Skorzystaj ze zniżki -30% do końca września 2021!

84 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczne metody nauczania języka angielskiego

Warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka angielskiego z zakresu najnowszych metod prowadzania zajęć indywidualnych oraz w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.
84 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
84 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Skuteczne metody nauczania języka angielskiego

Warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka angielskiego z zakresu najnowszych metod prowadzania zajęć indywidualnych oraz w grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Zakres merytoryczny kursu zawiera odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób przeprowadzić zajęcia w grupie, w której uczniowie posiadają zróżnicowane predyspozycje językowe?
  • Jak wykorzystać atuty lekcji indywidualnych i zmotywować  ucznia do regularnego szlifowania umiejętności z zakresu mówienia, czytania i pisania w języku angielskim?
  • Z jakich rozwiązań online skorzystać w trakcie lekcji zdalnych oraz podczas zajęć stacjonarnych, tak by maksymalizować efektywność nauczania?
  • Które niekonwencjonalne metody pracy sprawdzą się podczas powtórek językowych i zaangażują uczniów do dalszego utrwalania materiału po zakończonej lekcji podsumowującej?

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z najnowszych rozwiązań zarówno online, jak i offline, które można wykorzystać podczas zajęć: indywidualnych, grupowych, prowadzonych stacjonarnie oraz zdalnie. Ponadto kurs wdraża nauczycieli do stosowania alternatywnych rozwiązań metodycznych pozwalających utrwalić uczniom materiał zawarty w podstawie programowej we własnym tempie, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami.

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli języka angielskiego uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,  nauczycieli uczących w szkołach dla dorosłych, prowadzących zajęcia w trybie indywidualnym i grupowym, a także dla osób zainteresowanych doskonaleniem warsztatu nauczycielskiego. 

Materiały video i prezentacje
Inspirujące artykuły pełne praktycznych porad
Znani i cenieni eksperci i praktycy
Po ukończeniu kursu
Przekonasz się, że wykorzystanie narzędzi online podczas zajęć stacjonarnych i zdalnych przyspiesza u uczniów osiąganie kolejnych celów edukacyjnych.
Zmotywujesz uczniów do ciągłego podejmowania prób w mówieniu i pisaniu w języku angielskim, dzięki nowoczesnym metodom pracy nastawionym na pracę z uczniem pokolenia Z i Aplha.
Zmotywujesz ucznia do nauki nawet w specyficznym środowisku, jakim jest konstrukcja nauczania online.
Dzięki zastosowaniu narzędzi webowych w efektywny sposób przygotujesz swoich uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.
Zbudujesz strategię powtórek, dzięki której uczniowie będą przygotowani do napisania egzaminów na różnym poziomie zaawansowania.
Zdobędziesz nowe umiejętności, które przydadzą Ci się w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Zainspirujesz uczniów do korzystania z aplikacji ułatwiających zapamiętanie nawet najtrudniejszego materiału zawartego w podstawie programowej.
Wykorzystasz materiały video podczas zajęć skupiających się na zagadnieniach związanych z kulturą krajów anglojęzycznych.
Wprowadzisz elementy z gier RPG na lekcji powtórzeniowej, po której uczniowie chętnie utrwalą materiał w domu, po zakończeniu lekcji.
Dzięki zastosowaniu gramatycznego challenge’a zaktywizujesz uczniów do uczenia się od siebie nawzajem.
Poznasz styl uczenia się każdego z Twoich uczniów i stworzysz komfortowe warunki do poznawania języka.
Przeprowadzisz gry i zabawy językowe online i offline, dzięki którym uczniowie będą jeszcze chętniej uczestniczyć w Twoich zajęciach.
Nauczysz się, jak krok po kroku wykorzystać poszczególne funkcje wybranych aplikacji i przenieść je na grunt działań edukacyjnych.

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Filmy szkoleniowe

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Artykuły

z konkretnymi przykładami gotowymi do wdrożenia na zajęciach języka angielskiego z uczniami o zróżnicowanym potencjale językowym
z konkretnymi przykładami gotowymi do wdrożenia na zajęciach języka angielskiego z uczniami o zróżnicowanym potencjale językowym
Instrukcje obsługi

pokazujące jak krok po kroku korzystać z aplikacje o potencjale edukacyjnym
pokazujące jak krok po kroku korzystać z aplikacje o potencjale edukacyjnym
Prezentacje multimedialne

dostępne do pobrania
dostępne do pobrania
Dostep 24/7h

Całodobowy dostęp do platformy i własne tempo pracy
Całodobowy dostęp do platformy i własne tempo pracy
Pakiet eksperckich wskazówek

