Patronat:

Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej

Sprawdzone metody udzielania wsparcia psychologicznego oraz użyteczne techniki i narzędzia zwiększające skuteczność terapii

Kurs zawiera wytyczne do właściwego diagnozowania zaburzeń przywiązania u dzieci i dorosłych, a także sprawdzone sposoby prowadzenia terapii. Przedstawione zagadnienia omawiane są w oparciu o autentyczne przykłady z praktyki gabinetowej wraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów na ich uniknięcie.

CZAS NAUKI
3 miesięce
Certyfikat
Tak
Poziom zaawansowania
Średni
Forma kształcenia
Online

Bezpieczne relacje budowane od wczesnego dzieciństwa są kluczowe dla psychospołecznego funkcjonowania i całego życia człowieka. Dzieci, które cierpią na zaburzenia więzi lub wytworzyły pozabezpieczny styl przywiązania, mają najczęściej nieprawidłowo ukształtowane modele tworzenia relacji z innymi. Przekłada się to na występowanie trudności komunikacyjnych, zachowań agresywnych i zaburzeń emocjonalnych.

Terapia zaburzeń więzi pomaga odbudować pozytywne przekonania dotyczące samego siebie, a także poczucie bezpieczeństwa i zaufanie w relacjach.

Czy w swojej pracy terapeutycznej spotykasz się z takimi wyzwaniami?

Korzyści

JAK POMOŻE CI KURS

„Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej”?

Program

Poznaj program kursu

1MODUŁ

ZASADY ROZPOZNAWANIA MECHANIZMÓW I PRZYCZYN POWSTAWANIA ZABURZEŃ PRZYWIĄZANIA W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETU

 • Jak przebiega proces kształtowania się więzi dziecka z osobą dorosłą oraz jak nieprawidłowy model więzi przekłada się na budowanie relacji z rówieśnikami i dorosłymi, występowanie zachowań agresywnych i zaburzeń emocjonalnych? – analiza opisów przypadków, w oparciu o teorię przywiązania Bowlby’ego
 • Czynniki, które wpływają na kształtowanie się dysfunkcji w obrębie więzi dziecka i opiekuna – omówienie uwarunkowań środowiskowych i temperamentalnych przyczyniających się do powstania zaburzeń przywiązania, takich jak brak odpowiedniej opieki, złe traktowanie oraz wysoka wrażliwość i reaktywność emocjonalna dziecka
 • Jak kształtują się style bezpiecznego i pozabezpiecznego przywiązania: unikający, ambiwalentny i zdezorganizowany oraz na podstawie jakich przesłanek można je rozpoznać? – wskazówki do rozpoznawania objawów poszczególnych stylów przywiązania i ich konsekwencji na podstawie przykładów pracy terapeutycznej
 • Wpływ dysfunkcyjnej rodziny i anormalnych zachowań wychowawczych na występowanie zaburzeń więzi u dzieci – przykłady z pracy terapeutycznej z małymi pacjentami wywodzącymi się z trudnych środowisk
 • Nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych u osoby z zaburzeniami przywiązania – sposoby na stworzenie sojuszu terapeutycznego z zastosowaniem technik psychoterapii psychodynamicznej: powrót do bezpiecznego miejsca, pozytywne i negatywne przeniesienie, rozmowa wspierająca
2MODUŁ

CAŁOŚCIOWA DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZYWIĄZANIA

 • Wyzwania diagnostyczne w pracy z klientem małoletnim
  • Omówienie na konkretnych przykładach z gabinetu, sprawdzonych procedur i narzędzi diagnostycznych stosowanych w pracy z zespołem zaburzonych więzi – Procedura Dziwnej Sytuacji (Strange Situation Procedure), Wywiad o Zaburzeniach Więzi (DAI) oraz procedura oddzielenia i ponownego połączenia
  • Metoda steam stories, metoda obrazkowa, elementy dramaterapii i inne skuteczne techniki narracyjne wykorzystywane przy ocenie przywiązania u dzieci - w jaki sposób wykorzystać wymienione techniki projekcyjne, by ułatwić proces diagnostyczny i zwiększyć trafność diagnozy?
  • Jak przeprowadzić diagnozę różnicową RAD i innych zaburzeń psychicznych dających podobne symptomy (zaburzenia osobowości opozycyjno-buntownicze, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego i fobia społeczna) oraz diagnostykę funkcjonalną zaburzeń więzi? – wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji dziecka w interakcji z jego podstawowymi opiekunami i osobami obcymi
 • Wskazówki do diagnozy zaburzeń przywiązania w dorosłym życiu
  • Jak ułożyć proces diagnostyczny zaburzeń przywiązania u dorosłych? – kryteria i trudności diagnostyczne oraz scenariusz wywiadu klinicznego do wykorzystania w pracy z klientem.
  • W jaki sposób wykorzystać genogram w pracy z klientem z pozabezpiecznym stylem przywiązania? – omówienie narzędzia na konkretnych przykładach oraz wskazówki, jak zastosować je podczas stawiania diagnozy.
  • Współwystępowanie i różnicowanie zaburzeń więzi i zaburzeń nastroju – diagnoza różnicowa z wykorzystaniem ICD-11 oparta na przykładach z pracy terapeutycznej eksperta.
  • Na jakie zachowania klienta podczas kontaktu terapeutycznego pozostawać uważnym w kontekście rozpoznania pozabezpiecznego stylu przywiązania? – analiza pułapek diagnostycznych wynikających z podobieństwa symptomów zaburzeń przywiązania oraz zaburzeń osobowości narcystycznej, borderline i antyspołecznej.
  • Zaburzenia przywiązania a tworzenie stałych i stabilnych relacji – jak poprzez pytania diagnostyczne dotyczące związków, życia seksualnego i zawodowego trafnie zidentyfikować te zaburzenia? Konkretne wskazówki do zastosowania w pracy z klientem.
3MODUŁ

