RABAT 20% ważny do 2.03.2020! Wpisz kod rabatowy: RABAT-20

78 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

9 BOX Talent Matrix – kluczowe narzędzie w rękach HR Business Partnera

Wyprzedaż
Specjalistyczny kurs dokształcający dla HR Menadżerów, HR Business Partnerów, Dyrektorów HR oraz wszystkich chcących poznać narzędzie, dzięki któremu wyłonią talenty spośród pracowników firmy oraz zadbają o ich efektywność pracy.
uniqskills.landing.nlbadge5
78 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
78 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

9 BOX Talent Matrix – kluczowe narzędzie w rękach HR Business Partnera

Specjalistyczny kurs dokształcający dla HR Menadżerów, HR Business Partnerów, Dyrektorów HR oraz wszystkich chcących poznać narzędzie, dzięki któremu wyłonią talenty spośród pracowników firmy oraz zadbają o ich efektywność pracy.
Wyprzedaż
Cena
499 PLN netto
399.20 PLN netto
Data startu
27.02.2020
Czas trwania
1 miesiąc
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Jak wskazują badania przeprowadzone wśród liderów i menadżerów działów personalnych systematycznie wzrasta potrzeba pozyskiwania talentów i zarządzania nimi w organizacjach w taki sposób, aby chcieli pozostać w firmie i być lojalni względem pracodawcy.

Co więcej, sam sposób myślenia o talentach przeszedł w ostatnich latach gruntowną przemianę. W obliczu konieczności budowania przewagi konkurencyjnej na rynku i braku nowych kandydatów do pracy, firmy coraz częściej skupiają się na identyfikowaniu talentów wewnątrz organizacji i zapewnianiu im warunków gwarantujących największą efektywność pracy oraz przywiązanie do pracodawcy.

Jeżeli chcesz:

• Dogłębnie poznać narzędzie 9 BOX Talent Matrix i zobaczyć na konkretnych przykładach, jak wykorzystać je w Twojej organizacji,

• Podnieść efektywność zespołu i musisz zdiagnozować, gdzie mogą być ewentualne wąskie gardła, ilu masz tzw. koni pociągowych i w jaki sposób możesz ich potencjał wykorzystać do wsparcia innych,

• Uruchomić w firmie nowe projekty i potrzebujesz liderów lub silnych ogniw, które poprowadzą projekt z sukcesem,

• Dowiedzieć się, jak wybrać odpowiednie osoby do awansu wewnętrznego uwzględniając ich wyniki i wysoki potencjał,

• Zminimalizować rotację w zespole i  szukasz sprawdzonych działań nastawionych na utrzymanie poziomu rotacji na optymalnym poziomie,

Weź udział w specjalistycznym kursie dokształcającym dla  HR Menadżerów, HR Business Partnerów, Dyrektorów HR oraz wszystkich chcących poznać narzędzie, dzięki któremu wyłonią talenty spośród pracowników firmy oraz zadbają o ich efektywność pracy.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Ekspert prowadzący
Po ukończeniu kursu
Wdrożysz do swojej praktyki zawodowej praktyczne innowacyjne narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania talentami w organizacji, takie jak 9 BOX Talent Matrix oraz uzupełniające go Retention Plan i model HPI
Nauczysz się efektywnie planować, monitorować i oceniać potencjał oraz wydajność ludzi na różnych poziomach - nie tylko przez pryzmat ich wyników biznesowych, ale także kompetencji i postaw społecznych
Opracujesz strategię pracy z poszczególnymi członkami zespołu w zależności od ich usytuowania w macierzy 9 BOX – będziesz rozpoznawać, katalogować talenty pracowników i efektywnie nimi zarządzać
Otrzymasz zestaw gotowych materiałów i wskazówek do pracy z menadżerami, dzięki którym w sposób łatwy i świadomy będziesz kontrolować retencję i sukcesję pracowników – ocenisz, które osoby stanowią dla organizacji tzw. kluczowy zasób
Na podstawie analizy case studies zobaczysz, jak obserwować, analizować, rozwijać i kształtować sukcesy organizacji poprzez sprawne zarządzanie talentami
Dowiesz się, jak znaleźć, a następnie rozwinąć talent w zespole w oparciu o analizę wyników poszczególnych pracowników i ocenę potencjału wzrostu ich skuteczności w różnych obszarach
Nauczysz się mapować potencjał i wydajność ludzi, aby wiedzieć, kogo wyznaczyć do awansu wewnętrznego
Popatrzysz rozwiązania z zakresu skutecznego zarządzania talentami, które z sukcesem zapobiegają rotacji pracowników

Zawartość kursu

Ponad 2 godziny nagrań video

Prezentujące skuteczne strategie zarządzania talentami w organizacji w oparciu o 9 BOX Talent Matrix
Prezentujące skuteczne strategie zarządzania talentami w organizacji w oparciu o 9 BOX Talent Matrix
Macierz 9 BOX Talent Matrix

