Akademia Masterclass 2.0
dla księgowych, dyrektorów finansowych
i doradców
podatkowych

Kompleksowy 3-miesięczny kurs z konsultacjami ekspertów, który zawiera najnowsze zmiany w zakresie rozliczeń podatku dochodowego

Partnerzy:

Oferowane na rynku całodniowe szkolenia omawiają pobieżnie zagadnienia, a to jest zdecydowanie za mało, by gruntownie przeanalizować problemy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji KIS i wyroków sądów. Kładąc nacisk przede wszystkim na praktykę, nasi eksperci każde zagadnienie opracowali w trzech aspektach:

 • część teoretyczna – z omówieniem i interpretacją obowiązujących przepisów,
 • część praktyczna – z analizą najnowszych kazusów i rozwiązaniami najczęstszych problemów księgowych,
 • część orzecznicza – z prezentacją aktualnych opinii dyrektora KIS i orzeczeń.

Data startu:
Nabór otwarty

Program

Cena:
zł netto

Zapisz się
>

Akademia jest adresowana do tych osób, które chcą:

 • kompleksowo zaktualizować swoją wiedzę w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • zoptymalizować działania sprzedaży i zakupu oraz uniknąć zbędnych kosztów ,
 • poprawić wynik finansowy swojej firmy,
 • przygotować się do egzaminów państwowych – teoretycznie i praktycznie,
 • uniknąć poważnych kar w razie kontroli skarbowej.

Ścieżka kształcenia Akademii Masterclass 2.0

Akademia Masterclass przeprowadzi Cię kompleksowo od A do Z przez 6 strategicznych obszarów tematycznych, analizując ponad 100 trudnych przypadków rozliczeń podatku dochodowego

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu podatku CIT po zmianach przepisów?

Na kursie doradca podatkowy Samir Kayyali wraz z gronem ekspertów wyjaśnią krok po kroku, jak ustalać moment rozpoznania przychodu, kiedy stosować metodę kasową, jak kalkulować wysokość przychodów w kontekście preferencyjnej stawki CIT, kiedy wprowadzać korektę przychodu lub kosztu wstecznie, a kiedy na bieżąco? Czy nieodpłatne świadczenie stanowi przychód? Czy różnice kursowe kredytu na nabycie spółki zależnej trzeba zakwalifikować do zysków kapitałowych? Kogo dotyczy i jak liczyć podatek minimalny? Jakie koszty podlegają opodatkowaniu od przerzuconych dochodów? Kiedy opłaca się tworzyć Podatkowe Grupy Kapitałowe?

Jak prawidłowo kwalifikować wydatki do KUP i NKUP?

Eksperci wyjaśnią, jak ustalać moment ujęcia kosztów w wypadku kosztów pośrednich i bezpośrednich? Rozliczać koszty na przełomie roku? Obliczać koszty finansowania dłużnego? Jakie dokumenty zebrać, by wpisać wierzytelności w KUP? Jak dokumentować koszty samochodów firmowych, wydatki na rzecz pracowników i kontrahentów, usługi doradcze i reklamowe, by nie były podważane przez US? Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?

Jak rozliczać podatek u źródła na nowych zasadach?

Eksperci wskażą, jakie przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła oraz jaką dokumentację zbierać od zagranicznych kontrahentów w wypadku zwolnienia i ubiegania się o zwrot pobranego podatku. Kiedy można zastosować zwolnienie z podatku, chociaż został przekroczony limit dochodu? Na co uważać przy najmie samochodu i zakupie biletu lotniczego w ramach zagranicznej podróży służbowej pracownika?

Jak prawidłowo dokumentować ceny transferowe?

Podczas Akademii eksperci wyjaśnią, jak identyfikować powiązania kapitałowe, bezpośrednie i pośrednie, zarządcze, osobowe oraz majątkowe. Jak prawidłowo dokumentować ceny transferowe, przeprowadzać benchmark i wypełniać formularz TP-R?

