PATRONI KURSU:

SKUTECZNE TECHNIKI KOMUNIKACJI
I REGULACJI EMOCJI DZIECI W WIEKU
7-13 LATKurs, dzięki któremu wdrożysz techniki skutecznego rozpoznawania, interpretowania i regulowania trudnych emocji u dorastającego dziecka w środkowym wieku szkolnym, przygotujesz się na różne nietypowe, zmienne sytuacje oraz wyeliminujesz kluczowe błędy w komunikacji z dzieckiem.

DATA STARTU
Nabór otwarty
CZAS TRWANIA
2 miesiące
CERTYFIKAT
tak
POZIOM ZAAWANSOWANIA
podstawowy
FORMA KSZTAŁCENIA
online

Wiek średnio szkolny to trudny moment dla wielu dzieci, nauczycieli i rodziców – to większa odpowiedzialność, presja szkolna i rówieśnicza, a do tego zmiany w ciele i silne emocje związane ze zbliżającym się okresem dorastania. Jest to okres poszukiwania własnej tożsamości, nawiązywania pierwszych trwałych relacji z rówieśnikami, intensywnego poznawania siebie – to, jak dziecko poradzi sobie w tym wieku z burzą hormonów zależy w dużej mierze od opiekunów i otoczenia.

Dziecko w tym wieku poprzez czynniki środowiskowe oraz biologiczne uczy się samoregulacji, która będzie mu potrzebna w późniejszym wieku. Prawidłowo rozwinięte dziecko będzie potrafiło motywować się wewnętrznie, panować nad emocjami, będzie również wiedziało czego chce i jak ma ten cel osiągnąć. Takie dziecko będzie również zdolne do współpracy w większej grupie, ale i asertywne. Dlatego właśnie ten okres rozwoju dzieci jest szczególnie ważny i warto wspierać je w procesie dorastania oraz kształtowania się nowego, młodego człowieka.

Jak wdrażać aktywne słuchanie i budować z dzieckiem relację partnerską opartą na zaufaniu? Jak towarzyszyć mu i okazywać zrozumienie w często frustrujących dorosłych zmiennych nastrojach? Jak wspierać dzieci w trudnych sytuacjach, gdy spotykają się z presją, wykluczeniem czy przemocą? Co zrobić, aby dziecko komunikowało nam swoje potrzeby i problemy? Czym w praktyce jest „uważne” słuchanie? Jakie kompetencje są kluczowe w relacji ze współczesnym nastolatkiem?

Case study

Czy musieliście się zmierzyć z takim przypadkiem?

PRZYPADEK NR 1

Ania pokłóciła się z koleżankami, chciałaby je przeprosić i się z nimi pogodzić, ale nie wie jak. Konflikt rozpoczął się od tego, że odmówiła koleżankom odpisania zadania domowego, a one obraziły się, zwyzywały od „kujonów”. Ania nie zgłosiła sytuacji nauczycielce ze strachu przed kolejnymi wyzwiskami. Rodzice ignorują problem, mówiąc „w końcu im się znudzi”. Zachowanie dziecka zaczyna się zmieniać, wyniki w nauce są coraz niższe. Ania zaczyna być wykluczana z działań całej klasy, reszta dzieci ignoruje problem.

Nie wszystkie dzieci w wieku szkolnym rozwijają kompetencje emocjonalne w równie szybkim tempie. Rozwój emocjonalny zależy bowiem od czynników biologicznych i środowiskowych. Specyficzna wrażliwość emocjonalna, zdolność do hamowania impulsów, łatwość uspokajania się to względnie stałe cechy naszego temperamentu. U dzieci, które przejawiają temperamentalną trudność w kontroli impulsów, nauka dystansowania się poznawczego może potrwać znacznie dłużej niż u dziecka, które nie przejawia tego typu problemów. Na rozwój kompetencji wpływa także wsparcie, które dziecko otrzymuje ze strony nauczycieli i rodziców. Niespektakularne początki, bierne uczestnictwo świadków, bagatelizowanie problemu i nieuważne słuchanie przez dorosłych może prowadzić do eskalacji problemu.

PRZYPADEK NR 2

Mama Asi zauważyła, że po rozpoczęciu czwartej klasy córka coraz bardziej zamyka się w sobie i bra-kuje jej chęci do działania. Znacznie zmieniło się jej zachowanie. Nie chce chodzić do szkoły, mówi że boi się nowej wychowawczyni, nie spotyka się ze znajomymi z klasy.

