172 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Automatyzacja procesów w magazynie – audyt i wdrożenie usprawnień na przykładzie wzorcowo działających rozwiązań magazynowych

Specjalistyczny kurs stworzony wraz z ekspertami, którzy audyty magazynu przeprowadzają zawodowo i praktykami, którzy wdrożenia automatyki magazynowej mają już za sobą. Kurs pozwoli Ci w pierwszej kolejności samodzielnie przeprowadzić audyt magazynu, by wyznaczyć obszary, w których warto wykorzystać rozwiązania zautomatyzowane. Kurs stanowi także przygotowanie do wdrożenia i wyboru narzędzi wspierających proces automatyzacji magazynu z punktu widzenia doświadczonego logistyka.
172 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
172 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Automatyzacja procesów w magazynie – audyt i wdrożenie usprawnień na przykładzie wzorcowo działających rozwiązań magazynowych

Specjalistyczny kurs stworzony wraz z ekspertami, którzy audyty magazynu przeprowadzają zawodowo i praktykami, którzy wdrożenia automatyki magazynowej mają już za sobą. Kurs pozwoli Ci w pierwszej kolejności samodzielnie przeprowadzić audyt magazynu, by wyznaczyć obszary, w których warto wykorzystać rozwiązania zautomatyzowane. Kurs stanowi także przygotowanie do wdrożenia i wyboru narzędzi wspierających proces automatyzacji magazynu z punktu widzenia doświadczonego logistyka.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Forma kształcenia
online
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Poziom zaawansowania

Specjalistyczny kurs stworzony wraz z ekspertami (m.in. Kaufland Markety Polska), który pozwoli Ci w pierwszej kolejności samodzielnie przeprowadzić audyt magazynu, by wyznaczyć wąskie gardła do poprawy procesów i obszary, w których warto wykorzystać rozwiązania zautomatyzowane.

Przy użyciu wskaźników KPI zbadasz obszary wymagające usprawnienia i wyznaczysz parametry jakości pracy w Twoim magazynie.

Kurs stanowi także przygotowanie do wdrożenia i wyboru narzędzi wspierających proces automatyzacji magazynu z punktu widzenia doświadczonego logistyka.

Poznasz kompleksowe rozwiązania automatyczne podnoszące wydajność magazynu, które sprawdziły się w podnoszeniu jakości pracy i redukcji do minimum kosztownych pomyłek.

Opierając się na doświadczeniu praktyka przygotujesz plan automatyzacji zorientowany na maksymalną redukcję błędnych wydań i reklamacji.

KURS w liczbach:

10 - godzin materiałów filmowych

8 – modułów, które wyposażą Cię w praktyczne umiejętności

1 – od pierwszego dnia po naszym kursie będziesz mógł wdrażać nowe metody pracy

Najwyższej jakości filmy szkoleniowe
Najlepsi eksperci i praktycy
Praktyczne materiały
Po ukończeniu kursu
na podstawie zdobytej wiedzy i przepracowanych formularzy, będziesz potrafił wskazać obszary wymagające usprawnienia, które dotychczas generowały koszty i spowalniały pracę w Twoim magazynie,
nie będziesz miał problemu z odpowiednim rozmieszczeniem produktów w strefach magazynu tak, by ich składowanie i kompletacja były jak najbardziej efektywne,
nauczysz się dobierać, wykorzystywać i prezentować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) pracy magazynu, przetestujesz, jakie wskaźniki można zastosować dla danych stref Twojego magazynu,
dowiesz się, jak ustandaryzować pracę na poszczególnych stanowiskach magazynowych,
przeanalizujesz, jakie korzyści płyną z wdrożenia zautomatyzowanych rozwiązań w poszczególnych strefach magazynu.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Około 10 godzin filmów szkoleniowych
Około 10 godzin filmów szkoleniowych
Case study

Konkretne case studies
Konkretne case studies
Materiały szkoleniowe

Praktyczne materiały szkoleniowe
Praktyczne materiały szkoleniowe
Dostęp 24/7

Dostęp 24 h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24 h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Certyfikat poświadczający udział w kursie
Certyfikat poświadczający udział w kursie

