PATRONI KURSU:

SKUTECZNE TECHNIKI REGULACJI EMOCJI U DZIECI W WIEKU 3-6 LATKurs, dzięki któremu wdrożysz techniki skutecznego radzenia sobie z trudnymi uczuciami u dzieci, wyregulujesz je oraz będziesz pewny, że prawidłowo wspierasz rozwój emocjonalny dzieci.

DATA STARTU
nabór otwarty
CZAS TRWANIA
2 miesiące
CERTYFIKAT
możliwość zakupu certyfikatu
POZIOM ZAAWANSOWANIA
podstawowy
FORMA KSZTAŁCENIA
online

Zanim dziecko nauczy się mówić, co czuje, często w trudnych sytuacjach słyszy że, „chłopaki nie płaczą”, „lepiej się śmiać niż płakać”, „inni mają gorzej”. W takich sytuacjach często reaguje lękiem, wstydem, co w efekcie prowadzi do tłumienia bądź przemieszczenia na inne niekontrolowane reakcje. Nakazy i zakazy w kierunku przeżywania uczuć, postawy odrzucające dziecko, kierują w stronę ucieczki przed przeżywaniem, w kierunku „nie czuć”.

W zależności od temperamentu dziecko ma emocjonalność mocniejszą lub spokojniejszą. Jednak to, jak będzie sobie radziło z napięciem i optymalnym korzystaniem z tego narzędzia, zależy od otoczenia, głównie opiekunów i tego, jak będą oni reagować i uczyć dziecko akceptacji i świadomości emocji.

Jak prawidłowo wspierać dzieci w lepszym rozumieniu siebie? Jakich technik rozwijających inteligencję emocjonalną używać w trudnych sytuacjach? Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami takimi jak złość, smutek, lęk i strach? Jak rozmawiać o emocjach? Jakie są podstawowe strategie nakierowane na rozwijanie regulacji emocji u dzieci o zaburzonym rozwoju?

dzieci rozwijających się typowo
wykazuje problemy z regulacją emocji
rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
widzi problemy z regulacją emocjonalną u dzieci jeszcze przed ukończeniem przez nie dwunastego miesiąca życia

Case study

Czy musieliście się zmierzyć z takim przypadkiem?

PRZYPADEK NR 1

Coraz częściej w grupie dochodzi do sytuacji, gdy 5-letni Jaś gryzie, uderza i ciągnie za włosy swojego kolegę - Stasia. Już dwa razy zdarzyło się też, że kopnął nauczycielkę wychowania przedszkolnego np. w sytuacji gdy nie pozwoliła mu robić tego, co chciał. Pojawiły się głosy ze strony rodziców Stasia i innych nauczycieli, żeby przenieść Jasia do innej placówki, a jego rodzice zostali okrzyknięci nieudolnymi wychowawczo.

Czujesz, że przyczyna reakcji dziecka leży zupełnie gdzie indziej, a społeczność przedszkolna jest jej odbiorcami, bo dziecko nie umie sobie poradzić z sytuacją. Nie wiesz czy to złość, frustracja, czy niepewność. Ucząc reagowania na problemy i reagując na zachowanie dziecka staramy się unikać sugerowania, że to „złość jest wszystkiemu winna”. Dziecko ufa nam najbardziej i dzieli się swoim zachowaniem, komunikuje swoje trudności, mając nadzieję, że otrzyma pomoc. Zamiast krzyczeć, by natychmiast przestało i straszyć karami, próbujesz znaleźć inne rozwiązanie. Warto w takim przypadku sięgnąć po rozwiązania z psychologii rozwojowej.

PRZYPADEK NR 2

Pracujesz z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Widzisz, że dziecko nie jest w stanie rozpoznać emocji innych osób w codziennych sytuacjach, mimo dobrych umiejętności rozpoznawania emocji na obrazkach. Starsze dzieci z podobnymi problemami często sygnalizują, że nie wiedzą, co czują inni, bo „ludzie to źle pokazują”. 

Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ reakcje innych osób rzadko kiedy przypominają te prezentowane na materiale zdjęciowym czy obrazkowym, a większość emocji w codziennych sytuacjach wyrażana jest w sposób zróżnicowany, m.in. w zależności od wieku, płci osoby, sytuacji, otaczających nas osób itp. Reakcje emocjonalne nie są więc zawsze takie same i nie podlegają prawom logiki. Dla osób ze spektrum autyzmu, które poszukują jasnych zasad, wyzwaniem bywa zarówno rozpoznanie reakcji emocjonalnych (u siebie i innych osób), identyfikowanie ich przyczyn, jak i decydowanie, w jaki sposób zareagować na daną sytuację. 

PRZYPADEK NR 3

Z przyczyn losowych musieliście odwołać wizytę u kolegi dziecka. Przekazujesz tę informację dziecku, widzisz jak jego ręce zaciskają się w pięści, serce szybciej bije… W ciągu kilku sekund dochodzi do wybuchu, dziecko krzyczy, nie możesz go uspokoić, wygląda to tak jakby zupełnie straciło kontrolę nad swoim zachowaniem.

