111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy terapeutycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

Specjalistyczny kurs przeznaczony jest dla logopedów, psychologów i nauczycieli zainteresowanych terapią opóźnionego rozwoju mowy wraz z metodami wspierającymi terapię logopedyczną.
Partner
111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy terapeutycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy

Specjalistyczny kurs przeznaczony jest dla logopedów, psychologów i nauczycieli zainteresowanych terapią opóźnionego rozwoju mowy wraz z metodami wspierającymi terapię logopedyczną.
Partner
Data startu
28.09.2021
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Opóźnieniu rozwoju mowy dziecka często towarzyszą zaburzenia wtórne, które można zaobserwować w nabywaniu kompetencji językowych oraz kształtowaniu umiejętności poznawczych i społecznych. Z tego powodu istotna jest prawidłowa diagnoza oraz prowadzenie interdyscyplinarnych oddziaływań terapeutycznych.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do efektywnego rozwijania umiejętności skutecznej komunikacji dziecka, zapoznanie ich z istotnymi aspektami diagnozy różnicującej oraz wyposażenie w wiedzę niezbędną do prawidłowego wdrożenia postępowania terapeutycznego.

Podczas intensywnego kursu eksperci odpowiedzą na pytania:

 • Kiedy mówimy o zaburzeniu procesu kształtowania i rozwoju mowy a kiedy
  o zakłóceniach procesu rozwojowego
  ?
 • ORM a SLI –  dlaczego tak ważna jest diagnoza różnicowa i w jaki sposób przeprowadzić prawidłowo diagnozę?
 • Jaki jest związek ORM z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego?
 • Jakie są najbardziej skuteczne metody i techniki terapeutyczne w pracy
  z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy rekomendowane przez specjalistów, m.in. metoda tygodniowego opracowania znaczenia i formy wyrazu; Learning Language and Loving IT, elementy SI, logorytmiki
 • W jaki sposób prowadzić terapię z dzieckiem z SORM i NORM i na co zwracać uwagę?
 • Jak wspomagać przyswajanie słów przez dzieci z ORM
 • W jaki sposób budować wartościową relację ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego?

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Poznasz zasady postępowania diagnostycznego i będziesz potrafił przygotowywać proces terapeutyczny w zależności od rodzaju opóźnień mowy: NORM, SORM, SLI i dostosowany do konkretnego przypadku
Nauczysz się, kiedy i które metody wspomagające terapię logopedyczną dzieci z ORM wykorzystać i w jaki sposób dostosować je do planu terapeutycznego
Rozpoznasz, jakie podłoże ma rozwijające się zaburzenie oraz będziesz wiedział, jakie dalsze działania podjąć, by skutecznie prowadzić terapię logopedyczną dziecka
Zapoznasz się ze studiami przypadków krok po kroku opisującymi przyczyny utrudnień w nabywaniu języka oraz konkretne pomysły planów terapii logopedycznej
Dowiesz się, jakie działania powinien podjąć logopeda
w przypadkach niemówiących małych dzieci oraz jak programować terapię dziecka z opóźniającym się rozwojem mowy
Otrzymasz kompleksowy zestaw ćwiczeń do pracy z dzieckiem
z ORM – wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wywiadu z dzieckiem i jego rodzicem, przykłady scenariuszy, wskazówek dla rodziców

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 9 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Ponad 9 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Materiały dodatkowe

Ćwiczenia, karty pracy, scenariusze zajęć
Ćwiczenia, karty pracy, scenariusze zajęć
Metody