Program kursu

CZĘŚĆ 1. WEWNĘTRZNY AUDYT MAGAZYNU
+
KROK 1: Wewnętrzny quick check magazynu – analiza stanu bieżącego
+
Analiza stanu bieżącego – jak w krótkim czasie i skąd zebrać miarodajne i wartościowe dane ilościowe i jakościowe dotyczące operacji magazynowych?
Inwentaryzacja magazynu jako źródło istotnych informacji, optymalizacji i redukcji strat.
Identyfikacja najważniejszych problemów występujących w poszczególnych obszarach magazynu i operacjach – z jakim działem, z kim i dlaczego warto jeszcze porozmawiać?
Właściwy moment na przeprowadzenie wewnętrznego audytu magazynu – dlaczego wybrać czas, gdy magazyn funkcjonuje na najwyższych obrotach?
Jak praktycznie zapisywać i zestawiać zebrane informacje – tworzenie arkuszy i map procesów, Twojej bazy danych quick checku.
Co zrobić, kiedy konkretna operacja dawno lub nigdy nie została zmierzona, a potrzebujesz właśnie tych informacji?
Dlaczego dla pracowników wizualizacja poziomu realizacji aktualnych zadań i ich postępu jest istotna i w jaki sposób możesz przedstawić te informacje? Jakie narzędzia wykorzystać?
CASE STUDY 1: Quick check magazynu z użyciem arkusza kontrolnego zbierającego dane dotyczące operacji w strefach magazynowych: rozładunku, kontroli dostawy, depaletyzacji towaru, umieszczania towaru w strefie składowania, przechowywania towaru, kompletacji, pakowania, załadunku.
CASE STUDY 2: Jak przeprowadzić pomiar czasu dla procesu rozładunku towaru? Użycie tabeli kombinacji czasowych do zdefiniowania zawartości pracy oraz potencjału na doskonalenie.
KROK 2: Analiza strumieniowa i kontrola procesów z wykorzystaniem wskaźników efektywności
Czym jest narzędzie analizy strumieniowej i dlaczego powinieneś z niego skorzystać audytując swój magazyn z myślą o automatyzacji?
Jak przeprowadzić analizę strumieniową krok po kroku?
Przegląd KPI – jakie wskaźniki można, a jakie warto zastosować by mierzyć funkcjonowanie Twojego magazynu?
Dobór wskaźników KPI ze względu na poziom zarządzania (strategiczny, taktyczny i operacyjny) – jakie przydadzą się do quick checku?
Lista najważniejszych KPI dla magazynu i sposoby ich obliczania.
KROK 3: Strefa przyjęcia (rozładunku) i/lub wydania (załadunku) towaru – eliminacja błędów i skrócenie czasu procesów
Uporządkowanie pracy strefy z wykorzystaniem standaryzacji pracy – które elementy funkcjonowania strefy w szczególności standaryzować, aby uzyskać wymierne rezultaty i w efekcie wyeliminować kosztowne pomyłki?
Szczegółowa analiza informacji, jakie dają KPI powiązane ze strefą przyjęcia towaru (wydajność przyjęcia, obciążenie strefy w godzinach)
Instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych pracowników w strefie – w jaki sposób je sporządzić, aby były krótkie, czytelne, zawierały precyzyjnie określone standardy i nie pozostawiały pola do interpretacji?
Planowanie liczby pracowników i sprzętu w strefie – w jaki sposób na podstawie matrycy umiejętności zorganizować obłożenie pracowników na poszczególnych obszarach w ciągu dnia?
CASE STUDY 1: Przykład efektów osiągniętych dzięki wprowadzeniu standaryzacji strefy przyjęcia towaru.
CASE STUDY 2: Przykład efektów osiągniętych dzięki zautomatyzowaniu procesu w strefie przyjęcia towaru.
KROK 4: Optymalizacja strefy składowania, kompletacji i dostaw towaru
Analiza ABC i XYZ, strategia FEFO, FIFO, LIFO, HIFO, zastosowanie macierzy bostońskiej do wyboru systemu składowania – strategia jak najlepszego rozmieszczenie towaru w magazynie.
W jaki sposób przeplanować jego rozmieszczenie w strefie składowania w optymalny sposób wykorzystując podstawowe analizy?
Strategia horyzontalna i wertykalna – jak rozplanować i modyfikować layout strefy składowania, żeby był on jak najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny?
ĆWICZENIE: Strategia S w pobraniach oraz dostawie do punktu użycia (gniazda produkcyjnego) – dylemat komiwojażera i chińskiego listonosza.
Dostawy do punktu użycia - transformacja dostaw z zastosowaniem wózka widłowego w kierunku dostaw z użyciem kolejki.
CASE STUDY 1: Przykład efektów osiągniętych dzięki wprowadzeniu standaryzacji strefie dostaw do pkt. użycia.
CASE STUDY 2: Przykład efektów osiągniętych dzięki zautomatyzowaniu procesu w strefie składowania towaru.
KROK 5: Wdrażanie zmian systemowych (lean supply chain) po audycie – krok po kroku
Wdrażanie 5S na obszarach magazynowych – jak stopniowo i skutecznie wdrożyć 5S w naszych obszarach? Jak mierzyć postęp we wdrożeniu 5S?
Jak zarządzać personelem poprzez matryce umiejętności w obszarach magazynowych. Jak pracować z zespołem, aby usprawnić proces i wyeliminować błędy wynikające z niezrozumienia lub nieprzestrzegania procedur?
W jaki sposób audyt obszarów sparować z perspektywą komercyjną?
Activity-based costing w zastosowaniu audytowym – jak wskazać na podstawie sformułowanych wniosków, które obszary funkcjonowania wymagają zmian organizacyjnych, a które automatyzacji?
Jak zaprezentować zebrane w audycie wnioski przed przełożonymi i pracownikami? Jak zakomunikować koniecznie zmiany?
CZĘŚĆ 2. AUTOMATYZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
+
KROK 1: Wdrażanie automatyki magazynowej – od czego zacząć?
+
Wybór procesu, który opłaca się zautomatyzować – jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, by oszacować, czy total automation opłaca się w naszej firmie?
Przygotowanie budżetu inwestycji – analiza i kalkulacja z uwzględnieniem poprawy jakości i wydajności procesów magazynowych:
- po jakim czasie koszty inwestycji powinny się zwrócić,
- jak przedstawić plan projektu zarządowi?
Praktyczne aspekty wdrożenia automatyzacji:
- jakie kryteria decyzji „stoją” za wyborem danego dostawcy automatyki,
- ile trwa proces wdrażania i jakie są tego konsekwencje dla logistyki w przedsiębiorstwie,
- jakie dane magazynowe będą niezbędne dla procesu automatyzowania przestrzeni magazynowej,
- ile trwa wdrożenie nowego systemu składowania i wydawania towaru?
KROK 2: Narzędzia wspierające proces automatyzacji magazynu
Wybór optymalnego systemu dla Twojego magazynu – jakie systemy będą najlepszym rozwiązaniem dla skutecznego podniesienia wydajności operacji magazynowych i korzyścią dla logistyki firmy?
Koordynacja i optymalizacja wszystkich procesów magazynowych – jak za pomocą systemu zarządzania magazynem WMS ulepszyć procesy?
System znakowania produktów i formy raportowania – sprawdzone metody.
Bezobsługowe dostarczanie wyrobów – jak wybrać sposób integracji transporterów z systemem informatycznym, żeby maksymalnie zoptymalizować proces?
Automatyzacja transportu wewnętrznego i strefy kompletacji – jak dobrać narzędzia?
Analiza transportu wewnętrznego w celu wdrożenia automatyzacji – jakie dane należy zgromadzić, by przeprowadzić analizę z wykorzystaniem metodyki SMED?
Zaawansowane rozwiązania z zakresu mechaniki i elektroniki wsparte oprogramowaniem sterującym – co warto o nich wiedzieć?
Analiza efektywności wdrożonych zmian – jaki zestaw wskaźników KPI opracować, by realnie analizować efektywność zmian?

