Patroni:

Jak skutecznie egzekwować roszczenia za wady i błędy budowlane wg zmienionych przepisów i obowiązujących wytycznych?

Pierwszy w Polsce 12-miesieczny kurs masterclass

Data startu
22.08.2022
Czas trwania
12 miesięcy / 1 sezon
Certyfikat
Tak
Forma kształcenia
Online

Zarządcy nieruchomości, pracownicy spółdzielni i członkowie wspólnot mieszkaniowych bardzo często mierzą się z uciążliwymi problemami związanymi z egzekwowaniem usterek, a także dużymi kosztami ich napraw.

Zmieniające się przepisy i aktualizowane zasady dochodzenia swoich praw sprawiają, że zarządcy potrzebują konkretnych wskazówek i przewodnika, dzięki którym dowie się, jak:

monitoring

Według tegorocznego raportu Grupy PSB Handel ceny materiałów budowlanych w marcu 2022 wzrosły o prawie 30 procent w stosunku do marca 2021.

Wzrost cen materiałów budowlanych i usług bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów usunięcia pojawiających się wad i usterek budowlanych. Dlatego też tak ważna dla zarządców jest wiedza, w jakiej sytuacji i czego dokładnie mogą domagać się od dewelopera w ramach obowiązującej gwarancji lub rękojmi.

Źródło: https://forsal.pl/biznes/handel/artykuly/8399096,ceny-materialow-budowlanych-w-marcu-wzrosly-o-prawie-30-proc-rr.html

Co zawiera kurs?

Z myślą o zarządcach szukających najważniejszych informacji zgromadzonych w jednym miejscu stworzyliśmy
kurs Masterclass

Podczas 12-miesięcznego kompleksowego kursu Masterclass doświadczony adwokat Andrzej Kulak krok po kroku opowie, jak prawidłowo przygotować się do odbioru i przejęcia nieruchomości od dewelopera.

Uczestnicy kursu dowiedzą się również, jak należy postępować w przypadku wykrycia wad i jakie kluczowe przy odbiorach przepisy zawarte są w nowej ustawie deweloperskiej.

12 miesięcy kursu i
12 lekcji prowadzonych przez doświadczonego adwokata

Zawsze aktualny
stan prawny i najnowsze orzecznictwo – przełożone na język praktyki

Case study,
wyroki sądowe, interpretacje i orzeczenia dotyczące wad i błędów budowlanych

UWAGA! Program kursu będzie aktualizowany w miarę postępu prac legislacyjnych i kolejnych zmian w Prawie Budowlanym!

Podczas kursu pokazujemy tok postępowania
w przypadku wykrycia wad i błędów budowlanych.

Korzyści

Dlaczego warto wziąć udział
w Kursie Masterclass

Dla kogo?

Do udziału w kursie zapraszamy:

architecture
zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
home_work
przedstawicieli firm deweloperskich
location_automation
inspektorów nadzoru budowlanego
handyman
pracowników pracowni projektów budowlanych

Korzyści

Biorąc udział w rocznym
Kursie Masterclass:

 • Zdobędziesz wiedzę, która umożliwi sprawne przejście przez procedurę odbioru i przejęcia nieruchomości od dewelopera,
 • Otrzymasz instrukcje jak na etapie podpisywania umowy prawidłowo i z korzyścią dla obu stron procesu budowlanego uregulować zasady przeprowadzania odbioru robót.
 • Dzięki praktycznym wskazówkom bezproblemowo przejdziesz kontrolę PSP, Sanepidu oraz Nadzoru Budowlanego i dowiesz się, na co najbardziej podczas kontroli zwracana jest uwaga,
 • Poznasz różnice pomiędzy gwarancją i rękojmią i zyskasz pewność, w jakich okolicznościach one obowiązują,
 • Dowiesz się czego możesz wymagać od dewelopera w przypadku wykrycia wad po zakończeniu i przy odbiorze prac inwestycyjnych,
 • Przenalizujesz protokół z przekazania i przejęcia nieruchomości i nauczysz się sporządzać go samodzielnie,

Program

Ścieżka kształcenia

Lekcja 1

Przygotowanie do procedury odbioru i przejęcia nieruchomości od dewelopera w ujęciu prawnym.
Przygotowanie protokołu z przekazania i przejęcia nieruchomości. Prezentacja i omówienie przykładowego protokołu.
 • Omówienie charakteru i celu odbiorów,
 • Odbiór końcowy – charakterystyka
 • Przekazanie nieruchomości od dewelopera – jakie elementy musi zawierać protokół?
 • Prezentacja przykładowych protokołów

