Skuteczna metoda leczenia traumy

Dołącz do uczestników kursu, który stanowi adekwatną odpowiedź na potrzeby naszych czasów, gdy wielu klientów gabinetów mierzy się z wyzwaniem odnalezienia się w zmiennej rzeczywistości: PTSD, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości czy nastroju.


Najnowsze raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych wskazują, że:

Około 40 proc. Polaków ocenia, że w czasie pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne.

Do najczęściej zgłaszanych przez respondentów objawów należą: przewlekły stres, obniżony nastrój, zaburzenia snu, zaburzenia aktywności i brak energii.

68 proc. ankietowanych podkreśla, że przed dwoma laty nie miało tego typu problemów.

Źródło: Puls Medycyny


Weź udział w kursie i wprowadź terapię równoważeniem Perspektyw Czasowych do swojej praktyki terapeutycznej.

Podczas kursu nauczysz się m.in:

Autorzy kursu:

"Ten kurs zmienia podejście do praktyki łagodzenia skutków PTSD. W zestawie otrzymałam gotowe narzędzia ułatwiające prowadzenie terapii."

Alina, Psychoterapeutka z Gdańska
02.2022


Fragment kursu

Zobacz fragment wykładu online prof. Philipa Zimbardo. Wszystkie materiały zostały w pełni przetłumaczone na język polski, a nagrania video dostępne są z napisami.


W walce z traumą i lękami

W kompleksowym kursie w pełni po polsku pod nadzorem redakcji czasopisma Psychologia w Praktyce.


Co zyskasz biorąc udział w kursie?Program kursu:

Moduł 1 - Wskazania do zastosowania metody

1.1 TPT – terapia behawioralno-poznawcza ukierunkowana na cel w przestrzeni równoważenia perspektyw czasowych wobec wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku

1.2 Jak działa mózg w traumie? Czym są momenty kluczowe cyklu cierpienia emocjonalnego?

1.3 Wzorce i mechanizmy radzenia sobie ze stresem przez osoby, które doświadczyły wydarzeń o wysokim natężeniu stresogennym.

1.4 Pojęcia stosowane w TPT. Jak na potrzeby zainicjowania zmiany formułowane są znaczenia językowe?

1.5 Rozwijanie zrównoważonej perspektywy czasu. Sześć perspektyw postrzegania czasu oraz ich związek z osobowością, doświadczeniem jednostki i reakcjami emocjonalnymi.

1.6 Jak osiągnąć zrównoważoną perspektywę czasową?

Moduł 2 - Studia przypadków

2.1 Ocena predyspozycji i gotowości klienta do zmiany sposobu myślenia o „swojej historii” oraz do zmiany nieadaptacyjnych zachowań. Przekonania, które wpływają na przebieg procesu zmiany

2.2 „Uwięziony w czasie” – szanse i zagrożenia wykorzystania określonych znaczeń językowych

2.3 Dlaczego ludzie z urazem stresowym żyją w fatalistycznej teraźniejszości? - studium przypadku Keiko.

2.4 Warianty przyszłości jako nowy wymiar celu i sensu życia dla osób po traumie - opis osobistego doświadczenia z Time PerspectiveTherapy Rosemary Sword w przypadku PTSD

Moduł 3 - Analiza skuteczności metody

3.1 Co sprawia, że zespół stresu pourazowego (PTSD) tak trudno się leczy (omówienie wybranych aspektów)?

3.2 Dlaczego metoda TPT stosowana jest w łagodzeniu skutków stresu pourazowego. PTSD – wyzwania w pracy metodą równoważenia perspektyw czasowych

3.3 Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo – narzędzie do badania postrzeganych perspektyw czasowych. Analiza mocnych stron narzędzia i sposobów jego wykorzystania

3.4 Modyfikowanie sposobów myślenia o czasie – jak poznać własną perspektywę czasową i jak zmieniać ją w korzystną dla osoby? Terapia metaforą czasu. Pomiary skuteczności TPT

Moduł 4 - Wykorzystanie metody w pracy z klientami, którzy doświadczyli traumy wojennej

4.1 Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na zachwianie poczucia bezpieczeństwa i kondycję psychiczną jednostek? – Analiza trudności psychologicznych i symptomów występujących w konsekwencji dramatycznych wydarzeń za wschodnią granicą Polski

4.2 W jaki sposób rosyjska agresja militarna zmodyfikowała wizję świata wśród ogółu populacji? – Na jakie informacje warto zwracać uwagę prowadząc rozpoznanie teraźniejszego fatalizmu i negatywnej przyszłości oraz jak wesprzeć klienta w odzyskaniu wiary w lepsze jutro?

4.3 Jak rozpoznać u klienta objawy traumy wtórnej, wywołanej przytłoczeniem negatywnymi informacjami? – praktyczne wskazówki dotyczące pierwszych spotkań z klientem przeżywającym silny stres, niepokój i rozpacz w związku z wojną.

4.4 W jaki sposób wykorzystać perspektywy czasowe, by szybko i skutecznie pomóc osobie, która doświadczyła osobistego dramatu związanego z wojną? – etapy pracy terapeutycznej

4.5 Jakie efekty można osiągnąć dzięki zmianie perspektyw czasowych osób najbardziej dotkniętych wojną na Ukrainie? – zastąpienie lęku o przyszłość pozytywnym planem a fatalizmu, umiejętnością czerpania radości i przyjemności.


Oceny Terapeutów


Kup dostęp!

Kurs Online
Time Perspective Therapy
  • Nowoczesny kurs online
  • Dostęp 24/7
  • Wygodna i bezpieczna płatność online
  • Natychmiastowy dostęp do kursu
DOSTĘP NIEOGRANICZONY
CZASOWO
2337,00 zł brutto
KUP DOSTĘP

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania.
+
Czy do udziału w kursie potrzebny jest certyfikat psychoterapeuty?
Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.