bezpłatny webinar

Możliwości leczenia zaawansowanego raka nerki w nowym programie lekowym

Prowadzący: dr n. med. Piotr Tomczak
WEBINAR ON-LINE
40 min szkolenia
Bezpłatny
udział w webinarze

Zapraszamy na bezpłatny webinar z udziałem onkologa klinicznego dr n. med. Piotra Tomczaka , eksperta z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zagadnienia , które zostaną poruszone:

  • Czy nefrektomia wydłuża życie w erze terapii celowanej?
  • Wytyczne PTOK w mRCC 2021
  • Mechanizmy działania leków w pierwszej i drugiej linii leczenia mRCC
  • Porównania skuteczności monoterapii w pierwszej linii leczenia
  • Możliwości zindywidualizowanego dawkowania leków stosowanych w pierwszej linii leczenia
  • Główne badania terapii złożonych w 1 linii mRCC
  • Podsumowanie wyników skuteczności skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem w krótko- i długoterminowej obserwacji (60 miesięcy) CM 214
  • Wybór leczenia w II linii a grupa rokownicza
  • Badanie METEOR

PARTNER MERYTORYCZNY

IPSEN
 

Webinar kierujemy do onkologów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematem

PROWADZĄCY

dr n. med.
PIOTR TOMCZAK

Ekspert z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

KONTAKT

POTRZEBUJESZ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI?

Monika Przybysz
Product Manager
tel. 502 237 976
monika.przybysz@forum-media.pl