99 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Zarządzanie kosztami w hotelu

Warsztaty dla menedżerów i właścicieli hoteli i obiektów hotelowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak usprawnić działanie obiektu poprzez odpowiednie zarządzanie kosztami.
99 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
99 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Zarządzanie kosztami w hotelu

Warsztaty dla menedżerów i właścicieli hoteli i obiektów hotelowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak usprawnić działanie obiektu poprzez odpowiednie zarządzanie kosztami.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Głównym celem kursu jest wyposażenie menedżerów i właścicieli hoteli i obiektów hotelowych w konkretne umiejętności, które pozwolą na znalezienie optymalizacji kosztów i polepszenie wyniku finansowego hotelu. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje kosztów i nauczą się je wykorzystywać  podejmowaniu decyzji operacyjnych.

Najlepsi eksperci
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Poznasz rodzaje rachunkowości, podstawowe akty prawne i będziesz wiedział, jak przeprowadzić organizację systemów ewidencyjnych na poziomie hotelu.
Nauczysz się, jak ocenić skuteczność i efektywność zarządzania hotelem w aspekcie kosztowym, gdzie i jak szukać optymalizacji kosztów.
Dowiesz się, jakie są podstawowe rodzaje kosztów i jak wykorzystać je przy podejmowaniu decyzji operacyjnych.
Kurs pozwoli Ci również odpowiedzieć na pytanie, czym jest Model Break-Even Point i co z niego wynika.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Filmy szkoleniowe

Prezentujące wybrane zagadnienia
Prezentujące wybrane zagadnienia
Wskazówki

Od eksperta
Od eksperta
Dostęp 24h

Z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu
Z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu
Certyfikat

Potwierdzający udział w kursie
Potwierdzający udział w kursie

Program kursu

Wstęp do rachunkowości
+
Rodzaje rachunkowości, definicje., odbiorcy.
Podstawowe akty prawne, odbiorcy.
Kompetencje hotelowego działu finansowo-księgowego.
Organizacja systemów ewidencyjnych na poziomie hotelu.
Rachunkowość finansowa
+
Elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, zestawienie zmian w kapitale własnym).
Plan kont (konta wynikowe i konta bilansowe).
Zasady przygotowania planu kont na potrzeby rachunkowości zarządczej (wykorzystanie zespołu 5 i 9).
Analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, zadłużenia, zdolności do obsługi długu, rentowności).
Strategie działalności hoteli na przykładzie analizy wskaźnikowej (strategia konserwatywna i agresywna).
Wybrana typologia kosztów i podstawy podejmowania decyzji operacyjnych
+
Podział kosztów ze względu na ich zmienność (koszty zmienne, stałe i mieszane).
Metody podziału kosztów mieszanych na część stałą i zmienną.
Model Break-Even Point.
Podział kosztów ze względu na ich punkt odniesienia (koszty bezpośrednie, pośrednie i wspólne).
Podział kosztów ze względu na decyzyjność managera (koszty kontrolowalne, niekontrolowalne i uznaniowe).
Budowa prostego Modelu Break-Even Point
+
Warsztaty z wykorzystaniem aplikacji Excel.
Uzupełnienie modelu danymi przykładowego obiektu.
Interpretacje wyników.

Prowadzący

Cezary Sarnecki
Partner w SECCO Hospitality Financial Management
Pełnił funkcje Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w Hotelu Courtyard by Marriott oraz w Spółce Zarządzającej Port-Hotel, a także Dyrektora Generalnego Hotelu DeSilva Katowice i Dyrektora Finansowego w grupie Hotele DeSilva. Trener i wykładowca w różnych organizacjach szkoleniowych – w tym w projektach szkoleniowych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany Główny Księgowy i członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trener i konsultant ds. USALI w austriackiej firmie consultingowej Gransier & Associates.

Kup dostęp!

Zarządzanie kosztami w hotelu
Dostęp na 90 dni
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Możliwość skorzystania z przedłużenia dostępu
Wygodne, miesięczne rozliczenie

Zapewniamy komfort realizacji kursu bez pośpiechu, dlatego po 90 dniach dostęp do niego jest automatycznie przedłużany o kolejne 30-dniowe okresy. Z przedłużania subskrypcji możesz w każdym momencie zrezygnować z poziomu swojego konta. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Skontaktuj się z nami.

Monika Cichowska
tel. 502 237 993
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*