Wraz z przejściem do IV klasy szkoły podstawowej dziecko zyskuje nowego wychowawcę klasy oraz innych nowych nauczycieli. Nauczyciel to osoba, która ma szczególne znaczenie dla budowania się samooceny uczniów. To nauczyciele stawiają wymagania, dają dziecku jego codzienne zadania, uczą form ich wykonywania, budują zasady i reguły w szkole, która po domu rodzinnym jest w tym wieku drugim podstawowym środowiskiem rozwoju. Nierzadko nauczyciel stanowi także opokę dla ucznia w razie problemów. Nieraz zdanie nauczyciela jest w oczach dziecka istotniejsze od zdania rodzica, dlatego tak ważne jest aby nauczyciel pomógł dziecku zrozumieć, że ma solidne podstawy do przejścia do okresu dorastania z odwagą, otwartością na nowości i naturalną ciekawością.

PRZYPADEK NR 3

Tomek ze względu na przeprowadzkę całej rodziny jest nowym uczniem w klasie. Zawsze był nie-śmiały i kontakty z rówieśnikami sprawiały mu kłopot. Rodzice obserwują, że ich syn obgryza pa-znokcie i objawia zachowania kompulsywne, niechętnie rozmawia o szkole. Wychowawca klasy za-uważył, że Tomek jest często wyłączany z aktywności całej grupy, na przerwach spędza czas sam, wszystkie próby zintegrowania klasy nie dają rezultatów.

Dużo ważniejszą rolę niż związki z dorosłymi zaczynają w tym wieku odgrywać w życiu dziecka kontakty z ludźmi w tym samym wieku. Znalezienie bliskiej osoby – przyjaciela czy grupy rówieśniczej jest niezwy-kle istotne dla budującego się poczucia tożsamości. Docenianie przez innych, poczucie bycia lubianym, akceptacja sprawiają, że dziecko może stworzyć pozytywny obraz siebie. By móc właściwie pomóc młodym ludziom radzić sobie z trudnymi dla nich emocjami i sytuacjami, potrzebne jest empatyczne i indywidualne podejście – uwzględniające ich cechy osobowości i naturalne predyspozycje. Jako nauczyciele, jesteśmy zobowiązani dbać o to, żeby każdy uczeń „znalazł swoje miejsce” w klasie, oraz wdrażać działania profilaktyczne, które długofalowo będą zapobiegać wykluczeniom.

Niezadowolenie ze swojego życia.
Stan zagrażający zdrowiu psychicznemu.

Dzieci
(uczniowie 2. klasy szkół podstawowych)
Nastolatki
(uczniowie 6. klas szkół podstawowych)
Młodzież
(uczniowie 2. klas szkół ponadpodstawowych)

Ogólnopolskie badanie na próbie 5800 uczniów, międzynarodowy wystandaryzowany kwestionariusz The KIDSCREEN, czerwiec 2021.
Badanie wykonała firma Danae sp. z o.o.

Czego dowiesz się na kursie

„Skuteczne techniki komunikacji i regulacji emocji dzieci w wieku 7-13 lat”

Poznasz strategie nakierowane na rozwijanie w dziecku umiejętności rozpoznawania, nazywania, regulowania i komunikowania swoich emocji oraz nauczysz się adekwatnie interpretować zmiany w zachowaniu dziecka – czy mają one charakter rozwojowy, czy też mogą świadczyć o zaburzeniach emocjonalnych lub innych problemach w funkcjonowaniu?

Zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania dziecka w trakcie zmian rozwo-jowych, jakie zachodzą od 7 do 13 roku życia oraz dowiesz się, jak zmiany w ciele i mózgu dora-stającego dziecka wpływają na jego zachowanie i czego możesz się spodziewać po „początkują-cym nastolatku.”

Unikniesz najczęstszych błędów komunikacyjnych, które pogłębiają barierę między dorosłym a dzieckiem i negatywnie wpływają na relację.

Przeanalizujesz 15 przypadków, dzięki którym nie zbagatelizujesz problemu i nauczysz się właści-wie reagować na problemy i kryzys emocjonalny dziecka w środowisku szkolnym i domowym.

Wyposażysz się we wskazówki niezbędne, by stworzyć z dzieckiem relacje opartą na zaufaniu oraz w narzędzia dobrej komunikacji z dorastającym podopiecznym.

Wykorzystasz techniki oparte na najnowszych badaniach z zakresu psychologii rozwoju dziecka. Zobaczysz, jaki wpływ mają praktyki m.in. TUS, NVC czy treningu uważności w rozwoju umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych.

