87 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Samobójstwa i próby samobójcze wśród nastolatków

Kurs z działań prewencyjnych i interwencyjnych w sytuacji kryzysu psychicznego oraz zagrożenia życia dziecka, dzięki którym zapoznasz się z procesem diagnostycznym, czynnościami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz procedurami postępowania rekomendowanymi przez suicydologów.
87 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
87 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Samobójstwa i próby samobójcze wśród nastolatków

Kurs z działań prewencyjnych i interwencyjnych w sytuacji kryzysu psychicznego oraz zagrożenia życia dziecka, dzięki którym zapoznasz się z procesem diagnostycznym, czynnościami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz procedurami postępowania rekomendowanymi przez suicydologów.
Partner
Data startu
08.05.2023
Forma kształcenia
Online
Czas trwania
1 miesiąc
Certyfikat
Tak
Poziom zaawansowania

Z przeprowadzanych w ostatnim czasie badań wynika, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest w złym stanie. Kryzys psychiczny wśród nastolatków i szokujące statystyki na temat kryzysu suicydalnego uświadamiają skalę problemu, z którym na co dzień mierzy się kadra pedagogiczna. W celu poprawienia sytuacji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychodzimy naprzeciw zagadnieniu, jakim są samobójstwa i próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży.

W ofercie naszego kursu dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz dyrektorów znajdziecie niezbędne kompendium wiedzy na temat interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia ucznia. Nasza ekspertka z dziedziny psychologii i suicydologii przedstawi specyfikę procesu diagnostycznego, działania profilaktyczne, które warto wprowadzić do placówki szkolnej. Z kursu dowiecie się jak organizować zespół interwencji kryzysowej oraz jak powinna odbywać się obserwacja i wsparcie grupy uczniów zagrożonych kryzysem suicydalnym. Ponadto otrzymacie procedury postępowania i poznacie zadania i obowiązki szkoły w sytuacji zagrożenia życia ucznia.

Program kursu został przygotowany w oparciu o wyniki badań, z których wynika, że:

  • 39,2% uczniów myślało o próbie samobójczej
  • 25,9% uczniów przyznaje, że mówiło o próbie samobójczej
  • 8,8% uczniów podjęło próbę samobójczą
  • 20,1% uczniom nie chce się żyć
  • 41,9% uczniów deklaruje, że w ich otoczeniu ktoś mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą, odebrał sobie życie

Źródło: Dębski M., Flis J. (2023). MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi w Polsce, Fundacja UNAWEZA, Warszawa

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci praktycy
Po ukończeniu kursu
Poznasz strategie działania w sytuacjach kryzysu psychicznego wśród uczniów, kiedy nastolatek przejawia objawy kryzysu samobójczego i zachowania autodestrukcyjne oraz doświadcza myśli samobójczych lub myśli rezygnacyjnych.
Zrozumiesz czym charakteryzuje się specyfika kryzysu psychicznego u dziecka oraz dowiesz się jak powinien przebiegać proces diagnostyczny ucznia z grupy podwyższonego ryzyka kryzysem suicydalnym.
Dowiesz się, jak pracować z uczniem z grupy ryzyka, którzy przejawiają zachowania autodestrukcyjne, mają podejrzenie depresji lub doświadczają kryzysu suicydalnego.
Przeanalizujesz przykłady kryzysów psychicznych oraz poznasz specyfikę procesu diagnostycznego, dzięki którym nie zbagatelizujesz problemu i nauczysz się właściwie reagować symptomy kryzysu psychicznego wśród nastolatków.
Wyposażysz się we wskazówki niezbędne, do prowadzenia działań pomocowych w placówce oświatowej oraz poznasz swoją rolę w procesie profilaktyki i działań interwencyjnych w sytuacji kryzysu samobójczego w szkole.
Wprowadzisz rekomendowane przez psychologów i suicydologów czynności przeciwdziałania samobójstwom, dzięki którym zapewnisz odpowiednią pomoc swoim uczniom.

Program kursu

Moduł 1: Działania prewencyjne w szkole
✔ Specyfika procesu diagnostycznego w przypadku dziecka w kryzysie psychicznym. Czym różnią się myśli rezygnacyjne od myśli samobójczych? Jakie objawy przejawia dziecko w kryzysie psychicznym?
+
✔ Procedura szkolnej profilaktyki suicydalnej w 10 krokach oraz czynności przeciwdziałania samobójstwom rekomendowane przez Szwedzką Narodową Radę Zapobiegania Samobójstwom.
✔ Interwencja kryzysowa uczniów zagrożonych kryzysem samobójczym, uczniów po próbie samobójczej oraz rodzin, w których ktoś podjął próbę samobójczą/odebrał sobie życie. Jak organizować zespół interwencji kryzysowej w placówce szkolnej?
✔ Działania zapobiegające zachowaniom autodestrukcyjnym u uczniów - rola grona pedagogicznego (obowiązki dyrektora, nauczyciela i wychowawcy oraz pedagoga i psychologa szkolnego)
Moduł 2: Działania interwencyjne w szkole
✔ Zasady postępowania w przypadku posiadania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo. Jak pracować z uczniem wysokiego ryzyka? Jak zachęcić dziecko do współpracy, dzięki przyjaznej i bezpiecznej komunikacji?
+
✔ Krok po kroku: jak powinna przebiegać interwencja kryzysowa? - cele i założenia działań interwencyjnych oraz tworzenie strategii
✔ Współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka w kryzysie suicydalnym. Gdzie rodzic może szukać pomocy gdy zaobserwuje u swojego dziecka pogorszenie zdrowia psychicznego?
Moduł Specjalny: Materiały pomocnicze dla kadry pedagogicznej
✔ Scenariusze zajęć i spotkań psychoedukacyjnych oraz ulotki informacyjne na temat samobójstw dla uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej
+
✔ Procedura postępowania dla pracowników szkoły w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej
✔ Rola i obowiązki grona pedagogicznego w przeciwdziałaniu zachowaniom autodestrukcyjnym wśród uczniów
✔ Badanie skali zagrożenia kryzysem suicydalnym do przeprowadzenia w szkole (badanie SAD PERSONS scale)

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Wykłady szkoleniowe, dzięki którym zapoznasz się z działaniami prewencyjnymi oraz interwencją kryzysową w sytuacji zagrożenia życia dziecka
Wykłady szkoleniowe, dzięki którym zapoznasz się z działaniami prewencyjnymi oraz interwencją kryzysową w sytuacji zagrożenia życia dziecka
Interwencja kryzysowa

Działania krok po kroku, z których dowiesz się jak powinna przebiegać procedura postępowania w sytuacji kryzysu samobójczego
Działania krok po kroku, z których dowiesz się jak powinna przebiegać procedura postępowania w sytuacji kryzysu samobójczego
Materiały szkoleniowe

Otrzymasz scenariusze zajęć i spotkań psychoedukacyjnych oraz ulotki informacyjne na temat samobójstw dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej
Otrzymasz scenariusze zajęć i spotkań psychoedukacyjnych oraz ulotki informacyjne na temat samobójstw dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Prowadzący

dr Marlena Stradomska
Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, kierownik placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integratywnym (aktualnie na 3 roku). W trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz filozofii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, pracy z osobami po próbie samobójczej czy zagrożeń XXI wieku. Zajmuje się propagowaniem wiedzy z zakresu suicydologii w mediach np. Newsweek, Onet, WP, Polskie Radio Lublin itd.

Kup dostęp!

Samobójstwa i próby samobójcze wśród nastolatków
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

Weronika Zięciak
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)