76 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej
76 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
76 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej
Partner
Data startu
29.08.2022
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
Online

Relacje zbudowane w dzieciństwie są niezwykle ważne dla funkcjonowania człowieka przez całe jego życie. Jeśli są źródłem poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, to sprzyjają ukształtowaniu pozytywnych przekonań na temat bliskich oraz wzmacniają pozytywne przekonania dotyczące samego siebie – jako osoby godnej akceptacji otoczenia, wartościowej i ważnej dla innych. 
Trudności w budowaniu relacji interpersonalnych, komunikacji i stawianiu granic, występowanie stanów lękowych, nieumiejętność rozumienia własnych emocji i ich wyrażania mogą być więc konsekwencjami wykształcenia się pozabezpiecznych stylów przywiązania, a w konsekwencji – zaburzeń więzi. Niezbędna jest jednak ich właściwa identyfikacja i dostrzeżenie niuansów w funkcjonowaniu klientów, by dalszy proces terapeutyczny był odpowiednio zaplanowany i skuteczny. W tym celu każdy psycholog i psychoterapeuta potrzebuje:


•    odpowiednich metod diagnostycznych i właściwego podejścia do identyfikacji źródła problemu; 
•    praktycznych wskazówek, jakich błędów i pułapek diagnostycznych warto unikać, by skutecznie rozpoznawać zaburzenia przywiązania;
•    sprawdzonych metod udzielania wsparcia psychologicznego i użytecznych technik i narzędzi zwiększających skuteczność terapii.

Kurs przygotowany z myślą o psychologach oraz psychoterapeutach zawiera wytyczne do właściwego diagnozowania zaburzeń przywiązania u dzieci i dorosłych, a także sprawdzone sposoby prowadzenia terapii. Przedstawione zagadnienia omawiane są w oparciu o autentyczne przykłady z praktyki gabinetowej wraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów na ich uniknięcie.

Najwyższej jakości filmy szkoleniowe
Gotowe materiały do wykorzystania od ręki
Eksperci-praktycy
Po ukończeniu kursu
Będziesz skutecznie rozpoznawać nieoczywiste objawy pozabezpiecznych stylów przywiązania i zaburzeń więzi u dzieci i dorosłych na podstawie konkretnych wytycznych w postaci zaleceń, scenariuszy i pytań diagnostycznych
Nauczysz się unikać pułapek diagnostycznych i różnicować zaburzenia więzi u dzieci oraz antyspołeczne i unikające zaburzenia osobowości, a także pozabezpieczne style przywiązania i osobowość narcystyczną czy borderline u dorosłych
Wdrożysz do swojej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej nowe metody pracy zaczerpnięte m.in. z terapii rodzinnej, teorii więzi czy terapii psychodynamicznej
Dzięki technikom i narzędziom, takim jak np. technika bezpiecznego miejsca czy manipulacja wrażliwymi reakcjami, zbudujesz poczucie zrozumienia i wsparcia w relacji z klientem dorosłym mającym trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji, a także dzieckiem, które doświadczyło zaniedbań, przemocy czy nagłego rozdzielenia z opiekunem
Otrzymasz gotowe propozycje scenariuszy sesji, plany terapeutyczne czy ćwiczenia do wykorzystania podczas pracy
Prześledzisz krok po kroku konkretne sytuacje problemowe, w których u dzieci pojawiają się trudności w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, wybuchy agresji, zaburzenia emocjonalne wynikające z zaburzenia więzi i nauczysz się odpowiednio na nie reagować
Poznasz specyfikę pracy z dorosłym klientem doświadczającym braku zaufania do bliskich, odrzucającym nowe relacje, unikającym intymności, nadmiernie krytykującym siebie i bliskich i dowiesz się, w jakich sytuacjach te zachowania mogą wynikać z pozabezpiecznego stylu przywiązania

