PARTNER KURSU:

Rozliczanie w VAT transakcji polskich i zagranicznych – co sprawdza e-kontrola w 2022 r.?

Kurs z konsultacjami audytora podatkowego

JPK, SLIM VAT 3, zaliczki, odliczenia, faktury uproszczone, korygujące, ustrukturyzowane, KSeF, WDT, WNT, kursy walut, nowe narzędzia e-kontroli, wyższe kary z k.k.s., analiza najnowszych stanowisk Dyrektora KIS

Informatyzacja systemów księgowo-finansowych (VIES, JPK , STIR) oraz pandemia umożliwiły wzmożone kontrole podatkowe, które fiskus obecnie przeprowadza zdalnie i bez zapowiedzi. Czy zdajesz sobie sprawę, że Szef KAS może w każdej chwili zablokować Twoje konto firmowe, nie powiadamiając Ciebie o tym? A podstawą prewencyjnej blokady może być dochodzenie w sprawie Twoich kontrahentów a nie wobec Ciebie?

Trudną sytuację potęgują ciągłe zmiany w przepisach, które są niespójne i budzą wiele niejasności, a MF zamiast wprowadzać je do ustaw i rozporządzeń, publikuje je w objaśnieniach na swoim Facebooku bądź Twitterze. Od 1stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie korekt. Czekają nas kolejne nowelizacje ustawy o podatku VAT, zmiany w zakresie zaliczek, faktur korygujących i rozliczeń transakcji zagranicznych w ramach pakietu SLIM VAT 3, musisz przygotować się do wystawiania faktur w systemie KSeF. A jakby tego było mało, nowelizacja k.k.s. przyniosła wyższe kary w 2022 r. za nieprawidłowe rozliczenia podatku VAT.

Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i swojej firmy, dołącz do uczestników kompleksowego kursu online, który prowadzi jeden z najbardziej cenionych ekspertów z zakresu podatku VAT w Polsce i UE – Luiza Pieprzyk. W trakcie kursu audytor wskaże najkorzystniejsze rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń w VAT ze swojej długoletniej praktyki i zaprezentuje najnowsze stanowiska Dyrektora KIS, by wyjaśnić najbardziej kontrowersyjne przepisy, które powodują wiele uchybień wychwytywanych przez fiskusa w toku kontroli. Podpowie również, jak przygotować się do nadchodzących zmian w podatku VAT oraz jak wykorzystują JPK i STIR organy podatkowe, czyli, co widzą urzędnicy, analizując Twoje dane.

Na kursie dowiesz się: jak zmienią się nowe struktury logiczne JPK FA(4) w zakresie faktur sprzedaży, które będą obowiązywać od kwietnia 2022 r. Jak przygotować się do nowych obowiązków wprowadzanych pakietem Slim VAT 3. Weźmiemy na warsztat najnowsze rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych z 30 grudnia 2021 r. – z Luizą Pieprzyk przeanalizujesz krok po kroku, jakie elementy musi zawierać faktura ustrukturyzowana, jak ją wystawiać, akceptować i odbierać wg nowych uregulowań. Jak działa KSeF, jaki zakres danych wprowadzać do faktury w tym systemie i w jaki sposób korygować fakturę ustrukturyzowaną.

Poznasz rekomendowane rozwiązania ok. 50 trudnych przypadków rozliczeń – jak uniknąć najczęstszych błędów w ustalaniu terminów, kwot, stawek VAT, odliczając VAT w odniesieniu do różnych rodzajów faktur i w przypadku MPP. Jak prawidłowo rozliczać faktury zaliczkowe i końcowe, co wliczać do wartości zaliczki, jak dokumentować jej zwrot. Dowiesz się, jakie uchybienia wychwytuje kontrola w rozliczeniach faktur uproszczonych i korygujących – jak wprowadzać korekty według nowych przepisów i w przypadku udzielenia rabatów i skonta oraz zwrotu towarów. Będziesz wiedzieć, jak dokumentować zagraniczne transakcje zakupowe i wewnątrzwspólnotowe dostawy, by nie stracić prawa do stawki 0% VAT. Poznasz również rozwiązania trudnych przypadków w zakresie ustalania kursów walut.

