INTERDYSCYPLINARNA AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA - DRUGA EDYCJA

CYKL WEBINARÓW - SPOTKAŃ I DYSKUSJI WIELOSPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII I INNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY
Partner merytoryczny

INTERDYSCYPLINARNA AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA - DRUGA EDYCJA

CYKL WEBINARÓW - SPOTKAŃ I DYSKUSJI WIELOSPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU KARDIOLOGII I INNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY
Partner merytoryczny
Data startu
18.04.2023
Czas trwania
2 miesiące
Forma kształcenia
online
Certyfikat
nie

Zapraszamy na interdyscyplinarny cykl debat z zakresu kardiologii i innych dziedzin medycyny z udziałem wybitnych ekspertów.

 

Impulsem do powstania cyklu spotkań i dyskusji wielospecjalistycznych dla lekarzy POZ jest fakt, że u chorych odwiedzających gabinety bardzo często pojawiają się objawy i dolegliwości innych specjalizacji.

 

Kierownikiem naukowym projektu jest prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, który podczas spotkań będzie prowadził dyskusję z Key Opinion Leaderem z takich specjalizacji medycznych jak seksuologia, urologia czy medycyna stylu życua. W trakcie każdego spotkania zostaną poruszone tematy będące punktami styku dwóch specjalizacji.

Serdecznie zapraszamy!

Filmy szkoleniowe
Najlepsi eksperci
Dostęp 24h na dobę

Program kursu

INTERDYSCYPLINARNA AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA
✔ SEKSUOLOGIA
✔ UROLOGIA
✔ MEDYCYNA STYLU ŻYCIA

Zawartość kursu

3 spotkania i dyskusje webinarowe

Praktyczne narzędzia

Materiały merytoryczne

Prowadzący

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WL WUM Były wieloletni prodziekan II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Członek założyciel i przewodniczący kilku sekcji PTK m.in. Sekcji Kardiologii Sportowej i Sekcji Farmakoterapii Sercowo- Naczyniowej PTK. Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości Autor wielu prac naukowych i licznych monografii, w tym m.in. Kardiologia Sportowa, Lipidologia, Otyłość, Kardiodiabetologia, Kardioseksuologia ( pierwsze polskie opracowanie)
dr n. med. ANDRZEJ DEPKO
Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1987 roku. W 2010 roku obronił pracę doktorską pt. „Ocena rozwoju psychoseksualnego sprawców przestępstw motywowanych seksualnie” na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowanym seksuologiem sądowym. Do 2007 roku pracował jako biegły seksuolog Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu seksuologii. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika „Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Pełni funkcję szefa programu szkoleniowego Akademii Zdrowia Seksualnego – projektu propagującego wiedzę seksuologiczną realizowanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. Autor publikacji „Pytania do seksuologa” (2005) – książki zbudowanej w formie pytań pacjentów i odpowiedzi lekarza seksuologa, a także „Kochaj się długo i zdrowo” (2008), „Love story nastolatka. 100 pytań o seks” (2009), „Chuć” (2012) oraz podręcznika akademickiego dla prawników, lekarzy i psychologów „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych” (2011). Jako ekspert seksuolog uczestniczy w audycjach radiowych, telewizyjnych, bierze udział w dyskusjach na stronach internetowych i w czasopismach. Przez wiele lat wraz z Ewą Wanat prowadził popularne audycje radiowe w różnych rozgłośniach: „Kochaj się długo i zdrowo”, „Kochaj się” oraz ”Depko i Wanat o seksie”. Hobby: uwielbia podróże, z których przywozi kolejne rzeźby i figurki ukazujące, że bez względu na szerokość geograficzną i kontynent ludzie jednakowo lubią „te rzeczy”.
prof. Instytutu, dr hab. n. med. ROMAN SOSNOWSKI
Prof. Inst. dr hab. n .med. Roman Sosnowski ukończył Warszawską Akademię Medyczną, I Wydział Lekarski. Od 1997 roku pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Specjalizacje z chirurgii otrzymał po odbyciu praktyk w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Specjalizacje z urologii odbył w Oddziale Urologicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (oddział posiadający akredytacje European Bord of Urology) w Międzylesiu. W 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty urologa a także tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Przed laty obronił przewód doktorski poświęcony historii urologii. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej - Curie. Odbył kilka staży zagranicznych w wiodących klinikach urologicznych m.in. Aarhus Univeristy Denmark, Klinikum Kassel Germany, Memorial Sloan-Kattering Cancer Center, New York USA. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz kilku rozdziałów w monografiach onkologiczno-urologicznych. Brał aktywny udział jako wykładowca, recenzent i organizator w wielu zjazdach naukowych w kraju i zagranicą. Szczególne zainteresowania doktora Sosnowskiego dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych układu moczowo-płciowego. Ponad wykonywaną terapię chirurgiczną szczególnie angażuje się w edukacje pacjentów w okresie przed hospitalizacją jak i w proces rehabilitacji po leczeniu operacyjnym. Jest twórcą programów wspierających chorych z rakiem prostaty, prącia czy pęcherza moczowego. Ponadto aktywnie wspiera pomocą merytoryczną stowarzyszenia i grupy pacjenckie angażując się w działania związane ze świadomością zdrowotną, profilaktyką pierwotną i wtórną, edukacją urologiczną. W 2012 roku wraz z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia był pomysłodawcą, twórcą a następnie realizatorem największego Polskiego projektu edukacyjnego poświęconego profilaktyce chorób uro-onkologicznych (Mężczyzna 45plus).
dr n. med. DANIEL ŚLIŻ
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Pierwszy w Polsce specjalista International Board of Lifestyle Medicine w zakresie Medycyny Stylu Życia, nauczyciel akademicki, adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także adiunkt w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Szkole Zdrowia Publicznego. Założyciel oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Współredaktor książki „Medycyna Stylu Życia”, pierwszej tego typu publikacji w Polsce. Założyciel i opiekun pierwszego w Polsce SKN Medycyny Stylu Życia działającego na WUM.

Kup dostęp!

INTERDYSCYPLINARNA AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA - DRUGA EDYCJA
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)