Nowoczesne zajęcia matematyczne - skuteczne metody i narzędzia w pracy nauczyciela matematyki

Specjalistyczny program szkoleniowy dla matematyków z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.
Partner

Nowoczesne zajęcia matematyczne - skuteczne metody i narzędzia w pracy nauczyciela matematyki

Specjalistyczny program szkoleniowy dla matematyków z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W SKRÓCIE:

Specjalistyczny program szkoleniowy dla matematyków z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć. Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na poniższe pytania:

• co zrobić, aby zachęcić uczniów do nauki matematyki

• jak na lekcjach matematyki wykorzystać nowoczesne technologie i jednocześnie realizować podstawę programową

• jakie narzędzia TIK wybrać, aby rozbudzić kreatywność uczniów oraz zaangażować ich w działania

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z narzędzi do tworzenia i odczytywania kodów QR, platform edukacyjnych i generatorów do nauki oraz programów graficznych i programowania na matematyce.

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli matematyki wszystkich szczebli nauczania, dyrektorów, osoby które chcą wykorzystać TIK w swojej pracy dydaktycznej

Praktyczne materiały
Narzędzia diagnostyczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Wyposażysz się w kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły na zajęciach z matematyki
Zastosujesz nowe technologie, które rozwiną kompetencje cyfrowe Twoich uczniów, a jednocześnie pomogą odpowiednio zrealizować PP oraz zaciekawić klasę
Poznasz sprawdzone techniki aktywizowania uczniów na zajęciach poprzez wykorzystanie kodów QR, podchodów matematycznych oraz nieszablonowych scenariuszy zajęć
Będziesz potrafił przygotować lekcję powtórzeniową z wykorzystaniem kodów QR
Stworzysz własne karty pracy z wykorzystaniem darmowych, webowych generatorów
Przygotujesz własne interaktywne ćwiczenia wspomagające rozwój kompetencji matematycznych uczniów

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Filmy szkoleniowe

6 godzin filmów szkoleniowych
6 godzin filmów szkoleniowych
Pakiet wskazówek

Ze strony praktyków
Ze strony praktyków
Instrukcja

Tworzenia lekcji powtórzeniowych
Tworzenia lekcji powtórzeniowych
Zestawy scenariuszy zajęć

