9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowe zasady fakturowania podatku VAT. Ewidencja i korekta faktur w nowym JPK, e-faktury i e-paragony, fakturowanie zaliczek, refakturowanie i anulowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego z faktury

Zaczynamy za
Specjalistyczne szkolenie online dla księgowych wyjaśniające na podstawie analizy przypadków kluczowe problemy z rozliczeniem podatku VAT po wdrożeniu najnowszych nowelizacji.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowe zasady fakturowania podatku VAT. Ewidencja i korekta faktur w nowym JPK, e-faktury i e-paragony, fakturowanie zaliczek, refakturowanie i anulowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego z faktury

Zaczynamy za
Specjalistyczne szkolenie online dla księgowych wyjaśniające na podstawie analizy przypadków kluczowe problemy z rozliczeniem podatku VAT po wdrożeniu najnowszych nowelizacji.
Partner
Data startu
26.04.2021
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Kompleksowy kurs szkoleniowy dla księgowych odpowiadający na wszystkie wątpliwości związane z rozliczaniem podatku VAT według najnowszych przepisów. Podczas szkolenia, pracując na konkretnych przykładach przejdziesz krok po kroku przez kolejne etapy fakturowania podatku VAT. Ponadto poznasz aktualne interpretacje organów skarbowych i dowiesz się, które aspekty będą brane szczególnie pod uwagę podczas wzmożonych kontroli. 

Podczas kursu dowiesz się, jak:

  •  ewidencjonować sprzedaż oraz wykazywać i korygować faktury w nowym JPK: kwalifikować faktury sprzedaży do danego kodu, oznaczać transakcje w MPP, wykazywać paragony;
  •  wystawiać faktury i paragony elektroniczne według nowych przepisów: jak zapewnić autentyczność e-faktury, ustalić stawkę VAT, sporządzić duplikat e-faktury, jakie zmiany w e-fakturowaniu będą obowiązywać w 2021 r.;
  •  rozliczać podatek VAT na gruncie antykryzysowych przepisów: jak rozliczać VAT z tytułu okresowego zwolnienia z zapłaty lub obniżki czynszu, czy można odliczyć podatek naliczony VAT od zakupów sfinansowanych subwencją z PFR;
  •  dokumentować i rozliczać zaliczki: kiedy należy wystawić i rozliczyć fakturę końcową, jak rozliczać faktury otrzymane przed wpłatą zaliczki i po terminie, czy opłata rezerwacyjna jest zaliczką;
  •  odliczać podatek naliczony z otrzymanej faktury: w jakim terminie odliczyć podatek VAT, jak odliczać VAT w odniesieniu do różnych rodzajów faktur i ich duplikatów oraz faktur dokumentujących import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci praktycy
Dzięki udziałowi w kursie szkoleniowym każdy księgowy:
dowie się, jak prawidłowo fakturować podatek VAT według nowych przepisów wprowadzonych w drugiej połowie 2020 r.,
uniknie najczęstszych błędów związanych z ewidencją i korektą faktur w nowym JPK, wystawianiem e-faktur i e-paragonów, fakturowaniem zaliczek, refakturowaniem i anulowaniem faktur, odliczaniem podatku naliczonego,
wyeliminuje ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe w razie kontroli,
skorzysta z wiedzy i doświadczenia jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie podatku VAT – Luizy Pieprzyk, która w jasny sposób wyjaśni, jak wdrożyć nowe przepisy i ustrzec się błędów,
otrzyma dostęp do praktycznych materiałów z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku VAT.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Około 15 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat fakturowania podatku VAT na nowych zasadach
Około 15 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat fakturowania podatku VAT na nowych zasadach
Studia przypadków

Konkretne case studies z praktyki eksperta z dużym doświadczeniem
Konkretne case studies z praktyki eksperta z dużym doświadczeniem
Materiały szkoleniowe

Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Najczęstsze problemy z ewidencją i korektą faktur w nowym JPK na podstawie konkretnych przykładów księgowych
+
✔ Ewidencja sprzedaży i wykazywanie faktur w nowym JPK
Oznaczanie transakcji w nowym JPK – jak kwalifikować faktury sprzedaży do danego kodu? Co w wypadku, gdy do jednej faktury sprzedaży przypada wiele kodów towarów lub żaden
Jak ująć w nowym JPK sprzedaż bezrachunkową i sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej
Nowy JPK w kontekście split paymentu – jak w JPK_V7 prawidłowo oznaczać transakcje w podzielonej płatności
Paragon fiskalny jako faktura uproszczona – czy go wykazywać w nowym JPK? Czy można wystawić fakturę do paragonu z NIP
✔ Korekta faktur w nowym JPK krok po kroku
Czy wystawienie faktury korygującej skutkuje koniecznością korekty nowego JPK
Czy złożenie korekty struktury JPK_V7M oznacza automatycznie jednoczesną korektę deklaracji i ewidencji? Czy jest możliwa korekta jedynie części deklaracyjnej lub ewidencyjnej
Co w sytuacji, gdy korekta JPK ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania – w jaki sposób wprowadzać korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży
Jakie terminy obowiązują na złożenie korekty ewidencji JPK w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie? Jakie błędy są zagrożone karą 500 zł
E-Faktury i e-paragony fiskalne według nowych przepisów obowiązujących w drugiej połowie 2020 i 2021 r.
+
✔ Jak wystawiać faktury elektroniczne według nowych przepisów – analiza przypadków
Co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić. Co w sytuacji wystawienia faktury po terminie
Jak zapewnić autentyczność faktury – najczęstsze problemy z zastosowaniem podpisu elektronicznego
Wystawianie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego – jak ustalić stawkę VAT
Duplikat e-faktury – jak go sporządzić. Jakie konsekwencje wywołuje wystawienie duplikatu po stronie nabywcy i sprzedawcy
Zmiany w e-fakturowaniu w 2021 r. – w jaki sposób przesyłać e-faktury za pomocą elektronicznej platformy ministerstwa. Jak będą się księgować e-faktury po stronie nabywcy i sprzedawcy
✔ Przesyłanie e-paragonów fiskalnych od sierpnia 2020 r.
Kiedy faktura a kiedy paragon – jak wykazywać faktury do paragonu w raporcie z kasy fiskalnej
Paragony fiskalne w formie elektronicznej – kiedy można je wystawić i jakie elementy muszą zawierać. Problematyczne sytuacje po stronie nabywcy
Paragon fiskalny jako forma faktury uproszczonej. Transakcje, do których nie można zastosować faktury uproszczonej
Najczęstsze błędy w fakturowaniu zaliczek, refakturowaniu i anulowaniu faktur
+
✔ Fakturowanie zaliczek – jak je dokumentować i rozliczać
Kiedy należy dokumentować otrzymane zaliczki i jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
Kiedy należy wystawić i rozliczyć fakturę końcową? Czy można zrezygnować z wystawienia faktury końcowej? Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
Jak rozliczać faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki i wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
✔ Wystawianie refaktur – kiedy i na jakich zasadach
Refakturowanie – kiedy jest dopuszczalne a kiedy nie
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w przypadku refakturowania
Gdzie zakwalifikować refakturę usług? Jaka stawka jest stosowana w przypadku refakturowania usług
Najczęstsze błędy w refakturowaniu i ich konsekwencje
✔ Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT
Jak rozliczać korektę podatku należnego – najczęstsze problemy
Ile wynosi termin rozliczenia faktury korygującej
Zwrot zaliczki lub towaru i rabaty towarowe a korekta faktur
Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
Jak korygować fakturę w przypadku zmiany stawek VAT
Jak wprowadzać korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących – case studies
Kiedy można anulować fakturę sprzedaży
Jak nie stracić prawa do odliczenia podatku naliczonego na gruncie antykryzysowych przepisów
+
✔ Jak prawidłowo odliczać podatek naliczony z otrzymanej faktury
W jakim terminie można odliczyć podatek VAT naliczony z otrzymanej faktury
Jak odliczyć podatek VAT od faktur otrzymanych po terminie
Jak odliczać podatek naliczony w odniesieniu do różnych rodzajów faktur oraz ich duplikatów
Rozliczanie podatku naliczonego w przypadku faktur dokumentujących import usług i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – trudne przypadki
Czy można odliczyć podatek naliczony VAT od zakupów sfinansowanych subwencją z PFR
Czy można odliczyć podatek VAT od kosztów rezerwacji lotów i hoteli, gdy delegacja służbowa nie doszła do skutku
Jak udokumentować i rozliczać VAT z tytułu okresowego zwolnienia z zapłaty lub obniżki czynszu
✔ Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
Faktura wystawiona przedwcześnie a prawa do odliczenia podatku naliczonego. Czy przedwcześnie wystawiona faktura jest pusta
Najczęstsze błędy w fakturach zaliczkowych i ich wpływ na podatek naliczony
Co w wypadku odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
Czy można odliczyć podatek VAT, jeśli na fakturze nie podano ilości i ceny jednostkowej towaru
Jak warunki dostawy INCOTERMS wpływają na odliczenie podatku naliczonego
Jakie konsekwencje grożą w wypadku odliczenia VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona

Prowadzący

Luiza Pieprzyk
Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

Kup dostęp!

Nowe zasady fakturowania podatku VAT. Ewidencja i korekta faktur w nowym JPK, e-faktury i e-paragony, fakturowanie zaliczek, refakturowanie i anulowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego z faktury
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Marlena Fiedorow
tel. 601 147 421

Zobacz również

Wskaźniki efektywności HR Jak mierzyć i wykazywać wartość biznesową generowaną przez HR - edycja dziewiąta
HR
Sprawdź
Cena 736.77 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*