112 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Praca z zaburzeniami osobowości w gabinecie psychologa i psychoterapeuty. Jak poprowadzić proces diagnostyczny i wykorzystać różne podejścia psychologiczne w terapii w oparciu o konkretne przypadki pacjentów z zaburzeniami osobowości?

Praktyczny, oparty na konkretnych opisach przypadków, kurs dla psychologów i psychoterapeutów, uwrażliwiający na specyfikę terapii i trudności wynikające podczas pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości wiązki B (osobowość narcystyczna, borderline, histrioniczna, dyssocjalna).
Partner
112 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
112 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Praca z zaburzeniami osobowości w gabinecie psychologa i psychoterapeuty. Jak poprowadzić proces diagnostyczny i wykorzystać różne podejścia psychologiczne w terapii w oparciu o konkretne przypadki pacjentów z zaburzeniami osobowości?

Praktyczny, oparty na konkretnych opisach przypadków, kurs dla psychologów i psychoterapeutów, uwrażliwiający na specyfikę terapii i trudności wynikające podczas pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości wiązki B (osobowość narcystyczna, borderline, histrioniczna, dyssocjalna).
Partner
Darmowe lekcje
Zobacz darmowe fragmenty tego szkolenia przed zakupem.
Zaburzenia osobowości – proces diagnostyczny (fragment kursu)
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online

Głównym celem kursu jest uwrażliwienie na charakter pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości narcystycznej, borderline, histrionicznej i dyssocjalnej oraz przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik odpowiednich na etapie diagnostycznym i terapeutycznym. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków pokażemy możliwe trudności i pułapki diagnostyczne, zobrazujemy specyficzne zachowania oraz sposoby funkcjonowania w społeczeństwie osób z zaburzeniami osobowości. Nauczymy jak odróżniać od siebie różne typy osobowości oraz podpowiemy dlaczego warto w procesie terapeutycznym wziąć pod uwagę uzależnienia, ryzykowne zachowania, przypadkowe kontakty seksualne oraz inne zaburzenia psychiczne.

W trakcie kursu odpowiemy na pytania

  • W jaki sposób nieprawidłowo wykształcone więzi w dzieciństwie oraz doświadczenie traumatycznych wydarzeń i zaniedbania ze strony rodziców/opiekunów może doprowadzić do pojawienia się zaburzeń osobowości?
  • Jak na etapie diagnozy nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i prawidłowo różnicować np. osobowość borderline, histrioniczną i narcystyczną?
  • Jak identyfikować maski zaburzeń osobowości oraz charakterystyczne dla danego typu osobowości sposoby funkcjonowania w społeczeństwie?
  • Z jakimi trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, tworzeniu związków oraz w kontaktach zawodowych mierzą się osoby z zaburzeniami osobowości i jak powyższe problemy mogą przekładać się na kontakt terapeutyczny?
  • W jaki sposób rozpoznawać, że zniekształcony obraz świata, innych i własnej osoby przez klienta, jest zdeterminowany konkretnym zaburzeniem osobowości, np. osobowością typu borderline czy osobowością dyssocjalną?  
  • Jak planować terapię w trudnych terapeutycznie sytuacjach, gdy zaburzenia osobowości współwystępują z zaburzeniami odżywania, lękowymi, ChAD, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, patologicznym kłamstwem, samookaleczaniem i próbami samobójczymi?
  • Jak poprzez zastosowanie terapii dialektyczno-behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu, terapii schematów oraz Terapii Gestalt pracować z klientem nad jego potrzebami i sposobem funkcjonowania w społeczeństwie?

wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce psychologicznej
konkretne studia przypadków, które pozwolą zrozumieć istotę pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości
nowe metody i techniki pracy terapeutycznej w pracy z klientem
Po ukończeniu kursu
Wdrożysz do swojej pracy nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków metody pracy, które będą adekwatne do potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami osobowości – dowiesz się, jak wykorzystać w pracy z klientem m.in. pracę z wyobrażeniami i trybami, ekspozycję, pracę z pustym krzesłem
Będziesz budować relację terapeutyczną z klientem z osobowością narcystyczną, histrioniczną czy borderline w taki sposób, aby móc w pełni poznać problemy i trudności z jakimi zmaga się klient oraz przygotować go do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończonej terapii
Otrzymasz kompleksowy zestaw materiałów diagnostycznych – wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wstępnego wywiadu, przykłady scenariuszy diagnostycznych, scenek dialogowych oraz ćwiczeń, które ułatwią cały proces związany z rozróżnieniem konkretnych typów zaburzeń osobowości
Będziesz trafnie analizować i interpretować objawy charakterystyczne poszczególnych typów zaburzeń osobowości w kontekście diagnozy różnicowej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, chorobą afektywną dwubiegunową czy OCD, dzięki czemu skutecznie poprowadzisz dalszy proces terapeutyczny
Nauczysz się planować proces terapeutyczny uwzględniając w pracy psychoterapeutycznej potrzeby klientów i momenty kluczowe terapii, co pozwoli Ci na uzyskanie efektywniejszych skutków terapeutycznych
Zapoznasz się ze studiami przypadków, krok po kroku opisującymi trudności z jakimi mierzą się osoby z zaburzeniami osobowości, między innymi: problemy w nawiązywaniu relacji, podejmowanie ryzykownych zachowań, skłonność do uzależnień, problemy z empatią i odczuwaniem emocji, po to aby otrzymać szczegółowy obraz metod pracy, które okazały się skuteczne
Pomożesz swojemu klientowi z zaburzeniem osobowości narcystycznej, dyssocjalnej, borderline i histrionicznej w zbudowaniu kompetencji komunikacyjnych, które ułatwią mu nawiązywanie relacji, nauczysz go, jak może radzić sobie z krytyką i odrzuceniem ze strony innych oraz okażesz mu wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości

