UWAGA! RABAT 20% ważny do 4 lipca 2022! 

234 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka

Polecamy
Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów, psychoterapeutów i pedagogów pracujących terapeutycznie z dzieckiem, które jest uzależnione od nowych technologii lub padło ofiarą cyberprzemocy.
uniqskills.landing.nlbadge1
234 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
234 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka

Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów, psychoterapeutów i pedagogów pracujących terapeutycznie z dzieckiem, które jest uzależnione od nowych technologii lub padło ofiarą cyberprzemocy.
Polecamy
Partner
Cena
429.27 PLN
343.42 PLN
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
1 miesiąc
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i rozpowszechnieniem Internetu wydłuża się czas, jaki dzieci i młodzież przeznaczają na aktywność w sieci. Wpływ użytkowania Internetu na życie i rozwój młodego pokolenia to wciąż aktualne i niezwykle ważne społecznie zagadnienie. Przebywanie w świecie wirtualnym ma ogromny wpływ na kształtowanie osobowości, poglądów oraz zachowania młodych ludzi. Skutki wykorzystywania Internetu w życiu codziennym mogą być pozytywne, jak np. zdobywanie wiedzy, ale także negatywne, jak np. uzależnienia. Coraz większą rolę odgrywają telefony komórkowe, które umożliwiają bycie “online” o każdej porze dnia i nocy.

Media społecznościowe, Internet i smartfon to naturalne środowisko dla dzieci i młodzieży, które wskutek nadużywania nowych technologii są nieustannie narażone na bodźce, co skutkuje ciągłą potrzebą „bycia online”. Co więcej, rozwój technologii i stały dostęp do Internetu skutkują zaburzeniem proporcji między realnym a wirtualnym życiem dziecka, między relacjami budowanymi w rzeczywistości i tymi, które realizowane są w cyberprzestrzeni. Terapia psychologiczna dziecka w świecie rosnących uzależnień od nowych mediów, wszechobecnego hejtu w sieci i cyberprzemocy wymaga nowatorskiego podejścia.

Dlatego zespół ekspertów współpracujących z czasopismami „Głos pedagogiczny” i „Psychologia w praktyce” opracował specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów i pedagogów pracujących terapeutycznie z dzieckiem, które jest uzależnione od nowych technologii lub padło ofiarą cyberprzemocy.

Podczas warsztatów dowiecie się Państwo:

• Jak na podstawie narzędzi diagnostycznych rozpoznać u dziecka objawy uzależnienia od nowych mediów i jak na tej podstawie zadecydować o doborze strategii terapeutycznej?

• Jaki wpływ na rozwój psychospołeczny i kondycję psychiczną dziecka mają nowe technologie i jak odnieść to do problemów terapeutycznych w pracy z dzieckiem?

• Jakie postępowanie terapeutyczne przyjąć w przypadku dzieci, które padły ofiarą cyberprzemocy oraz jak pracować z tymi, które były jej sprawcami?

• Jakie działania podejmować, aby zapobiegać zagrożeniom płynącym z nowych mediów i powstawaniu patologii?

Filmy instruktażowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Będziesz przygotowany do rozpoznania uzależnienia behawioralnego i pracy z dzieckiem uzależnionym od nowych mediów – gier komputerowych, mediów społecznościowych, telefonu.
Zapoznasz się z metodami pracy stosowanymi przez specjalistów pracujących z ofiarami cyberprzemocy i hejtu w sieci.
Zaplanujesz proces terapeutyczny dziecka z uwzględnieniem uzupełniających się metod wsparcia psychologicznego.
Na podstawie analizy case studies zobaczysz, jak powinien wyglądać proces diagnozy i terapii dziecka w zależności od rodzaju problemu.
Otrzymasz kompleksowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem.
Dowiesz się, w jaki sposób współpracować z rodzicami dziecka, by zmaksymalizować efekty terapeutyczne.

Zawartość kursu

Film video

Wykład szkoleniowy szczegółowo omawiający daną tematykę
Wykład szkoleniowy szczegółowo omawiający daną tematykę
Materiały dla rodziców

Poszerzające wiedzę z danego zakresu tematycznego
Poszerzające wiedzę z danego zakresu tematycznego
Wykaz działań do pracy z dziećmi

Postępowanie wobec podopiecznych, u których obserwujemy symptomy uzależnienia od mediów społecznościowych, gier komputerowych, Internetu czy telefonu
Postępowanie wobec podopiecznych, u których obserwujemy symptomy uzależnienia od mediów społecznościowych, gier komputerowych, Internetu czy telefonu
Strategie działania

Zasady zapobiegania cyberprzemocy i agresji w szkołach i placówkach edukacyjno-wychowawczych
Zasady zapobiegania cyberprzemocy i agresji w szkołach i placówkach edukacyjno-wychowawczych
Kryteria rozpoznawania uzależnień

