CERTYFIKOWANA AKADEMIA

Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej - trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania

Kup dostęp
Nabór otwarty
12 godzin
online

W skrócie:

W kontekście zachowania pełni zdrowia psychicznego i wdrożenia w pełni kompleksowego planu terapeutycznego niezwykle ważne jest postawienie celnej diagnozy - zwłaszcza w różnicowaniu trudnych i nieoczywistych jednostek chorobowych, takich jak otępienie, depresja, zaburzenia osobowości.

Trafność i rzetelność diagnozy jest podstawą efektywności dalszych działań, dlatego od kilku lat środowisko psychologów i psychoterapeutów stara się wypracować kanon dobrych praktyk, który byłby skutecznym  i użytecznym narzędziem w codziennej pracy.

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w narzędzia, dzięki którym będą mogli dokonywać skutecznej diagnostyki różnicowej trudnych przypadków klinicznych.

Kurs organizowany pod kierownictwem naukowym dr Magdaleny Leszko.

Filmy szkoleniowe

 

Materiały merytoryczne

 

Eksperci prowadzący

 

 

We współpracy z: Psychologia w praktyce

Zawartość kursu

 • 4 filmy szkoleniowe
 • Praktyczne prezentacje
 • Gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego
 • Bogaty pakiet materiałów merytorycznych
 • Stała opieka merytoryczna
 • Test zaliczeniowy
 • Certyfikat ukończenia

 

Sylabus kursu

 

MODUŁ 1 | Neurotyczność, borderline i psychotyczność w koncepcji poziomów organizacji osobowości O. F. Kernberga – teoria i praktyka

Prowadzący: dr Ewa Wojtynkiewicz
 

 

 • Model osobowości i patologii osobowości w oparciu o teorię relacji z obiektem
 • Diagnoza strukturalna poziomów organizacji osobowości, czyli jak diagnozować poziom organizacji osobowości neurotycznej, borderline i psychotycznej?
 • Jak diagnoza strukturalna wpływa na technikę pracy z pacjentami oraz jakie znaczenie ma dopasowanie rodzaju psychoterapii do poziomu organizacji osobowości?
 • Specyficzne zaburzenia osobowości oraz inne zaburzenia psychiczne z perspektywy poziomów organizacji osobowości, czyli o możliwościach i trudnościach w pracy z pacjentami z tą samą diagnozą nozologiczną, a z różnych poziomów organizacji osobowości
 • Studia przypadków pacjentów z różnych poziomów organizacji osobowości
 

MODUŁ 2 | Otępienie czy depresja: diagnoza różnicowa pseudodemencji i depresji w przebiegu otępienia

Prowadzący: dr Magdalena Leszko
 

 

 • Kryteria diagnostyczne najczęstszych rodzajów otępień: otępienie o typie alzheimerowskim, otępienie z ciałkami Lewy’ego, otępienie naczyniowe, otępienie czołowo-skroniowe oraz łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI)
 • Depresyjne zaburzenia nastroju w okresie późnej dorosłości – obraz kliniczny. Jaka jest etiologia zaburzeń depresyjnych wieku podeszłego i za pomocą jakich metod różnicować je z otępieniem
 • Diagnoza otępienia i depresji z perspektywy psychologa – jakie inne zaburzenia mogą przypominać otępienie i depresję
 • Współwystępowanie chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń nastroju – jakie trudności stoją przed diagnostą i jak w najbardziej efektywny sposób przeprowadzić proces diagnostyczny
 

MODUŁ 3 | Zaburzenia dysocjacyjne i inne zaburzenia związane z traumą

Prowadzący: dr Małgorzata Maria Kulik
 

 

 • Czym tak naprawdę jest dysocjacja – omówienie w kontekście Teorii Strukturalnej Dysocjacji Osobowości
 • Analiza kryteriów diagnostycznych zaburzeń dysocjacyjnych (DSM 5, ICD-10, ICD-11) – jak manifestują się objawy dysocjacyjne? O rozpoznawaniu objawów psychoformicznych i somatoformicznych
 • Jak postawić poprawną diagnozę – różnicowanie zaburzeń dysocjacyjnych z wykorzystaniem wywiadu klinicznego oraz testów diagnostycznych
 • Czy psycholog powinien korzystać z pomocy egzorcysty? Dylematy związane z diagnozowaniem transu i opętania
 • Trauma – jak diagnozować zaburzenia z nią związane
 • PTSD jako modelowe zaburzenie związane z traumą
 • Jak żyć po doświadczeniu traumy związanej z wojną czy przymusową migracją, czyli o syndromie ocalałego
 

MODUŁ 4 | Transseksualizm – kiedy podążać za pragnieniem pacjenta i czy zawsze?

Prowadzący: dr Elżbieta Pieńkowska
 

 

 • Kryteria diagnostyczne transseksualizmu i dysforii płciowej – trudności diagnostyczne w różnych stadiach rozwojowych
 • Transpozycje płci i zaburzenia identyfikacji płciowej – w jaki sposób dokonać diagnozy różnicowej
 • Społecznie uwarunkowany zespół dezaprobaty własnej płci w okresie dzieciństwa i adolescencji – uwarunkowania i ekspresja symptomów
 • W jaki sposób pracować psychologicznie z osobami z zaburzoną identyfikacją płciową oraz ich rodzinami – profilaktyka zaburzeń wtórnych


TEST SPRAWDZAJĄCY

Prowadzący:

dr n. hum. Magdalena Leszko - Kierownik naukowy kursu


Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w gerontologii. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Stypendystka Komisji Fulbrighta. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła w Stanach Zjednoczonych. Były pracownik naukowy Northwestern University na wydziale nauk medyczno-społecznych, obecnie na co dzień pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się we wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera.

dr n. społ. Ewa Wojtynkiewicz


Psycholog, psychoterapeuta, trener II stopnia (treningu interpersonalnego) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2007 roku pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej oraz jako psycholog praktyk, obecnie w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy z pacjentami z zaburzeniami osobowości, lękowymi i nastroju. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zainteresowania naukowe: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowości, psychoterapia psychodynamiczna.

dr Małgorzata Maria Kulik


Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, terapeuta, socjolog, trener. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w KUL. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w pracy osobami defaworyzowanymi oraz doświadczającymi straty.

dr Elżbieta Pieńkowska


Absolwentka psychologii i filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz psychologa szkolnego w IV LO w Szczecinie; głównym obszarem aspiracji naukowych i pracy praktycznej są uwarunkowania zdrowia seksualnego i nieprawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży w obszarze seksualności oraz style emocjonalnego funkcjonowania młodego człowieka w sytuacjach trudnych.

Kup dostęp!

Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej - trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1200 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste case studies, techniki i metody wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do samodzielnego wydrukowania.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. 48 (61) 66 55 714