Program kursu

Kurs obejmuje 3 moduły:

MODUŁ 1

Obszary rozwoju dziecka w wieku 7-13 w pigułce

 • Jak przebiega dojrzewanie dzieci od 7 do 13 roku życia? Czego można się spodziewać, jakie procesy zachodzą w tym czasie nie tylko w ciele, ale też w mózgu dziecka, który przechodzi generalną przebudowę?
 • Jak zmienia się ekspresja emocji od 7 do 13 roku życia? Jak towarzyszyć dziecku w rozwoju i wspierać je w zmiennych nastrojach? Jak odpowiadać na potrzebę kontaktu i zapewnić mu autentyczną partnerską relację?
 • Od dziecka do nastolatka– jak nadążyć za tą zmianą i wspierać w niej dziecko? Jak zrozumieć „mieszankę” potrzeb dojrzewającego dziecka?
 • PRACA NA PRZYKŁADACH: „Wstydź się”, „Ile ty masz lat?!”, „Taki duży chłopak, taka dorosła dziewczyna, a nie rozumie”, czyli czego możemy wymagać od nastolatka? Adekwatne oczekiwania wobec dziecka – jak dostosowywać je do możliwości podopiecznego?
 • Problemy z koncentracją, powolność w działaniu, zmęczenie… Zmiany w ciele „początkującego” nastolatka i ich wpływ na jego zachowanie i postawę. Jak uwzględniać zmieniające się potrzeby dziecka, które rośnie i się rozwija?
MODUŁ 2

Komunikacja kluczem do wsparcia dziecka

 • Aktywne słuchanie – jak pokazać dziecku, że je słuchasz i rozumiesz? Przykłady komunikatów, dzięki którym dziecko poczuje się rozumiane i wysłuchane.
 • Jak zachować równowagę między kontrolą a zaufaniem? Dlaczego wolność i poczucie autonomii są takie ważne dla młodych ludzi? Jak dać dziecku szansę na doświadczanie, jednocześnie będąc blisko? Praktyczne wskazówki.
 • Daj dziecku czas, nie tylko radę! Nastolatek odrzuca Twoje dobre rady, denerwuje się Twoimi słowami, jest uparty? Jak przejść od doradzania, podawania gotowej instrukcji do wysłuchania i uważnej obecności?
 • PRACA NA PRZYKŁADACH: „Duże dzieci się tak nie zachowują”; „Ale z ciebie beksa”; „Przecież nic się nie stało, nie ma co płakać”, czyli najczęstsze błędy w komunikacji z dorastającym dzieckiem. Jak nie dyskredytować, nie naśmiewać i nie bagatelizować uczuć dziecka?
 • Skuteczna komunikacja bez ocen i warunków – co pomaga w kontakcie, a czego się wystrzegać? Przykłady dobrych praktyk, dzięki którym pozbędziesz się bariery komunikacyjnej między Tobą a dzieckiem i zachęcisz je do otwartości.
 • Jak formułować informację zwrotną, która buduje sprawczość i wiarę w siebie? Przykłady komunikatów, które będą bodźcem rozwojowym dla Twojego ucznia.
 • Cztery elementy kluczowe w budowaniu z uczniem relacji opartej na zaufaniu – działania nauczyciela.
 • Trudna rozmowa z uczniem w 6 krokach – przydatny schemat z przykładowymi pytaniami.
 • Potrzeby a zachcianki dzieci – jak je odróżniać? Jak odmawiać dzieciom? Jak komunikować im, że nie wszystko pójdzie po ich myśli i że nasze potrzeby jako opiekunów są równie ważne co ich?
 • Jak odejść od modelu „poświęcania się” dla dziecka do równorzędnej relacji? Dlaczego dobrostan i emocje opiekuna są tak ważne w kontakcie z podopiecznym? Jak traktować siebie poważnie w relacji dorosły-dziecko? Jak uniknąć błędów, które prowadzą do obustronnego poczucia winy i frustracji?
MODUŁ 3

Regulacja emocji

 • Jak właściwie „czytać” reakcje emocjonalne dziecka w wieku od 7 do 13 roku życia? Jak przełożyć rozumienie przeżywanych emocji na adekwatne wspieranie?
 • Jak rozpoznać zdarzenia z pozoru błahe lub neutralne, ale trudne dla dziecka, i nie popełnić błę-du wynikającego z przegapienia bądź zbagatelizowania problemu? – przykłady nietrafnych in-terpretacji emocji dziecka i jak ich unikać.
 • PRACA NA PRZYKŁADACH: Presja szkolna, presja rówieśników – pragnienie „pasowania” do środowiska, porównywanie, ocenianie siebie nawzajem – jak pomóc dziecku sobie z nimi radzić?
 • PRACA NA PRZYKŁADACH: Jak poprawić rozwój samoregulacji ucznia w kryzysie – co może zrobić nauczyciel? - wskazówki do pracy indywidulanej: stwarzanie warunków do bezpiecznego „odreagowywania” emocji, uważne słuchanie, psychoedukacja emocjonalna na temat obja-wów, uwalnianie od poczucia winy.
 • Trudne zmienne emocje – jak je okiełznać? Strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych – opis narzędzi na konkretnych przypadkach.
 • Wykorzystanie Treningu Umiejętności Społecznych do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi – trening TUS w praktyce.
 • Wykorzystanie elementów, treningu uważności, Porozumienia bez Przemocy czy empatycznej komunikacji w kształtowaniu u dzieci umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych.
 • Depresja, zaburzenia odżywiania, myśli samobójcze, lęki… czyli kiedy potrzebna jest fachowa pomoc? Co powinno wzbudzić naszą czujność?
 • Nauczyć dzieci samoregulacji emocji – o roli samoświadomości w szkole i o jej budowaniu. Ćwiczenia, dzięki którym nauczysz dziecko identyfikować i komunikować własne potrzeby i emocje oraz techniki wspomagające redukcję napięcia.

