Skorzystaj z wyjątkowej ceny w przedsprzedaży do 15.03.2019! Wpisz kod rabatowy: PRZEDSPRZEDAZ

CERTYFIKOWANA AKADEMIA

Certyfikowana Akademia Nowoczesnego Menadżera - Menadżer wobec wyzwań biznesu XXI wieku

Kup dostęp
22.03.2019
6 miesięcy
6 szkoleń online

W skrócie:

Współczesny biznes, jak nigdy dotąd, musi się mierzyć z takimi obszarami wyzwania i zmiany, jak ogromna konkurencja, gwałtowne i rewolucyjne zmiany technologiczne w realiach transformacji do biznesu 4.0., nieprzewidywalność rynku, wciąż rosnące oczekiwania pracodawcy, klienta oraz pracownika.

Rozwój biznesu i w biznesie nie jest możliwy bez lidera – potrzebny jest przywódca, który będzie motywować pracowników do osiągania ponadprzeciętnych wyników, wytyczać szlaki i kreślić wizję.

 

Filmy szkoleniowe

 

Materiały merytoryczne

 

Eksperci prowadzący

 

We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • Dowiesz się, jak zbudować autorytet wśród pracowników i jaką strategię zarządczą przyjąć, by stać się w pełni świadomym przywódcą
 • Rozwiniesz w sobie kluczowe kompetencje i umiejętności menadżerskie, takie jak uważne słuchanie, komunikacja czy skuteczne rozwiązywanie problemów, dzięki czemu osiągniesz sukces w przestrzeni zawodowej
 • Dostosujesz system motywacyjny do oczekiwań zróżnicowanego zespołu pracowników o odmiennych upodobaniach, celach i wartościach oraz wybierzesz takie elementy, które zainspirują Twoich podwładnych do ponadprzeciętnej pracy na rzecz waszego wspólnego celu
 • Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy, takich jak turkusowe zarządzanie, action learning czy metodyki zwinne (Agile), dostosujesz zasady pracy do rodzaju wykonywanego zadania
 • Opracujesz skuteczne sposoby komunikacji z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi, który dopasowane będą do Twojej intencji i konkretnej sytuacji biznesowej

Zawartość kursu

 • 6 webinarów ‘na żywo’
 • Praktyczne prezentacje i case study
 • Bogaty pakiet materiałów: zadania praktyczne, kompleksowe scenariusze
 • Stała opieka merytoryczna
 • Test zaliczeniowy
 • Certyfikat ukończenia

Sylabus kursu

 

Szkolenie online nr 1 | Nowoczesne modele leadershipu
Termin: 22 marca 2019
Prowadzący: Magda Żmijewska

 

 • Nowe realia konkurowania, czyli co się zmieniło w otaczającym nas świecie i jaki ma to wpływ na współczesne modele przywództwa?
 • Przywództwo w procesie zmian – nowe realia i nowe wyzwania dla liderów, którzy w swojej pracy zawodowej łączyć muszą wiele ról: stratega, agenta zmiany, twórcy zespołów i kultury organizacyjnej firmy. Skąd bierze się źródło długofalowego sukcesu na najwyższych szczeblach zarządzania?
 • Nowoczesne przywództwo – jakie kompetencje są niezbędne do uzyskania efektywnej komunikacji, zwinności, innowacyjności, wzrostu zaangażowania w wykonywane zadania w biznesie?
 • Jakie cechy lidera przekładają się na realne zyski – w jaki sposób przekraczać bariery kreatywności, rozwoju i efektywności?
 • Przywództwo inteligentne emocjonalnie i inteligentne społecznie – jak w praktyce działają najskuteczniejsi liderzy, którzy się nimi posługują?

 

Szkolenie online nr 2 | Kluczowe kompetencje liderskie w zarządzaniu
Termin: 15 kwietnia 2019
Prowadzący: Magda Żmijewska

 

 • NVC - Nonviolent Comunication i rozwój umiejętności komunikacyjnych jako podstawowa kompetencja lidera. W jaki sposób dawać negatywny feedback oraz chwalić pracowników zgodnie z komunikacją budującą zaufanie, zaangażowanie i dialog w firmie?
 • Turkusowe organizacje – jak budować samozarządzające się zespoły, w których pracownicy przejmować będą większą odpowiedzialność za powierzone im obowiązki, jak delegować zadania i odpowiedzialności?
 • Zarządzanie kompetencjami w zespole w czasach VUCA – jakie narzędzia sprawdzą się w tworzeniu rozwiązań ułatwiających szybką adaptację do nowych warunków: restrukturyzacja, dynamiczny rozwój, nagły kryzys
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów - Action Learning – jako sposób na wspieranie rozwoju biznesowego i budowanie zespołu, który dzięki zaangażowaniu pracuje jeszcze bardziej efektywnie
 

