102 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń mowy pochodzenia mózgowego u osób dorosłych.
102 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
102 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń mowy pochodzenia mózgowego u osób dorosłych.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń mowy pochodzenia mózgowego u osób dorosłych.

Po udziale w kursie będziesz rozumieć mechanizmy i objawy poszczególnych zaburzeń, potrafił przeprowadzić trafną – kompleksową i pogłębioną diagnozę neurologopedyczną osoby dorosłej po uszkodzeniu układu nerwowego uwzględniającą wszystkie jej trudności i potrzeby oraz budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta.

Dzięki udziałowi w kursie otrzymasz prestiżowy certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje oraz będzie gwarantem efektywności prowadzonej terapii logopedycznej!

 

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Eksperci prowadzący
Po ukończeniu kursu
Będziesz potrafił posługiwać się narzędziami do diagnozy poszczególnych zaburzeń oraz interpretować ich wyniki, by następnie wykorzystać je celem zaplanowania terapii
Nauczysz się korzystać z istniejących ćwiczeń oraz tworzyć własne, odpowiadające potrzebom Twojego pacjenta – dowiesz się, które metody oddziaływań przyniosą mu największe korzyści, a których należy unikać, by nie wyrządzić krzywdy
Zrozumiesz złożoność trudności osób dorosłych chorych neurologicznie oraz różnice w pracy terapeutycznej w stanach ostrych i chorobach neurodegeneracyjnych – pozwoli Ci to skuteczniej i bardziej realistycznie planować swoją pracę
Dowiesz się, skąd czerpać wiedzę na temat zaburzeń neurogennych i jak powinny wyglądać standardy opieki neurologopedycznej w złożonych, trudnych przypadkach – poznasz typowe błędy i pułapki diagnostyczne oraz nauczysz się, z czyjej pomocy korzystać przy tworzeniu interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego

Zawartość kursu

Filmy

4 materiały szkoleniowe w formie wideo
4 materiały szkoleniowe w formie wideo
Materiały

Praktyczne prezentacje
Praktyczne prezentacje
Przykłady

Arkusze wywiadu i ćwiczenia do wykorzystania w pracy logopedycznej
Arkusze wywiadu i ćwiczenia do wykorzystania w pracy logopedycznej
Eksperci

Stała opieka merytoryczna
Stała opieka merytoryczna
Test

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy
Sprawdzenie przyswojonej wiedzy
Certyfikat

Potwierdzenie ukończenia kursu
Potwierdzenie ukończenia kursu

Program kursu

Moduł 1
+
Dysfagia neurogenna – zaburzenia połykania wyzwaniem w pracy neurologopedy
+
Fizjologia połykania i jego zaburzenia - rodzaje i objawy dysfagii
Jaki jest obraz dysfagii w stanach ostrych, chorobach postępujących i u pacjentów z demencją
Pacjent z rurką tracheostomijną - możliwości i ograniczenia w terapii dysfagii
Diagnoza dysfagii - testy przesiewowe, rola wywiadu, badanie neurologopedyczne, skale nasilenia dysfagii
Za pomocą jakich metod oddziaływać terapeutycznie na pacjenta – modyfikacje diety i pozycji ciała/ głowy, ćwiczenia bezpośrednie i kompensacyjne
Studium przypadku pacjenta z dysfagią neurogenną
Moduł 2
+
Diagnoza i terapia zaburzeń funkcji językowych o typie afazji u osób dorosłych
+
Istota afazji – mózgowa organizacja funkcji językowych a ich zaburzenia w afazjach korowych, transkorowych i podkorowych
Afazje pierwotnie postępujące (PPA) w chorobach neurodegeneracyjnych
Jak prowadzić diagnozę różnicową - afazja vs. dyzartria/ apraksja mowy/ jąkanie neurogenne
W jaki sposób powinien przebiegać proces diagnostyczny - dostępne narzędzia, znaczenie prób klinicznych; możliwe błędy diagnostyczne i ich znaczenie dla budowania programu terapii
Strategia postępowania neurologopedycznego w zależności od rozległości i rodzaju zaburzeń - jak dobierać ćwiczenia adekwatne do potrzeb i możliwości pacjentów
Opis przypadku – przykładowy plan terapii pacjenta z afazją poudarową
Moduł 3
+
Dyzartria po incydentach neurologicznych i w chorobach neurodegeneracyjnych
+
Klasyfikacja dyzartrii – lokalizacja uszkodzeń a obraz kliniczny w poszczególnych typach dyzartrii
Dyzartria w chorobach neurodegeneracyjnych (SM, SLA, ch. Wilsona, ch. Parkinsona) i MPD
W jaki sposób przebiega diagnoza różnicowa - dyzartria vs. afazja ruchowa i jąkanie neurogenne; neurologopedyczne badanie pacjenta z dyzartrią - narzędzia diagnostyczne
Badanie strefy orofacjalnej, ocena napięcia mięśniowego, fonacji, oddychania i prozodii
Terapia dyzartrii – jak określić cel terapeutyczny i dostosować oddziaływania do rodzaju zaburzeń
Studium przypadku pacjenta z dyzartrią
Moduł 4
+
Jąkanie neurogenne, apraksja mowy oraz inne zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym
+
Jąkanie neurogenne – zaburzenia płynności mówienia po incydentach neurologicznych
Jak prowadzić diagnozę różnicową jąkania neurogennego oraz afazji ruchowej i dyzartrii
Współwystępowanie jąkania z innymi zaburzeniami – jakie są możliwości oddziaływania terapeutycznego
Apraksja mowy - współwystępowanie z afazją ruchową a czysta postać zaburzenia. Obraz kliniczny oraz sposoby oddziaływań terapeutycznych
Zaburzenia lewopółkulowe (syndrom obcego akcentu) oraz zaburzenia prawopółkulowe (aprozodia, pragnozja) – na co zwrócić uwagę w terapii pacjentów

Prowadzący

Katarzyna Zaraś
Neurologopeda, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Przez 8 lat związana zawodowo ze Szpitalem Rehabilitacji Neurologicznej w Uzdrowisku Konstancin – Zdrój, gdzie pracowała z dorosłymi po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, operacjach neurochirurgicznych i in. Aktualnie współpracuje z Fundacją AVALON, która zapewnia kompleksową rehabilitację dorosłym o różnym stopniu niepełnosprawności. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń językowych (afazja), mowy (dyzartria, apraksja nowy, jąkanie neurogenne, i in.), głosu i połykania (dysfagia) o podłożu neurologicznym. Współpracuje z warszawskimi uczelniami (APS, SWPR), gdzie prowadzi ćwiczenia z zakresu afazji i dysfagii.

Kup dostęp!

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714
Pytania dotyczące kwestii technicznych

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

METODA WYSTUKIWANIA SYLAB jako skuteczny sposób uzyskiwania płynności mówienia w terapii jąkania
Diagnoza logopedyczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 490.77 PLN
Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka
Diagnoza logopedyczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1230.00 PLN
Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę
Diagnoza logopedyczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)