Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu wykorzystania logorytmiki w terapii logopedycznej, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje o skuteczne metody logorytmiczne w pracy z dziećmi.
Partner

Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu wykorzystania logorytmiki w terapii logopedycznej, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje o skuteczne metody logorytmiczne w pracy z dziećmi.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Opis:

Specjalistyczny program szkoleniowy dla logopedów, pedagogów i nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu wykorzystania logorytmiki w terapii logopedycznej, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje o skuteczne metody logorytmiczne w pracy z dziećmi.

Podczas intensywnego warsztatu odpowiemy na pytania:

• Jakie są podstawowe założenia i cele logorytmiki?

• Jakie znaczenie ma logorytmika w terapii zaburzeń mowy?

• W jaki sposób przebiega praca z dziećmi w normie rozwojowej oraz z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji językowej?

• Jaka jest specyfika pracy z dziećmi z szerokim spektrum zaburzeń mowy czy słuchu fonologicznego?

• W jaki sposób przygotować się i przeprowadzić zajęcia z logorytmiki?

• Jak określać potrzeby grupy i budować scenariusz?  

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Świadomie przeprowadzisz zajęcia logorytmiczne z dziećmi o różnym spektrum zaburzeń
Wykorzystasz w praktyce ćwiczenia logorytmiczne
Rozwiniesz koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową podopiecznych poprzez wykorzystanie konkretnych ćwiczeń i zabaw
Określisz potrzeby grupy i zbudujesz scenariusz skrojony na miarę potrzeb twoich podopiecznych
Stworzysz atrakcyjne i efektywne pomoce dydaktyczne
Wykorzystasz instrumentarium C.Orffa podczas zajęć z logorytmiki

Zawartość kursu

Nagrania video

Szkolenia przeprowadzone przez ekspertkę z zakresu logorytmiki dr n.hum. Annę Walencik –Topiłko
Szkolenia przeprowadzone przez ekspertkę z zakresu logorytmiki dr n.hum. Annę Walencik –Topiłko
Materiały merytoryczne

Artykuły napisane przez praktyków, ćwiczenia, zabawy i gotowe scenariusze zajęć,
Artykuły napisane przez praktyków, ćwiczenia, zabawy i gotowe scenariusze zajęć,
Dostęp 24/7

Z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie
Z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie
Najlepsi eksperci

Ucz się od specjalistów-praktyków
Ucz się od specjalistów-praktyków
Test końcowy

Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Certyfikat ukończenia

Poświadczający Twoje nowe kompetencje
Poświadczający Twoje nowe kompetencje

Program kursu

Logorytmika jako metoda wspierająca terapię logopedyczną oraz jako forma profilaktyki
+
✔ Wprowadzenie do logorytmiki – podstawy metodyczne
+
Podstawowe założenia i cele logorytmiki
Wpływ muzyki i dźwięku na rozwój mowy – wczesna stymulacja
✔ Logorytmika w profilaktyce
Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy
Neurolingwistyczne aspekty logorytmiki
✔ Praca z dziećmi o różnym spektrum zaburzeń - logorytmika w terapii logopedycznej
Logorytmika w profilaktyce języka
Zastosowanie logorytmiki w terapii ORM
Logorytmika w terapii wybranych zaburzeń mowy (rozwojowa niepłynność mowy, jąkanie wczesnodziecięce, dyslalia)
Praca z dziećmi z zaburzeniami słuchu fonologicznego
Warsztat pracy terapeuty logorytmiki
+
✔ Klasyfikacja ćwiczeń logorytmicznych i ich główne cele
+
Ćwiczenia usprawniające motorykę (rodzaje)
Ćwiczenia słuchowe (rodzaje)
Ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne
Ćwiczenia słowno-ruchowe
✔ Rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej na zajęciach z Logorytmiki
Stymulowanie słuchu fizycznego na zajęciach z logorytmiki
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków
Ćwiczenia koordynacyjne w logorytmice
✔ Metodyka w praktyce
Program zajęć – w jaki sposób określać potrzeby grupy?
Budowanie scenariuszy w zależności od potrzeb grupy
Właściwy dobór piosenek do zajęć logorytmicznych
Pomoce dydaktyczne
Przykładowe scenariusze zajęć
Logorytmika w praktyce
+
✔ Instrumenty, muzyka i konstruowanie ćwiczeń
+
Instrumentarium C.Orffa w logorytmice
Improwizacja muzyczna, konstruowanie własnych ćwiczeń z zakresu logorytmiki
Praca z rytmem w kontekście mowy
✔ Realizacja zajęć z logorytmiki
Zabawy i ćwiczenia oddechowe
Mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów
Ćwiczenia uwagi słuchowej
Wiersze i piosenki z ruchem
Realizacja ruchem zmian tempa, akcentu, dynamiki, różnicowanie wysokości dźwięków
✔ Film z zajęć logorytmicznych

Prowadzący

Dr n. hum. Anna Walencik – Topiłko
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG, kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda (specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii.
Anna Brych
Logopeda, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek: filologia polska o specjalności logopedia. Ukończyła również Podyplomowe Studia Logopedyczne, Neurologopedyczne oraz Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu UG. Wykształcenie muzyczne zdobyła w klasie śpiewu solowego. Praktykuje w różnych pomorskich placówkach oświatowych, medycznych i pomocowych jako diagnostyk i terapeuta dzieci, dorosłych, seniorów z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym.

Kup dostęp!

Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)