Dołącz do kursu teraz! Wpisz kod rabatowy DOLACZAM i otrzymaj 20% rabatu!

CERTYFIKOWANA AKADEMIA

Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów integracji bilateralnej

Kup dostęp
Nabór otwarty
4 miesiące
4 szkolenia online

W skrócie:

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, nadmierna presja i przesyt informacji sprawiają, że dzieci coraz częściej są przestymulowane, nerwowe i rozkojarzone, nadaktywne, mają trudności z zapamiętywaniem informacji oraz wykształceniem pełnej sprawności ruchowej.

Dowiedz się, jak w pracy pedagogiczno-terapeutycznej wykorzystać nowatorskie rozwiązania metodyczne wpierające rozwój dziecka. Krok po kroku omówimy zastosowanie elementów integracji bilateralnej w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, opóźnieniami w rozwoju motorycznym, problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, dyspraksją czy ADHD.

Głównym celem kursu jest podniesienie skuteczności prowadzonej terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć edukacyjnych poprzez wykorzystanie innowacyjnego podejścia, jakim jest integracja bilateralna.

 

Filmy szkoleniowe

 

Materiały merytoryczne

 

Ekspert prowadzący

 

We współpracy z:

Zawartość kursu

 • 4 szkolenia online
 • Praktyczne prezentacje
 • Komplet ćwiczeń i narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej
 • Stała opieka merytoryczna
 • Test zaliczeniowy
 • Certyfikat ukończenia

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ II

Jak ruch i ciało wpływają na mózg i rozwój dziecka?

 • Neurodydaktyka – w jaki sposób poszukiwać możliwych w codziennej realizacji rozwiązań w zakresie nowych metod dydaktycznych, przyczyniających się do wzrostu efektywności kształcenia
 • Jak poprzez poprawę w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej ćwiczyć z dzieckiem jego system motoryczny i umiejętności intelektualne oraz wzmacniać sprawność w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych
 • Nowoczesne strategie wspierania rozwoju dziecka i planowania efektywnej nauki w kontekście rozwoju mózgu – w jaki sposób ruch oraz wykorzystanie na zajęciach elementów integracji bilateralnej zakotwiczają uczenie się i wpływają w sposób holistyczny na rozwój dziecka
 • Jak planować pracę z dzieckiem, by zapamiętywało jak najwięcej informacji, dzięki połączeniu zróżnicowanych i angażujących aktywności – o efektywnej aktywności ruchowej i sensorycznych przerwach
 • Case study - Jak wspierać dziecko w harmonijnym rozwoju - przykłady ćwiczeń i narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej
Zobacz więcej
MODUŁ II

Problemy w codziennym funkcjonowaniu dziecka a zaburzenia integracji bilateralnej

 • W jaki sposób rozpoznawać, że znane pedagogom oraz terapeutom problemy w funkcjonowaniu dziecka, wynikają z zaburzeń integracji bilateralnej
 • Poprawa poczucia kierunku – jak problemy z orientacją w przestrzeni przekładają się na znajomość pór roku, miesięcy, dni tygodni, odczytywania godzin
 • Wpływ równowagi i poziomu funkcji motorycznych na umiejętności uczenia się – dlaczego stanie na jednej nodze skorelowane jest z czytaniem, a poprzez naukę kozłowania piłki ćwiczyć można pisanie.
 • Za pomocą jakich technik pracować z dzieckiem mającym trudności w koncentracji – kontrola postawy a koncentracja uwagi
Zobacz więcej
MODUŁ III

Wykorzystanie elementów integracji bilateralnej w pracy z dzieckiem

 • Poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, prawa – lewa, przód – tył – w jaki sposób skakanie na skakance może się przełożyć na poprawę uczenia się i wykorzystywanie w tym celu całego mózgu
 • Wpływ koordynacji wzrokowo-ruchowej na umiejętności samoobsługowe, praksje i uczenie się – dlaczego, jeśli dziecko nie potrafi złapać piłki, to nie będzie dobrze pisać
 • Jakie korelacje zachodzą między automatyzacją ruchu a możliwością skupienia się przez dziecko, rozumienia i przetwarzania informacji
 • Jak poprzez aktywność fizyczną wpływać na uczenie się, poprawę pamięci i obniżenie agresji – sprawdzone strategie radzenia sobie ze stresem i regulowania stanu napięcia za pomocą ruchu
Zobacz więcej
MODUŁ IV

Planowanie zajęć rozwijających dużą i małą motorykę w oparciu o elementy integracji bilateralnej

 • Jak planować pracę z dzieckiem z wykorzystaniem ruchu i elementów integracji bilateralnej – w jaki sposób rozplanować aktywności w ramach indywidualnych i grupowych zajęć
 • W jaki sposób wykorzystywać przedmioty dostępne w placówce do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć, które zwrócą uwagę dzieci we wszystkich grupach wiekowych
 • Narzędzia do prowadzenia atrakcyjnych zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy pomagających rozwinąć percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną, motorykę oraz umiejętności matematyczne, emocjonalne i społeczne
 • Test sprawdzający

Prowadzący:

mgr Krystyna Jacków-Sowa


Terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, pedagog, dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju BALANS w Poznaniu i wykładowca akademicki.

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste case studies, techniki i metody wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Kup dostęp!

Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów integracji bilateralnej
 • 4 szkolenia online
 • Praktyczne materiały merytoryczne
 • Wygodna forma kształcenia online
996 PLN

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do samodzielnego wydrukowania.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. 48 (61) 66 55 714