Prowadzący

Krzysztof Betker
Doświadczony lider w pracy operacyjnej oraz doskonaleniu procesów wytwórczych, magazynowych i logistycznych oraz finalnie znaczącej poprawie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw. Trener praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych. Swoje kompetencje zawodowe ukształtował rozpoczynając pracę na stanowisku specjalisty do badania i normowania czasu pracy (REFA) z czasem awansując do stanowiska kierownika zespołu. Odpowiadał przede wszystkim za: organizację i zarządzanie zespołem specjalistów, optymalizację produkcji i logistyki, planowanie i wdrażanie nowych procesów, wycenę kosztów poszczególnych etapów produkcyjnych oraz pracę transferową za granicą. Przez 13 lat związany z firmą Electrolux, gdzie pełnił funkcję inżyniera intralogistyki, a następnie kierownika ds. rozwoju dostawców prowadząc projekty rozwoju obszarów produkcyjnych, jakościowych, logistycznych i magazynowych. Na zawodowej ścieżce pełnił także funkcję kierownika wydziału produkcyjnego w firmie EPP, a obecnie menedżera ds. operacyjnych w Vita Polymers Poland. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadził ponad 1000 dni warsztatów i szkoleń. Rozwijając swoją wiedzę ukończył kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie: REFA, MTM, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, Material Handling Engineering, Auditor Wspomagający ISO 9001 & 14001 & 18001.
Marek Żbikiewicz
Dyrektor Działu Technicznego CD Wola Krzysztoporska Kaufland Markety Polska. Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. W branży szeroko pojętej automatyki przemysłowej od ponad 23 lat (m.in. Satchwell Control Systems, Invensys Building Systems, Distech Controls – systemy automatyki oraz BMS dla przemysłowych instalacji HVAC). W Centrum Dystrybucyjnym Kaufland w Woli Krzysztoporskiej od 11 lat. Aktualnie odpowiedzialny za cztery obszary w Dziale Technicznym: Technika Magazynowa (instalacje elektryczne, ogrzewanie, wentylacja, chłodnictwo, systemy p.poż., automatyka budynkowa), Warsztat Wózków Widłowych (zarządzanie i obsługa floty ok. 2500 wózków elektrycznych, będących na wyposażeniu magazynu oraz marketów sieci Kaufland), Instalacje Automatyczne – wspomagające przyjęcie i wydanie towaru (HRL, AKL, PPA oraz TiKo - aktualnie w trakcie budowy) oraz Utrzymanie Czystości na terenie CD w tym gospodarka surowcami wtórnymi. W strukturach międzynarodowych członek zespołu odpowiedzialnego za koordynację i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie techniki magazynowej. Prywatnie – muzykujący pasjonat turystyki motocyklowej.

Kup dostęp!

Automatyzacja procesów w magazynie – audyt i wdrożenie usprawnień na przykładzie wzorcowo działających rozwiązań magazynowych
Dożywotni dostęp do kursu.
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)