Luiza Pieprzyk zdradzi, jak działają nowe narzędzia e-kontroli: analizator JPK i STIR. Dowiesz się, w jaki sposób wychwytują kontrolerzy z ich pomocą rozbieżności w składanych informacjach podatkowych, celnych, akcyzowych, bankowych, z Centralnego Repozytorium KAS, giełd wierzytelności. Będziesz wiedzieć, jakich dokumentów może żądać kontroler od Ciebie i Twoich kontrahentów. Co zrobić, jeśli algorytmy STIR wykażą, że istnieje ryzyko uchybień w Twoich rozliczeniach. Jak uniknąć sporu z US – poznasz dobre praktyki, które warto wprowadzić już na etapie umów z kontrahentami. Dowiesz się również, komu i za co grożą wyższe kary za uchybienia w rozliczeniach po nowelizacji k.k.s. w 2022 roku i jakie zmiany wejdą w zakresie czynnego żalu w drugim kwartale 2022 roku.

UWAGA!

W trakcie kursu będziesz mieć niepowtarzalną okazję skonsultowania z Luizą Pieprzyk swoich wątpliwości na temat rozliczeń polskich i zagranicznych podczas godzinnej sesji Q&A.
dowiesz się, jak wykorzystują JPK i inne narzędzia organy podatkowe oraz które aspekty rozliczeń będą brane szczególnie pod uwagę podczas e-kontroli w 2022 r.
będziesz wiedzieć, jak e-fakturować w KSeF: wystawiać, akceptować i odbierać faktury oraz przygotujesz się do zmian, które wprowadzi pakiet SLIM VAT 3
otrzymasz kodeks dobrych praktyk, który rozwiąże wszystkie Twoje księgowe problemy i uzyskasz pewność, że prawidłowo przeprowadzasz rozliczenia podatku VAT
unikniesz najczęstszych błędów z ewidencją, odliczaniem VAT, korektą faktur, rozliczaniem zaliczek, faktur uproszczonych
będziesz wiedzieć, jakie wprowadzić procedury sprzedaży w innych działach, które Cię uchronią i dadzą domniemanie niewinności
otrzymasz praktyczne materiały w formie jasnych instrukcji z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku VAT
będziesz prawidłowo rozliczać transakcje polskie i zagraniczne
wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe
poznasz najnowsze interpretacje organów skarbowych

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych

Czego dowiesz się na kursie
„Rozliczanie w VAT transakcji polskich i zagranicznych – co sprawdza e-kontrola w 2022 r.?”

PROGRAM KURSU

BLOK1

Analizator JPK i STIR – jak działają nowe narzędzia e-kontroli

Lekcja 1.
Jak wykorzystują JPK organy podatkowe, czyli co widzi urzędnik, analizując Twoje dane
 • Analizator JPK – jakie dane przetwarza i jak działa? Z jakich modułów się składa i do czego one służą? W jaki sposób wychwytuje rozbieżności w składanych informacjach podatkowych, celnych, akcyzowych, bankowych, z Centralnego Repozytorium Kas, giełd wierzytelności
 • Kontrola krzyżowa – na czym polega? Kto może być nią objęty? Jakich dokumentów może żądać kontroler od Ciebie i Twoich kontrahentów? Jakie rozbieżności w JPK wychwytuje kontrola krzyżowa?
 • Jak uniknąć sporu z US – dobre praktyki, które warto wprowadzić już na etapie umów z kontrahentami
Lekcja 2.
STIR – jakie dane analizuje nowe narzędzie e-kontroli
 • System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – do czego służy to narzędzie e-kontroli? Kto jest objęty e-kontrolą szefa KAS? Jakie dane analizuje z Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
 • Co jeśli algorytmy STIR wykażą, że istnieje ryzyko uchybień w Twoich transakcjach finansowych – jakie grożą sankcje
 • Blokada rachunku – czy wiesz, że podstawą blokady Twojego konta mogą być ustalenia szefa KAS wobec Twoich kontrahentów, a nie Ciebie? Jak długo trwa prewencyjna blokada rachunku? Czy jesteś o niej informowany? Czy szef KAS może ją przedłużyć? Czy możesz się odwołać? Na pokrycie jakich zobowiązań możesz wypłacić środki z zablokowanego konta? Blokada rachunku a wykreślenie z rejestru podatników VAT
Lekcja 3.
Wyższe kary po nowelizacji k.k.s. w 2022 r. – komu i za co
 • Nowelizacja k.k.s. – jakie uchybienia są kwalifikowane jako wykroczenia i przestępstwa skarbowe
 • Czynny żal – kiedy należy go składać po nowelizacji przepisów i jakie zmiany wejdą w tym zakresie w drugim kwartale 2022 r.
 • Nowy taryfikator kar – w jaki sposób fiskus ustala maksymalną i minimalną stawkę dzienną i ile wynosi maksymalna i minimalna grzywna
BLOK2