Autorzy

Kurs prowadzą:

Adriana
Kloskowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo.

Mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym, szkoleniowcem... więcej, wykładowcą akademickim, doradcą metodycznym, doradcą zawodowym, egzaminatorem OKE, coa-chem, dyrektorem ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wspiera innych w rozwoju, pasjonuje ją mózg, jest autorką publikacji w zakresie procesów uczenia się i wychowania.

Magdalena
Lange-Rachwał

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. Jest współwłaścicielką Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek w Poznaniu. Towarzyszy tam mamom w ciąży i po porodzie oraz... więcej maluchom 0-2 lata. Jest ekspertem i autorką części poradnikowej dla rodziców w książeczkach z serii Akademia Inteligentnego Malucha (Elementarz Inteligentnego Malucha 1-3, seria Lena) oraz autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz na portalach parentingowych. W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Świadomy rodzic, lepsze dzieciństwo”.

Dr Karolina
Appelt

Z wykształcenia psycholog, z miłości żona i mama czwórki dzieci w wieku od jedenastu do dziewiętnastu lat.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracuje na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Podyplomowymi Studiami Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów. Interesuje się psychologią rozwoju, edukacji i... więcej wychowania. Autorka wielu publikacji o tej tematyce. W działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy z obszaru rozwoju i wychowania wśród rodziców i nauczycieli. Lubi się uczyć i dzielić się wiedzą.

Małgorzata
Ostrowska

Nauczycielka biologii i wychowania fizycznego.

Trenerka w programie „Szkoła ucząca się” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Marta
Florkiewicz-Borkowska

Laureatka tytułu Nauczyciel Roku 2017. Nauczycielka języka niemieckiego, zajęć artystycznych i zajęć rozwijających kreatywność w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach.

Trenerka, tutorka I stopnia, mentorka oraz moderatorka. Dyplomowana arteterapeutka i trenerka treningu umiejętności społecznych. Prowadzi szkolenia z edukacji cyfrowej i medialnej, kompetencji miękkich oraz rozwoju osobistego z elementami... więcej arteterapii. Należy do grupy Superbelfrzy RP. Współpracuje z wieloma instytucjami i wspiera nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych i medialnych, a także społeczno-emocjonalnych.

Małgorzata
Łoskot

Wieloletni pedagog szkolny, redaktor prowadząca czasopismo „Głos Pedagogiczny”.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Pracowała wiele lat jako pedagog szkolny, jest redaktorem prowadzącym czasopisma „Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów „Szkoła dla rodziców”.

Poznaj wszystkie korzyści

Filmy szkoleniowe
180 min wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki zaburzeń emocjonalnych dzieci w wieku 7-13 lat.
Strategie regulacji emocji
 – propozycje ćwiczeń dla dzieci, skuteczne narzędzia do radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach oraz wskazówki do budowania silnej długotrwałej relacji.
Konkretne rozwiązania
Praca na konkretnych przypadkach ze szkoły i z domu – rozwiązania na trudne sytuacje w relacji dorosły-dziecko.
Wskazówki i narzędzia
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek terapeutycznych i scenariuszy do pracy z dzieckiem w domu i w szkole.
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Najlepsi eksperci
Uczysz się od specjalistów – praktyków, którzy w swojej codziennej pracy łączą teorię z praktyką.
Certyfikat
potwierdzający ukończeniu kursu.
25% zniżki na kolejny kurs
Możliwość zadawania pytań
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, wysyłając wiadomość na adres: emocje-dzieci@uniqskills.com. Nasi eksperci chętnie rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące wprowadzania elementów jogi do codziennej pracy z dzieckiem.

Cennik

Ile kosztuje kurs

„Skuteczne techniki komunikacji i regulacji emocji dzieci w wieku 7-13 lat”

zł brutto
zł netto
Dostęp bezterminowy
Certyfikat ukończenia

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do kursu?
Dostęp jest nielimitowany, do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku, jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com