Program kursu

Zasady rozpoznawania mechanizmów i przyczyn powstawania zaburzeń przywiązania w przełożeniu na realia pracy gabinetu
✔ Jak przebiega proces kształtowania się więzi dziecka z osobą dorosłą oraz jak nieprawidłowy model więzi przekłada się na budowanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, występowanie zachowań agresywnych i zaburzeń emocjonalnych? – analiza opisów przypadków, w oparciu o teorię przywiązania Bowlby’ego
+
Czynniki, które wpływają na kształtowanie się dysfunkcji w obrębie więzi dziecka i opiekuna – omówienie uwarunkowań środowiskowych i temperamentalnych przyczyniających się do powstania zaburzeń przywiązania, takich jak brak odpowiedniej opieki, złe traktowanie oraz wysoka wrażliwość i reaktywność emocjonalna dziecka
✔ Jak kształtują się style bezpiecznego i pozabezpiecznego przywiązania: unikający, ambiwalentny i zdezorganizowany oraz na podstawie jakich przesłanek można je rozpoznać? – wskazówki do rozpoznawania objawów poszczególnych stylów przywiązania i ich konsekwencji na podstawie przykładów pracy terapeutycznej
✔ Wpływ dysfunkcyjnej rodziny i anormalnych zachowań wychowawczych na występowanie zaburzeń więzi u dzieci – przykłady z pracy terapeutycznej z małymi pacjentami wywodzącymi się z trudnych środowisk
Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych u osoby z zaburzeniami przywiązania – sposoby na stworzenie sojuszu terapeutycznego z zastosowaniem technik psychoterapii psychodynamicznej: powrót do bezpiecznego miejsca, pozytywne i negatywne przeniesienie, rozmowa wspierająca
Całościowa diagnoza zaburzeń przywiązania
+
WYZWANIA DIAGNOSTYCZNE W PRACY Z KLIENTEM MAŁOLETNIM
+
Omówienie na konkretnych przykładach z gabinetu, sprawdzonych procedur i narzędzi diagnostycznych stosowanych w pracy z zespołem zaburzonych więzi – Procedura Dziwnej Sytuacji (Strange Situation Procedure), Wywiad o Zaburzeniach Więzi (DAI) oraz procedura oddzielenia i ponownego połączenia
Metoda steam stories, metoda obrazkowa, elementy dramaterapii i inne skuteczne techniki narracyjne wykorzystywane przy ocenie przywiązania u dzieci - w jaki sposób wykorzystać wymienione techniki projekcyjne, by ułatwić proces diagnostyczny i zwiększyć trafność diagnozy?
Jak przeprowadzić diagnozę różnicową RAD i innych zaburzeń psychicznych dających podobne symptomy (zaburzenia osobowości opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego i fobia społeczna) oraz diagnostykę funkcjonalną zaburzeń więzi? – wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji dziecka w interakcji z jego podstawowymi opiekunami i osobami obcymi
WSKAZÓWKI DO DIAGNOZY ZABURZEŃ PRZYWIĄZANIA W DOROSŁYM ŻYCIU
Jak ułożyć proces diagnostyczny zaburzeń przywiązania u dorosłych? – kryteria i trudności diagnostyczne oraz scenariusz wywiadu klinicznego do wykorzystania w pracy z klientem.
W jaki sposób wykorzystać genogram w pracy z klientem z pozabezpiecznym stylem przywiązania? – omówienie narzędzia na konkretnych przykładach oraz wskazówki, jak zastosować je podczas stawiania diagnozy.
Współwystępowanie i różnicowanie zaburzeń więzi i zaburzeń nastroju – diagnoza różnicowa z wykorzystaniem ICD-11 oparta na przykładach z pracy terapeutycznej eksperta.
Na jakie zachowania klienta podczas kontaktu terapeutycznego pozostawać uważnym w kontekście rozpoznania pozabezpiecznego stylu przywiązania? – analiza pułapek diagnostycznych wynikających z podobieństwa symptomów zaburzeń przywiązania oraz zaburzeń osobowości narcystycznej, borderline i antyspołecznej.
Zaburzenia przywiązania a tworzenie stałych i stabilnych relacji – jak poprzez pytania diagnostyczne dotyczące związków, życia seksualnego i zawodowego trafnie zidentyfikować te zaburzenia? Konkretne wskazówki do zastosowania w pracy z klientem.
Terapia zaburzeń przywiązania – metody pracy w oparciu o case studies
+
SPECYFIKA I NIUANSE TERAPII ZABURZEŃ PRZYWIĄZANIA U DZIECI
+
Jakie podejście zastosować, by nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka mającego poważne trudności w nawiązywaniu więzi? - na przykładzie terapii więzi, terapii rozwojowej i terapii opartej na różnicach indywidualnych
Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nawiązywaniu komunikacji, które doświadczyło dotkliwej straty lub traumy? – przykładowe ćwiczenia i scenariusze sesji CPP (Child Parent Psychothrapy) i wideotreningu komunikacji VIT
Za pomocą jakich programów terapeutycznych osiągniesz najlepsze efekty w pracy z rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem z RAD – praktyczny poradnik stosowania programów interwencji krótkoterminowej: Family Minds i Adopting Minds
Jakie interwencje terapeutyczne podjąć, by skutecznie pomóc dziecku cierpiącemu z powodu RAD? – wytyczne i techniki rekomendowane przez Amerykańską Akademię Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży, m. in. metoda "Obserwuj, czekaj i zastanawiaj się", zmodyfikowane "Wskazówki do interakcji", "Cykl bezpieczeństwa", psychoterapia rodzic-dziecko, "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania - ABC" oraz Interwencja z New Orleans
DOBRE PRAKTYKI W TERAPII ZABURZEŃ PRZYWIĄZANIA U OSÓB DOROSŁYCH
Jak za pomocą technik terapii schematów zidentyfikować i zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń przywiązania? – jakie kroki podjąć, by stosowane techniki terapeutyczne odpowiadały na potrzeby klienta?
Jak daleko w przeszłość sięgnąć podczas rozmów z klientem, aby zachować skuteczność terapii i jednocześnie nie spotęgować doświadczanego przez klienta cierpienia? – plan dokładnej analizy relacji klienta z opiekunami podczas formowania się stylu przywiązania.
W jaki sposób są przenoszone wzorce relacji z dzieciństwa na obecne związki i przyjaźnie oraz jak wskazać inne możliwe typy relacji? – metoda genogramu do wykorzystania w terapii indywidualnej oraz terapii par
W jaki sposób pomóc klientowi uporać się z intrapersonalnymi i interpersonalnymi konfliktami spowodowanymi pozabezpiecznym stylem przywiązania wykształconym w dzieciństwie? – metoda pustego krzesła, wyobrażeniowa zmiana skryptów i praktyczne ćwiczenia mindfulness.

