Kursy i programy Uniqskills

Katalog > Wszystkie

Cykl kursów pogłębiający wiedzę odnośnie zaburzeń behawioralnych, z jakimi mogą zmagać się psy. Istotne jest, by prawidłowo zdiagnozować występujący problem, zareagować i podjąć kroki, które w efektywny sposób mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian, które przyczynią się do poprawienia dobrostanu psa.

we współpracy z:
cena:
1200 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Cykl kursów pogłębiający wiedzę na temat zastosowania ziół w leczeniu chorób infekcyjnych układu oddechowego, układu pokarmowego, w chorobach cywilizacyjnych, układu nerwowego, zaburzeń hormonalnych oraz chorób skóry, których terapia jest niezwykle wymagająca i narzuca konieczność indywidualnego, holistycznego podejścia do pacjenta.

we współpracy z:
cena:
1300 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczną pracę z psami z problemami, tj. stres, lękliwość, nadpobudliwość, agresja czy zachowania kompulsywne, a także depresja czy stereotypie.

we współpracy z:
cena:
1845 PLN
Data startu:
20.05.2020

Cykl kursów dokształcających dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu mindfulness, treningu uważności i współczucia oraz TPT.

we współpracy z:
cena:
1600 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń mowy pochodzenia mózgowego u osób dorosłych.

we współpracy z:
cena:
1230 PLN
Data startu:
Nabór otwarty