Szkolenie online nr 3 | Organizacja pracy i metody zarządzania nowoczesnych menadżerów
Termin: 22 maja 2019
Prowadzący: Krzysztof Bobiński, Dariusz Wawrzeniecki

 

 • Organizacja pracy we współczesnej firmie – jak upraszczać procedury, aby nie zniechęcać pracowników do pracy i wykorzystać ich elastyczność oraz gotowość do zmian?
 • Jak podzielić cele i ustawić odpowiedzialność, abyś miał pewność, że Twój zespół osiągnie cel, który stawia Tobie Twój przełożony?
 • Jak tworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń biznesowych między pracownikami różnych pokoleń w firmie?
 • W jaki sposób zarządzać inteligentnie emocjonalnie, by dzięki świadomości emocji swoich i pracowników dążyć do pełnego zaangażowania w wykonywane obowiązki?
 • Czy naprawdę pracujemy „dla klienta” i co stanowi realny klucz do budowania wyjątkowych organizacji?
 

Szkolenie online nr 4 | Skuteczne systemy komunikacji biznesowej
Termin: 26 czerwca 2019
Prowadzący: Łukasz Dąbrówka

 

 • Efektywna komunikacja kluczem do sukcesu w biznesie – jak rozmawiać, argumentować i negocjować z zarządem i przełożonymi, czyli o podejmowaniu rozwojowych inicjatyw zawodowych z korzyścią dla organizacji
 • Budowanie świadomości zachowań podczas prezentacji i samoocena indywidualnych wystąpień – za pomocą jakich narzędzi i metod doskonalić sztukę wywierania wpływu podczas spotkań biznesowych?
 • Wspieranie komunikacji w zespole - jak zapewnić optymalny przepływ informacji i zadbać o efektywność pracy?
 • Jak budować właściwe relacje w zespole i w jakich sytuacjach sprawdzi się elastyczne podejście w zarządzaniu?
 

Szkolenie online nr 5 | Zarządzanie współczesnymi zespołami pracowniczymi
Termin: 25 lipca 2019
Prowadzący: Adam Pluciński

 

 • Jak przeprowadzić swój zespół przez proces zmiany bez utraty zaangażowania poszczególnych pracowników?
 • Zarządzanie zespołem wg systemu opartego na procesach innowacji, kreatywności i optymalizacji – jak budować standardy efektywności w zespole?
 • Wielowymiarowa różnorodność współczesnych zespołów pracowniczych - w jaki sposób wykorzystywać ją w biznesie i za pomocą jakich narzędzi pracować z zespołami prezentującymi skrajne, lecz uzupełniające się charakterystyki i kompetencje, by spójnie działać na rzecz osiągania założonych rezultatów biznesowych?
 • Misja zespołu – praktyczne narzędzia budowania zaangażowania pracowników
 • Przegląd warsztatowych metod rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera
 

Szkolenie online nr 6 | Nowoczesne i skuteczne metody efektywnego motywowania pracowników
Termin: 21 sierpnia 2019
Prowadzący: Krzysztof Bobiński, Dariusz Wawrzeniecki

 

 • Współczesne metody motywowania – o motywacji 2.0.
 • Jak tworzyć programy, dzięki którym organizacja zyska sympatię pracowników z pokoleń Y i Z – przegląd case study
 • W jaki sposób zdefiniować cele wdrożenia programu mentoringowego w organizacji, aby skutecznie wspierać „talenty” i zatrzymać ich w firmie na dłużej
 • Jak zbudować skuteczny system motywujący w oparciu o właściwe nagrody – co skutecznie zachęci pracowników do wytężonego wysiłku

 

TEST SPRAWDZAJĄCY

Prowadzący

Magda Żmijewska


Jest ukierunkowanym ekspertem rozwijającym liderów i profesjonalistów w biznesie, w takich obszarach specjalizacji jak: przywództwo, coaching, komunikacja, zarządzanie energią osobistą. Jest też wieloletnim managerem HR (MTV, TVN, Grupa Pracuj), Executive Coachem ECPC PCC ICF, Action Learning Coachem, wykładowcą Executive MBA.
Pracowała dla dużych graczy na rynku m.in.: Fiat Auto Poland, FCA Group Bank Polska S.A., Agora S.A., Nordea, Telewizja Polska, Netia S.A., Grupa Pracuj S.A., Trenkwalder, Inchcape Motor Polska (BMW), TVN S.A., WNS Global Services, Nowa Era, Bricoman, Payback Polska, Benefit Systems S.A., CEDC International, Vivus Finance, Huntsman.
Od 20 lat jest managerem w biznesie, od 10 lat szkoli jako trener/facylitator, stale współpracuje z dwoma wyższymi uczelniami: Akademią Leona Koźmińskiego oraz Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie.