Jak ominąć pułapki z rozliczaniem podatku PIT po nowelizacji

Na kursie dowiesz się, jaka dokumentacja ma wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy i jak rozliczać wieloetatowców i zleceniobiorców. Jak ustalać składkę zdrowotną przy zbiegu różnych form opodatkowania? Dla kogo jest korzystne opodatkowanie podatkiem liniowym – jak ustalać składkę zdrowotną, co jeśli składkę zdrowotną zaliczy się do kosztów? Komu się opłaca opodatkowanie na ryczałcie? Z jakich ulg i preferencji można skorzystać? Kiedy można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu? Jak opodatkowywać i oskładkować wynagrodzenie kadry kierowniczej?

Amortyzacja – rozwiązania trudnych przypadków

Eksperci wyjaśnią, na czym polega metoda liniowa, degresywna i jednorazowa amortyzacji. Jak dokonywać odpisy amortyzacyjne ulepszonych środków trwałych? Kiedy powstaje przychód przy sprzedaży środka trwałego i czy trzeba naliczyć VAT?

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminów na główną księgową i doradcę podatkowego.

Podczas kursu

uporządkujesz i zaktualizujesz swoją wiedzę, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy po wielokrotnych zmianach przepisów
gruntownie przygotujesz się do egzaminów państwowych dzięki kompleksowemu ujęciu tematów i praktycznym analizom podatkowych kazusów
wybronisz się przed fiskusem, merytorycznie uzasadniając swoje rozliczenia na podstawie najnowszych orzeczeń i stanowisk Dyrektora KIS
otrzymasz sprawdzone rozwiązania, jak realnie zmniejszyć wysokość odprowadzanych podatków i unikniesz zbędnych firmowych kosztów
zyskasz procedury, dzięki którym udowodnisz rzetelność przeprowadzonych transakcji i domniemanie niewinności przed organami kontrolnymi
otrzymasz praktyczne materiały w formie jasnych instrukcji z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku dochodowego
poprawisz wynik finansowy swojej firmy, optymalizując działania sprzedaży i zakupów
wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe
poznasz najnowsze interpretacje organów skarbowych

Program Akademii

BLOK 1

Przychody – jak ustalać moment rozpoznania przychodu, źródła przychodu, kiedy stosować preferencyjną stawkę i jak wprowadzać korekty

Część 1
Część teoretyczna
 • Przychód podatkowy CIT – co jest, a co nie jest przychodem podatkowym CIT? Które przychody są zwolnione z opodatkowania? Czym są przychody z zysków kapitałowych i przychody z innych źródeł?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego – jak go ustalać? Na czym polega zasada pierwszeństwa? Co to jest metoda kasowa i kiedy można ją zastosować?
 • Preferencyjna stawka 9% – kto może ją zastosować? Jak kalkulować wysokość przychodów? Czy wliczać odszkodowania i przychody z umorzenia odsetek? Jakie kryterium obowiązuje w w zakresie małego podatnika?
 • Nieodpłatne świadczenie – czym jest na gruncie podatku CIT i kiedy stanowi przychód? Jak ustalać wartość nieodpłatnego świadczenia?
 • Korekty a podatek CIT – co to jest korekta in plus i in minus? Kiedy należy wprowadzać korektę przychodu lub kosztu wstecznie, a kiedy na bieżąco? Co jeśli przyczyną korekty nie jest oczywista omyłka?
 • Podatek minimalny: kogo dotyczy? Jak go obliczać i na czym polega uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania? Ile wynosi stawka podatku minimalnego? Jakie obowiązują zwolnienia i wyłączenia z nowego podatku?
 • Podatek od przerzuconych dochodów: co to są przerzucone dochody? Kogo dotyczy podatek od przerzuconych dochodów? Jakie koszty podlegają opodatkowaniu?
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe: czym jest PGK? Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, który umożliwia utworzenie PGK? Jakie powiązania mogą wystąpić pomiędzy spółkami tworzącymi PGK? Jak rozliczać straty poniesione przez spółki na nowych zasadach?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Czy odsetki od lokat bankowych są przychodami z zysków kapitałowych?
 • Podatnik zaciągnął kredyt na nabycie spółki zależnej – czy różnice kursowe w związku z tym kredytem trzeba zakwalifikować do zysków kapitałowych?
 • Co jeśli podatnik przekroczy próg przychodów uprawniających do stawki 9% w trakcie roku, czy trzeba korygować zaliczki od początku roku i zapłacić odsetki?
 • Podatnik otrzymał zaliczkę na poczet dostawy towaru, która zostanie wykonana w następnym miesiącu – czy ta zaliczka będzie dla niego przychodem?
 • Podatnik nie otrzymał należnych środków pieniężnych – czy musi wykazać przychód?
 • Co gdy w Okresie rozliczeniowym, w którym powinno nastąpić zmniejszenie przychodów, podatnik nie osiągnął przychodu lub osiągnął przychody niższe od kwoty zmniejszenia?
 • Kiedy opłaca się tworzyć Podatkowe Grupy Kapitałowe?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie rozliczeń przychodów
BLOK 2

