Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego

Program specjalistycznego kursu zawiera nowoczesne materiały, które pomogą wykorzystać na lekcjach najnowsze technologie, tak aby zainteresować uczniów, wspierać ich indywidualność i przygotować do egzaminów.
Partner

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego

Program specjalistycznego kursu zawiera nowoczesne materiały, które pomogą wykorzystać na lekcjach najnowsze technologie, tak aby zainteresować uczniów, wspierać ich indywidualność i przygotować do egzaminów.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE:

Program specjalistycznego kursu zawiera nowoczesne materiały, które pomogą wykorzystać na lekcjach najnowsze technologie, tak aby zainteresować uczniów, wspierać ich indywidualność i przygotować do egzaminów.

Do zadań współczesnego polonisty należy nie tylko przekazywanie wiedzy i realizacja podstawy programowej. Dziś nauczyciele języka polskiego muszą szukać skutecznych technik nauczania, które będą dopasowane do ucznia XXI wieku, spowodują jego większą aktywność i będą wspierać jego indywidualność.

Ten praktyczny, dostosowany do realnych potrzeb z uwzględnieniem podstawy programowej, kurs – jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego, którzy chcą:

• poznać najnowsze metody nauczania,

• otrzymać inspiracje do nieszablonowych zajęć,

• jeszcze bardziej zaaktywizować uczniów i zaangażować ich do czynnego udziału w zajęciach.

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli języka polskiego wszystkich szczebli nauczania, dyrektorów, osób, które chcą wykorzystać nowoczesne metody nauczania w swojej pracy dydaktycznej.

Praktyczna wiedza
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Poznasz najnowsze metody nauczania, dzięki którym zrealizujesz zagadnienia omawiane na lekcjach zgodnie z podstawą programową
Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania scenariusze i karty pracy na lekcje powtórzeniowe i podsumowujące przed egzaminami – dopasowane do poziomu uczniów
Otrzymasz inspiracje oraz pomysły na omówienie lektur, które zainteresują uczniów
Poznasz metody pracy z uczniem uzdolnionym, które zapewnią odpowiednie przygotowanie do konkursów i olimpiad
Dowiesz się, jak na lekcjach wykorzystywać elementy gier, aby zaangażować uczniów do pracy
Podpatrzysz skuteczne metody pracy z tekstem i analizowania poezji, które przełożą się na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowo-instruktażowe

W każdym module kilka nagrań, które obejżysz w wolnej chwili
W każdym module kilka nagrań, które obejżysz w wolnej chwili
Materiały dostępne online

Możliwość nauki z dowolnego miejsca
Możliwość nauki z dowolnego miejsca
Spis literatury

Gotowa dokumentacja
Gotowa dokumentacja
Profesjonalni prelegenci

W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów od ekspertów.
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów od ekspertów.
Dostęp 24h

Własne tempo pracy o dowolnym czasie
Własne tempo pracy o dowolnym czasie
Certyfikat

Potwierdzający ukończenia kursu
Potwierdzający ukończenia kursu

Program kursu

Gamifikacja i debata w nauczaniu języka polskiego
+
✔ Gra dydaktyczna – sposób na aktywizację i zaangażowanie uczniów
+
Jak przenieść na lekcję zasady i mechanizmy funkcjonujące w grze?
Jakie kolejne kroki musi podjąć nauczyciel, aby gamifikacja przyniosła określone efekty?
Konkretne propozycje gier do wykorzystania na lekcjach języka polskiego wraz z lekturami, przy których warto je zastosować.
Wykorzystanie e-zasobów przy powtarzaniu materiału z zakresu językoznawstwa.
✔ Debata oksfordzka i dyskusja panelowa - metody poznania opinii uczniów
Jakie są zasady przeprowadzania dyskusji panelowej na lekcji języka polskiego?
Do czego służy dyskusja panelowa i w jakiej sytuacji na zajęciach można ją zastosować?
Jak zorganizować debatę oksfordzką na języku polskim? Zalety i wady debaty oraz kompetencje, jakie dzięki niej nabywają i rozwijają uczniowie.
Kreatywne zajęcia - powtórzenie i podsumowanie materiału przed egzaminem
+
✔ Skuteczne narzędzia wykorzystywane na lekcjach polskiego
+
Kostki do gry i gra karciana oraz paragrafowa - niecodzienne pomysły na omawianie i podsumowanie lektury.
Filmowy scenariusz wiersza, wiersz a techniki malarskie, wiersz a gry łańcuszkowe, czyli lektura tekstów kultury za pośrednictwem technik wizualnych.
✔ Jak przygotować uczniów do analizy i interpretacji tekstów?
Praca z tekstem – analiza porównawcza. Jak poprowadzić lekcję, aby nauczyć uczniów odpowiednio analizować tekst?
Jak omawiać poezje na lekcjach języka polskiego? Rola kontekstu w interpretacji tekstu literackiego.
Wspieranie indywidualności ucznia w oparciu o dostępne zasoby
+
✔ Efektywne metody pracy uwzględniające indywidualność ucznia
+
Rodzaje inteligencji emocjonalnej, role w grupie, style uczenia się, poziomy wiedzy i preferencje zmysłowe-sensoryczne, czyli skuteczne narzędzia diagnozowania możliwości i potrzeb ucznia.
Analiza SWOT pracy ucznia i nauczyciela jako sposób organizowania procesów edukacyjnych , które sprzyjają uczeniu się.
✔ Sposoby na skuteczne realizowanie zadań w oparciu o dostępne narzędzia
Indywidualizacja nauczania a realizacja podstawy programowej – funkcjonalne patenty planowania modułów lekcyjnych oraz przestrzeni w klasie.
Jak odkryć prawdziwy talent i wygrywać konkursy i olimpiady – Roczny Plan Działań.

Prowadzący

Anna Podemska-Kałuża
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej.
Barbara Matusiak
Nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, ambasadorka Muzeum POLIN, absolwentka międzynarodowych seminariów poświęconych edukacji o Holokauście i prawach człowieka (we Francji, w Izraelu, Niemczech, Norwegii, USA), wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych.
Tomasz Fijałkowski
Nauczyciel z dwunastoletnim stażem. Pracę zawodową zaczynał w gimnazjum, teraz związany z liceum ogólnokształcącym w Śremie. W roku 2015 wydał debiutancką powieść fantastyczną „Antipolis”, wcześniej publikował poezję. Recenzent współpracujący z portalami czytelniczymi, bloger piszący o prywatnych fascynacjach lekturowych.
Małgorzata Budzik
Coach, edukator, trener komunikacji oraz kompetencji interpersonalnych, polonistka, nauczyciel praktyk.

Kup dostęp!

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do samodzielnego wydrukowania.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd służbowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną.

Kontakt

Agata Szymczak
tel. 61 62 87 014

Zobacz również

Nowatorskie metody nauczania języka niemieckiego
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Nowoczesne narzędzia w nauczaniu matematyki
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 613.77 PLN
Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK - interwał 1
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 60.27 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)