Nowe struktury logiczne JPK od kwietnia 2022 r. i rozliczanie podatku naliczonego, zaliczek i faktur uproszczonych – rozwiązania trudnych przypadków

Lekcja 1.
Co zmieniają w zakresie danych z faktur sprzedaży nowe struktury JPK (FA) 4 od kwietnia 2022 r.
 • Nowe struktury JPK: co zmienia się w zakresie kodów krajów członkowskich, słownika kodów walut, kodu systemowego, danych identyfikacyjnych, raportowania stawek OSS i IOSS
 • Co zrobić, gdy program do wystawiania faktur nie tworzy pliku JPK_FA
 • Czy struktura JPK_FA jest przeznaczona również dla faktur zakupowych, czy jedynie dla faktur wystawianych przez podmiot sporządzający JPK
 • Czy w przypadku funkcjonowania odrębnych systemów informatycznych do generowania faktur można wysłać informacje zawarte w więcej niż w jednym pliku JPK_FA
 • Według jakich kryteriów organ podatkowy będzie żądać przesłania pliku JPK_FA: daty wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, waluty, odbiorcy? Czy okres, którego będzie dotyczył plik, będzie zawsze okresem miesięcznym, czy może być dowolny
 • Czy plik JPK_FA ma się uzgadniać z deklaracją VAT, księgami rachunkowymi, innymi zestawieniami
 • W jakich pozycjach w strukturze JPK_FA należy wykazać takie transakcje, jak: eksport towarów, WDT, odwrotne obciążenie i transakcje niepodlegające opodatkowaniu
 • W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe
 • Jak zaprezentować numery faktur korygowanych, jeśli korekta dotyczy dużej liczby tych faktur
 • W jaki sposób prezentować w pliku faktury zaliczkowe i rozliczające
 • Kiedy w pliku JPK_FA(4) należy wypełniać pola EUPLVATID, IMPLVATID zamiast NIP
Lekcja 2.
Podatek naliczony – jak ustalać terminy, kwoty, stawki VAT – analiza najnowszych stanowisk Dyrektora KIS
 • Termin odliczenia podatku VAT – jakie daty powinny być na fakturze? Co się liczy – data sprzedaży czy data wystawienia faktury? Co jeśli na fakturze nie będzie daty jej wystawienia? Faktura wystawiona po terminie – czy trzeba ją rozliczyć w miesiącu powstania obowiązku podatkowego? Faktura wystawiona przedwcześnie a prawa do odliczenia podatku
 • Odliczenia podatku VAT w przypadku błędów na fakturze – czy można odliczyć VAT, jeśli nie podano ilości i ceny jednostkowej towaru? A jeśli podatek został wykazany w błędnej wysokości? Co gdy zastosowano błędną stawkę? Jak ustalić stawkę przy usługach kompleksowych? A jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
 • Porozumienie podatkowe a prawidłowość stawki VAT – na czym polega nowe rozwiązanie prawne wprowadzone Polskim Ładem? Kiedy można zawrzeć umowę o współdziałanie z szefem KAS? Czy dysponując PI, można wnioskować o WIS? Kiedy można wypowiedzieć porozumienie i jak to zrobić
 • Jak odliczać podatek naliczony w odniesieniu do różnych rodzajów faktur – rozwiązania trudnych przypadków na podstawie najnowszego orzecznictwa