Zawartość kursu

Wykłady szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości
Dostęp 24/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu doskonalisz swój warsztat kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu doskonalisz swój warsztat kiedy i jak chcesz
Certyfikat

Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność jako terapeuty
Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność jako terapeuty
Opisy przykładów

Praca na case studies - studia przypadków osób zmagających z zaburzeniem osobowości typu borderline, histrioniczną, narcystyczną, dyssocjalną
Praca na case studies - studia przypadków osób zmagających z zaburzeniem osobowości typu borderline, histrioniczną, narcystyczną, dyssocjalną
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem
Rozwiązania terapeutyczne

Dowiesz się, jak wykorzystywać terapię schematów, Terapią Skoncentrowaną na Przeniesieniu czy Terapię Gestalt
Dowiesz się, jak wykorzystywać terapię schematów, Terapią Skoncentrowaną na Przeniesieniu czy Terapię Gestalt
Techniki terapeutyczne

Przegląd i przykłady zastosowań wybranych technik terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami z zaburzeniami osobowości
Przegląd i przykłady zastosowań wybranych technik terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami z zaburzeniami osobowości

Program kursu

Zaburzenia osobowości – proces diagnostyczny
✔ Kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości wiązki B według klasyfikacji ICD-10 i DSM-V – praktyczne wskazówki do wykorzystania na etapie procesu diagnostycznego oraz w diagnozie różnicowej zaburzeń osobowości,
+
✔ Praca z osobą cierpiącą na zaburzenia osobowości – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozpoznanie objawów oraz masek i mechanizmów obronnych,
✔ Diagnoza zaburzeń osobowości – uwzględnienie niewłaściwych i trudnych relacji rodzinnych z okresu dzieciństwa, nieprawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego oraz czynników środowiskowych i zachowań patologicznych w procesie wychowania i socjalizacji,
✔ Diagnoza różnicowa – konkretne pytania oraz metody diagnostyczne umożliwiające identyfikację różnych zaburzeń osobowości, jak np. osobowości narcystycznej, histrionicznej, borderline i dyssocjalnej w gabinecie terapeuty,
✔ Zaburzenia tożsamości oraz niewłaściwy obraz świata, samego siebie i poczucia własnego ja, zmienność nastroju i chwiejność emocjonalna, intensywny gniew, nieadekwatny do sytuacji oraz brak kontroli nad wybuchami gniewu i złości – możliwe trudności diagnostyczne przedstawione w oparciu o studium przypadku,
✔ Związek zaburzeń osobowości z zaburzeniami lękowymi, odżywiania, afektywnymi oraz zachowaniami autodestrukcyjnymi i seksualnymi – skala i charakterystyka problemu zaburzeń współistniejących oraz przykładowe scenariusze diagnostyczne do wykorzystania w realiach gabinetu,
✔ Zaburzenia osobowości a specyfika obecnego stylu życia i pojawiających się zmian w funkcjonowaniu społecznym oraz życie w niepewnej codzienności – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby klienta i współczesnego świata,
Metody i narzędzia terapeutyczne dostosowane do pracy z zaburzeniami osobowości
+
✔ Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna oraz terapia psychoanalityczna – jaką rolę w procesie terapeutycznym odgrywa psychoterapeuta? Maksymalizacja efektów leczenia poprzez zastosowanie pracy z wglądem, klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji,
+
✔ Jakie korzyści dla procesu terapeutycznego i zmniejszenia ryzyka prób samobójczych w zaburzeniu osobowości z pogranicza przynosi uważność, ekspozycja, modyfikacja poznawcza oraz regulacja emocji? – wykorzystanie terapii dialektyczno-behawioralnej w praktyce,
✔ Praca z wyobrażeniami oraz praca z trybami jako skuteczne metody zmiany schematów – jak pomóc klientowi w poznaniu jego głębszych stanów emocjonalnych oraz zrozumieniu i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na wystąpienie np. osobowości histrionicznej, narcystycznej czy dyssocjalnej?
✔ Terapia schematów – jak poprzez pracę ze schematami sprawić, aby osoba z borderline nauczyła się stabilniej i bardziej realistycznie przeżywać uczucia dotyczące relacji z samym sobą i innymi ludźmi oraz zniwelowała swoje dysfunkcjonalne schematy?