Zasady diagnozy uzależnień czynnościowych u dzieci i młodzieży
Zasady diagnozy uzależnień czynnościowych u dzieci i młodzieży
Wzorcowe lekcje

Materiały do pracy na lekcjach edukacji medialnej dla nauczycieli i pedagogów
Materiały do pracy na lekcjach edukacji medialnej dla nauczycieli i pedagogów
Przykłady ćwiczeń

Inspiracje do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych
Inspiracje do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Test końcowy

Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Certyfikat ukończenia

Poświadczający Twoje nowe kompetencje
Poświadczający Twoje nowe kompetencje

Program kursu

Moduł I
+
Wpływ nowych mediów i technologii komunikacyjnych na dzieci i młodzież
Jak media oddziałują na organizm oraz rozwój dzieci i młodzieży? – biologiczne i społeczne rezultaty użytkowania nowych mediów.
Dlaczego popularność jest tak ważna dla dzieci i nastolatków, i w jaki sposób zdobywają ją za pomocą nowych technologii i dlaczego uciekają w świat gier i Internetu?
Konsekwencje nadmiernego korzystania z nowych mediów - Googlizm i googlification of the mind – nowe zjawiska wśród młodego pokolenia.
Nowe uzależnienia jako kategoria uzależnień czynnościowych – FOMO, Fonoholizm, internetoholizm i uzależnienie od selfie.
Mowa nienawiści w Internecie – jakie są skutki hejtu w Internecie i jak sobie z nimi radzić?
YouTube jako platforma z filmikami, której dzieci poświęcają coraz więcej czasu – analiza płynących stamtąd zagrożeń.
Moduł II
+
Terapia – metody, działania i strategie pracy z dziećmi z problemami wynikającymi z nadmiernego użytkowania nowych mediów
Uzależnienie od portali społecznościowych - w jaki sposób pracować z dzieckiem uzależnionym?
Najczęstsze przejawy cyberprzemocy wśród dzieci oraz czynniki ryzyka zagrożeniem cyberprzemocą w grupie rówieśniczej – w jaki sposób pracować z dzieckiem, które doświadczyło tej formy agresji?
Cyberprzemoc w szkołach – na czym skupić się w rozmowie z dzieckiem dotkniętym cyberprzemocą oraz jego rodzicami – jak postępować z dziećmi-sprawcami i dziećmi-ofiarami?
Brak reakcji i bagatelizacja jako najczęstsze błędy popełniane w pracy z ofiarami hejtu w sieci – jak się ich wystrzegać?
Jak wychowywać dziecko w świadomości o internetowych zagrożeniach, unikając wykluczenia cyfrowego? – rozwijanie empatii, krytycznego myślenia i odporności jako narzędzia konstruktywnego korzystania z sieci.
Nauka krytycznego odbioru informacji – jak przećwiczyć z dzieckiem korzystanie z mediów i odczarować wyidealizowany kolorowy świat aplikacji i gwiazd Internetu?
Przykłady lekcji dla uczniów - jak na podstawie dialogu z dziećmi prowadzić lekcję o bezpieczeństwie w sieci? – wzajemna wymiana doświadczeń w Internecie jako ważny element w edukacji o zagrożeniach w Internecie.

Prowadzący

Magdalena Goetz
Psycholożka, trenerka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (w trakcie certyfikacji); prowadzi terapię młodzieży i dorosłych, szkolenia oraz warsztaty psychoedukacyjne.
Małgorzata Łoskot
Pedagog specjalny, socjoterapeuta. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pracuje jako pedagog szkolny w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”.
Magdalena Kozłowska
Psycholog, certyfikowany trener. Absolwentka Psychologii Stosowanej na wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją z psychologii pracy, rocznej Szkoły Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik oraz studiów podyplomowych Profesjonalny Coaching na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracowała przy projektach szkoleniowych oraz z doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Autorka licznych publikacji z zakresu efektywności osobistej, zdrowia oraz optymalnego funkcjonowania.
Aleksandra Kubala-Kulpińska
Pedagog, terapeuta, trener, autorka programów profilaktycznych, materiałów szkoleniowych oraz publikacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego, ponadto prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych. Jest autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto? (Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych Poznań 2016). Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu, współtwórca kampanii profilaktyczno-społecznych Odpowiedzialny Kierowca 2016, Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016 oraz Rodzina Na TAK.
Dorota Zając
Pedagog, surdopedagog, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Od 14 lat zatrudniona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich jako pedagog szkolny, obecnie pełni funkcję wicedyrektora. Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach. Autorka publikacji w czasopismach pedagogicznych oraz materiałów wykorzystywanych w szkoleniach online dla nauczycieli.

Kup dostęp!

Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie
Najlepszej jakości materiały merytoryczne
Wygodna i sprawdzona formuła online

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Kwestie techniczne i finansowe

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi
Mindfulness
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 429.27 PLN
Arteterapia w pracy z dziećmi i dorosłymi
Arteterapia
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 429.27 PLN
Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 244.77 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*