9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczna terapia zajęciowa z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej z osobami z NI

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli, który pokaże jakie metody i techniki terapii zajęciowej wykorzystać w pracy z osobami z NI.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczna terapia zajęciowa z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej z osobami z NI

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli, który pokaże jakie metody i techniki terapii zajęciowej wykorzystać w pracy z osobami z NI.
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Terapia zajęciowa stosowana w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną pomaga im lepiej funkcjonować w sferze społecznej, zawodowej oraz w życiu codziennym. Tylko odpowiednio dobrane i dostosowane metody oraz techniki mogą przynieść zamierzone efekty terapeutyczne.
Zastanawiasz się:

  • Jak wykorzystywać metody arteterapeutyczne w codziennej pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb podopiecznego z NI?
  • Jak przeprowadzić efektywne zajęcia z ergoterapii dla różnych grup wiekowych?
  • Jak film lub jego fragmenty zastosować w tworzeniu scenariuszy zajęć arteterapeutycznych?
  • Jakie ćwiczenia, zabawy i techniki pracy z dramą zastosować w pracy z osobami z NI? 
  • Jak w praktyce wykorzystać taniec oraz ćwiczenia ruchowo-muzyczne i dostosować je do rodzaju dysfunkcji uczestnika zajęć?

Weź udział w specjalistycznym kursie, którego głównym celem jest pokazanie zastosowania poszczególnych metod i technik terapii zajęciowej wraz
z propozycjami działań praktycznych, które można zastosować w codziennej pracy terapeutycznej.

Filmy szkoleniowe
Materiał merytoryczny
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Nauczysz się wykorzystywać metody arteterapeutyczne w codziennej pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb podopiecznego.
Wzbogacisz swój warsztat pracy o nowe kreatywne techniki oparte na sztuce, muzyce i ruchu.
Dowiesz się, jak wykorzystać film w tworzeniu scenariuszy zajęć, aby maksymalnie wykorzystać jego walory terapeutyczne.
Poznasz w praktyce jak wykorzystać taniec oraz ćwiczenia ruchowo-muzyczne i dostosować je do rodzaju dysfunkcji uczestnika zajęć.
Poznasz zasady postępowania biblioterapeutycznego i będziesz potrafił przygotowywać treści terapeutyczne dostosowane do konkretnego podopiecznego.
Przygotujesz własne ćwiczenia, które uatrakcyjnią zajęcia i zmotywują uczniów do pracy.
Poznasz nieszablonowe rozwiązania z zakresu psychodramy, które zainspirują i wzbogacą zajęcia zarówno w szkole jak i podczas warsztatów terapii zajęciowej.
Nauczysz się, jak wspierać podopiecznych w opanowywaniu czynności potrzebnych do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Otrzymasz autorskie scenariusze, karty pracy oraz ćwiczenia do przeprowadzenia rozwijających warsztatów w ramach arteterapii, socjoterapii, ergoterapii w pracy z osobami z NI.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Materiały dodatkowe

Ćwiczenia, karty pracy, scenariusze zajęć
Ćwiczenia, karty pracy, scenariusze zajęć
Metody

Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów i terapeutów zajęciowych
Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów i terapeutów zajęciowych
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł 1. Arteterapia - jako element rozładowujący zablokowane emocje, usprawniający komunikację i integrujący grupę
+
✔ Temat 1: Muzykoterapia
Muzykoterapia i jej zastosowanie – jak wykorzystać muzykoterapię w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Jak dobrać odpowiedni rodzaju muzyki do określonych potrzeb terapeutycznych –praktyczne wskazówki
Jak wprowadzić elementy muzykoterapii w sesjach indywidualnych i pracy grupowej – praktyczne wskazówki
Przykłady ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem muzykoterapii, które stymulują wrażliwość i rozbudzają zainteresowania muzyczne podopiecznych
✔ Temat 2: Terapia tańcem – jako narzędzie wykorzystywane w terapii
Rola terapii tańcem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Dobór muzyki i innych elementów stymulujących ruch w działaniach o charakterze choreograficznym – jak wybrać odpowiedni utwór, aby stymulować podopiecznego
Jak w praktyce wykorzystać taniec oraz ćwiczenia ruchowo-muzyczne i dostosować je do rodzaju dysfunkcji fizycznych uczestnika zajęć
✔ Temat 3: Filmoterapia
Jak film lub jego fragment zastosować w tworzeniu scenariuszy zajęć arteterapeutycznych – walory terapeutyczne filmów
Zasady budowania scenariusza z wykorzystaniem filmu – omówienie najistotniejszych elementów
Baza dobrych praktyk: check lista filmów wraz z wskazówkami, do jakich sytuacji/ problemów zastosować dany film
Moduł 2. Socjoterapia w pracy z osobami z NI - przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych.
+
✔ Temat 1: Elementy psychodramy– zastosowanie metod i techniki terapeutycznych w pracy z osobami z NI
Jak rozpocząć i prowadzić pracę terapeutyczną z wykorzystaniem elementów psychodramy – praktyczne wskazówki
Jak stworzyć strukturę warsztatu, aby był on ciekawy, rozwojowy i dostosowany do potrzeb uczestników
Jakie ćwiczenia, zabawy i techniki pracy z dramą zastosować w pracy z osobami z NI
Baza dobrych praktyk: uczestnicy otrzymają scenariusze zajęć opisujące poszczególne struktury zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementów dramy
✔ Temat 2: Biblioterapia – wspólne czytanie bajek, opowiadań i dyskusja o postawach bohaterów
Zasady postępowania biblioterapeutycznego w pracy pedagoga i terapeuty – jak tworzyć treści terapeutyczne i dostosować je do konkretnego podopiecznego
Książki artystyczne, książki w pudełku, książki na rolce papieru – niestandardowe książki pomocne w stymulacji twórczości własnej podopiecznych
Pisanie pamiętników – jak wpleść pisanie terapeutyczne do programu terapii
Baza dobrych praktyk: przykładowe scenariusze zajęć biblioterapeutycznych oraz wskazówki jak przygotować teksty do medytacji czytanych
✔ Temat 3: Kształtowanie kompetencji społecznych osób z NI
Uwarunkowania i bariery rozwoju kompetencji społecznych – kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z podopiecznym
Modyfikacja negatywnych doświadczeń związanych zbyciem w sytuacjach społecznych - jakie techniki wykorzystać, aby ułatwić osobom z NI przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań
Propozycje ćwiczeń kształtujących więzi interpersonalne oraz uczących pozytywnych postaw
Przykładowe scenariusze i gotowe materiały do przeprowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne
Moduł 3: Ergoterapia i zajęcia relaksacyjne
+
✔ Temat 1. Terapia aktywizująca i usamodzielniająca
Wykonywanie podstawowych czynności – jak kształtować umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania
Poprawa sprawności psychoruchowej – propozycje ćwiczeń umożliwiających trening motoryki i zdolności manualnych
Wprowadzenie pracy artystycznej - poprawia ona sprawność umysłową i pamięć
✔ Temat 2: Terapia zdolności społecznych
Poszukiwania i podjęcie aktywności zawodowej – jak wprowadzać ćwiczenia zdolności interpersonalnych i budowania relacji z innymi ludźmi
Wzmocnienie poczucia własnej wartości pacjenta
Baza dobrych praktyk: scenariusze i gotowe materiały do przeprowadzenia zajęć uczących samodzielności w życiu codziennym
✔ Temat 3: Terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne
Omówienie znaczenia relaksu i medytacji podczas terapii
Kontrolowanie stanu „rozluźnienia” i „mobilizacji” – jak przeprowadzić odpowiednie stymulacje w zależności od celu terapii
Masaż intuicyjny, masaż według metody Motyla – jak go przeprowadzić, aby rozluźnić ciało i uzyskać jak najlepsze efekty terapeutyczne
Dobre praktyki: prezentacje różnych form relaksacji – od mini form (3-5minutowych) poprzez formy rozbudowane

Prowadzący

Dr Anna Glińska – Lachowicz
Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, certyfikowany Arteterapeuta KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Od ponad 10 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych, w szczególności wobec osób przebywających w zakładach karnych. Jej działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie, poprzez pobudzanie ich do twórczości i kreatywności - stymulowanie procesu wewnętrznej zmiany. Posiada ponad 17 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie.
Anna Janowska
Pedagog, terapeuta pedagogiczny i zajęciowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku na kierunkach Pedagogika ze specjalizacją Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz Terapia Pedagogiczna. Specjalizuje się w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przez 13 lat zawodowo związana z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdyni, gdzie w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadziła zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, ruchowej i zawodowej. Przez szereg lat podejmowała różne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną między innymi prowadzenie „Regionalnej Organizacji Selfadwokatów” , a także zajęć w programie „Oswajanie Dorosłości” realizowanym przez Gdyńską fundację „Dom Marzeń”. Swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach i warsztatach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich opiekunów i specjalistów.
>

Kup dostęp!

Skuteczna terapia zajęciowa z wykorzystaniem aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej z osobami z NI
Płatność jednorazowa
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Marta Łyskawińska
tel. 61 66 83 184
>> DO KATALOGU <<