96 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Stabilizacje złamań w chirurgicznych zabiegach weterynaryjnych

Kurs skupia się na przedstawieniu metod stabilizacji złamań w chirurgii weterynaryjnej. Prezentujemy metody stabilizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej przy użyciu płytek i gwoździ Kirschnera. Autorzy lek. wet. Jerzy Kirstein, lek. wet. Łukasz Handwerker oraz lek. wet. Michał Stelmaszyk podczas kursu przedstawiają diagnostykę pacjentów i opisy przypadków, dobór narzędzi oraz dokładną metodę wykonania zabiegów, a także wskazania i zalecenia pooperacyjne.
96 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
96 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Stabilizacje złamań w chirurgicznych zabiegach weterynaryjnych

Kurs skupia się na przedstawieniu metod stabilizacji złamań w chirurgii weterynaryjnej. Prezentujemy metody stabilizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej przy użyciu płytek i gwoździ Kirschnera. Autorzy lek. wet. Jerzy Kirstein, lek. wet. Łukasz Handwerker oraz lek. wet. Michał Stelmaszyk podczas kursu przedstawiają diagnostykę pacjentów i opisy przypadków, dobór narzędzi oraz dokładną metodę wykonania zabiegów, a także wskazania i zalecenia pooperacyjne.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Prezentujemy specjalistyczny kurs z chirurgii weterynaryjnej, którego tematem są stabilizatory zewnętrzne oraz wewnętrzne stosowane w leczeniu małych zwierząt.  Podczas kursu autorzy przedstawią stabilizację zewnętrzną przy użyciu gwoździ Kirschnera oraz stabilizację wewnętrzną – śródszpikową przy użyciu gwoździ Kirschera oraz  metody stabilizujące wykorzystujące płytki i wkręty kostne.

Specjalistyczny kurs pozwoli na dokładne przyjrzenie się metodom operacyjnym stosowanym przez lek. wet.  Jerzego Kisteina,  lek. wet. Łukasza Handwerkera oraz lek. wet. Michała Stelmaszyka. Podczas kursu autorzy przedstawią dokładne zasady przeprowadzenia zabiegów, analizę przypadków, wskazania co do wyboru metody operacyjnej oraz użytych narzędzi.

Podczas kursu dowiesz się: 

 • jak diagnozować pacjentów  - dzięki interpretacjom autorskim zdjęć RTG z własnych klinik wykładowców,
 • jak kwalifikować pacjenta do zabiegu i wybrać odpowiednią metodę,
 • jak dobrać płytki do stabilizacji w zależności od wielkości pacjenta oraz typu złamania,
 • jak można wykorzystać wydruki 3D do dobru płyt stabilizujących i
  do projektowania prawidłowego przebiegu zabiegu,
 • jak wykorzystać gwoździe Kirschnera do stabilizacji złamań,
 • które narzędzia będą potrzebne do przeprowadzenia zabiegów,
 • jak znieczulić pacjenta i przygotować go do zabiegu,
 • jak prawidłowo wykonać dojścia do miejsca  złamania,
 • jak kok po kroku wykonać zabieg (jak wykonać dostęp, nastawić i zespolić kości, jak prawidłowo  przykręcić płytki oraz zakończyć zabieg),
 • jak dzięki wskazówkom autorów uniknąć najczęstszych błędów i ustrzec się przed powikłaniami,
 • które momenty zabiegu są niebezpieczne i na co uważać podczas wykonywania  operacji,
 • jakie  postępowania pooperacyjne zastosować i na co zwrócić uwagę  właścicielom pacjenta, aby nie doszło do powikłań a pacjent wrócił
  do pełni zdrowia