Narzędzia wspierające pracę logopedów, psychologów, nauczycieli
Narzędzia wspierające pracę logopedów, psychologów, nauczycieli
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów
z wieloletnim doświadczeniem
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Charakterystyka i diagnoza opóźnień rozwoju mowy
+
✔ Proces diagnostyczny – prawidłowe definiowanie
+
Podział ORM w kontekście norm rozwojowych – prawidłowe zdefiniowanie zaburzenia
Jaki jest związek ORM z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego?
Jakie czynniki mówią o opóźnieniach rozwoju mowy a jakie o opóźnionym rozwoju mowy?
Analiza przyczyn ORM z uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych
Objawy i wskaźniki opóźnień w rozwoju mowy – na co zwracać uwagę?
✔ Diagnoza logopedyczna opóźnień rozwoju mowy
Diagnoza różnicowa ORM, SLI i innych zaburzeń rozwojowych w zakresie nabywania kompetencji językowej
W jaki sposób odróżniać opóźnienia rozwoju mowy wynikającego z indywidualnego rozwoju dziecka od opóźnienia wywołanego uszkodzeniem CUN, nerwów obwodowych, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi?
SORM a NORM – jakie są prawidłowe zasady różnicowania?
✔ Schemat prawidłowego postepowania diagnostycznego
Wstęp do wywiadu logopedycznego – jak przygotować rodziców/opiekunów do pierwszej diagnozy logopedycznej?
Kryteria diagnostyczne – jaki jest prawidłowy schemat prowadzenia wywiadu, zakres obserwacji zachowań werbalnych
i niewerbalnych oraz analiza funkcji sensomotorycznych?
Wywiad w zakresie stanu zdrowia dziecka – kiedy należy skierować na badania specjalistyczne?
Dzienniczek mowy jako metoda ustalenia ilości słownictwa u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Skuteczne metody terapeutyczne w pracy z dziećmi z ORM
+
✔ Zasady prawidłowego doboru form i metod w przebiegu terapii
+
W jaki sposób efektywnie pracować nad podstawowymi umiejętnościami komunikacyjnymi dziecka?
Jak dobierać ćwiczenia w trakcie poszczególnych etapów pracy z dzieckiem? – propozycje zabaw i ćwiczeń
Kiedy włączyć ćwiczenia motoryki małej w terapii ORM?
Autorska metoda tygodniowego opracowania znaczenia i formy wyrazu – krok po kroku
✔ Nauka czytania w terapii opóźnionego rozwoju mowy
Kiedy wprowadzić do terapii ORM wczesną naukę czytania?
Wczesna nauka czytania w terapii logopedycznej – metody i techniki pracy
Terapia ORM połączona z nauką czytania – studia przypadku
✔ Rola współpracy z rodzicami dziecka w procesie terapeutycznym
Zasady budowania wartościowej relacji terapeutycznej z dzieckiem i rodzicem – jak zadbać o komfort wszystkich stron procesu terapeutycznego?
Rodzic jako „przewodnik po świecie mowy” – kroki postępowania w pracy z dzieckiem i rodzicem
Na czym polegają zasady opracowania znaczenia i formy wprowadzanego słowa? – przykładowe zalecenia dla rodziców
Jak wzbudzić w dziecku motywację do ćwiczeń? Zabawy słowno-ruchowe z dzieckiem do 3 roku życia
Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci z ORM
+
✔ Logorytmika w terapii ORM
+
W jaki sposób wypracować precyzyjne ruchy artykulacyjne za pomocą ćwiczeń usprawniających koordynację ruchową?
Stymulowanie słuchu fizycznego na zajęciach – jak właściwie dobierać pomoce dydaktyczne?
Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne – przykładowe zabawy wypracowujące prawidłową reakcję psychomotoryczną
Ćwiczenia słowno-ruchowe utrwalające zdobyte umiejętności komunikacyjne i kontrolujące tempo mowy
✔ Elementy integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z ORM
ORM jako konsekwencja dysfunkcji w kształtowaniu procesów integracji sensorycznej – na co zwrócić uwagę podczas diagnozy?
Ćwiczenia stymulacji propriocepcyjnej jako poprawa koordynacji ruchowej, napięcia mięśniowego i koncentracji uwagi
W jaki sposób stymulować zmysł równowagi będącym wsparciem w procesie rozumienia i nadawania mowy? – przykładowe aktywności
Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu jako wsparcie terapii logopedycznej dziecka z ORM
✔ Terapia ORM w koncepcji programu Learning Language and Loving IT
Strategia dobrej interakcji – na czym polegają techniki stymulowania rozwoju językowego dzieci?
Zasada Trzech P – na czym polega w praktyce uważność na dziecko w programie LLLI?
Koncentracja na sygnałach płynących od dziecka – na co zwracać uwagę ?
Strategie modelujące język – kształtowanie sprawności dziecka w zakresie mowy czynnej i biernej

Prowadzący

Agnieszka Banaszkiewicz
Dr n. hum. Filolog polski, logopeda
i neurologopeda. Od 2008 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Od prawie 20 lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych
z różnymi zaburzeniami mowy.
Od 2009 r. pracuje z pacjentami
z wadami wrodzonymi twarzoczaszki
w Poradni Ortodontycznej UCS przy GUMed. Autorka książki oraz artykułów
o tematyce logopedycznej
i językoznawczej związanej
z zagadnieniami takimi jak zaburzenia artykulacji, mowa rozszczepowa, rozwój mowy dziecka, świadomość językowa, gramatyka, ortologopedia.
Łucja Skrzypiec
Dr n. hum. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami językowymi. Jest członkiem zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Opracowała i koordynuje wdrażanie innowacji pedagogicznych, których celem jest realizacja elementarnego etapu nauki czytania w edukacji przedszkolnej z zastosowaniem Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli, studentów i logopedów. Jest autorką artykułów naukowych, popularnonaukowych
i publikacji profilaktycznych.
Malwina Wilczyńska
Logopeda, andragog, terapeutka metody miofunkcjonalnej, certyfikowana Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. W pracy zawodowej zajmuje się głównie terapią logopedyczną dzieci z dyslalią
i opóźnionym rozwojem mowy oraz terapią osób dorosłych w zakresie wad wymowy oraz wystąpień publicznych. Zajmuje się terapią logopedyczną pacjentów w każdym wieku, odbywających leczenie ortodontyczne.
Iwona Michalak-Widera
Dr Logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu, wykładowca uniwersytecki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika, logopedia) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu). Autorka i współautorka kilkunastu książek,
a także artykułów, plakatów oraz szkoleń z obszaru logopedii i emisji głosu.

Kup dostęp!

Prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy terapeutycznej z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
Wiedza na światowym poziomie
i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

Oliwia Reuss
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)