Jak prawidłowo kwalifikować wydatki do KUP i NKUP?

Część 1
Część teoretyczna
 • Koszt podatkowy – jakie warunki trzeba spełnić, by dany wydatek można było zaliczyć do KUP? Które wydatki zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT? Jaka jest różnica pomiędzy kosztami pośrednimi i bezpośrednimi? Kiedy koszty pośrednie można zaliczyć do kosztów podatkowych?
 • Moment ujęcia kosztów – jak go ustalać w przypadku kosztów pośrednich i bezpośrednich? Koszty podatkowe na przełomie roku – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Rozliczenia kosztów finansowania dłużnego – co to jest podatkowa EBIDTA? Jak obliczyć koszty finansowania dłużnego? Ile wynosi nowy limit? Które transakcje nie stanowią NKUP?
 • Strata – w jakich sytuacjach może być kosztem? Jakie dokumenty należy zebrać w celu wpisania wierzytelności w KUP? Kiedy można wpisać w KUP wierzytelności nieściągalne? Jak rozliczać utracone zaliczki i niedobory magazynowe?
 • Mienie powierzone pracownikowi – jak rozliczać wydatki związane z firmowymi samochodami używanymi do celów służbowych i prywatnych? Jak spisać koszty zakupu sprzętu służbowego pracowników wykorzystywanego na cele prywatne? Jak rozliczać wydatki na ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenia wynikające z przepisów BHP?
 • Wydatki na rzecz pracowników i kontrahentów – czy koszty związane z organizacją imprez integracyjnych, okolicznościowych, narad i konferencji zawsze będą NKUP? Co z abonamentami medycznymi, posiłkami i napojami dla pracowników, prezentami, bonami, świadczeniami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych?
 • Usługi doradcze, reklamowe – jak je dokumentować, by zaliczenie ich do kosztów nie zostało podważone przez skarbówkę?
 • Kiedy ująć w kosztach składki z tytułu przychodów ze stosunku pracy i na ubezpieczenia społeczne pracownika po zmianie przepisów?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Jakie przyjąć ramy kwalifikacji do KUP, by dany wydatek nie był zakwestionowany przez skarbówkę?
 • Kiedy jest kosztem podatkowym wynagrodzenie pracownika – co gdy wynagrodzenie zapłacimy „po dziesiątym”?
 • W jaki sposób rozliczyć delegację pracownika, jeśli używał prywatnego samochodu i oprócz paliwa poniósł koszty np. przejazdu autostradą?
 • Samochód w leasingu – jak obliczyć proporcję kosztu podatkowego leasingowanego samochodu? Co z OC, NNW, AC i GAP?
 • Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie NKUP i KUP
BLOK 3

