111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczne strategie uczenia i nauczania treści programowych podczas lekcji geografii

Warsztat doskonalący dla nauczycieli geografii z zakresu najnowszych metod prowadzenia zajęć oraz rozwiązań online, które sprawdzą się podczas lekcji prowadzonych stacjonarnie, w terenie oraz zdalnie.
111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
111 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczne strategie uczenia i nauczania treści programowych podczas lekcji geografii

Warsztat doskonalący dla nauczycieli geografii z zakresu najnowszych metod prowadzenia zajęć oraz rozwiązań online, które sprawdzą się podczas lekcji prowadzonych stacjonarnie, w terenie oraz zdalnie.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

W trakcie kursu zaprezentujemy tylko te metody, które po przećwiczeniu pod okiem trenerów można w intuicyjny sposób wprowadzić już od pierwszych zajęć geografii zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej.

Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób stworzyć w kilku krokach interaktywne materiały do wykorzystania podczas codziennych lekcji geografii?
  • Które funkcje GoogleClassroom pomogą w sprawnym przeprowadzeniu zdalnej lekcji geografii?
  • Jak wprowadzić elementy VR podczas lekcji geografii i zaplanować z uczniami wirtualny spacer?
  • W jaki sposób zwiększyć zainteresowanie uczniów przedmiotem geografii u uczniów pokolenia Z i Alfa dzięki wykorzystaniu narzędzi online?

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli geografii do korzystania z najnowszych metod prowadzenia zajęć, które można w sposób intuicyjny wprowadzić na zajęciach z uczniami młodszymi i starszymi, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego.

Ponadto kurs wdraża nauczycieli do stosowania sprawdzonych rozwiązań online pozwalających utrwalić uczniom materiał zawarty w podstawie programowej w sposób atrakcyjny i w tempie pozwalającym im na spokojne i gruntowne utrwalenie materiału zawartego w podstawie programowej.

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli uczących w szkołach dla dorosłych, prowadzących zajęcia w trybie indywidualnym i grupowym, a także dla osób zainteresowanych doskonaleniem warsztatu nauczycielskiego.

Praktyczne instrukcje obsługi narzędzi online
Inspirujące materiały video
Intuicyjne pomysły aktywizujące grupę
Po ukończeniu kursu
Przekonasz się, że wykorzystanie narzędzi online, takich jak: GoogleClassroom czy Canva podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych przyspiesza u uczniów osiąganie kolejnych celów edukacyjnych.
Zaplanujesz efektywną strategię powtórek i zmotywujesz uczniów do regularnego utrwalania materiału do egzaminów i olimpiad.
Zainspirujesz uczniów do korzystania z aplikacji ułatwiających zapamiętanie nawet najtrudniejszego materiału zawartego w podstawie programowej.
Wykorzystasz materiały audiowizualne podczas zajęć skupiających się na zagadnieniach związanych z pedosferą i biosferą.
Nauczysz się, jak krok po kroku wykorzystać poszczególne funkcje wybranych aplikacji i przenieść je na grunt działań edukacyjnych.
Wprowadzisz elementy geochallengu, grywalizacji i survivalu, dzięki którym uczniowie w łatwiejszy sposób przyswoją nowe zagadnienia.
Stworzysz z uczniami atrakcyjne notatki wizualne z lekcji o hydrosferze przy pomocy łatwej w obsłudze aplikacji na telefon.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Filmy szkoleniowe

ze wskazówkami do prowadzenia zajęć
ze wskazówkami do prowadzenia zajęć
Całodobowy dostęp do platformy

dający możliwość własnego tempa pracy
dający możliwość własnego tempa pracy
Artykuły

z konkretnymi przykładami. Gotowe do wdrożenia na lekcjach geografii z młodszymi i starszymi uczniami
z konkretnymi przykładami. Gotowe do wdrożenia na lekcjach geografii z młodszymi i starszymi uczniami
Pakiet eksperckich wskazówek

pozwalający zdobywać wiedzę się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
pozwalający zdobywać wiedzę się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Instrukcje obsługi

pokazujące jak krok po kroku korzystać z aplikacji o potencjale edukacyjnym
pokazujące jak krok po kroku korzystać z aplikacji o potencjale edukacyjnym
Certyfikat