✔ Terapia Gestalt i wykorzystanie pracy z pustym krzesłem i z dwoma krzesłami – jaką rolę w zmniejszaniu skutków osobowości narcystycznej i borderline ma modelowanie nowych zachowań, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i reagowanie adekwatne do sytuacji, budowanie poczucia własnej wartości oraz uczenie się zasad komunikacji?
✔ Farmakoterapia – jaką rolę w leczeniu zaburzeń osobowości odgrywają leki stabilizujące nastrój, przeciwlękowe oraz przeciwdepresyjne?
Zaburzenia osobowości – proces diagnostyczny (fragment kursu)
Terapia zaburzeń osobowości w praktyce – analiza case studies
✔ Case study: klientka od dłuższego czasu miewa silne wahania nastroju oraz zaburzenia tożsamości, czuje się niespełniona. Przeważają u niej emocje negatywne, odczuwa silny lęk i strach przed odrzuceniem i porzuceniem. Nie potrafi zbudować trwałej relacji. W jaki sposób poprowadzić proces diagnostyczny i terapeutyczny osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline?
+
✔ Case study: klient, którego głównymi przekonaniem jest jego wyjątkowość i niepowtarzalność. Odkąd pamięta, lubi być w centrum zainteresowania. Kiedy tylko może próbuje zwrócić na siebie uwagę innych. Miewa trudności w nawiązywaniu relacji oraz budowaniu trwałych więzi. Często spotyka się z krytyką ze strony innych, z którą ciężko mu się pogodzić. Jak na etapie diagnozy rozróżnić osobowość histrioniczną od osobowości narcystycznej i w jakim kierunku poprowadzić dalszy proces terapii?
✔ Case study: klientka uważa się za osobę lepszą od innych. Uważa, że ma większe możliwości do rozwoju i kariery niż inni ludzie. Krytyka kierowana w jej stronę od innych ludzi sprawia, że kobieta zamyka się w sobie, odrzuca wszelkie znajomości i ma kłopoty z ponownym wejściem w relację. Kobieta jednak wie, w jaki sposób zmanipulować odpowiednie osoby, aby osiągnąć zamierzony cel. Klientka czuje się zazdrosna, jest arogancka i nie empatyczna, jeśli tylko ktoś jest lepszy od niej. Przy użyciu jakich metod pracować z osobowością narcystyczną i charakterystycznymi dla tego typu osobowości problemami?
✔ Case study: klient ma trudności w nawiązywaniu relacji, traktuje inne osoby przedmiotowo, nie jest skłonny do okazywania uczuć w stosunku do innych ludzi. Mężczyzna wielokrotnie łamał zasady porządku społecznego. Ma za sobą kilka kradzieży, włamań, bójek i historii związanych z narkotykami. Jego działania podyktowane są koniecznością zaspokojenia własnych potrzeb, bez względu na poniesione straty i dobro innych ludzi. Jak na etapie diagnozy rozróżnić osobowość borderline od choroby afektywnej dwubiegunowej w epizodzie maniakalnym oraz w jakim kierunku poprowadzić dalszy proces terapii?

Prowadzący

Karina Szczęsna
Politolog,socjolog, absolwentka UAM w Poznaniu, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt numer certyfikatu 257, certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydany przez European Association for Psychotherapy. Na co dzień pracuje w Ośrodku Psychoterapii Livart w Poznaniu, pracuje indywidualnie oraz z parami. Od 2015 prowadzi bloga o psychoterapii. Autorka e-booka “Przewodnik po opiece psychiatrycznej w Polsce”. Organizatorka pierwszego programu stażowego dla psychoterpautów, oraz pomysłodawczyni projektu psychoterapii niskopłatnej.
Magdalena Pytel-Kania
Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
Marta Melka-Roszczyk
dr, doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw.

Kup dostęp!

Praca z zaburzeniami osobowości w gabinecie psychologa i psychoterapeuty. Jak poprowadzić proces diagnostyczny i wykorzystać różne podejścia psychologiczne w terapii w oparciu o konkretne przypadki pacjentów z zaburzeniami osobowości?
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp dożywotni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

Terapia i edukacja seksualna w praktyce psychologicznej
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Terapia z elementami zabawy w pracy z dziećmi Strategie radzenia sobie z lękiem, trudnościami emocjonalnymi i komunikacyjnymi
Psychologia
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1599.00 PLN
Jak żyć własnym życiem?
Psychologia
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 429.27 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)