141 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka małego dziecka.
141 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
141 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka małego dziecka.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka małego dziecka.

Po udziale w kursie będziesz potrafił przeprowadzić trafną, kompleksową i pogłębioną wczesną diagnozę logopedyczną, która będzie uwzględniała wszystkie aspekty funkcjonowania i rozwoju dziecka. Ponadto opracujesz plan terapii dla indywidualnych przypadków.

Najnowsze badania kliniczne pokazują, że wczesna diagnoza i terapia logopedyczna przekłada się na rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka oraz pozwala na stymulowanie jego rozwoju językowego, skuteczną pomoc dziecku młodszemu z nieprawidłowym rozwojem mowy oraz odpowiednią profilaktykę zaburzeń.

Dzięki udziałowi w kursie otrzymasz prestiżowy certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje oraz będzie gwarantem efektywności prowadzonej terapii logopedycznej!

Szkolenia online
Materiały merytoryczne
Eksperci prowadzący
Po ukończeniu kursu
Wyposażysz się w kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań i sprawdzonych kwestionariuszy diagnostycznych, dzięki którym będziesz w stanie jeszcze szybciej rozpoznać u dziecka pierwsze objawy zaburzeń mowy i postawić celne rozpoznanie
Zaplanujesz skuteczne oddziaływania stymulujące, terapeutyczne i reedukacyjne, by przyspieszyć proces terapii oraz eliminować skutki niepożądanych następstw opóźnionego rozwoju mowy czy jąkania wczesnodziecięcego
Wykorzystasz sprawdzone metody terapeutyczne w pracy z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu – zyskasz rzetelną wiedzę na temat funkcjonowania językowego, społecznego i komunikacyjnego dziecka
Dokonasz skutecznej diagnozy różnicowej zaburzeń afatycznych u małego pacjenta – w sposób efektywny dobierzesz ćwiczenia do pracy z dzieckiem z alalią, niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z afazją dziecięcą
Wypracujesz techniki pracy z małym dzieckiem, które od razu po ukończeniu kursu będziesz mógł wdrożyć do swojej praktyki zawodowej widocznie poprawiając efektywność swoich działań logopedycznych

Zawartość kursu

Filmy

4 nagrania wideo
4 nagrania wideo
Praktyczne prezentacje

Materiały szkoleniowe z merytoryczną wiedzą
Materiały szkoleniowe z merytoryczną wiedzą
Narzędzia diagnostyczne i ćwiczenia

Komplet materiałów do wykorzystania w pracy logopedycznej
Komplet materiałów do wykorzystania w pracy logopedycznej
Stała opieka merytoryczna

Możliwość zadawania indywidualnych pytań
Możliwość zadawania indywidualnych pytań
Test zaliczeniowy

Sprawdzenie zdobytej wiedzy umożliwiając zdobycie certyfikatu
Sprawdzenie zdobytej wiedzy umożliwiając zdobycie certyfikatu
Certyfikat

Potwierdzenie ukończenia kursu
Potwierdzenie ukończenia kursu

Program kursu

Moduł 1
+
Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju mowy
+
Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem - schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji
Diagnoza różnicowa ORM, specyficznych zaburzeń językowych (SLI) oraz innych zaburzeń rozwojowych w zakresie nabywania kompetencji językowej – jak wykorzystać wnioski z diagnozy podczas planowania terapii
Odróżnianie opóźnienia rozwoju mowy wynikającego z indywidualnego rozwoju dziecka od opóźnienia wywołanego uszkodzeniem CUN, nerwów obwodowych, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi
Sprawdzone techniki rozwijające chęć komunikacji – pomysły na organizowanie zabaw stymulujących rozwój języka i mowy
Narzędzie terapeutyczne oraz materiały, które warto wykorzystać podczas pracy – stymulowanie rozwoju mowy i profilaktyka logopedyczna
Studium przypadku - opóźniony rozwój mowy dziecka przed 36 miesiącem życia – analiza objawów z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (gaworzenie, budowanie zdań, struktury gramatyczne)
Moduł 2
+
Jąkanie wczesnodziecięce – diagnoza i terapia
+
Rozwojowa niepłynność mowy a jąkanie wczesnodziecięce – diagnoza i rozpoznawanie jawnych i ukrytych objawów jąkania u małego dziecka
Narzędzia diagnostyczne jako podstawa do opisu przypadku, planowania terapii małego dziecka oraz sprawdzania jej efektywności – analiza arkuszy diagnostycznych
Analiza skutecznych ćwiczeń upłynniających mówienie na podstawie przykładowych planów pracy z małym dzieckiem
Terapia rodzinna w terapii jąkania – zasady tworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi płynnej mowy
Studium przypadku – diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z wczesną niepłynnością mowy: charakterystyka dziecka na podstawie wywiadu i obserwacji, analiza ilościowa i jakościowa jąkania oraz ramowy program terapii
Moduł 3
+
Diagnoza i terapia afazji dziecięcej małego dziecka
+
Afazja rozwojowa i afazja nabyta - diagnozowanie zaburzeń mowy u dzieci, kryteria podziału i diagnoza różnicowa zaburzeń afatycznych
Obserwacja dziecka i otoczenia, wywiad i badanie  - ocena zachowań językowych w kontekście porozumiewania się dziecka z otoczeniem
Dobór optymalnej strategii terapeutycznej - jak skutecznie wykorzystać wyniki diagnozy w planowaniu programu terapeutycznego
Budowanie systemu językowego - zasady przygotowania skutecznego programu terapeutycznego do danego przypadku
Case study – zasady nawiązania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem i wprowadzenie w schemat ćwiczeń – sposoby prowadzenia terapii na podstawie przypadku konkretnego dziecka
Moduł 4
+
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
+
Nieprawidłowości w rozwoju dziecka mające wpływ na kształtowanie się mowy – jak dokonać oceny funkcjonowania małego dziecka z podejrzeniem ASD
Jak oceniać dziecko w obszarach komunikacji społecznej, przywiązania społecznego oraz funkcjonalnej i symbolicznej zabawy przed 36 miesiącem życia
Zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, nieprawidłowości funkcjonowania społecznego, rozwoju funkcji poznawczych – przegląd podejść i technik terapeutycznych skutecznych w pracy z małym dzieckiem
Case study – omówienie studium przypadku dziecka ze spektrum autyzmu zdiagnozowanym przed 36 miesiącem życia

Prowadzący

Łukasz Kowalczyk
Logopeda, pedagog specjalny, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP w Warszawie, w której zajmuje się terapią dzieci jąkających się. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się „Ostoja". Szkoleniowiec, autor licznych artykułów i materiałów logopedycznych.
Ewa Małachowska
Neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog. Ekspert MEN, posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów.
Aleksandra Karwowska
Logopeda, pedagog specjalny, dyplomowany specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Od 7 lat wykładowca akademicki w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2010 roku związana z Centrum Adesse w Warszawie. W swojej pracy diagnostyczno-terapeutycznej zajmuje się dziećmi z zaburzeniami o różnej etiologii.

Kup dostęp!

Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.

Kontakt

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714
Biuro Obsługi Klienta

Pytania dotyczące kwestii technicznych

Zobacz również

Diagnoza i terapia dziecka z Opóźnionym Rozwojem Mowy
Opóźniony rozwój mowy
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 367.77 PLN
Diagnoza i terapia afazji dziecięcej
Diagnoza logopedyczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 367.77 PLN
Diagnoza i terapia neurologopedyczna dorosłych
Diagnoza logopedyczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1230.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)