SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)

Kup dostęp
Nabór otwarty
3 miesiące
online

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta.
Kurs dokształcający dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia

 • Filmy instruktażowe
 • Materiały merytoryczne
 • Najlepsi eksperci
We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • Czym jest podejście UWAŻNOŚCI, czemu służy praktykowanie uważności i jak ją praktykować – w kontekście depresji, regulacji stresu, pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami koncentracji, relacji czy emocji
 • Jak badać uważność (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)? – praktyczne narzędzia omówione krok po kroku
 • Jak rozpatrywać temat stresu w kontekście podejścia uważności? – w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności
 • Dlaczego warto praktykować uważność i jak to robić w kontekście pracy i bycia z dziećmi i młodzieżą: podejście mindfulness w terapii uzależnień, relacji, nieśmiałości, zaburzeń lękowych?
 • Jak przebiegają poszczególne etapy treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR)?
 • Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z praktyką uważności oraz co to jest McUważność?
 • Czym jest terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (Mindfulness-BasedCognitiveTherapy – MBCT)?
 • Nowość! Czym jest Terapia Skoncentrowana na współczuciu (Compassion-FocusedTherapy – CFT)?

Zawartość kursu

 • 8 godzin filmów szkoleniowych
 • 2 godziny nagrań audio
 • Kilkanaście artykułów merytorycznych
 • Ćwiczenia i scenariusze zajęć
 • Prezentacje
 • Opieka merytoryczna
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ 1

Teoretyczne wprowadzenie do uważności (ang. Mindfulness) i treningu redukcji stresu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Basedstressreduction - MBSR) (Julia E. Wahl)

 • Wyzwania w psychologii XXI wieku – dlaczego potrzebujemy nowych metod terapeutyczno-treningowych i dlaczego tych kontemplacyjnych (w tym uważności i współczucia)? - wykład: Julia E. Wahl (film)
 • Uważność – co to jest, czemu to służy, jak to się robi (praktyki i ćwiczenia wzmacniające uważność) (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania film)
 • Różne aspekty uważności: procesy poznawcze (uwagi), etyczne podejście (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Wstęp do różnych podejść uważności, w tym do treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction) (J.E.Wahl) (film)
 • Badania: jak badać (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności) (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Zagrożenia związane z praktyką uważności oraz McUważność (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-BasedStressReduction - MBSR) – wstęp do praktyki (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania Nagrania w formie audio)

Nagrania

 • skanowanie ciała
 • medytacja świadomości oddechu
 • medytacja otwartej obecności
 • medytacja góry
 • medytacja jeziora
 • Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Stres w kontekście podejścia uważności (Mateusz Banaszkiewicz)

Jak rozumieć stres? (Mateusz Banaszkiewicz)

 • „Reakcja walki albo ucieczki” oraz „Reakcja zamrożenia”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Radzenie sobie z objawami stresu poprzez akceptację: interwencje oparte na wynikach badań (Serfowanie po rządzy, radzenie sobie z bólem, normalizacja reakcji (poprzez CommonHumanity) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • „Reakcja wyzwania”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie: zmiana interpretacji pobudzenia (ArousalAppraisal) w odniesieniu do Podejścia Uważności (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Nastawienie wobec stresu (StressMindset): czym jest i w czym może być pomocne (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Reakcja „Wspierania i zaprzyjaźniania” (Tend and BefriendResponse) Shelley E. Taylor: konsekwencje zdrowotne i oraz ćwiczenie praktyczne (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Uważność, jako trening akceptacji, nie redukcji stresu. Dlaczego warto akceptować i wykorzystywać stres? (na przykładzie badania nauczycieli i lekarzy pracujących pod presją) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Czy należy obawiać się zarażania stresem? (StressContagiousEffect) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Rola stresu w cyklu życia (Mateusz Banaszkiewicz)
 • „Reakcja relaksacyjna”: czym jest, czemu służy oraz jak ją stymulować (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Ćwiczenia wywołujące „reakcję relaksacyjną” (Mateusz Banaszkiewicz)
Zobacz więcej
MODUŁ 2

Praktyczne wprowadzenie do uważności

 • Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR) –wstęp do praktyki (J.E.Wahl)
 • Narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą (Eryk Ołtarzewski)
 • Trening uważności dla dzieci – co to jest, jak to się robi? (omówienie przykładowych programów) (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
 • Efekty treningu uważności dla dzieci oraz możliwości i ograniczenia takich zajęć (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
 • Wyciszanie się i uspokojenie – dlaczego to jest ważne, co wpływa na uspokojenie dzieci, jak zachowanie dorosłych wpływa na uspokojenie lub niepokój (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy, ćwiczenia do wykonania z dziećmi)
 • Ćwiczenia, które kształcą zdolność skupienia uwagi – propozycje zabaw i ćwiczeń. Trudności, które mogą się pojawić w trakcie zajęć, co zrobić jeżeli się pojawią? (E. Ołtarzewski, fim szkoleniowy, ćwiczenia dla dzieci)
 • Jak prowadzić lekcje uważności (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania)
 • Jakie zabawy, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci oraz bajki terapeutyczne sprawdzają się w pracy z dziećmi i dlaczego (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania, scenariusze zajęć, prezentacje)
 • Opowieść dźwiękowa” - czyli rola muzyki w treningu uważności w pracy z dziećmi (E. Ołtarzewski, nagranie audio, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci)
 • Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl)
Zobacz więcej
MODUŁ 3

Zastosowanie uważności w kontekście psychoterapeutycznym

 • Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności (Mindfulness-Based CognitiveTherapy – MBCT).
 • Terapia poznawcza oparta na uważności jako program ukierunkowany na zapobieganie nawrotom depresji (Tomasz Kryszczyński, film
 • Nawroty depresji a uważność jako podstawowa umiejętność rozwijana podczas programu MBCT (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
 • Program MBCT – struktura, zarys ośmiu sesji, główne praktyki rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
 • Ćwiczenia rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, nagrania audio): skanowanie ciała, medytacja uważności oddechu, medytacja „Twarz i oddech”, medytacja „Dźwięk”
 • Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-FocusedTherapy– CFT). Wykład: Paul Gilbert

Prowadzący

Julia E. Wahl

Paul Gilbert

Eryk Ołtarzewski

Mateusz Banaszkiewicz

Tomasz Kryszczyński

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste studia przypadków oraz praktyki wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne zdanie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego.

Kup dostęp!

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1600 PLN

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Czy do udziału w kursie potrzebny jest certyfikat psychoterapeuty?

Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.

Czy materiały dydaktyczne/testy/sylabusy będą w języku angielskim?

Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.

Czy po ukończeniu kursu otrzymuję kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Edyta Żmuda
tel. 61 66 83 142