323 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Kiedy obrzęk może zabić. Rozpoznanie i postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym (HAE)

Bezpłatny kurs przeznaczony jest dla dermatologów i alergologów
323 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
323 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Kiedy obrzęk może zabić. Rozpoznanie i postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym (HAE)

Bezpłatny kurs przeznaczony jest dla dermatologów i alergologów
Partner
Data startu
22.04.2021
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Specjalistyczny program szkoleniowy dla alergologów i dermatologów,  dzięki któremu uczestnicy poznają  najnowsze doniesienia naukowe i aktualne standardy postępowania z zakresu diagnostyki obrzęku naczynioruchowego w sposób interdyscyplinarny - z uwzględnieniem metod  zwiększających skuteczność rozpoznania i różnicowania schorzenia oraz zmniejszających ilość pomyłek  błędnego rozpoznania HAE.

Celem kursu jest  zapoznanie uczestników ze zróżnicowaną diagnostyką choroby,  postępowaniem z pacjentem na tle rekomendacji polskich oraz międzynarodowych oraz szerokie przedstawienie procesu immunologii wrodzonego obrzęku naczynioruchowego.

Filmy instruktażowe
Materiał merytoryczny
Najlepsi eksperci

Zawartość kursu

Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Ekspert praktyk

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem.
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem.
Test

sprawdzający więdzę uczestników.
sprawdzający więdzę uczestników.
Certyfikat

potwierdzający udział w kursie.
potwierdzający udział w kursie.

 

 

 

Program kursu

Pokrzywka a obrzęk naczynioruchowy , Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka- Operacz
✔ Praktyczna nauka różnicowanie obrzęków histaminozależnych i bradykininozależnych.
+
✔ Częste pomyłki prowadzące do błędnego rozpoznania HAE.
✔ Pokrzywka: przyczyny.
✔ Pokrzywka: rodzaje + przykłady ze zdjęciami.
✔ Pokrzywka: diagnostyka i leczenie.
✔ Przewlekła pokrzywka: przyczyny i leczenie
ABC wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE), Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
✔ Częste objawy rzadkiej choroby – czyli wprowadzenie do zagadnienia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE) oraz parę słów o diagnostyce choroby w Polsce na tle innych krajów europejskich
+
✔ HAE – patofizjologia, potencjalne czynniki wywołujące objawy, rodzaje HAE
✔ HAE - objawy choroby, objawy zwiastunowe (prodromalne), przebieg + przykłady
✔ HAE - diagnostyka oraz przykłady wieloletniej drogi diagnostycznej pacjentów
✔ HAE – postępowanie z pacjentem + rekomendacje polskie i międzynarodowe
✔ Leczenie – napady ostre, profilaktyka krótko i długoterminowa (dostępne terapie, zasady refundacji leczenia, porównanie profili farmakologicznych leków, terapie przyszłości)
✔ Odmienności w postępowaniu w szczególnych grupach pacjentów: dzieci oraz kobiety ciężarne i matki karmiące.
✔ HAE – rola edukacji pacjenta oraz umiejętności samodzielnego podania leku
Immunologia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego, III. Dr n. med. Dariusz Sołdacki
✔ Zależność układu dopełniacza oraz kaskady krzepnięcia cz. 1.
+
✔ Zależność układu dopełniacza oraz kaskady krzepnięcia cz. 2.
✔ Zależność układu dopełniacza oraz kaskady krzepnięcia cz. 3.
✔ Punkty uchwytu leków stosowanych w leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE).

Prowadzący

Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. n. med. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalistką w zakresie dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie dodatkowo jest kierownikiem Ośrodka Diagnostyki Chorób Alergicznych. Do zakresu jej obowiązków należą też między kliniczne konsultacje trudnych przypadków chorób skóry u dzieci. W Polsce prof. dr hab. n. med. M. Czarnecka-Operacz jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz wiceprzewodniczącą Sekcji Immunoterapii Swoistej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.Profesor M. Czarnecka-Operacz jest członkiem European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), European Academy of Paediatric Dermatology (EAPD),European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), European Society of Contact Dermatitis (ESCD) oraz European Society of Dermatological Rresearch (ESDR).
Aleksandra Kucharczyk
Dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM MON. Autorka kilkudziesięciu artykułów i doniesień zjazdowych, współautorka podręczników i monografii o tematyce dotyczącej alergologii. Wykładowca na kursach dla lekarzy specjalizujących się z alergologii, pulmonologii i chorób wewnętrznych oraz na konferencjach naukowo-szkoleniowych. Członek: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, EAACI oraz Endocrine Society. Lekarz praktyk z głównym obszarem zainteresowań obejmującym leczenie biologiczne astmy ciężkiej i pokrzywki oraz wrodzony obrzęk naczynioruchowy.
Dariusz Sołdacki
Dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej. Starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności (ESID) oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EEACI). Udział w tłumaczeniu polskiego wydania „Geriatria” Thomas Rosenthal - 2009 r. oraz polskiego wydania „Podręcznika transplantacji nerek” Gabriela M. Danovitcha - 2006 r. Autor książki „Immunologia w diagramach” 2020 r. Prowadzi prace badawcze na temat analizy gospodarki żelazowej oraz kumulacji metali ciężkich w wątrobach ludzkich we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadził prace nad mechanizmami prowadzącymi do włóknienia i regeneracji wątroby. Zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, alergologia.

Kup dostęp!

Kiedy obrzęk może zabić. Rozpoznanie i postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym (HAE)
Wiedza na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów?
+
Materiały są dostępne na platformie Uniqskills po dokonaniu zakupu. Dostęp do materiałów otrzymujesz na 90 dni.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)