przygotowanych przez najlepszych ekspertów
przygotowanych przez najlepszych ekspertów
Stała opieka merytoryczna

podczas trwania kursu
podczas trwania kursu
Certyfikat

zaświadczający udział w kursie
zaświadczający udział w kursie

Program kursu

Moduł nr 1. Sprawdzone metody i techniki do przeprowadzania angażujących zajęć stacjonarnych i online
+
✔ 1. Wykorzystanie materiałów video podczas codziennych zajęć języka angielskiego
1.1 TED i YouTube, czyli o tym jak wykorzystać bogactwo językowe i kulturowe ukryte w materiałach video i zainspirować nimi uczniów do dalszych poszukiwań po zakończonej lekcji.
1.2 Odkrywanie potencjału serialowych dialogów. W jaki sposób pracować z uczniami nad nowo poznanym materiałem wykorzystując przy tym kultowe sceny z ich ulubionych seriali?
✔ 2. Gry i zabawy, które przeprowadzisz zarówno na kartce papieru, na ekranie telefonu, tabletu i komputera
2.1 Wirtualne i offlinowe ice breakers na lekcjach z młodszymi i starszymi uczniami, dzięki którym Twoja lekcja będzie WOW!
2.2 TPR w klasie i na ekranie telefonu. W jaki sposób zachęcić uczniów do reagowania całym ciałem podczas nauki słownictwa z nowego działu?
✔ 3. Aranżacja wirtualnego laboratorium językowego sprzyjającego rozwijaniu kolejnych umiejętności językowych
3.1 Archiwizacja i sharing materiałów autentycznych na dysku Google Docs, które wykorzystasz podczas zajęć wprowadzających do zagadnień nowego Unitu.
3.2 Rozwijanie kompetencji przyszłości i realizacja podstawy programowej przy wykorzystaniu bezpłatnych aplikacji na smartfony.
✔ 4. Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć z młodszymi i starszymi uczniami
4.1 Przegląd aplikacji na licencji OpenSource, które są kompatybilne z tablicą interaktywną w Twojej szkole.
4.2 Jedna tablica i 30 uczniów. W jaki sposób zaplanować pracę z liczną grupą, tak aby każdy był zaangażowany w tok zajęć.
Moduł nr 2. Niekonwencjonalne metody pracy do wykorzystania podczas zajęć grupowych i indywidualnych
+
✔ 1. Budowanie relacji i atmosfery sprzyjającej uczeniu się na zajęciach grupowych i indywidualnych
1.1 Projektowanie edukacyjnej ścieżki ucznia na podstawie wyników pozyskanych z Digital assessment
1.2 Lekcja ze stylem. Z jakich narzędzi skorzystać, aby poznać styl uczenia się uczniów? W jaki sposób zaprojektować lekcję, która będzie uwzględniać indywidualne potrzeby?
✔ 2. Tworzenie zaangażowanej postawy u ucznia zniechęconego do nauki języka angielskiego i współpraca z jego rodzicami
2.1 „Nie chcę, nie umiem, za trudne…”, czyli 10 skutecznych sposobów i technik pracy z uczniem, który nie wierzy w swoje możliwości i blokuje się na poznawanie nowych zagadnień.
2.2 Rodzic, jako tutor swojego dziecka. W jakim stopniu nauczyciel języka angielskiego może zaangażować rodzica nieznającego języków obcych do pomocy uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce.
✔ 3. Strategia pracy w grupach podczas zajęć z uczniami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania
3.1 Collaboration i project work. W jaki sposób zaprojektować lekcję, podczas której uczniowie będą uczyć się od siebie nawzajem?
3.2 Gramatyczny challenge podczas zajęć z grupą heterogeniczną – wraz z podziałem ról i zadań.
✔ 4. Konstruktywny feedback angażujący uczniów do dalszego szlifowania umiejętności językowych
4.1 Blaski i cienie oceny kształtującej. Dlaczego ma ona tak wielu zwolenników pomimo swoich ciemnych stron?
4.2 Error correction i echoing. W jaki sposób wskazać błędy, aby uczeń nie zrezygnował z dalszego podejmowania prób w mówieniu i pisaniu w języku angielskim?
Moduł nr 3. Strategia projektowania lekcji powtórzeniowych przed najważniejszymi egzaminami
+
✔ 1. Alternatywne metody przeprowadzania lekcji powtórzeniowych, stworzone na miarę potrzeb i oczekiwań uczniów pokolenia Z
1.1 Elementy storytellingu i gry RPG podczas lekcji podsumowującej zagadnienia z danego UNIT’u.
1.2 Sketchnoting, doodles i lapbooki, czyli rozwiązania, które zastąpią tradycyjną notatkę w zeszycie.
✔ 2. Aplikacje ułatwiające szybkie powtarzanie, zapamiętywanie i monitorowanie postępów w nauce
2.1 Mnemotechniki zamknięte w smartfonie – przegląd aplikacji do szybkiego i skutecznego zapamiętywania słówek z lekcji na lekcję.
2.2 Szybkie sprawdzenie opanowanego przez uczniów materiału, czyli przygotowanie quizu online w kilku prostych krokach.
2.3 Genially i tworzenie prostych prezentacji, plakatów i infografik z podsumowaniem najważniejszych zagadnień dla uczniów nieobecnych na zajęciach.
✔ 3. Proces planowania powtórek materiału uwzględniający realizację podstawy programowej oraz możliwości uczniów
3.1 Kaizen i step by step, czyli przygotowanie uczniów do cyklicznych powtórek już od pierwszych zajęć w roku szkolnym.
3.2 Efektywne powtórki w klasie i w domu, które pozwolą Twoim uczniom utrwalić materiał z kilku miesięcy. Jakie zadania zaplanować do powtórzenia w klasie, a które z nich zostaną lepiej przećwiczone w domu?
✔ 4. Tricky exam questions. Zbiór najbardziej podchwytliwych zadań egzaminacyjnych, z którymi zmierzą się Twoi uczniowie.
✔ Case studies ze wskazówkami metodycznymi, dzięki którym pokażesz uczniom w jaki sposób wykonać zadanie, w którym:
nie rozumieją wszystkich słów,
kilka odpowiedzi jest poprawnych.

Prowadzący

Aleksandra Pomianowska
Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień tworzy narzędzia ICT dla edukacji. Od 12 lat uczy. Przeszkoliła ponad 3 tysiące nauczycieli i ma na koncie kilkanaście wystąpień naukowych. Wykładała na uczelniach wyższych, takich jak: UWr, SWPS, UAM, WSF i paru innych. W 2011 r. Podręcznik jej autorstwa został zaakceptowany przez MEN jako pierwszy podręcznik internetowy do nauki języka angielskiego i dopuszczony do użytku szkolnego. Rok później zdobyła nagrodę ELL (European Language Label) przyznawaną przez Radę Europy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki. Od 10 lat pracuje z nowymi technologiami. Stworzyła aplikacje do nauki języków obcych, których używa obecnie pół miliona użytkowników na całym świecie. Obecnie pracuje jako konsultant learningowy w międzynarodowej organizacji.
Joanna Kostrzewa
Absolwentka Szkoły Trenerów Centrum Edukacji Obywatelskiej, dyplomowana nauczycielka języka polskiego i języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, wychowawca, nauczyciel akademicki na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu (wydział Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), mentorka kursów internetowych i trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorka kilkunastu scenariuszy zajęć i artykułów dla czasopism: Polonistyka, Horyzonty Anglistyki, Magazyn dla nauczycieli Sygnał, autorka wskazówek metodycznych z zakresu oceniania kształtującego do podręczników z serii Explorer Nowa Era, autorka materiałów dydaktycznych do podręczników do języka polskiego Nowa Era, współautorka publikacji Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego w szkole podstawowej. W codziennej pracy z uczniami stosuje ocenianie kształtujące, TIK, pracę metodą projektu, dramę. Stara się przekazywać wiedzę w ciekawy sposób i motywować uczniów do samodzielnych poszukiwań. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadzi warsztaty na temat oceniania kształtującego, wykorzystania TIK w edukacji, bezpiecznego i kreatywnego korzystania z zasobów Internetu.
Mariusz Jaśkiewicz
Przede wszystkim lektor języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Live w Łodzi. Animator i innowator. Prowadzi entuzjastycznego bloga o byciu nauczycielem: https://greatteachermariusz.wordpress.com. Fan kina klasy B i popcornu.

Kup dostęp!

Skuteczne metody nauczania języka angielskiego
Dostęp na 90 dni
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Możliwość skorzystania z przedłużenia dostępu
Wygodne, miesięczne rozliczenie

Zapewniamy komfort realizacji kursu bez pośpiechu, dlatego po 90 dniach dostęp do niego jest automatycznie przedłużany o kolejne 30-dniowe okresy. Z przedłużania subskrypcji możesz w każdym momencie zrezygnować z poziomu swojego konta. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*