Zawartość kursu

Wykłady szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które wyposażą Cię w umiejętności właściwego rozpoznawania zaburzeń przywiązania i prowadzenia ich terapii
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które wyposażą Cię w umiejętności właściwego rozpoznawania zaburzeń przywiązania i prowadzenia ich terapii
Rozwiązania terapeutyczne

Przegląd i przykłady zastosowań wybranych metod, technik, narzędzi terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami z zaburzeniami przywiązania
Przegląd i przykłady zastosowań wybranych metod, technik, narzędzi terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami z zaburzeniami przywiązania
Wskazówki i narzędzia

Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek do pracy z klientem
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek do pracy z klientem
Dostęp 24 h

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Opisy przypadków

Praca na case studies – podpowiemy, jakie ćwiczenia wykorzystywać i w jaki sposób ułożyć pracę w konkretnych sytuacjach
Praca na case studies – podpowiemy, jakie ćwiczenia wykorzystywać i w jaki sposób ułożyć pracę w konkretnych sytuacjach
Najlepsi eksperci-praktycy

Uczysz się od specjalisty-praktyka posiadającego doświadczenie w pracy z zaburzeniami przywiązania
Uczysz się od specjalisty-praktyka posiadającego doświadczenie w pracy z zaburzeniami przywiązania

Prowadzący

Wiktoria Dróżka
Psycholog, socjolog i psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin i par. Zajmuje się głównie problemami rodzinnymi, par, dzieci, a także samoakceptacją, chorobami, utratami, kryzysem, przemocą, DDA, DDD, trudnościami w relacjach interpersonalnych.
Sylwia Wilk
Psycholog, psychoterapeuta systemowy po szkoleniu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, pracuje z rodzinami, parami oraz klientami indywidualnymi.
Magdalena Lange-Rachwał
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta CBT.
Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi orz osobami dorosłymi w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy oprócz podejścia poznawczo-behawioralnego opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), sięgając także po elementy innych nurtów. Posiada bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata. Przez kilka lat współpracowała z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. W chwili obecnej pracuje w placówce NFZ z dziećmi oraz dorosłymi. Jest autorką książki Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc. Jest ekspertem z zakresu psychologii dziecka przy serii Akademia Inteligentnego Malucha oraz przy programie dla przedszkoli Żyrafa Ola. Współpracuje z czasopismem Charaktery.
Magdalena Pytel
Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Kup dostęp!

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie
Wygodna i sprawdzona formuła online
Dożywotni dostęp do kursu

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*