Kursy i programy Uniqskills

Katalog > Edukacja

Głównym celem kursu jest przekazanie kompleksowej i obszernej wiedzy oraz materiałów praktycznych, umożliwiających diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.

we współpracy z:
cena:
1476 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Prawidłowe przygotowanie placówki oświatowej do nowego roku szkolnego zależy od znajomości przez dyrektora aktualnych przepisów prawa oświatowego oraz umiejętności krytycznej oceny dotychczasowego jej funkcjonowania.

we współpracy z:
cena:
613.77 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Certyfikowane szkolenie online dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy chcą lepiej zrozumieć i nauczyć się radzić sobie ze złością dzieci.

we współpracy z:
cena:
99 PLN
84.15 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Specjalistyczny program szkoleniowy dla nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, podczas którego pokażemy, jak w praktyce wykorzystać efektywne i adekwatne do bieżących realiów metody prowadzenia zajęć, tak aby zainteresować uczniów, wspierać ich samodzielność i kreatywność oraz realizować podstawę programową

we współpracy z:
cena:
1476 PLN
1,033.20 PLN
Data startu:
27.01.2022

Specjalistyczny kurs szkoleniowy przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego na wszystkich etapach nauczania, pokazujący jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, pracując zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik nauczania oraz narzędzi online.

we współpracy z:
cena:
1476 PLN
490.77 PLN
Data startu:
Nabór otwarty

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*