zaświadczający udział w kursie
zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Wirtualna pracownia geograficzna i zastosowanie najnowszych rozwiązań online podczas realizacji materiału z podstawy programowej
+
✔ Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas lekcji geografii o zróżnicowanej tematyce
Internetowe generatory materiałów dydaktycznych, dzięki którym przećwiczysz z uczniami umiejętność czytania map.
Pedosfera i biosfera zamknięte w infografikach. Jak szybko i skutecznie przygotować plakat w Canvie przedstawiający najważniejsze informacje z lekcji?
✔ Narzędzia Google i wachlarz możliwości do wykorzystania w klasach o profilu podstawowym i rozszerzonym
Funkcje Google Clasroom, które okażą się niezbędne przy planowaniu lekcji przeznaczonych dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
W 45 minut dookoła świata. Jak zaplanować z uczniami wycieczkę w najodleglejsze zakątki świata z Google Earth?
✔ Alternatywne notatki z lekcji w formie online
Wordclouds.com i tworzenie chmur wyrazowych. W jaki sposób wspomóc u uczniów proces zapamiętania trudnej terminologii z lekcji? Przykład chmury do wykorzystania podczas lekcji dotyczącej edukacji geologicznej.
MindMapping na lekcji geografii. W jaki sposób stworzyć z uczniami e-notatkę, dzięki której szybko przypomną sobie najważniejsze zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w hydrosferze?
✔ Podnoszenie efektywności i atrakcyjności zajęć geografii dzięki narzędziom online
AnswerGarden i ankiety ewaluacyjne. Jak w atrakcyjny sposób przeprowadzić ewaluację po zajęciach, które uczniowie z reguły uważają za trudniejsze? Jak zaplanować kolejną lekcję w oparciu o zdobyte odpowiedzi?
Elementy VR na lekcji geografii, czyli sposób na przeprowadzenie z uczniami wirtualnego spaceru po parkach krajobrazowych Stanów Zjednoczonych podczas lekcji zdalnej.
Sprawdzone metody aktywizujące do zastosowania podczas lekcji stacjonarnych, w terenie oraz w nauczaniu zdalnym
+
✔ Rozwijanie motywacji i zaangażowania u uczniów podczas lekcji geografii na różnym poziomie kształcenia
Kompetencje badawcze uczniów. W jaki sposób w szkolnych warunkach rozbudzać w uczniach pasję do geografii?
Lekcja odwrócona z wykorzystaniem kodów QR. Jak rozwinąć w uczniach ciekawość i sprawić, by z zaangażowaniem przygotowali się do kolejnej lekcji?
✔ Techniki efektywnego wprowadzania nowego materiału
Lekcja geografii ze świnkami morskimi. Autorski pomysł na przeprowadzenie zajęć podczas nauczania zdalnego, który pozwolił uczniom w atrakcyjny sposób zapoznać się z nowym zagadnieniem z podstawy programowej.
Materiały audiowizualne podczas lekcji wprowadzających do tematu. Gdzie szukać krótkich filmów edukacyjnych, dzięki którym szybciej wprowadzimy uczniów do nowego zagadnienia?
✔ Przedstawianie treści dydaktycznych w sposób zgodny z potrzebami uczniów pokolenia Z i Alfa
Elementy grywalizacji podczas lekcji geografii. Jak do klasy szkolnej przenieść emocje towarzyszące uczniom podczas turnieju gier komputerowych?
Geograficzny escape room. Jak w przestrzeni budynku szkoły i jej najbliższego otoczenia zorganizować lekcję wprwadzającą zagadnienia z danego działu?
✔ Inspirujące pomysły na przeprowadzenie pracy w grupach
Metoda DesignThinking podczas lekcji kształtujących w uczniach postawy proekologiczne. W jaki sposób zaplanować pracę na lekcji zgodnie z głównymi etapami występującymi w tej metodzie?
Survivalowe questy, czyli zamieniamy nudne rozwiązywanie ćwiczeń w przygodowy tour po ćwiczeniach na skalę i współrzędne geograficzne.
Niekonwencjonalne metody pracy na lekcjach powtórkowych i startegie utrwalania materiału do olimpiad i egzaminów
+
✔ Powtórzenie i wprowadzenie materiału z podstawy programowej w zgodzie z indywidualnymi potrzebami uczniów
Krzywa zapomnienia i rozwijanie autonomii ucznia. W jaki sposób rozwijać w uczniach poczucie odpowiedzialności za proces kształcenia i wskazać im skuteczne sposoby na zapamiętanie nawet najbardziej skomplikowanego materiału?
Mnemotechniki oraz aplikacje, które pomogą uczniom w utrwaleniu zagadnień do najważniejszych olimpiad i egzaminów.
Elementy dramy i storytellingu. W jaki sposób zmotywować uczniów do dalszych powtórek przed testem?
✔ Materiały wielokrotnego użytku do szybkiego sprawdzenia obecnej wiedzy uczniów
Kahoot i quiz powtórzeniowy. Jak krok po kroku stworzyć test sprawdzający poziom opanowania materiału przez uczniów? Na przykładzie powtórzenie z działu dotyczącego litosfery i procesów wewnętrznych.
Genial.ly i tworzenie prezentacji z lekcyjnym materiałem dla uczniów, którzy byli nieobecni w szkole.
✔ Planowanie strategii powtórek na różnych etapach edukacji
Metoda Kaizen i cykliczne powtarzanie materiału. Jakie zadania zaplanować do powtórzenia w klasie, a które z nich zostaną lepiej przećwiczone w domu?
Geochallenge na Facebooku. Przykładowe działanie wspomagające uczniów w regularnym powtarzaniu materiału.
✔ Case studies z najbardziej podchwytliwymi zadaniami z arkuszy maturalnych.
W jaki sposób przygotować uczniów do dokładnej analizy skomplikowanych zadań? Na co ich uczulić?

Kup dostęp!

Skuteczne strategie uczenia i nauczania treści programowych podczas lekcji geografii
Dostęp na 90 dni
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Możliwość skorzystania z przedłużenia dostępu
Wygodne, miesięczne rozliczenie

Zapewniamy komfort realizacji kursu bez pośpiechu, dlatego po 90 dniach dostęp do niego jest automatycznie przedłużany o kolejne 30-dniowe okresy. Z przedłużania subskrypcji możesz w każdym momencie zrezygnować z poziomu swojego konta. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta
tel. 61 66 55 800
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*