Wraz z opisami pól
Wraz z opisami pól
Analizy

Konkretnych przykładów z firm
Konkretnych przykładów z firm
Formatka Retention Plan

Do uzupełnienia i wykorzystania od ręki w pracy zawodowej
Do uzupełnienia i wykorzystania od ręki w pracy zawodowej
Wzór obliczenia

Całkowitych kosztów fluktuacji oraz wskaźnika retencji
Całkowitych kosztów fluktuacji oraz wskaźnika retencji
Zestaw pytań

Badających spójność strategii zarządzania talentami i strategii biznesowej firmy
Badających spójność strategii zarządzania talentami i strategii biznesowej firmy
Zestawienie symptomów

Spadku wydajności spotykanych w organizacjach
Spadku wydajności spotykanych w organizacjach
Test

Weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie certyfikatu
Weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie certyfikatu
Certyfikat

Potwierdzający zdobyte umiejętności
Potwierdzający zdobyte umiejętności

Program kursu

MODUŁ 1
+
✔ Wstęp do narzędzia 9 BOX Talent Matrix
Czym jest 9 BOX Talent Matrix i w jaki sposób odzwierciedla potencjał i wydajność pracownika?
Co oznaczają poszczególne pola 9 BOX Talent Matrix i w jaki sposób zarządzać pracownikami w zależności od ich usytuowania w macierzy?
Case study – analiza sytuacji, w których warto wykorzystać narzędzie 9 BOX Talent Matrix
W jaki sposób wprowadzić 9 BOX Talent Matrix do pracy menadżera i stworzyć z tego cykliczny proces?
W jaki sposób proces zarządzania talentami jest powiązany z pozostałymi procesami ZZL w organizacji?
Jaki jest związek strategii zarządzania talentami ze strategią personalną i strategią biznesową?
✔ Lekcje dodatkowe
Opisy pól 9 BOX Talent Matrix
Rekomendacje do pracy
Strategia biznesowa a strategia personalna i strategia zarządzania talentami
MODUŁ 2
+
✔ Praktyczne wykorzystanie 9 BOX Talent Matrix w procesie retencji pracowników i sukcesji
Czym jest Retention Plan i jak powiązać z nim dane uzyskane dzięki 9 Box Talent Matrix?
W jaki sposób HR Business Partner może wesprzeć menadżera w procesie przygotowywania Retention Plan w jego zespole?
Jak pracować z Retention Plan w praktyce i jakie korzyści osiągają specjaliści, którzy korzystają z niego w sposób regularny?
✔ Lekcje dodatkowe
Formatka Retention Plan do uzupełnienia
Ile może kosztować organizację odejście kluczowego pracownika?
Jak obliczyć wskaźnik retencji pracowników?
MODUŁ 3
+
✔ Model Human Performance Improvement (HPI) jako narzędzie uzupełniające 9 BOX Talent Matrix
Jaki jest związek 9 BOX Talent Matrix z modelem Human Performance Improvement?
Czym jest Model Human Performance Improvement i w jaki sposób wykorzystać go do identyfikowania barier utrudniających pracownikom efektywne wykonywanie pracy?
Jak w praktyce korzystać z modelu HPI – przez jakie kroki należy przejść?
W jaki sposób odnaleźć potencjalne przyczyny spadku efektywności pracowników?
Jakie przykładowe działania można rekomendować w organizacji, aby skutecznie zwiększać efektywność pracowników?
✔ Lekcje dodatkowe
Symptomy spadku wydajności spotykane w organizacjach i ich potencjalne przyczyny

Prowadzący

Karolina Turostowska
HR Manager, Trener, właściciel firmy HR Mania. Od ponad 12 lat związana jest z obszarem ZZL. Współpracowała z dużymi organizacjami głownie z branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej, przez ostatnich kilka lat odpowiedzialna była za zarządzanie zespołem HR Business Partnerów i zespołem Trenerów w kilkusetosobowej firmie. Obecnie jako zewnętrzny konsultant wspiera managerów w rozwijaniu ich kompetencji liderskich i budowaniu zaangażowanych zespołów. Prowadzi również zajęcia dla przyszłych trenerów. Wierzy, że sukces skutecznych zespołów zależy od kompetencji lidera, który nimi zarządza a leadership jest jak matematyka - nie ma w niż żadnego sekretnego składnika, a jedyną zasadą jest konsekwentne robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób.

Kup dostęp!

9 BOX Talent Matrix – kluczowe narzędzie w rękach HR Business Partnera
Płatność jednorazowa
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Pytania dotyczące kwestii merytorycznych

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714
Pytania dotyczące kwestii technicznych

Biuro Obsługi Klienta
tel. 61 66 55 800

Zobacz również

Nowoczesne metody zarządzania projektami HR
HR
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 2000 PLN
Efektywne metody zarządzania zespołem
HR
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 449 PLN
IT Professional Recruiter - edycja trzecia
Biznes
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 2000 PLN
>> DO KATALOGU <<