index
Patronat:

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego

language Polski
workspace_premium Certyfikat
live_tv Szkolenie online
Szkolenie zawiera:
smart_display 8 h materiałów video
all_inclusive Dostęp lifetime
content_copy Scenariusze zajęć
workspace_premium Certyfikat
PLN

Certyfikat

Poświadczający ukończenie kursu

Jesteśmy dumni z tego, że nasz kurs daje uczestnikom możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności i wiedzę. To ważne osiągnięcie, które może pomóc w rozwoju kariery i otwierać nowe możliwości zawodowe.

Jakie materiały edukacyjne otrzymasz, jeżeli kupisz kurs?

east Filmy szkoleniowo-instruktażowe - ponad 8 h materiałów video
east Gotowe scenariusze i karty pracy na lekcje powtórzeniowe i podsumowujące przed egzaminami
east Artykuły ze wskazówkami ekspertów
east Dostęp lifetime 24/7

Po ukończeniu kursu


 • Poznasz najnowsze metody nauczania, dzięki którym zrealizujesz zagadnienia omawiane na lekcjach zgodnie z podstawą programową.
 • Wyposażysz się w gotowe do wykorzystania scenariusze i karty pracy na lekcje powtórzeniowe i podsumowujące przed egzaminami – dopasowane do poziomu uczniów.
 • Otrzymasz inspiracje oraz pomysły na omówienie lektur, które zainteresują uczniów.
 • Poznasz metody pracy z uczniem uzdolnionym, które zapewnią odpowiednie przygotowanie do konkursów i olimpiad.
 • Dowiesz się, jak na lekcjach wykorzystywać elementy gier, aby zaangażować uczniów do pracy.
 • Podpatrzysz skuteczne metody pracy z tekstem i analizowania poezji, które przełożą się na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów.

Kto prowadzi szkolenie?

Anna Podemska - Kałużna
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego UAM w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu edukacji wielokulturowej oraz indywidualizacji nauczania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą również zagadnień wielozmysłowości w literaturze, kulturze i edukacji oraz nowoczesnych form komunikacji, zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej.
Barbara Matusiak
Nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych [np.: Polonista i historyk w nowej szkole, Drama na lekcjach języka polskiego]. Propaguje stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, uwielbia lekcje interdyscyplinarne [realizowane we współpracy z nauczycielami matematyki, chemii, języków obcych]. Od lat współpracuje z CKE i OKE. Jest pomysłodawczynią ogólnopolskiego konkursu „Literatura i film w USA. Młodzież pisze eseje”.
Tomasz Fijałkowski
Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Nauczyciel z dwunastoletnim stażem. Pracę zawodową zaczynał w gimnazjum, teraz związany z liceum ogólnokształcącym w Śremie. W roku 2015 wydał debiutancką powieść fantastyczną”Antipolis”, wcześniej publikował poezję. Recenzent współpracujący z portalami czytelniczymi, bloger piszący o prywatnych fascynacjach lekturowych.
Małgorzata Budzik
Coach, edukator, trener komunikacji oraz kompetencji interpersonalnych, polonistka, nauczyciel praktyk.

Program kursu:

arrow_forward_ios MODUŁ 1
Gamifikacja i debata w nauczaniu języka polskiego
arrow_forward_ios MODUŁ 2
Kreatywne zajęcia – powtórzenie o podsumowanie materiału przed egzaminem
arrow_forward_ios MODUŁ 3
Wspieranie indywidualności ucznia w oparciu o dostępne zasoby

MODUŁ 1
Gamifikacja i debata w nauczaniu języka polskiego

1. Gra dydaktyczna - sposób na aktywizację i zaangażowanie uczniów

 • Pierwsze kroki nauczyciela -gamifikatora.
 • Przykłady wykorzystania gier na lekcjach wraz z lekturami przy których warto je zastosować – Tetris, kreatywna lekcja z Minecraftem, poker kryterialny, Minecraft w perspektywie edukacyjnej – propozycje lektur.
 • Systematyczne kształcenie kompetencji komunikacyjnych jako nabywanie umiejętności świadomego uczestnictwa w kreowaniu współczesnej kultury – film szkoleniowy, dr Anna Podemska-Kałużna.
 • Wsparcie tradycyjnych metod nauczania nowoczesnym instrumentarium metodycznym - film szkoleniowy, dr Anna Podemska-Kałużna.
 • Lektury szkolne w erze cyfryzacji – propozycje metodyczne.
 • Metoda LEGO LOGOS i trójdzielna budowa lekcji języka polskiego z wykorzystaniem tej metody.
 • Teksty kultury wizualnej na Facebooku dla uczniów i nauczycieli.
 • Scenariusze zajęć:
  • „Próżny żal po szkodzie? Praca z „Żoną modną” z wykorzystaniem elementów gamifikacji
  • „Codzienne życie mieszkańców wsi Lipce na podstawie powieści „Chłopi” Władysława Reymonta

2. Debata oksfordzka i dyskusja panelowa - metody poznania opinii uczniów

 • Retoryka na językach – procedury przeprowadzania dyskusji panelowej i debaty oksfordzkiej.
 • Jak zorganizować debatę oksfordzką na języku polskim? Zalety i wady debaty oraz kompetencje, jakie dzięki niej nabywają i rozwijają uczniowie.