Do pobrania
Do pobrania
Pakiet zabaw i ćwiczeń

Do pobrania
Do pobrania
Prezentacje

Do pobrania
Do pobrania
Stała opieka merytoryczna

Oraz bibliografia
Oraz bibliografia
Dostęp 24/7

Dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Certyfikat

Zaświadczający udział w kursie
Zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł 1. Wykorzystanie platform edukacyjnych i generatorów do nauki matematyki i uatrakcyjnienia lekcji
Wykładowca: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska
+
✔ Temat 1. Platformy edukacyjne i aplikacje webowe do rozwijania umiejętności i kompetencji matematycznych
+
Jak wybrać najlepsze darmowe platformy do wykorzystania podczas zajęć matematycznych oraz stron internetowych z zasobami do ćwiczeń
Tworzenie własnych interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kompetencji matematycznych uczniów
Dobre praktyki - sposoby i pomysły na wykorzystywanie interaktywnych ćwiczeń w procesie kształtowania umiejętności matematycznych i cyfrowych uczniów
✔ Temat 2. Przygotowywanie kart pracy z wykorzystaniem darmowych, webowych generatorów
Przegląd bezpłatnych narzędzi do tworzenia kart pracy, krzyżówek i rebusów
Tworzenie i publikowanie własnych zasobów i materiałów edukacyjnych stworzonych z wykorzystaniem generatorów
Propozycja wykorzystania produktów - gier, kart pracy, ćwiczeń przygotowanych w zaproponowanych generatorach
✔ Temat 3. Bezpłatne kursy do nauki matematyki i rozwijania kompetencji cyfrowych
Prezentacja platformy Khan Academy
Zakładanie konta na platformie i wyszukiwanie kursów – omówienie krok po kroku
Zakładanie kont nauczycielskich i uczniowskich na platformie
Sprawdzanie aktywności uczniów
✔ Temat 4. Interaktywne sposoby sprawdzania wiedzy - aktywne quizy i testy
Które z bezpłatnych aplikacji do tworzenia interaktywnych testów i quizów sprawdzą się na lekcjach matematyki?
Sposoby przygotowywania własnych interaktywnych materiałów- quizy, testy, teleturnieje
Generowanie rezultatów i wyników przeprowadzonych testów
Propozycja wykorzystania interaktywnych testów i quizów- baza dobrych praktyk i pomysłów
Moduł 2. Wykorzystanie kodów QR na lekcjach matematyki
Wykładowca: Joanna Świercz
+
✔ Temat 1. Czym są kody QR?
+
Kody QR oraz ich zastosowanie – jak wykorzystać kody QR w nauczaniu matematyki i nie tylko
Budowa „anatomiczna” kodów – najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przy tworzeniu kodów QR
Omówienie rodzajów kodów QR wraz z przykładami ich wykorzystania
✔ Temat 2. Tworzymy i odczytujemy kody
Przykładowe narzędzia do tworzenia kodów - przegląd aplikacji, stron internetowych – goqr.me
Zasady drukowania kodów – na co należy zwrócić uwagę, aby kody były możliwe do odkodowania
Prezentacja aplikacji do odczytywania kodów - aplikacje „wbudowane” w poszczególne smart urządzenia, aplikacje do pobrania np. QR Droid – omówienie ich możliwości
Ćwiczenia zawierające instrukcję jak krok po krok stworzyć kody w tym kody tekstowe, zawierające adresy internetowe oraz kody z rysunkami
✔ Temat 3. Karta pracy a kody QR na matematyce
Instrukcja przygotowywania kart pracy z użyciem kodów QR
Jak wprowadzić nowy materiał za pomocą QR kodów – przykłady kart pracy z wykorzystaniem kodów QR
Zasady tworzenia lekcji powtórzeniowych z wykorzystaniem kodów QR
Część praktyczna – stwórz swoją lekcję powtórzeniową od A do Z
✔ Temat 4. Podchody matematyczne na lekcjach matematyki
Podchody matematyczne na lekcji – czyli jak w ciekawy sposób realizować podstawę programową i kształtować kompetencje kluczowe
Przykłady ciekawych zadań z wykorzystaniem kodów QR – gotowe zestawy zadań
Część praktyczna - uczestnicy tworzą podchody matematyczne
Moduł 3. Inspiracje w sieci, grafika i programowanie na matematyce
Wykładowca: Anna Cieślarczyk-Adamczewska
+
✔ Temat 1. Tablice typu Padlet - narzędzie “tikowe” do tworzenia wirtualnych tablic
+
W jaki sposób tworzyć tablice Padlet, aby korzystać z nich na lekcjach matematyki -prezentacja krok po kroku
Dobre praktyki - Twój Padlet przydatny na zastępstwie - jak korzystać z zasobów wrzuconych na moją ścianę
✔ Temat 2. Program Scratch – tworzenia animacji o tematyce poruszanej na lekcjach matematyki
Omówienie krok po kroku zakładania konta nauczycielskiego na platformie Scratch i pokazanie zasobów, z których można korzystać przy tworzenie interaktywnych historyjek, animacji i gier
Baza animacji matematycznych dostępnych na koncie scratch.mit.edu – jak poszukać gotowych animacji i je wykorzystać, aby uatrakcyjnić wizualnie lekcje matematyki
Wspólne tworzenie projektu generatorów wielokątów, dzięki któremu uczniowie zrozumieją zależności występujące między ilością boków a miarami kątów w wielokątach foremnych
✔ Temat 3. Zastosowanie programów graficznych przydatnych na lekcjach matematyki – prezentacja programu GeoGebra oraz Tinkercad
Zaprezentowanie funkcji programu GeoGebra i Tinkercad
Aktywizacja uczniów – tworzenie prostego projektu wraz z uczniami w celu pobudzenia myślenia obrazowego
Tworzenie pierwszego modelu 3D – pokazanie funkcji grupowania obiektów oraz poruszania obiektami w przestrzeni
Część praktyczna „Co widzę?” – propozycja zabawy na lekcję powtórzeniową
✔ Temat 4. Anglojęzyczne programy na lekcjach matematyki
Program Geometric Solids – omówienie funkcji programu, praktyczne wykorzystanie generatora na lekcji, samodzielne projektowanie siatek brył, wyznaczanie zależności zachodzących między ścianami czy krawędziami
Program Dudamath – omówienie zasobnika programu oraz wizualizacje działań arytmetycznych
Dobre praktyki – przedstawienie danych tabelarycznych na prostych wykresach, wizualne przedstawienie ułamków zwykłych w celu porównania ich
Generator kart pracy math-aids.com - tworzenie karty gotowej do druku, karty do wyświetlenia w przeglądarce oraz karty pracy do samodzielnej nauki w domu czyli „sprawdź swoje odpowiedzi z generatorem”

Prowadzący

Zyta Czechowska
Od ponad 20 lat terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje aplikacje, narzędzia i kreatywne pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.
Jolanta Majkowska
Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Autorka stron internetowych , materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl oraz blogu http://tikzklasa.blogspot.com Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Mistrzów Kodowania. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze
Joanna Świercz
Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, konsultantka ds. nauczycieli matematyki Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, członkini Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy RP. Autorka ośmiu publikacji książkowych dotyczących m.in. stosowania metod aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie.
Anna Cieślarczyk-Adamczewska
Od 11 lat pracuje jako nauczyciel trzech przedmiotów, od 6 lat w Szkole Podstawowej Nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu. Interesuje się nowymi technologiami i korzysta w nich na prawie każdej godzinie lekcyjnej. Bierze udział w licznych projektach jako szkolny koordynator, lider lub zwykły uczestnik. Należy do grona trenerów programu Mistrzowie Kodowania i w ramach niego prowadziła liczne szkolenia z programowania offline, Scratch czy App Inventor dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych a także przedszkoli. Współpracuje z firmą WonderPolska i prowadzi dla niej warsztaty i szkolenia z programowania robotów Dash&Dot na terenie województwa wielkopolskiego.

Kup dostęp!

Nowoczesne zajęcia matematyczne - skuteczne metody i narzędzia w pracy nauczyciela matematyki
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie 97.17 PLN.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Kontakt

Marta Łyskawińska
tel. 61 66 83 184

Zobacz również

Edukacja przez ruch jako skuteczny system pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK - interwał 1
Nauczanie
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 60.27 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*