Integracja sensoryczna w treningu
i terapii behawioralnej psów wykazujących zaburzenia zachowania - lęk, agresja, reaktywność, fobia, zaburzenia separacyjne

Intensywny kurs, który wyposaży Cię w wiedzę na temat wykorzystania integracji sensorycznej jako narzędzia w skutecznym treningu i terapii psów wykazujących takie zaburzenia zachowania, jak: lęk, agresja, reaktywność, fobia i zaburzenia separacyjne. Z kursu dowiesz się jak w praktyce wykorzystać SI w profilaktyce i modyfikacji zachowań niepożądanych.

START: 29.04.2024 r.
CZAS TRWANIA: 3 miesiące

Chcę dołączyć do kursu!

Integracja sensoryczna – terapia stosowana do tej pory głównie wśród ludzi może zostać zastosowana również w treningu z psem. Ta nowatorska metoda daje świetne efekty szkoleniowe i terapeutyczne w pracy z psami z takimi zaburzeniami zachowania jak: lęk, agresja, fobia czy reaktywność.

Terapia SI poprawia nastrój zwierzęcia i postrzeganie świata, wpływa na propriocepcję oraz wspiera analizę informacji i bodźców płynących z otoczenia. Tym samym prowadzi do profilaktyki i modyfikacji zachowań niepożądanych.

Podczas specjalistycznego kursu dedykowanego behawiorystom, zoopsychologom i trenerom psów uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat wykorzystania integracji sensorycznej w treningu i terapii psów z zaburzeniami zachowania.

Kurs poprowadzi: etolog, behawiorysta, instruktor szkolenia zwierząt, praktykująca integrację sensoryczną u psów od lat – Katarzyna Wawryniuk.

Podczas kursu:

 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat konstruowania ćwiczeń wykorzystujących terapię SI oraz teorię poliwagalną w terapii behawioralnej psów (szczeniąt i psów dorosłych) w celu zapewnienia odpowiedniej profilaktyki niepożądanych zachowań.
 • Otrzymasz zestaw inspirujących ćwiczeń do pracy z własnym psem lub podczas prowadzonych przez Ciebie zajęć, dzięki czemu zyskasz nowe narzędzie do pracy behawioralnej z psami prowadzące do modyfikacji zachowań niepożądanych (agresja, lęk, fobia, nadreaktywność).
 • Odnajdziesz korelację między SI a kształtowaniem kompetencji społecznych psów i ich przewodników, zarówno w relacjach wewnątrz, jak i międzygatunkowych.
 • Zrozumiesz, jak poprzez dobrze skonstruowany trening oparty na zabawie pracować nad możliwościami psiego układu nerwowego w celu zapewnienia psu lepszego komfortu życia w ludzkim świecie.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Behawiorystów
 • Zoopsychologów
 • Trenerów psów
 • Zoofizjoterapeutów
 • Świadomych opiekunów psów

Po ukończeniu kursu:

 • Wykorzystasz integrację sensoryczną jako praktyczne narzędzie w pracy z psami wykazującymi lęk separacyjny, zachowania agresywne, lęk uogólniony, wyuczoną bezradność lub różnego rodzaju reaktywności czy fobie.
 • Będziesz wiedzieć, jak efektywnie pracować zarówno z psem z nadwrażliwością na bodźce, jak i zbyt małą wrażliwością na stymulanty.
 • Dostosujesz metody i narzędzia pracy do psa niezależnie od jego wieku, stopnia nasilenia zaburzenia zachowania, jak i Twoich możliwości czasowych i przestrzennych.
 • Zrozumiesz pojęcia neuroplastyczności, priopriocepcji, sensoryki i emocji, a także ich znaczenia dla budowy i funkcjonowania układu nerwowego u psów w kontekście pracy z równowagą, odbieraniem i przetwarzaniem bodźców przez zwierzę.
 • Wykorzystasz ćwiczenia bazujących na teorii SI w procesie uczenia psich przewodników panowania nad emocjami, wybuchowością, nadmiernym poziomem aktywności ruchowej oraz brakiem koncentracji ich psów.
 • Zastosujesz elementy diety sensorycznej jako jeden z elementów wspierających terapię behawioralną czworonoga.
 • Skutecznie przeprowadzisz trening umiejętności i kompetencji społecznych psa i jego przewodnika.