Gdy dziecko przeżywa silne emocje, jego zachowanie jest podyktowane działaniem niższych struktur mózgu – to tzw. mózg gadzi i ssaczy, czyli parter mózgu. Wyższe partie mózgu, np. kora przedczołowa, są wówczas wyłączone. Kora przedczołowa nazywana jest piętrem mózgu i odpowiada między innymi za procesy regulacji emocji, hamowanie, kompetencje społeczno-emocjonalne, planowanie, przewidywanie, refleksję i autorefleksję. Ta część mózgu dojrzewa bardzo powoli do ok. 25 roku życia. Dzieci nie mają więc jeszcze rozwiniętych struktur, które mogłyby im pomóc być w równowadze, a także w łatwym wracaniu do niej. Dlatego dzieci bardzo intensywnie przeżywają emocje np. kopią, krzyczą, biją itp. To, co może zrobić opiekun, to pomóc dziecku m.in. poprzez jasne zasady, zwiększanie przewidywalności w otoczeniu dziecka lub zastosowanie technik opartych o empatię.

Czego dowiesz się na kursie

„Skuteczne techniki regulacji emocji u dzieci w wieku 3-6 lat”

Poznasz strategie nakierowane na rozwijanie regulacji emocji u dzieci rozwijających się typowo i o zaburzonym rozwoju

Zrozumiesz jak zmienia się ekspresja emocji od 3 do 6 roku życia i czym jest moc poczucia sprawczości, która przydaje się w trudniejszych momentach w życiu dziecka

Otrzymasz pakiet wskazówek do wprowadzenia od ręki – m.in. jak znaleźć skuteczne rozwiązanie w pracy z emocjami dziecka, w jaki sposób motywować dziecko do samodzielności, jak umiejętnie wzmacniać pozytywne zachowania i pomóc dziecku w wyrażaniu emocji?

Przeanalizujesz 15 przypadków z przejrzystym omówieniem poszczególnych etapów rozwoju z uwzględnieniem różnej kategorii wiekowej dzieci

Otrzymasz workbook zwiększający samopoznanie i rozwijający umiejętność zarządzania emocjami oraz arkusz rozwiązania trudnej sytuacji, dzięki któremu podsumujesz swoje działania

Wykorzystasz techniki oparte na najnowszych badaniach z zakresu psychologii rozwoju dziecka. Zobaczysz, jaki wpływ mają praktyki m.in. mindfulness, elementy pozytywnej dyscypliny czy wychowania bliskości w rozwoju umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych

Program kursu

Kurs obejmuje 4 moduły:

MODUŁ 1

Cztery obszary rozwoju dziecka w pigułce

 • Jak przebiega rozwój dziecka w wieku 3-6 lat w 4 obszarach: rozwój emocjonalny, rozwój poznawczy, rozwój społeczny, rozwój fizyczny i ruchowy
 • Emocje a okres rozwojowy, czyli „śmiech przez łzy” – duża nadpobudliwość, siła i zmienność emocji
 • Na co zwracać uwagę, jakich błędów starać się unikać i jak wzmacniać dziecko w codziennym eksplorowaniu świata
 • Na czym polega zmiana w komunikacie – od „A teraz odkładamy zabawki i idziemy umyć rączki” do „Pamiętajcie, żeby po zabawie umyć ręce”
 • Z praktyki psychologa: różne przypadki prób podejmowania rozmów z dziećmi – co działa i pomaga, a co nie jest skuteczne
 • Dziecko o podwyższonej wrażliwości – co pomaga w kontakcie, a czego się wystrzegać?
 • Jak prowadzić z dziećmi rozmowy na trudne tematy tj. „Czy mogę uchronić dziecko przed obrazem wojny, radiowym przekazem, czy łudzić się, że uda nam się dziecko przed tym uchronić?”; Co się stanie, jeżeli będziemy udawać, że trudnego tematu nie ma, że to się nie wydarzyło? Co, jeśli dziecko nie pyta? Czy my powinniśmy zacząć rozmowę? Czy podejście „Zdecydowanie rozmawiać” jest słuszne?
MODUŁ 2

Rozwój regulacji emocji u dzieci o typowym rozwoju

 • Na czym polega kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i regulacji emocji
 • Strategie regulacji emocji/poziomu pobudzenia stosowane przez opiekunów małych dzieci w zależności od ich celu
 • „Zobacz misio jest smutny, trzeba go przytulić. O już jest lepiej, teraz misio jest wesoły” – czyli techniki z wykorzystaniem nauki przez zabawę i interakcje językowe z dzieckiem
 • „Uderzyłeś się i boli rączka. Daj pomasuję, żeby nie bolało” – nauka w naturalnie toczących się sytuacjach, gdy pojawi się zmęczenie, złe samopoczucie czy podekscytowanie
 • W jaki sposób umożliwić dziecku samodzielne znalezienie rozwiązania trudnej dla niego sytuacji i przejść ze strategii współkierowanych na samoregulacyjne.
 • Jak pracować z emocjami, które są trudne do doświadczania przez dzieci, czyli smutek, złość, lęk, strach?
 • Wykorzystanie podejść rozwojowych, naturalistycznych, opartych na mindfulness, elementach pozytywnej dyscypliny czy wychowania bliskości w kształtowaniu u dzieci umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji oraz poprawy procesów edukacyjnych
MODUŁ 3

