21 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Certyfikowana e-Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

Polecamy
Wykorzystanie innowacyjnych metod oddziaływania w FAS, Zespole Downa, Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności sprzężonej, chorobach genetycznych
uniqskills.landing.nlbadge1
21 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
21 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Certyfikowana e-Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

Wykorzystanie innowacyjnych metod oddziaływania w FAS, Zespole Downa, Mózgowym Porażeniu Dziecięcym, niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności sprzężonej, chorobach genetycznych
Polecamy
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Po raz pierwszy w Polsce skomplikowane zaburzenia rozwojowe omawiamy w sposób interdyscyplinarny przez pryzmat diagnozy klinicznej, problemów psychologicznych oraz zaburzeń neurologopedycznych oraz w oparciu o najnowsze doniesienia nauki i praktykę najlepszych specjalistów w Polsce. Podczas jednego kursu – terapia dzieci z niepełnosprawnością w praktyce oligofrenopedagoga, neurologopedy oraz neurologa.

Filmy szkoleniowe
Elektroniczny certyfikat
Eksperci prowadzący
Po ukończeniu kursu
Wyposażysz się w niezbędną wiedzę na temat zwiększania skuteczności oddziaływań terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną dzięki integrowaniu różnych typów metod – nasi specjaliści podpowiedzą, jak dobierać i łączyć różnorodne techniki i formy pracy celem maksymalizacji ich efektywności.
Dowiesz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego aspektu rozwoju podopiecznego i osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców.
Poznasz rekomendowane narzędzia do ewaluacji rozwoju: mowy, funkcjonowania społecznego, sprawności ruchowej oraz umiejętności poznawczych dziecka, by systematycznie dbać o jego optymalny rozwój.

Zawartość kursu

Szkolenia online

Aż 4 szkolenia w oparciu o analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów.
Aż 4 szkolenia w oparciu o analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów.
Komplet narzędzi

Nowoczesne metody usprawniające rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz scenariusze terapeutyczne do wykorzystania we własnej pracy.
Nowoczesne metody usprawniające rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz scenariusze terapeutyczne do wykorzystania we własnej pracy.
Wykaz literatury

Baza tematyczna i wykaz literatury uwzględniający najnowsze wyniki badań dotyczące skuteczności poszczególnych metod w terapii osób niepełnosprawnych
Baza tematyczna i wykaz literatury uwzględniający najnowsze wyniki badań dotyczące skuteczności poszczególnych metod w terapii osób niepełnosprawnych
Certyfikat

Certyfikat w wersji elektronicznej poświadczający udział w kursie.
Certyfikat w wersji elektronicznej poświadczający udział w kursie.

Program kursu

SZKOLENIE ONLINE NR 1. STYMULACJA PSYCHOPEDAGOGICZNA
+
Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną?
Uzależnienie od komputera w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Co robić, gdy non stop ogląda te same bajki/teledyski i jak prowadzić terapię uzależnienia?
Jak pracować z niepełnosprawnym dzieckiem agresywnym oraz autoagresywnym bądź wręcz przeciwnie – wycofanym i z zaburzeniami lękowymi? Podpowiemy, jak modyfikować metody behawioralne, żeby nie stosować słodyczy
Problemy wieku dojrzewania, czyli pobudzenie, napięcie seksualne i zmiany hormonalne związane z rozwojem płciowym – jak reagować na „trudne” sytuacje?
Niepohamowana impulsywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – jak jej przeciwdziałać przez zrytualizowany kontakt z opiekunem?
Jak wykorzystywać niedyrektywne metody terapeutyczne w terapii z dzieci i młodzieży niepełnosprawnych? - przeanalizujemy różnorodne sposoby reakcji terapeuty na inicjatywy podopiecznego na różnych poziomach rozwojowych
Metoda Knillów – jak nią pracować, by dążyć do nawiązywania porozumienia z dziećmi niezainteresowanymi kontaktem z rówieśnikami i terapeutą?
SZKOLENIE ONLINE NR 2. STYMULACJA NEUROLOGOPEDYCZNA
+
Trudności logopedyczno-komunikacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Niepełnosprawność a zaburzenia komunikacji – co powinno być alarmujące z punktu widzenia logopedy?
Jak nauczyć porozumiewania się osoby niepełnosprawne, które chciałyby mówić, ale nie mogą? Przedstawimy zalety i wady różnych metod komunikowania się oraz sposoby wyboru najbardziej odpowiedniej metody dla konkretnego dziecka
Jak wykorzystywać alternatywne metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi? Omówimy między innymi: pracę nad rozwojem komunikacji przedintencjonalnej, plany aktywności, przekaz wspomagany, sygnały uprzedzające.
Symbole oraz piktogramy – jak wprowadzać je w komunikacji z niepełnosprawnymi?
Nowoczesne metody neurologopedyczne – jak pobudzać przewodnictwo bioelektryczne mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych?
SZKOLENIE ONLINE NR 3.
+
Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych a problemy neurologiczne
Jak w pracy terapeutycznej radzić sobie z zakłóceniami przebiegu rozwoju niektórych funkcji orientacyjno-poznawczych, które związane są z opóźnionym rozwojem układu nerwowego i utrudniają proces dostosowywania się do wymagań otoczenia?
Wady rozwojowe i uszkodzenia układu nerwowego – na co zwracać uwagę w terapii dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, uszkodzeniami okołoporodowymi czy urodzonymi przedwcześnie?
Upośledzenia rozwoju umysłowego oraz zaburzenia emocjonalno-popędowe jako wynik dysfunkcji i zespołów chorobowych u dzieci i młodzieży
Jakie formy stymulacji wielozmysłowej (polisensorycznej) warto wykorzystywać, by stymulować twarz, ręce i pracować nad poszerzaniem możliwości manipulacyjnych osób niepełnosprawnych?
SZKOLENIE ONLINE NR 4.
+
Diagnoza postępów pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Jak zaplanować proces i wywiad diagnostyczny – jakie informacje są konieczne, aby odpowiednio zaplanować proces terapeutyczny dziecka niepełnosprawnego?
Obserwacja diagnostyczna – na co zwrócić uwagę i jak odpowiednio zinterpretować podopiecznego w odniesieniu do jego umiejętności komunikacyjnych, interpretacji zachowań, preferencji itp.?
Za pomocą jakich narzędzi i scenariuszy diagnostycznych badać poziom rozwoju dziecka, by w sposób właściwy uwzględnić jego indywidualne predyspozycje?
Jak radzić sobie z trudnymi problemami terapeutycznymi – autostymulacje, sensoryzmy?
Ocena efektów pracy terapeutycznej – jakie narzędzia zastosować, by zweryfikować diagnozę, dostosować IPT oraz ocenić efekty pracy?

Kup dostęp!

Certyfikowana e-Akademia Interdyscyplinarnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
4 szkolenia online w jednym udostępnieniu.
Możliwość ich wielokrotnego odtwarzania.
Certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej.
Dostęp na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) w szkole i w domu
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 367.77 PLN
Arteterapia w pracy z dziećmi i dorosłymi
Arteterapia
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 429.27 PLN
Plastyka sensoryczna jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka
Integracja sensoryczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*