Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń

Specjalistyczny kurs kierowany do szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, pracowników utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji.

Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń

Specjalistyczny kurs kierowany do szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, pracowników utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

W obliczu problemów kadrowych, a co za tym idzie spadków efektywności, przedsiębiorstwa produkcyjne wymagają dzisiaj od SUR nie tylko mierzenia i analizy efektywności parku maszynowego, ale również wykazywania, że decyzje strategiczne i operacyjne oparte są o określone narzędzia mierzenia efektywności – np. wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

Specjalistyczny kurs kierujemy do: Szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, pracowników utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji.

Filmy Szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Wprowadzisz przejrzyste zasady monitoringu efektów pracy UR z wykorzystaniem jednoznacznie zdefiniowanych wskaźników KPIs
Zorganizujesz pracę służb UR niższego i wyższego szczebla z jasnym podziałem odpowiedzialności
Wdrożysz kompletny program zapobiegania awariom dzięki sformalizowanej ścieżce "od zgłoszenia zdarzenia na maszynie do wdrożenia czynności naprawczych"
Wprowadzisz rekomendowane przez ekspertów rozwiązania dotyczące okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, które przyspieszają i upraszczają procesy
Zaimplementujesz w dziale UR elementy Lean Manufacturing
Zmierzysz w jakim stopniu zostały wykorzystane moce produkcyjne maszyn i o ile można tę wydajność podnieść
Skrócisz czas przezbrojeń maszyn

W ramach subskrypcji otrzymujesz:

Filmy instruktażowe

4 Materiały wideo
4 Materiały wideo
Przydatne dokumenty

Pakiet specjalistycznych artykułów i prezentacji
Pakiet specjalistycznych artykułów i prezentacji
Wzorcowe procedury

Gotowe wzory obliczania kluczowych wskaźników w Utrzymaniu Ruchu
Gotowe wzory obliczania kluczowych wskaźników w Utrzymaniu Ruchu
Materiały szkoleniowe

Zadania i ćwiczenia symulacyjne
Zadania i ćwiczenia symulacyjne
Listy kontrolne

Ułatwiające standaryzację i podnoszenie skuteczności prac działu UR
Ułatwiające standaryzację i podnoszenie skuteczności prac działu UR
Materiały merytoryczne

Prezentacje multimedialne
Prezentacje multimedialne
Dokumentacja maszynowa

Karty zgłaszania awarii, karty analizy przyczyn awarii, spisane procedury "naprawcze" gotowe do wdrożenia w dziale UR
Karty zgłaszania awarii, karty analizy przyczyn awarii, spisane procedury "naprawcze" gotowe do wdrożenia w dziale UR
Dostęp 24h

Własne tempo pracy z każdego miejsca
Własne tempo pracy z każdego miejsca

Program kursu

Podstawowe wskaźniki efektywności i dostępności maszyn
+
✔ Analiza i obliczanie podstawowych wskaźników niezawodnościowych w UR
+
Które wskaźniki ułatwią śledzenie wydajności maszyn, w tym wynikowy wskaźnik oparty na współczynniku (składowych): dostępności, wydajności oraz jakości?
W jaki sposób prawidłowo mierzyć wskaźnik OEE, jak analizować wyniki i jakie udoskonalenia zastosować, aby zwiększyć wykorzystanie maszyn?
Jak dzięki wskaźnikowi czasu bezawaryjnej pracy maszyny(MTBF) właściwie określić częstotliwość przeglądów – jak obliczyć wskaźnik i prawidłowo interpretować wyniki?
Jak na podstawie wskaźnika MTTR zmniejszyć czas naprawy oraz właściwie ocenić skuteczność prowadzonych działań naprawczych?
Jak dzięki wskaźnikowi opłacalności określić, czy daną maszynę warto remontować, czy lepiej wymienić na nową? Wycena opłacalności inwestowania w naprawy i modernizacje.
✔ Poprawa efektywności zbierania danych z maszyn
Jak poprawić zbieranie danych w zależności od tego, czy operatorzy robią to ręcznie, elektronicznie lub też z wykorzystaniem systemów ERP i MES?
Jakie są najczęstsze błędy podczas zbierania danych z maszyn? Przykłady skutecznych rozwiązań naprawczych.
Który z dostępnych wskaźników niezawodnościowych najlepiej obrazuje kondycję działu UR w zależności od rodzaju produkcji i wielkości parku maszynowego?
✔ Analiza danych z maszyn i procedury – praktyczna dokumentacja
Gotowa do wdrożenia dokumentacja m.in.: karty zgłaszania awarii, karty analizy przyczyn awarii, spisane procedury "naprawcze" gotowe do wdrożenia w dziale UR
Jak zbudować system do zgłaszania oraz zarządzania problemami w działach UR i produkcji
Przykładowe arkusze danych i wykresy do wizualizacji pracy w Utrzymaniu Ruchu
Metody optymalizacji pracy w UR prowadzące do redukcji awarii i czasów przezbrojeń
+
✔ Profilaktyka przeciwawaryjna w dziale UR
+
Jak skutecznie ocenić stan techniczny parku maszynowego, aby uniknąć niespodziewanych awarii – techniki, metody, narzędzia kontrolne?
Jak wdrożyć kompletny program zapobiegania awariom dzięki sformalizowanej ścieżce "od zgłoszenia zdarzenia na maszynie do wdrożenia czynności naprawczych"?
Rola operatora w ułatwianiu analizy przyczyn awarii oraz zapobieganiu jej w przyszłości – gotowe rozwiązania do wdrożenia w firmie.
✔ Planowe przeglądy jako skuteczne narzędzie prewencyjne
Najnowsze technologie wspomagające działania prewencyjne oraz predykcyjne działu UR
Analiza krytyczności komponentów maszyn i systemów technicznych – jak właściwie definiować kryteria krytyczności?
W jaki sposób przeprowadzać i dokumentować przeglądy, aby wyciągać właściwe wnioski służące zapobieganiu awarii?
✔ Skracanie czasu przezbrojeń
Jak przeprowadzić analizę przezbrojenia kluczowych maszyn w Twojej firmie, aby uzyskać właściwe wnioski?
W którym z etapów przezbrajania leży największy potencjał do redukcji czasu?
Jak zorganizować stanowisko pracy operatora, aby możliwe było skrócenie czasu przezbrajania?

Prowadzący

Maciej Gulanowski
Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze Lean Management, które zdobywał w branżach: motoryzacyjna, poligraficzna, medyczna oraz obróbka skrawaniem CNC. Obecnie Trener ds. Efektywności Produkcji w firmie Proresult, gdzie wspiera firmy w zakresie podnoszenia efektywności procesów produkcyjnych oraz wydajności zespołów UR.

Kup dostęp!

Sprawdzone metody podnoszenia efektywności maszyn i urządzeń
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Dostęp dożywotni

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje jakieś uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Kacper Rajewski
tel. +48 (61) 66 55 887

Zobacz również

Certyfikowany Kurs dla Pracowników Służb BHP – specjalista bezpieczeństwa w czasach kryzysu epidemiologicznego
Maszyny
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)