Komunikacja, która wspiera rozwój emocji

 • Czym różni się pochwała od zachęty, jak rozmawiać o emocjach, aby uczyć ich rozpoznawania?
 • W jaki sposób wykorzystać bajkoterapię podczas wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka?
 • Jak samodzielnie tworzyć arkusze, karty pracy, narzędzia, które mogą być pomocne podczas organizacji zajęć grupowych na temat emocji?
MODUŁ 4

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a trudności w rozpoznawaniu, interpretacji i regulacji emocji

 • Jakie są podstawowe strategie nakierowane na rozwijanie regulacji emocji u dzieci o zaburzonym rozwoju?
 • Na czym opierają się strategie regulacji emocji u dzieci w spektrum autyzmu w normie intelektualnej?
 • Jakie elementy komunikacji są ważne w przypadku trudności z regulacją emocji u dzieci o zaburzonym rozwoju?
 • Jak nazywać stany emocjonalne dziecka w sytuacjach, w których się pojawiają
 • Przykłady konkretnych, opisowych informacji na temat zachowania dziecka na adekwatnym poziomie

Autorzy

Kurs prowadzą:

dr Krystyna
Pomorska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, terapeuta behawioralny, pedagog. Wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS.

Od 2007 roku zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą oraz z ich opiekunami. Specjalizuje się w doborze technik interwencji do potrzeb i możliwości dziecka i jego otoczenia. Zajmuje się także propagowaniem podejść terapeutycznych... więcej w nurcie behawioralno-rozwojowym oraz interwencji w naturalnym środowisku dziecka (np. dom, szkoła). Autorka i współautorka publikacji dotyczących terapii osób o zaburzonym rozwoju, stosowanej analizy zachowania oraz teorii ram relacyjnych. Jej zainteresowania naukowe i terapeutyczne obejmują przede wszystkim skuteczne metody rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych u osób o typowym i zaburzonym rozwoju.

dr Aleksandra
Piotrowska

Wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant dla rodziców i nauczycieli.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książek „Szczęśliwe dziecko czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych”, „Nastolatki pod lupą”.

Kamila Olga
Stępień-Rejszel

Psycholog kliniczny, pedagog, doświadczony wykładowca akademicki, certyfikowany coach i trener, autor publikacji edukacyjnych, właścicielka firmy dydaktyczno-szkoleniowej.

Aktywny członek PTP-Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe. Od ponad 10 lat pracuje z klientami z całej Polski, wykorzystując najnowsze badania i efektywne metody dydaktyczne.

Zobacz fragment kursu

Sprawdź, jakich merytorycznych treści możesz się spodziewać:

 
 

Dodatek specjalny:

Każdy uczestnik kursu otrzyma ebook „Rola zabawy w kształtowaniu emocji”

- praktyczne porady na temat wykorzystania zabawy we wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka przedszkolnego

Obejrzyj recenzję

Posłuchaj, jak kurs ocenia doświadczona nauczycielka wychowania przedszkolnego:

Poznaj wszystkie korzyści

Filmy szkoleniowe
270 min wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki regulacji emocji u dzieci rozwijających się typowo i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Strategie regulacji emocji
 w celu „wyregulowania” poziomu pobudzenia w danej sytuacji
Konkretne rozwiązania
Praca na konkretnych przypadkach – dopasowane do grupy wiekowej
Wskazówki i narzędzia
Odpowiednio dobrane propozycje wskazówek terapeutycznych i scenariuszy do pracy z dzieckiem i jego rodzicem.
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz s
Najlepsi eksperci
Uczysz się od specjalistów – praktyków, którzy w swojej codziennej pracy łączą teorię z praktyką.
Certyfikat
Możliwość zakupu certyfikatu
25% zniżki na kolejny kurs
Możliwość zadawania pytań
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, wysyłając wiadomość na adres: emocje-dzieci@uniqskills.com. Nasi eksperci chętnie rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące zagadnień kursu.

Cennik

Ile kosztuje kurs

„Techniki regulacji emocji
u dzieci w wieku 3-6 lat”

Gotowi na nowy sezon w przedszkolu?

Z naszym kursem - na pewno!

zł brutto
zł netto
Dostęp bezterminowy
Możliwość zakupu certyfikatu
Ebook w prezencie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do kursu?
Dostęp jest nielimitowany, do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie organizujemy zjazdów stacjonarnych. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, możliwość nabycia certyfikatu pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
+
Co w przypadku, jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Bibliografia

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com