angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej.
mgr Anetta Lewandowska-Wosik
Jest biologiem molekularnym od kilkunastu lat pracującym w Zakładzie Genetyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół Drosophila melanogaster i Drosophila suzukii (m.in. genetyka, odpowiedź na stresy, rozwój) - tego dotyczy realizowana przez nią praca doktorska, ale również wokół genetyki populacyjnej m.in. drzew leśnych.

Kup dostęp!

2 kursy za 1
Pakiet produktów

OFERTA TYGODNIA! Kupując kursy w pakiecie otrzymasz dostęp do dwóch kursów za cenę jednego.

Produkt 1
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie ewolucjonizmu
Dostęp dożywotni
Pełen program kursu TUTAJ
Produkt 2
Nowoczesne metody nauczania na lekcjach biologii na przykładzie genetyki
Dostęp dożywotni
Pełen program kursu TUTAJ
Cena
1227.77 PLN

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 66 55 828

Zobacz również

Nowatorskie metody nauczania języka niemieckiego
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK - interwał 1
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 60.27 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)