Jak rozliczać podatek u źródła na nowych zasadach

Część 1
Część teoretyczna
 • Podatek u źródła – co to takiego i kogo dotyczy? Jakie przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła w zakresie PIT i CIT?
 • Stawki – kiedy należy zastosować 19%, 20% i 10%, a kiedy nie trzeba płacić podatku u źródła?
 • Certyfikat rezydencji podatkowej – jak go uzyskać? Jakie informacje musi zawierać? Na jaki okres obowiązuje? Czy potwierdzając rezydencję podatkową, można posłużyć się kopią? Czy wystarczy wersja elektroniczna tego dokumentu?
 • Zwolnienia z poboru podatku – jakie oświadczenia zbierać od kontrahentów zagranicznych? Jak weryfikować kontrahentów z zachowaniem należytej staranności? Komu składać oświadczenia w zakresie PIT i CIT? Jakie sankcje grożą w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w deklaracjach?
 • Zwrot pobranego podatku – w jakim terminie można go uzyskać? Jaką dokumentację należy dołączyć do wniosku?
 • Opinia o preferencji WHT – w jakich sprawach i do kogo o nią wnioskować? Kto może się o nią ubiegać i na jaki czas obowiązuje? Ile wynosi opłata?
 • Podatek u źródła od 2023 r. – jak wywiązać się z nowych przepisów?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Kiedy można zastosować zwolnienie z poboru podatku, chociaż został przekroczony limit dochodu?
 • Czy usługi informatyczne wykonywane przez kontrahenta zagranicznego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła?
 • Czy subskrypcja podlega pod podatek u źródła?
 • Najem samochodu osobowego i zakup biletu lotniczego w ramach zagranicznej podróży służbowej pracownika – na co uważać?
 • Usługa reklamowa na Facebooku a podatek u źródła
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie poboru podatku u źródła
BLOK 4

Jak prawidłowo dokumentować ceny transferowe?

Część 1
Część teoretyczna
 • Podmioty powiązane – kim są? Na czym polega wywieranie znaczącego wpływu? Jak identyfikować powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie, zarządcze, osobowe oraz majątkowe?
 • Ceny transferowe – czym są i do czego są wykorzystywane? Jakie transakcje podlegają dokumentacji cen transferowych? Jak ustalać podstawę opodatkowania podmiotów powiązanych? Co jeśli w transakcjach między podmiotami powiązanymi dojdzie do zaniżenia dochodu?
 • Dokumentacja cen transferowych – kto ma obowiązek ją sporządzać? Ile wynoszą progi transakcyjne w dokumentacji cen transferowych? Czy brak straty podatkowej zawsze zwalnia z obowiązku dokumentowania? W jakim terminie należy złożyć dokumentację?
 • Kurs euro – jak go ustalać w transakcjach transferowych?
 • Dokumentacja lokalna – kogo obowiązuje i z jakich elementów powinna się składać?
 • Analiza danych porównawczych – kto ma obowiązek ją przeprowadzać i jak się z niej wywiązać?
 • Formularz TP-R – kto ma obowiązek go złożyć, gdzie i w jakiej formie? Kto może go podpisać? Co zmienił w raportowaniu Polski Ład? Według jakich wzorów należy obliczyć wskaźniki rentowności?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Jan Kowalski posiada udziały w spółce A o wartości powyżej 25% oraz jest członkiem zarządu spółek B i C. Czy Jan Kowalski jest podmiotem powiązanym ze spółkami B i C?
 • Anna Nowak jest menedżerem ds. sprzedaży w spółce D. Zajmuje się tam promocją i strategią marketingową. Czy wywiera ona znaczący wpływ na spółkę D?
 • W jaki terminie należy przeprowadzić benchmark?
 • Jak wypełniać krok po kroku formularz TP-R – na co zwrócić szczególną uwagę?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa w zakresie dokumentowania cen transferowych
BLOK 5

Podatek PIT – jak ominąć pułapki z naliczaniem zaliczek i rozliczaniem składki zdrowotnej