 • MPP na fakturze – jak opłacić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności", mimo że transakcja nie podlega MPP? A co gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł? Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP? Faktura zaliczkowa a obowiązkowy Split payment – czy wszystkie faktury zaliczkowe muszą być regulowane z zastosowaniem MPP – najnowsze objaśnienia MF
 • Zwrot podatku VAT w 2022 r. – jak się o niego ubiegać w terminie 40-dniowym i 15-dniowym w wypadku transakcji bezgotówkowych
Lekcja 3.
Zaliczki – jak je rozliczać w 2022 r.
 • Zaliczka – czy każda wpłata jest zaliczką? Kiedy należy ją udokumentować, a kiedy nie wystawia się faktur na zaliczki i przedpłaty? A jeśli przedpłatę dokonał zagraniczny kontrahent – czy trzeba wystawić fakturę zaliczkową? Jakie elementy musi zawierać faktura zaliczkowa? Kiedy należy umieścić na niej wyrazy: „metoda kasowa” lub „samofakturowanie”? Co jeśli przedpłata wynosi 100% ceny za towar lub usługę
 • Faktura końcowa – czy musi zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru? Czy trzeba korygować lub anulować faktury zaliczkowe i wystawić fakturę na 100% ceny? Co jeśli wystawiłeś fakturę końcową np. po wydaniu towaru, przed którym pobrano całość należności w formie zaliczki
 • Co wliczać do wartości zaliczki – jak ustalać podstawę opodatkowania? Jak wyliczać wartość netto na fakturze, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług opodatkowanymi różnymi stawkami
 • Wystawiona faktura przed otrzymaniem zaliczki – jak ją rozliczać na nowych zasadach w 2022 r.? – rekomendowane rozwiązania problemów z wcześniejszym wystawianiem faktur
 • Zwrot zaliczki – jak dokumentować i rozliczać? Co jeśli kupujący zmienił zamówienie lub z niego zrezygnował? Czy trzeba wystawić fakturę korygującą do faktury zaliczkowej w wypadku zwrotu części zapłaty? Jaki jest termin na wystawienie faktury korygującej
 • Podatek naliczony od otrzymanych faktur zaliczkowych – jak prawidłowo ustalać terminy, kwoty, stawki VAT? Co jeśli zaliczka została wpłacona na poczet towarów i usług z różnymi stawkami VAT – analiza najnowszych stanowisk Dyrektora KIS
Lekcja 4.
Faktura uproszczona a paragon z NIP – jakie błędy wychwytuje najczęściej fiskus
 • Faktura uproszczona – jakie elementy musi zawierać i kiedy można ją wystawić? Kiedy paragon fiskalny może być fakturą uproszczoną? Co jest kolejnym numerem faktury w przypadku paragonów
 • Kiedy można żądać wystawienia faktury do paragonu? Z jaką datą wystawić tę fakturę
 • Czy do wystawienia faktury potrzebny jest oryginał paragonu – najnowsze interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • Czy trzeba wykazywać sprzedaż w JPK, jeśli paragon traktowany jest jak faktura uproszczona
 • Faktura do paragonu a zwolnienie z kasy fiskalnej – co w wypadku sprzedaży wysyłkowej, gdy klient nie jest jednocześnie odbiorcą (np. w wypadku zakupu prezentu)? A jeśli klient odbierze zakup osobiście – czy nadal przysługuje zwolnienie?
 • Korekta faktury uproszczonej – jak ją przeprowadzić – prezentacja najnowszego stanowiska Dyrektora KIS
 • Wystawienie faktury do paragonu bez NIP – co zrobić, gdy do tego doszło, czy można uniknąć konsekwencji
BLOK3

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących w 2022 r. – rozwiązania największych kontrowersji po zmianach przepisów

Lekcja 1.
Jak wprowadzać korekty faktur po 1 stycznia 2022 r. – trudne przypadki
 • Co zmieniło się w wystawianiu faktur korygujących od 1 stycznia 2022 r. i dlaczego wbrew nowym przepisom należy wprowadzać informacje o przyczynach korekty? Największe kontrowersje wokół wystawienia faktury na 30 dni przed sprzedażą i dobrowolności umieszczania na fakturze zapisu Duplikat
 • Kto i co wystawia – rozwiązania trudnych przypadków korekty faktur po stronie sprzedawcy i kupującego
 • Kiedy nota korygująca, a kiedy nota obciążeniowa – jakie są różnice? Kto i kiedy może ją wystawić
 • Błędny termin płatności – co jeśli firma przysłała notę korygującą, bo nie otrzymała pierwszej faktury, a termin płatności liczy od wystawionej faktury
 • Błędnie podany nabywca i NIP – czy to jeszcze jest Twoja faktura? Co jeśli zgadza się NIP, a tylko nazwa jest błędna – czy wolno naprawić notą korygującą ten błąd i odliczyć VAT? A jeśli błędny NIP jest zaciągnięty z systemów urzędowych
 • Źle naliczony rabat – czy sprzedawca może naprawić ten błąd
 • Dlaczego na fakturze należy obowiązkowo wpisywać termin płatności, datę wystawienia i datę sprzedaży i z czego to wynika – analiza najnowszych kazusów
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by można było obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należnego
 • Uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania – dobre praktyki, które zapewnią Twoje bezpieczeństwo
Lekcja 2.
Jak rozliczać faktury korygujące in minus w 2022 r. – dobre praktyki
 • Udzielenie rabatu – kiedy następuje dostawa w umowie ramowej: czy wystarczy złożyć zamówienie w systemie, a może odebrać towar albo zapłacić? Co należy uznać za moment uzgodnienia? Jak ustalić, czy zostały spełnione warunki udzielenia rabatu? Jak prawidłowo dokumentować rabat
 • Zwrot towaru – co musi zawierać regulamin zwrotów? Jak ustalać moment dokonania zwrotu? Na co zwrócić uwagę w uzgodnieniach warunków? Kiedy należy korygować podatek naliczony
 • Udzielenie skonta – czy to jest potrącenie, zwrot czy przerachowanie? W jakim terminie należy przerachować skonto? Jak ustalić moment uzgodnienia warunków i uznać, kiedy doszło do spełnienia warunków? Jak dokumentować skonto? Co jeśli cena została przez pomyłkę zawyżona – jak skorygować VAT naliczony
BLOK4

Fakturowanie transakcji zagranicznych – rozwiązania najczęstszych problemów z dokumentowaniem WDT i WNT

Lekcja 1.
Zagraniczne transakcje zakupowe – jak uniknąć błędów w dokumentowaniu WNT
 • Termin rozliczenia WNT – jak go prawidłowo ustalać w wypadku podatku naliczonego i należnego? Czy na termin rozliczeń mają wpływ warunki Incoterms? Co jeśli dział finansowy nie dokona rozliczeń zakupów zagranicznych w terminie
 • Brak neutralności w rozliczeniach WNT – nowa możliwość korekty rozliczeń. Jak ubiegać się o zwrot podatku VAT wraz z odsetkami według najnowszego wyroku TSUE?
 • Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – analiza trudnych przypadków
 • Zakup usług – jak rozliczać w przypadku kontrahenta, który świadczy usługę poza Polską? Czy zakup usług może być kosztem? Jak liczyć moment odliczenia podatku VAT w świetle najnowszego wyroku TSUE? W jaki sposób domagać się zwrotu zapłaconych odsetek?
 • Zaliczki z tytułu WNT – jak je rozliczać w VAT – analiza najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Czy wystawienie faktury zaliczkowej powoduje obowiązek podatkowy? Co z towarami nabywanymi w sposób ciągły? Jak liczyć termin rozliczenia VAT należnego, jeśli kontrahent nie wystawił faktury końcowej, bo wpłacił 100% zaliczki? Kiedy można odliczyć podatek naliczony w przypadku zaliczki?
Lekcja 2.
Jak dokumentować WDT, by nie stracić prawa do stawki 0%
 • Zagraniczne transakcje – jakie warunki trzeba koniecznie ustalić z kontrahentem przed dostawą, by zapewnić sobie bezpieczeństwo
 • Termin rozliczenia WDT – w jakim terminie należy wystawić fakturę VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
 • Stawka 0% VAT – jakie warunki trzeba spełnić, by móc ją zastosować? Co musi zawierać informacja podsumowująca? Czy trzeba dokumentować zaliczki w przypadku WDT? Jakie błędy wychwytują najczęściej kontrolerzy w dokumentacji WDT, które powodują utratę stawki 0%
 • Korekta faktury – jak prawidłowo ustalić termin korekty in minus deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej? Czy musisz uzyskać dokumentację potwierdzającą uzgodnienie i spełnienie warunków korekty oraz odbiór korekty przez nabywcę? Korekta in plus – kiedy należy ją ująć?
Lekcja 3.
Slim VAT 3 – jak wywiązać się z nowych obowiązków
 • Proporcjonalne odliczenie – uwaga! historyczna zmiana zasady ustalania limitów proporcji
 • Rozliczanie zaliczek: jak fakturować zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
 • Faktury korygujące – jak ustalać kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wystawianych w walucie obcej
 • Kasy fiskalne: brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy on-line/wirtualne
 • WNT – jak odliczać podatek VAT po zmianach
 • WDT – co zmieni się w zasadach stosowania stawki 0%
 • Pakiet E-commerce – jakie ułatwienia wprowadza Slim VAT 3
 • Nowe możliwości wykorzystania środków pochodzących z rachunku VAT
 • Mały podatnik – jak zmieni się limit uprawniający do statusu małego podatnika
 • Na czym polega odpowiedzialność solidarna w związku z otrzymaniem płatności na rachunek VAT
Lekcja 4.
Jak prawidłowo ustalać kursy walut dla rozliczeń VAT – rozwiązania trudnych przypadków w 2022 r.
 • Zaliczki – w jaki sposób ustalać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
 • Kursy walut w przypadku WNT – jak je ustalać, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent? Co w wypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania przy WNT? Jak ustalać kursy walut, gdy nabywca przekazał zaliczkę
 • Kursy walut w przypadku WDT – według jakiego kursu przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
 • Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty? Jak przeliczać na złote, jeśli wystawiłem fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego
 • Kwota otrzymanej zapłaty – czy trzeba ją przeliczać, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej? Jak przeliczać kwotę w przypadku waluty innej niż euro? Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej
 • Korekta – według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus” i zbiorczą fakturę korygującą
BLOK5

E-fakturowanie w KSeF – co musisz wiedzieć już dziś?

Lekcja 1.
Faktura ustrukturyzowana – jak ją wystawiać, akceptować i odbierać – analiza rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych z 30 grudnia 2021 r.
 • Faktura ustrukturyzowana – czym różni się od standardowej faktury elektronicznej i w jakim formacie należy ją składać
 • KSeF – jak działa i kto ma do niego dostęp? Jakie funkcje zawiera
 • Jakie są korzyści z wystawiania faktury ustrukturyzowanej dla sprzedającego i kupującego? Na jakie zagrożenia musisz się przygotować
 • Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF – jakie informacje należy podać? Gdzie należy je złożyć
 • Wystawienie faktury ustrukturyzowanej – analiza rozporządzenia z 30 grudnia 2021 r. w zakresie danych, które należy wprowadzać do faktury w systemie KSeF, sposobu odbierania, uprawnień i zawiadomień.
 • Korekta e-faktury – jak korygować fakturę ustrukturyzowaną i w jakim terminie ją rozliczać

Zobacz fragment kursu

Kurs poprowadzi: LUIZA PIEPRZYK

Audytor podatkowy, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE, trener pracowników Ministerstwa Finansów, organów kontroli, doradców podatkowych, biegłych rewidentów
„Pracuję jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmuję się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Jestem trenerem pracowników Ministerstwa Finansów, organów kontroli, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników i księgowych. Od lat wdrażam w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Stworzyłam wiele indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.
Prywatnie – uwielbiam hiszpańskie klimaty – od wina po flamenco, hołduję zasadom zdrowego trybu życia, a moim sprawdzonym sposobem na stres są masaże.”

Poznaj wszystkie korzyści:

Ok. 12 godzin filmów szkoleniowych
Interpretacje przepisów
Wytyczne eksperta
Porady prawne
Instrukcje, listy kontrolne
Praktyczne case studies
Materiały szkoleniowe
25% zniżki na kolejny kurs
Dostęp 24 h
Certyfikat

Ile kosztuje kurs
Rozliczanie w VAT transakcji polskich i zagranicznych
– co sprawdza e-kontrola w 2022 r.?

Oferta specjalna ważna do 28 czerwca br. do godz. 23:59
1200 zł netto / 1476 zł brutto
699 zł netto / 859,77 zł brutto
Korzystaj 24/7
Dostęp do kursu nielimitowany

+ Prezenty powitalne dla uczestników kursu:

„Sposób na VAT”

30-dniowy dostęp do wersji cyfrowej czasopisma „Sposób na VAT”, gdzie znajdą Państwo aktualności i porady podatkowe, interpretacje KIS i MF oraz będą mieli możliwość skonsultowania online swoich problemów podatkowych z naszymi ekspertami

10 list kontrolnych z bestsellerowej publikacji „Listy kontrolne dla księgowych”

„Sposób na VAT”
„Sposób na VAT”

25% zniżki na kolejny kurs księgowy

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Jeśli zdecyduję się na zakup, kiedy otrzymam dostęp do materiałów?
Dostęp do lekcji pojawi się po uregulowaniu płatności.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: