235 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)

Kurs dokształcający dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia.
235 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
235 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)

Kurs dokształcający dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia.
Partner
Darmowe lekcje
Zobacz darmowe fragmenty tego szkolenia przed zakupem.
Fragment interaktywnego spotkania online
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta.
Kurs dokształcający dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Czym jest podejście UWAŻNOŚCI, czemu służy praktykowanie uważności i jak ją praktykować – w kontekście depresji, regulacji stresu, pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami koncentracji, relacji czy emocji
Jak badać uważność (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)? – praktyczne narzędzia omówione krok po kroku
Jak rozpatrywać temat stresu w kontekście podejścia uważności? – w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności
Dlaczego warto praktykować uważność i jak to robić w kontekście pracy i bycia z dziećmi i młodzieżą: podejście mindfulness w terapii uzależnień, relacji, nieśmiałości, zaburzeń lękowych?
Jak przebiegają poszczególne etapy treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR)?
Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z praktyką uważności oraz co to jest McUważność?
Czym jest terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (Mindfulness-BasedCognitiveTherapy – MBCT)?
Nowość! Czym jest Terapia Skoncentrowana na współczuciu (Compassion-FocusedTherapy – CFT)?

W ramach subskrypcji otrzymujesz

8 godzin filmów szkoleniowych

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Nagrania audio

2 godziny nagrań audio
2 godziny nagrań audio
Artykuły merytoryczne

Kilkanaście artykułów merytorycznych
Kilkanaście artykułów merytorycznych
Ćwiczenia i scenariusze zajęć

Oraz prezentacje
Oraz prezentacje
Opieka merytoryczna

Podczas trwania kursu
Podczas trwania kursu
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Certyfikat

Zaświadczający udział w kursie
Zaświadczający udział w kursie

Program kursu

MODUŁ 1
+
✔ Teoretyczne wprowadzenie do uważności (ang. Mindfulness) i treningu redukcji stresu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Basedstressreduction - MBSR) (Julia E. Wahl)
+
Wyzwania w psychologii XXI wieku – dlaczego potrzebujemy nowych metod terapeutyczno-treningowych i dlaczego tych kontemplacyjnych (w tym uważności i współczucia)? - wykład: Julia E. Wahl (film)
Uważność – co to jest, czemu to służy, jak to się robi (praktyki i ćwiczenia wzmacniające uważność) (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania film)
Różne aspekty uważności: procesy poznawcze (uwagi), etyczne podejście (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
Wstęp do różnych podejść uważności, w tym do treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction) (J.E.Wahl) (film)
Badania: jak badać (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności) (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
Zagrożenia związane z praktyką uważności oraz McUważność (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-BasedStressReduction - MBSR) – wstęp do praktyki (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania Nagrania w formie audio)
✔ Nagrania
skanowanie ciała
medytacja świadomości oddechu
medytacja otwartej obecności
medytacja góry
medytacja jeziora
Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
Stres w kontekście podejścia uważności (Mateusz Banaszkiewicz)
✔ Jak rozumieć stres? (Mateusz Banaszkiewicz)
„Reakcja walki albo ucieczki” oraz „Reakcja zamrożenia”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie (Mateusz Banaszkiewicz)
Radzenie sobie z objawami stresu poprzez akceptację: interwencje oparte na wynikach badań (Serfowanie po rządzy, radzenie sobie z bólem, normalizacja reakcji (poprzez CommonHumanity) (Mateusz Banaszkiewicz)
„Reakcja wyzwania”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie: zmiana interpretacji pobudzenia (ArousalAppraisal) w odniesieniu do Podejścia Uważności (Mateusz Banaszkiewicz)
Nastawienie wobec stresu (StressMindset): czym jest i w czym może być pomocne (Mateusz Banaszkiewicz)
Reakcja „Wspierania i zaprzyjaźniania” (Tend and BefriendResponse) Shelley E. Taylor: konsekwencje zdrowotne i oraz ćwiczenie praktyczne (Mateusz Banaszkiewicz)
Uważność, jako trening akceptacji, nie redukcji stresu. Dlaczego warto akceptować i wykorzystywać stres? (na przykładzie badania nauczycieli i lekarzy pracujących pod presją) (Mateusz Banaszkiewicz)
Czy należy obawiać się zarażania stresem? (StressContagiousEffect) (Mateusz Banaszkiewicz)
Rola stresu w cyklu życia (Mateusz Banaszkiewicz)
„Reakcja relaksacyjna”: czym jest, czemu służy oraz jak ją stymulować (Mateusz Banaszkiewicz)
Ćwiczenia wywołujące „reakcję relaksacyjną” (Mateusz Banaszkiewicz)
Fragment interaktywnego spotkania online
MODUŁ 2
+
Praktyczne wprowadzenie do uważności
+
Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR) –wstęp do praktyki (J.E.Wahl)
Narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą (Eryk Ołtarzewski)
Trening uważności dla dzieci – co to jest, jak to się robi? (omówienie przykładowych programów) (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
Efekty treningu uważności dla dzieci oraz możliwości i ograniczenia takich zajęć (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
Wyciszanie się i uspokojenie – dlaczego to jest ważne, co wpływa na uspokojenie dzieci, jak zachowanie dorosłych wpływa na uspokojenie lub niepokój (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy, ćwiczenia do wykonania z dziećmi)
Ćwiczenia, które kształcą zdolność skupienia uwagi – propozycje zabaw i ćwiczeń. Trudności, które mogą się pojawić w trakcie zajęć, co zrobić jeżeli się pojawią? (E. Ołtarzewski, fim szkoleniowy, ćwiczenia dla dzieci)
Jak prowadzić lekcje uważności (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania)
Jakie zabawy, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci oraz bajki terapeutyczne sprawdzają się w pracy z dziećmi i dlaczego (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania, scenariusze zajęć, prezentacje)
Opowieść dźwiękowa” - czyli rola muzyki w treningu uważności w pracy z dziećmi (E. Ołtarzewski, nagranie audio, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci)
Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl)
MODUŁ 3
+
Zastosowanie uważności w kontekście psychoterapeutycznym
+
Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności (Mindfulness-Based CognitiveTherapy – MBCT).
Terapia poznawcza oparta na uważności jako program ukierunkowany na zapobieganie nawrotom depresji (Tomasz Kryszczyński, film
Nawroty depresji a uważność jako podstawowa umiejętność rozwijana podczas programu MBCT (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
Program MBCT – struktura, zarys ośmiu sesji, główne praktyki rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
Ćwiczenia rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, nagrania audio): skanowanie ciała, medytacja uważności oddechu, medytacja „Twarz i oddech”, medytacja „Dźwięk”
Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-FocusedTherapy– CFT). Wykład: Paul Gilbert