Część 1
Część teoretyczna
 • Oświadczenia i wnioski od osób fizycznych – jaka dokumentacja ma wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy? Kiedy należy ją składać?
 • Koszty uzyskania przychodów – jaki jest limit dla miejscowych jednoetatowców i wieloetatowców i zamiejscowych? Ile wynosi limit w przypadku twórców? Jak rozliczać zleceniobiorców?
 • Opodatkowanie na skali – według jakich stawek ustalać wysokość zaliczek? Którzy płatnicy są zobligowani do pomniejszania zaliczki o kwotę 300 zł bez względu na to, czy podatnik złożył oświadczenie PIT 2? Co jeśli podatnik w tej samej firmie jest zatrudniony na podstawie różnych umów (np. umowy o pracę i umowy-zlecenia)? Jak ustalać zaliczki w przypadku rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnego rodzica? Jak liczyć składkę zdrowotną dla pracowników?
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym – dla kogo jest korzystne? Jaka obowiązuje stawka? Czy przysługuje kwota wolna? Z jakich ulg mogą skorzystać podatnicy rozliczających się liniowo, a które ulgi im nie przynależą? Składka zdrowotna – jak ją ustalać i jaki obowiązuje limit? Ile wynosi minimalna składka zdrowotna? Czy można odliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne? Co jeśli składkę zdrowotną zaliczy się do kosztów, jak to wpłynie na podstawę jej wyliczenia?
 • Opodatkowanie na ryczałcie – kto może wybrać tę formę opodatkowania i komu się to opłaca? Jakie obowiązują stawki? Jakie zawody znajdują się na liście wolnych zawodów? Ile wynosi składka zdrowotna? Czy można rozliczyć się z małżonkiem?
 • Zwolnienia z PIT – które świadczenia i zasiłki są zwolnione z opodatkowania?
 • Ulgi i preferencje podatkowe – jak rozliczać ulgę na dzieci, ulgę na powrót, ulgę rehabilitacyjną, ulgę dla seniorów? Na co zwrócić uwagę we wspólnym rozliczaniu małżonków i rozliczaniu z dzieckiem?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Kiedy można złożyć wniosek o rezygnację ze stosowania kosztów uzyskania przychodów i czy obowiązuje on również po ustaniu stosunku pracy? Czy rezygnacja ze stosowania kosztów w trakcie roku pozbawia podatnika prawa do korzystania z nich w rozliczeniu rocznym?
 • Jak rozliczyć podatnika, który złoży wniosek o niepobieranie zaliczek, a jego dochody przekroczą kwotę 30 000 zł?
 • Czy na wniosek podatnika płatnik może zastosować wyższą stawkę, niezależnie od faktycznej wysokości jego dochodów?
 • Kiedy można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodu?
 • Jak opodatkowywać i oskładkować wynagrodzenia kadry kierowniczej?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu rozliczeń podatku PIT
BLOK 6

Amortyzacja – rozwiązania trudnych przypadków

Część 1
Część teoretyczna
 • Środki trwałe – jakie warunki trzeba spełnić, by móc zastosować odpisy amortyzacyjne? Co należy do wartości niematerialnych i prawnych? Jak ustalać wartość początkową środków trwałych? Co wlicza się do ceny nabycia?
 • Rodzaje amortyzacji – na czym polega metoda liniowa, degresywna i jednorazowa?
 • Stawki amortyzacji – jakie stawki stosować w zależności od danej metody amortyzacji?
 • Ulepszone środki trwałe – jak dokonywać odpisy amortyzacyjne? Jaka jest różnica między remontem a ulepszeniem?
 • Zawieszenie działalności gospodarczej – czy w tym czasie można przeprowadzać amortyzację?
 • Sprzedaż środka trwałego – kiedy powstaje przychód? Czy trzeba naliczyć VAT?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Co jeśli wartość początkowa środka trwałego jest niższa niż 10 000 zł, a podatnik chce go wykazać w ewidencji środków trwałych?
 • Jak ustalić wartość początkową licencji na program komputerowy?
 • Jak wprowadzić samochód prywatny do firmy?
 • Co w sytuacji, gdy przed oddaniem środka trwałego do użytkowania, firma zdecyduje się go sprzedać?
 • Czy można zamortyzować montaż windy w obcym budynku?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu amortyzacji

Wykładowcy
Akademii Masterclass 2.0

Samir Kayyali

Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń online. Uznany dydaktyk i praktyk.

Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w internecie działa od 2013 roku. Realizował szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Aleksandra Chojnacka

Doradca podatkowy, doświadczony pracownik organów kontroli skarbowej i organów podatkowych, specjalista w obszarze cen transferowych.

Przez 12 lat była związana z organami podatkowymi, w tym z Urzędem Kontroli Skarbowej w Warszawie, gdzie zajmowała się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych. Następnie prowadziła zespoły cen transferowych oraz wdrożeń ulg podatkowych w spółkach doradztwa podatkowego. Przeprowadziła szereg projektów dla przedsiębiorstw wielonarodowych, dla największych podmiotów z wielu branż. Szkoli oraz aktywnie współpracuje z Ministerstwem Finansów w ramach grup roboczych Forum Cen Transferowych.

Jan Krzysztof Fedorowicz

Certyfikowany trener biznesu, przeprowadził pierwszy w Europie proces przygotowania do certyfikacji jakości (ISO 9001) dla usług inwentaryzacyjnych.

Twórca metodyki Inwentaryzacja 4.0™, Lean Inventory™ i Inwentaryzacja360, w której zarządzanie majątkiem jest elementem kierowania przedsiębiorstwem, ochrony środowiska, podnoszeniem świadomości pracowników oraz ciągłego zwiększania kompetencji i bezpieczeństwa. Twórca metodyki Wdrożenia 4.0™ łączącej wdrożenia techniczne programów do zarządzania majątkiem. Założyciel Fundacji KeroDefa zajmującej się upowszechnianiem wiedzy i propagowaniem nowych i przyjaznych dla ludzi metodyk szkolenia o zarządzaniu majątkiem, utrzymaniu ruchu i właściwym pojmowaniem ochrony danych przedsiębiorstwa i danych osobowych oraz nieosobowych. Posiada certyfikat i uprawnienia Ministra Finansów w rachunkowości. Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015.

Mirosława Zugaj

Doradca podatkowy, prawnik, samodzielny księgowy.

Pracowała w organach podatkowych oraz spółkach doradztwa podatkowego. Przez ostatnie sześć lat wspierała firmę audytorską przy badaniu sprawozdań finansowych oraz była wewnętrznym doradcą w dużym podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe. Uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w szczególności dla branży energetycznej oraz informatycznej. Z powodzeniem wdrażała ulgi B+R oraz IP Box. Wielokrotnie, z sukcesami, reprezentowała podatników przed sądami administracyjnymi. Doświadczony szkoleniowiec, który trudne tematy podatkowe potrafi przekazać w prosty i ciekawy sposób. Często komentuje przepisy podatkowe w prasie fachowej i telewizji.

Poznaj wszystkie korzyści

OK. 24 GODZIN FILMÓW SZKOLENIOWYCH
INTERPRETACJE PRZEPISÓW
WYTYCZNE EKSPERTÓW
PORADY PRAWNE
KONSULTACJE ONLINE Z EKSPERTAMI
INSTRUKCJE, LISTY KONTROLNE
PRAKTYCZNE CASE STUDIES
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
25% ZNIŻKI NA KOLEJNY KURS
DOSTĘP 24H/7
MOŻLIWOŚĆ NABYCIA CERTYFIKATU

Ile kosztuje kurs?

Akademia Masterclass dla księgowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych
Płatność jednorazowa
zł netto
( zł brutto)
Wiedza na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp bezterminowy.

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy muszę zrealizować Masterclass 1.0, aby przystąpić do edycji 2.0?
MasterClass 1.0 to kompleksowy kurs dotyczący rozliczeń podatku VAT, natomiast MasterClass 2.0 to kurs dotyczący rozliczeń podatków dochodowych, dlatego nie trzeba zaczynać nauki od MasterClass 1.0, można najpierw przejść przez kurs 2.0, a potem przez 1.0 – w zależności od potrzeb. Przeczytaj więcej o kursie 1.0 tutaj.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Jeśli zdecyduję się na zakup, kiedy otrzymam dostęp do materiałów?
Dostęp do lekcji pojawi się po uregulowaniu płatności.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, możliwość nabycia certyfikatu pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: