132 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Przygotowanie uczniów do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych z języka polskiego - najlepsze praktyki i nowoczesne metody na każdym etapie nauczania

Specjalistyczny kurs szkoleniowy przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego na wszystkich etapach nauczania, pokazujący jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, pracując zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik nauczania oraz narzędzi online.
132 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
132 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Przygotowanie uczniów do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych z języka polskiego - najlepsze praktyki i nowoczesne metody na każdym etapie nauczania

Specjalistyczny kurs szkoleniowy przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego na wszystkich etapach nauczania, pokazujący jak skutecznie przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, pracując zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technik nauczania oraz narzędzi online.
Data startu
15.12.2020
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Podczas intensywnego kursu odpowiemy na pytania i pokażemy w praktyce:

Które metody sprawdzą się w 100% w pracy stacjonarnej, zdalnej oraz hybrydowej z uczniem i pozwolą Ci efektywnie przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów?

Jak pracować z uczniami nad poszczególnymi typami zadań egzaminacyjnych, aby pomóc im uzyskać możliwie najwyższą liczbę punktów?

Za pomocą jakich technik pamięciowych uczniowie szybciej i łatwiej przyswoją i zapamiętają nowo omówiony materiał lekcji i treść lektur?

Z jakich narzędzi offline i online warto korzystać, aby zachęcić uczniów do nauki zarówno podczas nauczania zdalnego jak i stacjonarnego, oraz podnieść poziom wyników sprawdzianów i egzaminów w swojej klasie?

Jak maksymalnie wykorzystać platformy i narzędzia online w przygotowywaniu powtórek?

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Otrzymasz praktyczne wskazówki, w jaki sposób rozwijać u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem i pracy z tekstem
Poznasz techniki ułatwiające zapamiętywanie, dzięki którym Twoi uczniowie łatwiej i szybciej będą przyswajali treści z lekcji
Zdobędziesz kompleksowy zestaw rozwiązań oraz metod, dzięki którym skutecznie przygotujesz uczniów do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
Dowiesz się, w jaki sposób zorganizować angażujące lekcje powtórzeniowe zarówno stacjonarnie jak i też podczas zajęć zdalnych lub hybrydowych
Poznasz schematy oceniania zadań otwartych i pokażesz uczniom w jaki sposób mogą otrzymać dodatkowe punkty w zadaniach sprawdzających umiejętność argumentowania, wnioskowania i formułowania uzasadnień.
Nauczysz się, w jaki sposób ćwiczyć z uczniami umiejętność świadomego korzystania ze środków językowych, co ułatwi im zdobycie większej liczby punktów za: składnię i zróżnicowaną leksykę.
Zaplanujesz efektywną strategię powtórek i zmotywujesz uczniów do regularnego utrwalania materiału dotyczącego lektur obowiązkowych.
Nauczysz uczniów, jak w praktyce zastosować strategię odrzucania błędnych odpowiedzi przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych, aby osiągnąć sukces na egzaminie.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe z intuicyjnym pakietem wskazówek

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę
Materiały dodatkowe do wykorzystania podczas lekcji powtórzeniowych

Prezentacje, zestawy zadań, schematy rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
Prezentacje, zestawy zadań, schematy rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
Metody pracy z grupą