Program

  Moduł 1:  Układy sensoryczne psów
 • Teoria integracji sensorycznej i poliwagalna w praktyce terapeuty zachowań psów
 • Znaczenie neuroplatyczności układu nerwowego w rozwoju i utrzymaniu dobrostanu psa
 • Układy sensoryczne psów i ich zaburzenia
 • Nadwrażliwość i podwrażliwość
 • Znaczenie układu proprioceptywnego

  Moduł 2:  Dieta sensoryczna u psa – jak tworzyć programy pracy do wykonania w domu, poza sesjami
 • Programy pracy do samodzielnej praktyki z psem (dokumentacja)
 • Projektowanie i organizacja ćwiczeń w domu
 • Praca z bodźcami codziennymi
 • Żywienie sensoryczne u psa – jak zaspokoić zmysł drapieżnika?
 • Systemy emocjonalne psa w terapii SI

  Moduł 3:  Dobór i zastosowanie sprzętu treningowego w terapii SI
 • Rodzaje sprzętów do zastosowania w sesji SI na sali terapeutycznej
 • Znaczenie dźwięku, zapachu i światła
 • Organizacja pojedynczej sesji SI składającej się 6-10 ćwiczeń – konstrukcja obwodu stacyjnego na sali terapeutycznej

  Moduł 4:  Integracja sensoryczna u szczeniąt i stabilnych psów dorosłych jako profilaktyka zachowań niepożądanych mogących wystąpić w przyszłości
 • Ćwiczenia SI dla szczeniąt– konstrukcja i analiza
 • Ćwiczenia SI dla psów dorosłych – konstrukcja i analiza
 • SI w profilaktyce prawidłowego zachowania psa, zgodnego z etogramem gatunku

  Moduł 5:  SI w terapii zaburzeń zachowania psów
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej u psów z zaburzeniami zachowania
 • SI w terapii: lęku separacyjnego, zachowań agresywnych, lęku uogólnionego, wyuczonej bezradności, różnego rodzaju reaktywności, fobii– opisy przypadków
 • Integracja sensoryczna u psów reaktywnych jako jedna z technik w terapii zachowania
 • Przykładowe zestawy ćwiczeń dla psów przejawiających zaburzenia zachowania z omówieniem ich zastosowania w praktyce i życiu codziennym psa

  Moduł 6:  Rola opiekuna w treningu SI
 • Neurocepcja i koregulacja – nowe spojrzenie na relację psa z przewodnikiem.
 • Przygotowanie psa i jego przewodnika do treningu SI (rola przewodnika, kontakt wzrokowy, podążanie psa za przewodnikiem)
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych psa i jego przewodnika.
 • Znaczenie grupy społecznej, zaangażowania i przywiązania w czasie sesji treningowej

Kto prowadzi kurs?

Katarzyna Wawryniuk

Etolog, behawiorysta, instruktor szkolenia zwierząt. Doktorantka w Instytucie Biologii, Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Na co dzień łączy praktyką behawiorysty i trenera w EduAnimalis – Centrum Psychologii Zwierząt i Szkolenia Psów z pracą naukową związaną z doktoratem z zakresu zoologii i ekologii behawioralnej. Specjalizuje się w terapii zachowań agresywnych oraz lękowych, a także doskonaleniu relacji między zwierzęciem a człowiekiem.

W swojej szkole prowadzi m.in. psie przedszkole, zajęcia sensoryczne, spacery równoległe oraz szkolenia na różnym poziomie zaawansowania.

Kup dostęp!

Integracja sensoryczna w treningu
i terapii behawioralnej psów wykazujących zaburzenia zachowania

- lęk, agresja, reaktywność, fobia, zaburzenia separacyjne

START: 29.04.2024 r. | CZAS TRWANIA: 3 miesiące

Płatność jednorazowa

zł brutto

zł netto