Kurs specjalistyczny

Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń

We współpracy z:       Logo Pracownika Fizycznego   Logo Proresult
Zaraz zaczynamy
2 miesiące
30 godzin
online
W skrócie:

W obliczu problemów kadrowych, a co za tym idzie spadków efektywności, przedsiębiorstwa produkcyjne wymagają dzisiaj od SUR nie tylko mierzenia i analizy efektywności parku maszynowego, ale również wykazywania, że decyzje strategiczne i operacyjne oparte są o określone narzędzia mierzenia efektywności – np. wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

Specjalistyczny kurs kierujemy do: Szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, pracowników utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji.

 • Praktyczne materiały
 • Regularna weryfikacja Twoich postępów
 • Najlepsi eksperciPo ukończeniu kursu:
 • Wprowadzisz przejrzyste zasady monitoringu efektów pracy UR z wykorzystaniem jednoznacznie zdefiniowanych wskaźników KPIs
 • Zorganizujesz pracę służb UR niższego i wyższego szczebla z jasnym podziałem odpowiedzialności
 • Wdrożysz kompletny program zapobiegania awariom dzięki sformalizowanej ścieżce "od zgłoszenia zdarzenia na maszynie do wdrożenia czynności naprawczych"
 • Wprowadzisz rekomendowane przez ekspertów rozwiązania dotyczące okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, które przyspieszają i upraszczają procesy
 • Zaimplementujesz w dziale UR elementy Lean Manufacturing
 • Zmierzysz w jakim stopniu zostały wykorzystane moce produkcyjne maszyn i o ile można tę wydajność podnieść
 • Skrócisz czas przezbrojeń maszyn

Zawartość kursu

 • 4 filmy instruktażowe
 • Pakiet specjalistycznych artykułów i prezentacji
 • Gotowe wzory obliczania kluczowych wskaźników w Utrzymaniu Ruchu
 • Listy kontrolne, które ułatwią standaryzację i podnoszenie skuteczności prac działu UR
 • własne tempo pracy
 • Prezentacje multimedialne
 • Zadania i ćwiczenia symulacyjne
 • Dokumentacja maszynowa: karty zgłaszania awarii, karty analizy przyczyn awarii, spisane procedury "naprawcze" gotowe do wdrożenia w dziale UR
 • dostęp 24h

Program kursu

Moduł 1

Podstawowe wskaźniki efektywności i dostępności maszyn


TEMAT 1: Analiza i obliczanie podstawowych wskaźników niezawodnościowych w UR
• Które wskaźniki ułatwią śledzenie wydajności maszyn, w tym wynikowy wskaźnik oparty na współczynniku (składowych): dostępności, wydajności oraz jakości?
• W jaki sposób prawidłowo mierzyć wskaźnik OEE, jak analizować wyniki i jakie udoskonalenia zastosować, aby zwiększyć wykorzystanie maszyn?
• Jak dzięki wskaźnikowi czasu bezawaryjnej pracy maszyny(MTBF) właściwie określić częstotliwość przeglądów – jak obliczyć wskaźnik i prawidłowo interpretować wyniki?
• Jak na podstawie wskaźnika MTTR zmniejszyć czas naprawy oraz właściwie ocenić skuteczność prowadzonych działań naprawczych?
• Jak dzięki wskaźnikowi opłacalności określić, czy daną maszynę warto remontować, czy lepiej wymienić na nową? Wycena opłacalności inwestowania w naprawy i modernizacje.

TEMAT 2: Poprawa efektywności zbierania danych z maszyn
• Jak poprawić zbieranie danych w zależności od tego, czy operatorzy robią to ręcznie, elektronicznie lub też z wykorzystaniem systemów ERP i MES?
• Jakie są najczęstsze błędy podczas zbierania danych z maszyn? Przykłady skutecznych rozwiązań naprawczych
• Który z dostępnych wskaźników niezawodnościowych najlepiej obrazuje kondycję działu UR w zależności od rodzaju produkcji i wielkości parku maszynowego?

TEMAT 3: Analiza danych z maszyn i procedury – praktyczna dokumentacja
• Gotowa do wdrożenia dokumentacja m.in.: karty zgłaszania awarii, karty analizy przyczyn awarii, spisane procedury "naprawcze" gotowe do wdrożenia w dziale UR
• Jak zbudować system do zgłaszania oraz zarządzania problemami w działach UR i produkcji
• Przykładowe arkusze danych i wykresy do wizualizacji pracy w Utrzymaniu Ruchu

Moduł 2

Metody optymalizacji pracy w UR prowadzące do redukcji awarii i czasów przezbrojeń


TEMAT 1: Profilaktyka przeciwawaryjna w dziale UR
• Jak skutecznie ocenić stan techniczny parku maszynowego, aby uniknąć niespodziewanych awarii – techniki, metody, narzędzia kontrolne
• Jak wdrożyć kompletny program zapobiegania awariom dzięki sformalizowanej ścieżce "od zgłoszenia zdarzenia na maszynie do wdrożenia czynności naprawczych"?
• Rola operatora w ułatwianiu analizy przyczyn awarii oraz zapobieganiu jej w przyszłości – gotowe rozwiązania do wdrożenia w firmie

TEMAT 2: Planowe przeglądy jako skuteczne narzędzie prewencyjne
• Najnowsze technologie wspomagające działania prewencyjne oraz predykcyjne działu UR
• Analiza krytyczności komponentów maszyn i systemów technicznych – jak właściwie definiować kryteria krytyczności?
• W jaki sposób przeprowadzać i dokumentować przeglądy, aby wyciągać właściwe wnioski służące zapobieganiu awarii?

TEMAT 3: Skracanie czasu przezbrojeń
• Jak przeprowadzić analizę przezbrojenia kluczowych maszyn w Twojej firmie, aby uzyskać właściwe wnioski?
• W którym z etapów przezbrajania leży największy potencjał do redukcji czasu?
• Jak zorganizować stanowisko pracy operatora, aby możliwe było skrócenie czasu przezbrajania?

Prowadzący

Trener ds. Efektywności Produkcji, Leanowiec, Konsultant w Proresult.
Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Lean Management, które zdobywał w branżach: motoryzacyjna, poligraficzna, medyczna oraz obróbka skrawaniem CNC. Obecnie Trener ds. Efektywności Produkcji w firmie Proresult, gdzie wspiera firmy w zakresie podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych oraz wydajności zespołów UR.

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów i konsultacji z ekspertami – prezentacje, dokumentację, case study, artykuły itp.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz,zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne ukończenie testu kończącego kurs uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego.

Zapisz się

Poszerz swoje kompetencje bez wychodzenia z domu, biorąc udział w kursie online stworzonym przez najlepszych ekspertów w branży

Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń
Kurs specjalistyczny
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
Płatność cykliczna
2 x 1200 PLN netto
2 x 1476 PLN brutto
Zapisz się
Płatność w całości
2000 PLN netto
2460 PLN brutto
Zapisz się

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Kacper Rajewski
tel. 48 61 66 55 887
kacper.rajewski@forum-media.pl

{% if app.request.locale == 'pl' %} {% else %} {% endif %}