Przystępne filmy szkoleniowe
Doświadczony ekspert
Certyfikat
Po ukończeniu kursu będziesz:
znał wady i zalety przedstawionych metod stabilizacji złamań.
potrafił dobrać metodę zespolenia w zależności od diagnozowanego przypadku.
wiedział, jak prawidłowo przygotować pacjenta do zabiegu, jak go ułożyć i znieczulić
potrafił wykorzystać wydruki 3D do modelowania płyt i przygotowania implantów do zabiegu.
wiedział, jak zrobić dojścia i umieścić płytki mostujące, które stabilizują złamanie.
wiedział, jak wykorzystać gwoździe Kirschnera do stabilizacji złamań.
potrafił rozpoznać zagrożenia i unikniesz niepotrzebnych komplikacji.
znał odpowiednie zalecenia pooperacyjne i właściwie poinstruujesz właścicieli zwierząt w kwestii opieki po powrocie do domu.
wiedział, w jakie i w jakiej ilości niezbędne narzędzia i sprzęt wyposażyć klinikę, aby móc sprawnie przeprowadzić zabiegi.
Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w szeroką wiedzę na temat metod stosowania osteosyntez zewnętrznych i wewnętrznych, czy to przy użyciu gwoździ Kirschnera, czy też specjalistycznych płytek. Umiejętność ta wpłynie na szybkość gojenia się złamań, oszczędzając pacjentowi niepotrzebnych cierpień, a jednocześnie zmniejszając ryzyka wystąpienia problemów i komplikacji pooperacyjnych.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Materiały video

4 godziny przystępnych filmów szkoleniowych wysokiej jakości
4 godziny przystępnych filmów szkoleniowych wysokiej jakości
Obiektywizm

Oferujemy Ci wiedzę na temat różnych metod stabilizacji złamań
u psów i kotów, dzięki której dokonasz świadomego wyboru najlepiej dostosowanego do Twojej sytuacji
Oferujemy Ci wiedzę na temat różnych metod stabilizacji złamań
u psów i kotów, dzięki której dokonasz świadomego wyboru najlepiej dostosowanego do Twojej sytuacji
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z dostępem
do Internetu, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z dostępem
do Internetu, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Test końcowy

Sprawdzenie wiedzy nabytej
w trakcie kursu
Sprawdzenie wiedzy nabytej
w trakcie kursu
Certyfikat ukończenia kursu