Adam Pluciński


CEO, Trener Biznesu, Certyfikowany Trener FRIS, Praktyk HR. W latach 2010-2014 realizował politykę szkoleniową dla jednej z największych firm Call i Contact Center w Polsce, pełniąc funkcję Kierownika Działu Szkoleń i Jakości kierował pracą ponad 60 osobowego zespołu.
Od 10 lat tworzy projekty rozwojowe dla Organizacji. Pracuje z Zarządami i Kadrą Menedżerską wyższego szczebla w formie coachingowo-doradczej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w organizacji i rozwoju sprzedaży. Realizował wiele projektów w zakresie opracowania i wdrażania ścieżek kariery dla pracowników, wdrażania systemów motywacyjnych oraz tworzenia systemu ocen pracowniczych. Wykładowca na uczelni Collegium Da Vinci (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa), obecnie jest właścicielem firmy szkoleniowo-doradczej Circinus Training Center. .

Łukasz Dąbrówka


Akredytowany: Trener Fellow Member Trainer IANLP w Szwajcarii, Coach Izby Coachingu. Certyfikowany trener standardu HRD BP, facylitator APMG, coach MLC, mediator z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze szkoleń, coachingu oraz doradztwa dla firm B2B, B2C.
Doświadczony menedżer oraz praktyk negocjator. Realizuje projekty rozwoju talentów oraz ich pozyskiwania – Lean Recruiting. Menedżer ds. rozwoju biznesu oraz projektów, przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w firmach handlowych, szkoleniowych, doradczych. Odpowiedzialny za realizację zadań projektowych, budżetowania, negocjacje umów współpracy oraz zarządzanie zespołami.

Krzysztof Bobiński


Psycholog społeczny, trener biznesu. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów (negocjacje, mediacje, facylitacja) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji. Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zarówno w prowadzonych projektach jak i również w kierowaniu międzynarodowymi zespołami.
W latach 2014-17 Dyrektor Panasonic Polska ds. Administracji Sprzedaży i Logistyki na Europę Centralną i Wschodnią (CEE). Od kwietnia 2014 do 2017. stworzył między innymi metodologię przygotowania budżetu, która została doceniona w konkursie Supply Chain Designer 2016. Dobra kontrola budżetu pozwoliła mu na optymalizacje kosztów operacji oraz osiąganie najlepszych w regionie wyników kosztowych.

Dariusz Wawrzeniecki


Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty w zakresie umiejętności osobistych, warsztaty Train the Trainer dla trenerów wewnętrznych, inteligencji emocjonalnej, zarządzania sobą, zarządzania konfliktem oraz negocjacji, mediacji, komunikacji, obsługi klienta, technik sprzedaży. Organizator i merytoryczny opiekun Ogólnopolskiego Turnieju Negocjacyjnego.
Współtworzył i uczestniczył we wdrażaniu standardów obsługi klienta dla takich firm, jak Goodyear (sieć PREMIO), GDN SA Lotnisko im. Wałęsy w Gdańsku, Monnari, Vision Express.
W ramach projektów rozwojowych dla kadry menedżerskiej obok pracy indywidualnej (mapowanie talentów, coaching, sesje feedbackowe) prowadzi specjalistyczne warsztaty, podnoszące w trwały sposób indywidualną i grupową skuteczność działania zespołów zarządzających oraz stopień rozumienia procesów ludzkich w organizacjach. Specjalizuje się w budowie systemów kompetencyjnych wykorzystywanych przy rekrutacji, selekcji, ocenie i rozwoju pracowników w oparciu o Behavioral Event Interview (BEI) oraz Assement Center.

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste case studies, techniki i metody wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Kup dostęp!

Certyfikowana Akademia Nowoczesnego Menadżera - Menadżer wobec wyzwań biznesu XXI wieku
 • 6 webinarów w terminach: marzec-sierpień 2019
 • Praktyczne materiały merytoryczne
 • Wygodna forma kształcenia online
2094 PLN

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. tel. 48 (61) 66 55 714