Lekcja 2

Obowiązki i kompetencje dewelopera i zarządcy przejmującego nieruchomość, czyli kto za co odpowiada?
Kogo pociągnąć do odpowiedzialności za wystąpienie poszczególnych błędów?
 • Omówienie odpowiedzialności zarządcy i dewelopera,
 • Deweloper jako sprzedawca – odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
 • Omówienie obowiązków inwestora w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 • Omówienie obowiązków dewelopera, w tym wydanie dokumentacji i założenie KOB niezbędnej dla zarządcy nieruchomości

Lekcja 3

Najczęstsze błędy i zaniedbania, pojawiające się w czasie odbioru nieruchomości od dewelopera.
Zabezpieczenie się zarządcy przed koniecznością finansowania napraw. Jaką dokumentację zgromadzić na etapie rozpoczęcia prac, aby zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad i błędów?
 • Omówienie odpowiedzialności zarządcy i dewelopera,
 • Deweloper jako sprzedawca – odpowiedzialność z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
 • Omówienie obowiązków inwestora w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 • Omówienie obowiązków dewelopera, w tym wydanie dokumentacji i założenie KOB niezbędnej dla zarządcy nieruchomości

Lekcja 4

Nabywca nieruchomości nie stawia się na odbiór lokalu
 • Czy deweloper może dokonać odbioru jednostronnie?
 • Omówienie ustawy deweloperskiej: rola gwarancyjna, ocena korzyści,
 • Ustawa deweloperska 2011 vs. 2021 – kluczowe zmiany, które trzeba znać

Lekcja 5

Wykrycie wad po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych
 • Rodzaje odbiorów: odbiory techniczne, odbiory przewidziane w kontrakcie
 • Odbiór częściowy a odbiór końcowy – różnice,
 • Omówienie odbioru ostatecznego/pogwarancyjnego,
 • Dokumentacja odbiorowa krok po kroku,
 • Jakie informacje powinny być zawarte w protokole odbioru?
 • Rodzaje zabezpieczenia należnego wykonania umowy

Lekcja 6

Gwarancja a rękojmia w praktyce
Omówienie kluczowych różnic na wybranych przykładach.
 • Czego można wymagać od dewelopera w momencie wykrycia wad?
 • Na czym polega rękojmia za wady?
 • Wada w rozumieniu rękojmi i wada w rozumieniu gwarancji – na czym polegają?
 • Omówienie typów wad,
 • Ile wynosi okres uprawnień gwarancyjnych i z rękojmi?

Lekcja 7

Wady i usterki w części wspólnej.
Czym są części wspólne i kto odpowiada za remont części wspólnej nieruchomości? Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej oraz obowiązki właściciela lokalu.
 • Charakterystyka nieruchomości wspólnej,
 • Podmiotowość wspólnoty mieszkaniowej – czym jest?
 • Omówienie wad nieruchomości wspólnej,
 • Bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej w praktyce – omówienie na przykładzie hali garażowej i balkonu/tarasu

Lekcja 8

Omówienie postępowania w przypadku wykrycia wady przez zarządcę i unikania odpowiedzialności przez dewelopera, który twierdzi, że wadę spowodowała firma podwykonawcza.
 • Jak egzekwować usunięcie widocznych, jak i pojawiających się po kilku latach usterek od dewelopera?
 • Wada w rozumieniu rękojmi,
 • Zasady ogólne odpowiedzialności odszkodowawczej
 • Omówienie ograniczeń przy odpowiedzialności deliktowej,
 • Odpowiedzialność zależna od charakteru wady – rodzaje wad

Lekcja 9

Wady i usterki w części wspólnej.
Dochodzenie roszczeń za wadliwe wykonanie prac budowlanych
 • Analiza krok po kroku postępowania reklamacyjnego na linii inwestor-projektant-wykonawca-użytkownik nieruchomości,
 • Przedawnienie roszczeń – kiedy możemy o nim mówić?
 • Wadliwe wykonanie prac budowlanych - charakterystyka

Lekcja 10

Ustawa deweloperska
Jak wygląda procedura usuwania wad w ramach umów deweloperskich?
 • Jakie zmiany w procedurze usuwania wad wprowadzi nowa ustawa deweloperska?
 • Roszczenia związane z wystąpieniem lub nieusunięciem wady/usterki,
 • Jakie uprawnienia przysługują nabywcy?