Poświadczenie udziału w kursie
Poświadczenie udziału w kursie

Program kursu

Stabilizacje śródszpikowe i zewnętrzne
lek. wet. Jerzy Kirstein
+
✔ Opis metod stabilizacji stosowanych w przypadku złamań,
+
przypadki złamań i postępowanie w zależności od stanu pacjenta i stanu rany
narzędzia wykorzystywane podczas zabiegu – zastosowanie oraz opis zalet i wad wykorzystywanego sprzętu
✔ Stabilizacja śródszpikowa
analiza zdjęć radiologicznych wykonanych przed zabiegiem
jak wyznaczyć miejsce i wykonać dojście do złamania
jak wykonać preparację do miejsca złamania
jak prawidłowo repozycjonować złamane kości
jak prawidłowo umieścić gwoździe Kischnera stabilizując złamanie
jak zreponować rzepkę na swoje miejsce i zakończyć zabieg
na co należy uważać podczas wykonywania zabiegu i jak uniknąć komplikacji. Zalecenia pooperacyjne oraz analiza zdjęć RTG po operacji
✔ Stabilizacja zewnętrzna złamania
diagnostyka radiologiczna, ułożenie pacjenta do badania
autorska ocena przypadku na podstawie wykonanych zdjęć RTG
jak dokonać wyboru miejsc umieszczenia gwoździ Kirschnera
jak dokonać wiercenia otworów do umieszczenia gwoździ Kirschnera
jak umieścić w kościach gwoździe Kirschnera tworzące ramę stabilizującą złamanie
jak prawidłowo doginać gwoździe i ustabilizować konstrukcję stabilizującą złamanie
jakich materiałów użyć podczas zabiegu
na co zwrócić uwagę podczas wykonywania zabiegu i w jakich sytuacjach wybrać tę metodę stabilizacji
jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce osteosyntezy i jakie zastosować odpowiednie zalecenia pooperacyjne. Analiza rewizyjna zdjęć RTG po wykonanej operacji
✔ Analiza możliwości zastosowań stabilizatora zewnętrznego – na podstawie przypadków własnych
Osteosynteza płytkowa
Lek. wet. Łukasz Handwerker
+
✔ Opis i diagnostyka przypadku
+
jakie są zasady wstępnego przygotowania pacjenta do zabiegu
opis doznanych uszkodzeń kości
jak prawidłowo wykonać zdjęcia RTG
opis złamania na podstawie zdjęć RTG pacjenta
✔ Opis wykorzystania płytek w zespoleniach – opis przypadków na podstawie zdjęć RTG
✔ Opis narzędzi i implantów stosowanych w osteosyntezie płytkowej
jakie typy wkrętów kostnych i płytek stosujemy w chirurgii weterynaryjnej
jakie narzędzia do wyginania płytek i wkręcania wkrętów (prowadnice, mierniki otworów, wiertła, gwintowniki itp.) będą potrzebne podczas zabiegu
✔ Przebieg operacji zespolenia kości promieniowej metoda osteosyntezy płytkowej
jak zastosować płytki typu DCP do zespolenia złamania
jak prawidłowo wykonać dostęp do złamania
jak nastawić odłamy
którą płytkę wybrać oraz jak prawidłowo wygiąć płytkę stabilizującą złamanie
jak zgodnie z zaleceniami dokonać wiercenie otworów i umieścić wkręty kostne
jak prawidłowo zszyć ranę i zakończyć zabieg
zalecenia pooperacyjne i analiza zdjęć RTG po zabiegu
Leczenie złamań kości długich za pomocą małoinwazyjnej metody płytowej – MIPO
lek. wet. Michał Stelmaszyk
+
✔ Typy złamań i proces leczenia
+
opis typów złamań kości
jaki jest przebieg procesu złamania i zmian w obrębie złamania
jakie są czynniki wpływające na proces gojenia
diagnostyka radiologiczna - opis przypadków
✔ Pokaz doboru i przygotowania płyty oraz omówienie przebiegu zabiegu na modelu kostnym
jak dobrać płytę mostującą
w jaki sposób modelować płytę z wykorzystaniem wydruku kości 3D
jak z wykorzystaniem benderów dogiąć płyty oraz postępować z płytą przed zabiegiem
jak przebiega zabieg i mocowania płyty – pokaz na modelu kostnym
jakie narzędzia będą pomocna podczas zabiegu,
w jaki sposób wykorzystać dystraktor do nastawienia kości
jak dobrać wkręty i umocować za ich pomocą płytki stabilizujące złamanie
✔ Stabilizacja złamania kości promieniowej metodą MIPO
na jakie struktury nerwowe i żyły zwrócić uwagę wykonując dostęp i stabilizację kości promieniowej
jak wykonać dojścia do wprowadzenia płyty mostującej
jak prawidłowo wykonać tunel i umieścić płytkę
jak prawidłowo umieścić wkręty
o czym pamiętać podczas wyboru ich ilości i wielkości
jak powinny wyglądać na zdjęciu RTG prawidłowo wstawione płytki mostujące
jakie zalecenia pooperacyjne zastosować dla pacjentów po zabiegach MIPO
✔ Stabilizacja złamania kości piszczelowej metodą MIPO
jak podczas zabiegu nie dostać się do stawu skokowego i kolanowego
jak wykonać dojścia do wprowadzenia płyty mostującej
jak prawidłowo umieścić płytkę i wkręty
o czym pamiętać podczas wyboru ilości i wielkości wkrętów

Prowadzący

Jerzy Kirstein
Lek. wet.
Łukasz Handwerker
Lek. wet.
Michał Stelmaszyk
Lek. wet.

Kup dostęp!

Stabilizacje złamań w chirurgicznych zabiegach weterynaryjnych
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 556-68-28
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)