Przykładowe rozwiązania dydaktyczne, które zaangażują uczniów do regularnych powtórek
Przykładowe rozwiązania dydaktyczne, które zaangażują uczniów do regularnych powtórek
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Skuteczne metody pracy podczas lekcji rozwijających umiejętności argumentowania i uzasadniania oraz sprawdzone schematy rozwiązywania zadań otwartych
+
✔ Najważniejsze aspekty rozwiązywania zadań typu: „Uzasadnij…”, „Wyjaśnij…”
Jak nauczyć uczniów rozbioru logicznego polecenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy dotyczące uzasadnienia lub wyjaśnienia na przykładzie otwartych zadań egzaminacyjnych.
Uczeń przedstawia własne rozumienie utworu i uzasadnia je. Przykłady prawidłowych i błędnych odpowiedzi wraz z eksperckim pakietem wskazówek w wersji dla nauczyciela i ucznia.
Nietypowe formy dyskusji sprzyjające kształtowaniu umiejętności argumentowania, dzięki którym uczniowie bez problemu będą potrafili udzielać odpowiedzi na zadania typu „Uzasadnij…”. Na przykładzie: Łańcuszka argumentacyjnego, Sądu nad… i burzy mózgów.
✔ Innowacyjne sposoby i techniki na kształtowanie umiejętności argumentowania i uzasadniania
Uczeń zajmuje stanowisko „za” lub „przeciw”, czyli debata uczniowska i zestaw gotowych sformułowań na przećwiczenie sztuki argumentacji. Jak wprowadzić uczniów w świat retoryki i nauczyć ich budowania logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych?
Drzewko decyzyjne, analiza SWOT, metaplan – zestaw praktycznych metod rozwijających umiejętność polemiki i pomagających w uzasadnieniu własnego zdania. W jaki sposób zaktywizować całą klasę do wyrażania sądów na temat określonych postaci i zdarzeń?
Efektywne rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz sprawdzone strategie rozwiązywania zadań zamkniętych
+
✔ Analiza zadań sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem i przygotowanie uczniów do rozwiązywania określonych typów zadań
Jak nauczyć uczniów wyodrębniania części składowych utworu, dostrzeganie powiązań między nimi oraz rozpoznawania środków językowych i określania ich funkcji?
Sposoby na szybkie i prawidłowe wyszukiwanie informacji w tekście egzaminacyjnym oraz formułowanie pytań lub odpowiedzi do treści na przykładach fragmentów z obowiązujących lektur
Jak przygotować uczniów do rozwiązywania zadań zamkniętych sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu nauki o język?
Zadania typu prawda/fałsz. Jak unikać najczęstszych błędów pojawiających się w zadaniach tego typu? Zestaw praktycznych wskazówek na podstawie przykładowych ćwiczeń egzaminacyjnych.
✔ Najistotniejsze metody pracy z tekstem i skuteczne poszukiwanie najważniejszych informacji w tekście
Scanning i słowa klucze, czyli techniki efektywnego wyszukiwania najważniejszych informacji w tekście. Jak nauczyć uczniów strategicznego podejścia do rozwiązywania zadań sprawdzających ich kompetencje z obszaru rozumienia sensu utworu?
Esencjonalne czytanie tekstów literackich. Jakie techniki pomogą uczniom w czytaniu ze zrozumieniem trudnych tekstów?
Analiza i interpretacja tekstów literackich. Jak przygotować dla uczniów schemat pracy z tekstem i nauczyć ich samodzielnej analizy?
Lekcje powtórzeniowe przed sprawdzianami i egzaminami, dzięki którym uczniowie podsumują swoją wiedzę i uzupełnią braki
+
✔ Niestandardowe metody pracy na lekcjach powtórzeniowych, które zaangażują uczniów do powtórek
Runda wokół stacji lekturowych, czyli jak podsumować wiedze o lekturze, aktywizując i angażując uczniów
Lekcja z przesiadką, czyli alternatywa dla tradycyjnego testu sprawdzającego wiedzę uczniów przed egzaminami
Bamboozzle lub kodowana karta praca – sposoby na ciekawe powtórzenie przed egzaminem środków stylistycznych w praktyce
✔ Narzędzia online wspierające w nauczaniu zdalnym i hybrydowym
Emaze, Powtoon i MySimpleShow, czyli w jaki sposób wykorzystać wirtualne tablice do powtórek w czasie zdalnego nauczania.
Quizlet, Quizizz i Wordwall. W jaki sposób powtórzyć z całą klasą najistotniejsze motywy z lektur, które najczęściej pojawiają się w zadaniach egzaminacyjnych?
Pocket, czyli interaktywna biblioteka materiałów. Jak nauczyciel może wykorzystać aplikację podczas lekcji online i przechowywać najważniejsze materiały?
Formularze Google i kody QR na języku polskim – jak przygotować interaktywne testy i sprawdziany sprawdzające wiedzę uczniów. Praktyczny przewodnik na przykładzie lekcji języka polskiego.
✔ Techniki ułatwiające zapamiętywanie nowego materiału i efektywne powtarzanie
Myślograficzne notatki, infografiki. Jak nauczyć uczniów sporządzania efektywnych notatek wizualnych, które ułatwią zapamiętanie omawianych tematów i będą gotowymi materiałami do powtórek.
Narzędzia TOC na języku polskim. W jaki sposób wykorzystać gałązki logiczne, aby uczniowie potrafili grupować nowe informacje i korzystać z nich podczas powtarzania materiału.
Metoda haków, pałac pamięci lub metoda pierwszych liter, czyli techniki pamięciowe, dzięki, którym uczniowie zapamiętają najważniejsze treści z omawianych tematów lekcyjnych.
>

Kup dostęp!

Przygotowanie uczniów do egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych z języka polskiego - najlepsze praktyki i nowoczesne metody na każdym etapie nauczania
Płatność jednorazowa
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów?
+
Materiały są dostępne na platformie Uniqskills po dokonaniu zakupu. Dostęp do materiałów nadawany jest na 270 dni.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta
>> DO KATALOGU <<