9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Zaburzenia współwystępujące u osób ze spektrum autyzmu – skuteczne metody terapeutyczne z uwzględnieniem najnowszych trendów

Zaczynamy za
Specjalistyczny program szkoleniowy dla terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat metod terapii zaburzeń współwystępujących u osób z ASD.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Zaburzenia współwystępujące u osób ze spektrum autyzmu – skuteczne metody terapeutyczne z uwzględnieniem najnowszych trendów

Zaczynamy za
Specjalistyczny program szkoleniowy dla terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat metod terapii zaburzeń współwystępujących u osób z ASD.
Data startu
24.04.2020
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Zaburzenia współwystępujące z ASD dotyczą ok. 80% osób. Funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest zdominowane przez podstawowe objawy charakterystyczne dla ASD, takie jak: zaburzenia komunikacji i interakcji społecznych oraz stereotypowe powtarzalne zachowania. Towarzyszyć mogą im objawy somatyczne, zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania. Jak skutecznie prowadzić terapię osób z ASD i współwystępującymi zaburzeniami, aby osiągnąć optymalne efekty w zakresie poprawy funkcjonowania tych osób?

Filmy szkoleniowe
Materiał merytoryczny
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Będziesz wiedział jak efektywnie prowadzić terapię osób z ASD oraz współwystępującymi zaburzeniami m.in. neurologicznymi, psychicznymi, zachowania czy niepełnosprawnością intelektualną.
Nauczysz się, w jaki sposób niwelować zachowania trudne u osób ze spektrum autyzmu poprzez zastosowanie metod i technik w oparciu o stosowaną analizę zachowania.
Poznasz jak działają i jak stosować wzmocnienia, aby rozwijać u podopiecznych zachowania pożądane.
Trafnie sklasyfikujesz zaburzenia przetwarzania sensorycznego w odniesieniu do zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz dostosujesz odpowiednie strategie terapeutyczne, które przyniosą najlepsze efekty.
Nauczysz się tworzyć indywidualny program terapeutyczny, który będzie dopasowany do uwarunkowań funkcjonowania Twojego podopiecznego.
Z powodzeniem wdrożysz metody terapeutyczne wspomagające rozwój ruchowy dzieci z ASD w codziennej pracy.
Będziesz potrafił rozpoznać trudności sensoryczne wpływające na wybiórczość pokarmową oraz zastosować najskuteczniejsze strategie pomagające w pracy z wybiórczością.
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące pracy nad zaburzeniami neurologicznymi u osób z ASD.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami z ASD oraz współwystępującymi zaburzeniami
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami z ASD oraz współwystępującymi zaburzeniami
Materiały dodatkowe

Przykładowe zabawy, pomoce terapeutyczne, scenariusze zajęć ukierunkowane na rozwój komunikacji
Przykładowe zabawy, pomoce terapeutyczne, scenariusze zajęć ukierunkowane na rozwój komunikacji
Rozwiązania terapeutyczne

Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek terapeutycznych, metod i technik pracy, przykłady diagnoz funkcjonalnych, przykładowe programy terapeutyczne
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek terapeutycznych, metod i technik pracy, przykłady diagnoz funkcjonalnych, przykładowe programy terapeutyczne
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Zaburzenia neurorozwojowe – sprzężenia współwystępujące z autyzmem: niepełnosprawność intelektualna
+
✔ Diagnoza funkcjonalna – podstawa opracowania programu terapeutycznego
Charakterystyka osób ze sprzężoną niepełnosprawnością (niepełnosprawność intelektualna) – omówienie specyfiki funkcjonowania osób z NI
Ocena strefy najbliższego rozwoju – lista najważniejszych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę przed opracowaniem programu
Wiek rozwojowy vs. wiek biologiczny u osób z ASD i niepełnoprawnością intelektualną
Narzędzia diagnostyczne pomocne w ocenie funkcjonalnej osoby autyzmem -przegląd i charakterystyka dostępnych narzędzi rekomendowanych dla osób w spektrum
Przykładowe diagnozy funkcjonalne dzieci na różnych poziomach funkcjonowania, jako punkt wyjścia w opracowywaniu programu terapeutycznego
✔ "Jak stworzyć indywidualny program na miarę” - opracowywanie programu terapeutycznego
Metody, podejścia i techniki wspomagania rozwoju osób z ASD
Nad czym warto pracować w kontekście programów edukacyjnych – omówienie kluczowych elementów
Jakie umiejętności rozwijać w pracy terapeutycznej osób z autyzmem i w jaki sposób – praktyczne wskazówki
Dobre praktyki: "jakie najistotniejsze informacje „wyciągnąć” z diagnozy funkcjonalnej opracowując program terapeutyczny wraz z przykładowymi programami
✔ Nieharmonijność rozwoju osób z ASD – możliwości i ograniczenia wynikające dla pracy terapeutycznej
Deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – charakterystyka, ocena i sposoby wspomagania rozwoju mowy, komunikacja alternatywna
Deficyt teorii umysłu – charakterystyka, ocena, problemy z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych i ich uzasadnianiem, sposoby rozwijania teorii umysłu
Organizacja środowiska pracy dla dziecka – jako jeden z elementów istotnych przy tworzeniu programu terapeutycznego, wsparcie wizualne w terapii
Przykładowe zabawy, pomoce terapeutyczne oraz scenariusze zajęć ukierunkowane na rozwój komunikacji
Zaburzenia neurologiczne w autyzmie (zaburzenia sensoryczne i motoryczne)
+
✔ Zaburzenia sensoryczne osób z autyzmem
Specyfika terapii u osób z ASD oraz współwystępującymi zaburzeniami przetwarzania sensorycznego – na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii
Objawy zaburzeń neurologicznych u osób z ASD w różnym wieku – analiza objawów zaburzeń percepcji dotyki i innych zmysłów
Strategie terapeutyczne pomocne w „porządkowaniu sensorycznego świata” - podejścia terapeutyczne, regulowanie wrażliwości sensorycznej, organizacja przestrzeni dziecka, sposoby radzenia sobie w codziennym życiu
Dobre praktyki: Scenariusze zajęć i propozycje zabaw wspomagających rozwój sensoryczny i motoryczny osób z autyzmem (ASD) w różnych grupach wiekowych
✔ Zaburzenia ruchowe w autyzmie
Problemy z planowaniem motorycznym w zakresie dużej i małej motoryki (charakterystyka zaburzenia, dyspraksja w ASD, trudności z samodzielnością i samoobsługą, problemy z zabawą, trudności szkolne)
Ocena sprawności ruchowej dzieci z autyzmem – wskazówki jak do diagnozować podopiecznego
Stereotypia ruchowe i aktywność fizyczna osób z autyzmem (ASD)
Scenariusze zajęć i propozycje zabaw wspomagających rozwój motoryczny (planowanie motoryczne, schemat ciała, obustronną koordynację i koordynacje wzrokowo-ruchową osób z autyzmem w różnych grupach wiekowych)
Omówienie metod terapeutycznych wspomagających rozwój ruchowy dziecka z autyzmem
✔ Zaburzenia odżywiania w autyzmie w kontekście problemów sensorycznych
Wybiórczość jedzeniowa i jej konsekwencje dla rozwoju dziecka z autyzmem - podstawowe elementy, na które należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii
Trudności sensoryczne wpływające na wybiórczość żywieniową – omówienie czynników wpływających na powstawanie problemów żywieniowych
Najskuteczniejsze strategie terapeutyczne pomagające w pracy z wybiórczością jedzeniową
Dobre praktyki: case study jak wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe wraz z przykładowymi planami
Terapia zachowań trudnych oraz zaburzeń psychicznych u osób ze spektrum autyzmu
+
✔ Zachowania trudne
Analiza funkcji zachowań podstawą interwencji - co i jak należy zrobić, aby nasza interwencja była skuteczna i dostosowana do potrzeb oraz możliwości naszych podopiecznych
Zaprezentowanie dostępnych metod i technik w oparciu o stosowaną analizę zachowania – jak modyfikować zachowania trudne i przeciwdziałać ich eskalacji
Wzmocnienia (i kary) - jak działają i jak je stosować, aby rozwijać zachowania pożądane, a redukować zachowania niepożądane
Dobre praktyki: Zachowania trudne a rodzina – dlaczego dla efektywnej terapii istotna jest współpraca z opiekunami podopiecznego
✔ Zaburzenia lękowe
Lęk jako konsekwencja stresu psychospołecznego, trudności w interakcjach społecznych, komunikacji, deficytów w zakresie teorii umysłu, zaburzeń sensorycznych u dzieci z ASD
Objawy zaburzeń lękowych u osób z ASD (fobie, zaburzenia lękowe napadowe, lęk uogólniony, mutyzm wybiórczy) - wskazówki diagnostyczne do pracy terapeutycznej
Oddziaływania pozafarmakologiczne w terapii zaburzeń lękowych - terapia wymienionych zaburzeń
Najefektywniejsze oddziaływania terapeutyczne – prezentacja działań, które można wykorzystać w pracy z podopiecznym.
✔ Zaburzenia nastroju
Charakterystyka zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, czyli kiedy mówimy o depresji, obniżonym nastroju a kiedy o rozwoju emocjonalnym
"Maski" zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży – na czym polega trudność pracy z dziećmi i młodzieżą
Choroba afektywna dwubiegunowa – objawy, rozpoznanie oraz potencjalne kierunki pracy z podopiecznym
Strategie terapeutyczne stosowane w pracy z zaburzeniami nastroju u dzieci i młodzieży z ASD

Prowadzący

Magdalena Charbicka
Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wiceprezes i współzałożyciel „Fundacji z ASPIracjami” działającej na rzecz osób ze spektrum ASD. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze ASD. Koordynatorka autorskich studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi „Diagnoza, terapia i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera”. Autorka książek „Dziecko z zespołem Aspergera” oraz „Integracja sensoryczna każdego dnia”.
Joanna Mikołajczyk
psycholog, pedagog specjalny, analityk zachowania i superwizor (BCBA i PLTB). Licencjonowany terapeuta behawioralny i superwizor Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (PLTB), z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), a także licencjonowany analityk zachowania oraz superwizor międzynarodowej licencji Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Związana z Fundacją Scolar w Warszawie, gdzie prowadzi terapię oraz konsultacje, opracowuje indywidualne programy terapeutyczne w oparciu o ocenę VB-MAPP oraz jest członkiem zespołu diagnostycznego Centrum Terapii Scolar.
dr n. med. Marta Tyszkiewicz-Nwafor
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała jako konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, a także poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i Pile. Prowadzi własną praktykę. Członek sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Bierze aktywny udział w licznych konferencjach psychiatrycznych w Polsce i za granicą.

Kup dostęp!

Zaburzenia współwystępujące u osób ze spektrum autyzmu – skuteczne metody terapeutyczne z uwzględnieniem najnowszych trendów
Płatność jednorazowa
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Marta Łyskawińska
tel. 61 66 83 184
>> DO KATALOGU <<