Prowadzący

Julia E. Wahl
Psycholożka, psychoterapeutka (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trenerka podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School).
Paul Gilbert
Doktor nauk humanistycznych, nagrodzony Orderem Imperium Brytyjskiego w 2003 roku. Profesor psychologii klinicznej Uniwesytetu w Derby. Konsultant do spraw Psychologii Klinicznej w Fundacji Derbyshire Health Care Foundation Trust. Autor trwających ponad 35 lat badań dotyczących wpływu ewolucji na psychopatologie, w których skupił się na zjawisku wstydu oraz na leczeniu problemów uwarunkowanych wstydem. Z badan tych wywodzi się terapia skierowana na współczucie/empatię. W 2003 roku pełnił funkcję prezesa Brytyjskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Kognitywnej. Został jednym z pierwszych członków zespołu tworzącego dyrektywy dotyczące leczenia depresji, w ramach rządowego Instytutu NICE (The National Institute for Health and Care Excellence). Autor lub współredaktor ponad 20 książek oraz ponad 200 publikacji naukowych.
Eryk Ołtarzewski
Pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy. Pracuje z młodzieżą od 20 lat. Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie (2001), Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego (2009), Kurs Trenerów NLP w Instytucie Neurolingwistyki (2011). Od 2013 r. kształci się w prowadzeniu treningu mindfulness w projekcie Mindfulness Association Polska. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, tworzy programy zajęć komunikacji społecznej dla młodzieży, zajęć redukujących stres. W pracy z młodzieżą wykorzystuje elementy treningu mindfulness. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz treningi uważności dla osób dorosłych.
Mateusz Banaszkiewicz
Psycholog zdrowia, wykładowca akademicki, jako konsultant prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie zachowań zdrowotnych i in. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Jako konsultant HR realizuje projekty z obszaru poprawy efektywności pracowników, integracji zespołów oraz oceny kompetencji. Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem.
Tomasz Kryszczyński
Psycholog, trener, nauczyciel mindfulness w programach MBSR i MBCT certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu. Należy do pierwszej grupy certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce i jednym z kilku certyfikowanych nauczycieli MBCT – programu ukierunkowanego na profilaktykę nawrotów depresji, w naszym kraju. Autor wielu autorskich programów szkoleniowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z grupami. Prowadził zajęcia poświęcone mindfulness w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupach komercyjnych. Doświadczenia dotyczące narzędzi stosowanych w MBSR i MBCT zdobywał w ciągu wielu lat własnej praktyki i badań w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz Tajlandii.

Kup dostęp!

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie 97.17 PLN.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy materiały dydaktyczne/testy/sylabusy będą w języku angielskim?
+
Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.
Czy po ukończeniu kursu otrzymuję kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy do udziału w kursie potrzebny jest certyfikat psychoterapeuty?
+
Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Kontakt

Edyta Żmuda
tel. 61 66 83 142

Zobacz również

Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi
Mindfulness
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 429.27 PLN
Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej - trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1510.44 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*