Lekcja 11

Prawidłowy sposób przygotowania bezpiecznej umowy o roboty budowlane
Wzorcowe zapisy umowy zabezpieczające należyte wykonanie prac budowlanych.
 • Omówienie błędów, które najczęściej popełniane są w umowach i które jednocześnie uniemożliwiają dochodzenie roszczeń inwestora,
 • Jak konstruować umowy, żeby zabezpieczyć swoje interesy? O czym trzeba pamiętać?
 • Analiza krok po kroku wzorcowych zapisów w umowach

Lekcja 12

Dokumentacja niezbędna w procesie inwestycyjno-budowlanym, czyli jak poprawnie przygotować:
 • Protokół odbioru prac budowlanych,
 • Zawiadomienie o zakończeniu robót,
 • Dokumentację odbiorową: wniosek o pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza czy dokumentacja potrzebna do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Dodatkowe materiały

Udostępniane w ramach kursu Masterclass

Otrzymujesz dostęp do wszystkich materiałów bez względu na moment zapisu

Wrzesień
Opcja „dokument na żądanie”
Uruchomienie opcji z możliwością konsultacji poprawności dokumentu ze specjalistą – usługa dostępna 1 x w roku
Październik
Sesja Q&A na żywo
60 min webinaru live z udziałem adwokata tylko dla uczestników Kursu Masterclass – możliwość zadawania pytań z zakresu prawa budowlanego
Listopad
Case study
Otrzymasz materiał w formie PDF z analizą wybranego przypadku dotyczącego egzekwowania wad i błędów budowlanych.
Luty
Dostęp do pełnego wydania czasopisma Mieszkanie i Wspólnota
Otrzymasz dostęp do lutowego wydania online czasopisma dedykowanego zarządcom nieruchomości, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.
Marzec
Case study
Otrzymasz materiał w formie PDF z analizą wybranego przypadku dotyczącego egzekwowania wad i błędów budowlanych.
Kwiecień
Sesja Q&A na żywo
60 min webinaru live z udziałem adwokata tylko dla uczestników Kursu Masterclass – możliwość zadawania pytań z zakresu prawa budowlanego
Czerwiec
Dostęp do pełnego wydania czasopisma Mieszkanie i Wspólnota
Otrzymasz dostęp do czerwcowego wydania online czasopisma dedykowanego zarządcom nieruchomości, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

Wideo

Zobacz fragment kursu

Prelegent

Kurs prowadzi:

Andrzej Kulak

Adwokat

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką pod patronatem członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących procesu budowlanego i prac projektowych

Poznaj wszystkie korzyści

12 filmów
szkoleniowych
Interpretacja
aktualnych przepisów budowlanych
Wskazówki
doświadczonego adwokata
praktyczne
materiały
Omówienie
dokumentacji i protokołów
Instrukcja postępowania
w przypadku wykrycia wad i błędów budowlanych
Dostęp
24h
Certyfikat
25% zniżki
na kolejny/dowolny kurs

Cennik

Ile kosztuje udział w 12-mięsiecznym kursie Masterclass

„Jak skutecznie egzekwować roszczenia za wady i błędy budowlane wg zmienionych przepisów i obowiązujących wytycznych?”

Start kursu: 22.08.2022 r.
1300 zł netto
1599 zł brutto
12 modułów + dodatkowe materiały
Certyfikat ukończenia

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Co to znaczy, że kurs się odnawia?
Dołączając do kursu Masterclass dołączasz do pionierskiego projektu dla zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – kursu CIĄGŁEGO. To znaczy, że co 12 miesięcy otrzymasz zupełnie nowy program kursu, z aktualnymi treściami odpowiadającymi procesom legislacyjnym i nowościami w Prawie budowlanym. Rozliczenie jest naliczane jednorazowo za każde 12 miesięcy. Aby zrezygnować z uczestnictwa w Masterclass wystarczy złożyć wypowiedzenie max. do 14 dni przed końcem okresu rozliczeniowego.
+
Czy mogę zrezygnować z uczestnictwa w Masterclass?
Oczywiście – w tym celu należy złożyć wypowiedzenie w dowolnym momencie, ale nie później niż na 14 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym. Rozliczenie naliczane jest za każde 12 miesięcy – 1 sezon.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do treści kursu?
Dostęp do treści kursu jest przez 365 dni.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu 12-miesięcznego kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie Kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
+
Czy udział w kursie Masterclass daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie organizujemy zjazdów stacjonarnych. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Jak zacząć korzystać z kursu Masterclass?
Aby zacząć korzystać z kursu Masterclass wystarczy zalogować się na http://uniqskills.com/ na dane podane przy składaniu zamówienia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

bok@forum-media.pl