Terapia zaburzeń przywiązania – metody pracy w oparciu o case studies

 • Specyfika i niuanse terapii zaburzeń przywiązania u dzieci
  • Jakie podejście zastosować, by nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka mającego poważne trudności w nawiązywaniu więzi? - na przykładzie terapii więzi, terapii rozwojowej i terapii opartej na różnicach indywidualnych
  • Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w nawiązywaniu komunikacji, które doświadczyło dotkliwej straty lub traumy? – przykładowe ćwiczenia i scenariusze sesji CPP (Child Parent Psychothrapy) i wideotreningu komunikacji VIT
  • Za pomocą jakich programów terapeutycznych osiągniesz najlepsze efekty w pracy z rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem z RAD – praktyczny poradnik stosowania programów interwencji krótkoterminowej: Family Minds i Adopting Minds
  • Jakie interwencje terapeutyczne podjąć, by skutecznie pomóc dziecku cierpiącemu z powodu RAD? – wytyczne i techniki rekomendowane przez Amerykańską Akademię Psychiatryczną dla Dzieci i Młodzieży, m. in. metoda "Obserwuj, czekaj i zastanawiaj się", zmodyfikowane "Wskazówki do interakcji", "Cykl bezpieczeństwa", psychoterapia rodzic-dziecko, "Nadrabianie zaległości więzi i zachowania - ABC" oraz Interwencja z New Orleans
 • Dobre praktyki w terapii zaburzeń przywiązania u osób dorosłych
  • Jak za pomocą technik terapii schematów zidentyfikować i zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń przywiązania? – jakie kroki podjąć, by stosowane techniki terapeutyczne odpowiadały na potrzeby klienta?
  • Jak daleko w przeszłość sięgnąć podczas rozmów z klientem, aby zachować skuteczność terapii i jednocześnie nie spotęgować doświadczanego przez klienta cierpienia? – plan dokładnej analizy relacji klienta z opiekunami podczas formowania się stylu przywiązania.
  • W jaki sposób są przenoszone wzorce relacji z dzieciństwa na obecne związki i przyjaźnie oraz jak wskazać inne możliwe typy relacji? – metoda genogramu do wykorzystania w terapii indywidualnej oraz terapii par
  • W jaki sposób pomóc klientowi uporać się z intrapersonalnymi i interpersonalnymi konfliktami spowodowanymi pozabezpiecznym stylem przywiązania wykształconym w dzieciństwie? – metoda pustego krzesła, wyobrażeniowa zmiana skryptów i praktyczne ćwiczenia mindfulness.

Prelegentki

Kurs prowadzą:

Magdalena Lange-Rachwał

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta CBT.

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi orz osobami dorosłymi w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy oprócz podejścia poznawczo-behawioralnego opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), sięgając także po elementy innych nurtów. Posiada bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata. Przez kilka lat współpracowała z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. W chwili obecnej pracuje w placówce NFZ z dziećmi oraz dorosłymi. Jest autorką książki Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc. Jest ekspertem z zakresu psychologii dziecka przy serii Akademia Inteligentnego Malucha oraz przy programie dla przedszkoli Żyrafa Ola. Współpracuje z czasopismem Charaktery.

Magdalena Pytel

Psycholog, pedagog specjalny (absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna PTTPB (nr 877), absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Wiktoria Dróżka

Psycholog, socjolog i psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin i par. Zajmuje się głównie problemami rodzinnymi, par, dzieci, a także samoakceptacją, chorobami, utratami, kryzysem, przemocą, DDA, DDD, trudnościami w relacjach interpersonalnych.

Sylwia Wilk

Psycholog, psychoterapeuta systemowy po szkoleniu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, pracuje z rodzinami, parami oraz klientami indywidualnymi.

Poznaj wszystkie korzyści

Wykłady szkoleniowe
Ponad 300 minut wykładów szkoleniowych, które wyposażą Cię w umiejętności właściwego rozpoznawania zaburzeń przywiązania i prowadzenia ich terapii
Rozwiązania terapeutyczne
Przegląd i przykłady zastosowań wybranych metod, technik, narzędzi terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami z zaburzeniami przywiązania
Wskazówki i narzędzia
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek do pracy z klientem
Opisy przypadków
Praca na case studies – podpowiemy, jakie ćwiczenia wykorzystywać i w jaki sposób ułożyć pracę w konkretnych sytuacjach
Najlepsi eksperci-praktycy
Uczysz się od specjalisty-praktyka posiadającego doświadczenie w pracy z zaburzeniami przywiązania
Certyfikat
potwierdzający ukończeniu kursu

Cennik

Ile kosztuje udział w kursie

„Diagnoza i terapia zaburzeń przywiązania we współczesnej praktyce psychologicznej”

zł netto
zł brutto
Dostęp bezterminowy
Certyfikat ukończenia

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do treści kursu?
Dostęp do treści kursu jest nielimitowany; do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Kiedy mogę zacząć korzystać z kursu?
Natychmiast po złożeniu zamówienia. Wystarczy zalogować się na www.uniqskills.com na dane podane przy składaniu zamówienia.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com