MODUŁ 2
Kreatywne zajęcia – powtórzenie o podsumowanie materiału przed egzaminem

1. Skuteczne narzędzia wykorzystywane na lekcjach polskiego

 • Kostki do gry i gra karciana oraz paragrafowa - niecodzienne pomysły na omawianie i podsumowanie lektury.
 • Filmowy scenariusz wiersza, wiersz a techniki malarskie, wiersz a gry łańcuszkowe, czyli lektura tekstów kultury za pośrednictwem technik wizualnych.
 • Przepis na powieść kryminalną – rozważania na temat popularności gatunku.
 • Czy „Król Edyp” jest kryminałem? – rozważania na temat rodowodu pewnego arcydzieła.
 • Kostka Rubika opowiada o epoce.
 • Jak się pisze przyszłość? – rozważania o science fiction i literaturze popularnej w oparciu o fragmenty powieści...
 • Twórcze pisanie i czytanie w kontekście dyskusji wokół kanonu lektur i kryzysu czytelnictwa – film szkoleniowy, Tomasz Fiałkowski.

2. Jak przygotować uczniów do analizy i interpretacji tekstów?

 • Praca z tekstem – analiza porównawcza. Jak poprowadzić lekcję, aby nauczyć uczniów odpowiednio analizować tekst?
 • Jak omawiać poezje na lekcjach języka polskiego? Rola kontekstu w interpretacji tekstu literackiego.
 • Kot w kulturze – ćwiczenia w zakresie analizy porównawczej – film szkoleniowy, Barbara Matusiak.
 • Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej - rola kontekstów kulturowych w interpretacji tekstu.
 • Scenariusze zajęć:
  • „Artysta” Sławomira Mrożka. Dyskusja o ambicjach
  • Jakimi wartościami należy kierować się w życiu? Praca z tekstem „Bema pamięci żałobny rapsod”...

MODUŁ 3
Wspieranie indywidualności ucznia w oparciu o dostępne zasoby

1. Efektywne metody pracy uwzględniające indywidualność ucznia

 • Rodzaje inteligencji emocjonalnej, role w grupie, style uczenia się, poziomy wiedzy i preferencje zmysłowe-sensoryczne, czyli skuteczne narzędzia diagnozowania możliwości i potrzeb ucznia.
 • Analiza SWOT pracy ucznia i nauczyciela jako sposób organizowania procesów edukacyjnych , które sprzyjają uczeniu się.

2. Sposoby na skuteczne realizowanie zadań w oparciu o dostępne narzędzia

 • Indywidualizacja nauczania a realizacja podstawy programowej – funkcjonalne patenty planowania modułów lekcyjnych oraz przestrzeni w klasie.
 • Zindywidualizowana praca z uczniem w oparciu o zasoby ucznia i nauczyciela – film szkoleniowy, Małgorzata Budzik.
 • „Odwrócona klasa” i design thinking – wykorzystajmy potencjał uczniów w praktyce.
 • Aplikacje na polskim, czyli warsztat pracy zaTIKowanego nauczyciela.

3. Pomysły na zajęcia

 • Wszystko jest poezją, każdy jest poetą. O niektórych wierszach Edwarda Stachury.
 • Poetycka teoria względności. Analiza i interpretacja wiersza Mariana Hemara.
 • Obraz społeczeństwa i konflikt pokoleń w „Tangu” S. Mrożka.

Dołącz do uczestników kursu

Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego

Kurs Online

Co otrzymasz w cenie kursu:

 • Filmy szkoleniowo-instruktażowe - ponad 8 h materiałów video
 • Gotowe scenariusze i karty pracy na lekcje powtórzeniowe i podsumowujące przed egzaminami
 • Artykuły ze wskazówkami ekspertów
 • Dostęp lifetime 24/7
 • Certyfikat

Płatność jednorazowa

PLN

Course Quality Guarantee ✔

Gwarantowane zniżki przy zgłoszeniach mnogich

 • 2 osoby - 15%
 • 3 osoby - 20%
 • powyżej 3 osób - 25%

Jak to działa?

Wybierz w kolejnym kroku ilość uczestników, Twój rabat naliczy się automatycznie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+