SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY


ŚWIATOWE STANDARDY LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BORELIOZY


O kursie

Dane epidemiologiczne wykazują stały wzrost liczby zachorowań na boreliozę. Objawy choroby mogą dotyczyć wielu układów, często są one bardzo zróżnicowane i niejednoznaczne. Niespecyficzne objawy ogólne i zróżnicowany obraz kliniczny oraz problemy diagnostyki laboratoryjnej przysparzają często trudności w rozpoznaniu boreliozy. W obliczu tych danych wiadomym jest, że skuteczna diagnostyka i zintegrowane leczenie boreliozy wymagają niezwykle indywidualnego podejścia oraz doboru skutecznych metod terapeutycznych.

Rozpoznania boreliozy dokonuje się na podstawie objawów klinicznych, które są następstwem ukłucia przez kleszcza. Jest to jednak często bardzo trudne, zwłaszcza w przypadkach, gdy nie stwierdza się rumienia wędrującego lub gdy brak w wywiadzie lekarskim informacji o ukąszeniu przez owada. Krętki boreliozy często modyfikują swoje antygeny, potrafią zmylić układ odpornościowy, ukryć się głęboko w stawach, w ścięgnach, w skórze lub mózgu i stać się niewidzialne. Dlatego też niezmiernie ważny jest odpowiedni i dopasowany do pacjenta dobór metod i podejść diagnostycznych – pacjenci mimo seronegatywnych wyników testów, często nadal posiadają żywe krętki boreliozy.

Krętki boreliozy posiadają zdolność wywoływania długotrwałych chronicznych infekcji, wpływania na układ immunologiczny, atakowania limfocytów B i uniemożliwiania skutecznej obrony immunologicznej organizmu. Bogata symptomatologia choroby powoduje często fałszywe rozpoznania: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, przewlekła neuropatia czuciowo-ruchowa demielinizacyjna, miopatie czy zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej (miastenia, zespół miasteniczny), zaburzenia lękowo-depresyjne.

Tylko zintegrowane i wielowymiarowe leczenie zapewnia wymierne efekty terapeutyczne i indywidualną poprawę samopoczucia pacjenta.

Zapraszamy do udziału w pierwszym na polskim rynku systemie kształcenia lekarzy oraz specjalistów medycyny naturalnej, poświęconym boreliozie przewlekłej w formie online, i jedynym takim kursie integrującym światowe standardy leczenia boreliozy z holistycznym podejściem do pracy z pacjentem. Celem kursu jest przedstawienie najnowszych danych z zakresu epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki i leczenia na podstawie rekomendacji zgodnych ze standardami The International Lyme and Associated Diseases Society i rekomendowane przez czołowych specjalistów na świecie.

DATA ROZPOCZĘCIA:

Nabór otwarty

CZAS TRWANIA KURSU:

3 miesiące

FORMA KSZTAŁCENIA:

Online

POZIOM ZAAWANSOWANIA:

Specjalistyczne obszary tematyczne poruszane w trakcie kształcenia

Schematy terapeutyczne w boreliozie i chorobach towarzyszących
Potwierdzone przez światowej klasy ekspertów metody wspomagania leczenia boreliozy oraz indukowanych przez nią chorób autoimmunizacyjnych, infekcji i objawów neurologicznych
Integracyjne metody leczenia przewlekłej boreliozy
Innowacyjne sposoby leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych nieszablonowych metod dostosowanych do indywidualnego przypadku pacjenta
Badania diagnostyczne
Przegląd nowatorskich i niestandardowych badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych w kontekście celnego wykrywania boreliozy w trudnych przypadkach
Dietoterapia
Rola diety i suplementacji w terapii boreliozy oraz analiza najczęstszych błędów żywieniowych
Fitoterapia
Możliwości wykorzystania surowców roślinnych jako substancji leczniczych w terapii z uwzględnieniem dawkowania, zaleceń i możliwych konsekwencji stosowania

Po ukończeniu kursu

Włączysz do swojej praktyki wieloaspektowe spojrzenie na profilaktykę i terapię boreliozy z uwzględnieniem zaleceń towarzystw i środowisk lekarskich oraz specjalistów medycyny naturalnej, integrujących medycynę akademicką z holistycznymi metodami leczenia
Pozbędziesz się wątpliwości w pracy terapeutycznej z pacjentem i nauczysz się celnie stawiać rozpoznanie boreliozy na podstawie nieoczywistych objawów klinicznych niejednokrotnie mylonych z symptomami innych jednostek chorobowych
Wypracujesz metody pracy, które od razu po ukończeniu kursu będziesz mógł wdrożyć do praktyki terapeutycznej, widocznie poprawiając efektywność swojej pracy z trudnym pacjentem chorym na boreliozę
Będziesz skutecznie dobierać testy diagnostyczne wykorzystywane w boreliozie na różnych etapach pracy z pacjentem i interpretować ich wyniki z uwzględnieniem „pułapek diagnostycznych” oraz infekcji towarzyszących zakażeniu, co pomoże Ci rozwikłać niejasności pojawiające się na etapie diagnostyki różnicowej objawów pacjenta
Efektywnie wykorzystasz nowoczesne, sprawdzone przez The International Lyme and Associated Diseases Society metody naturalne wspierające leczenie boreliozy, jak dietoterapia przeciwgrzybicza i fitoterapia oparta o protokoły Buhnera i Cowdena
Poznasz schematy postępowania w trudnych klinicznie sytuacjach, gdy wdrażane kuracje terapeutyczne nie przynoszą pożądanego efektu

Sylabus kursu

MODUŁ 1

OBRAZ KLINICZNY BORELIOZY I CHORÓB TOWARZYSZĄCYCH

 • Epidemiologia zakażeń krętkiem borelli w Europie i na świecie
 • Patogeneza i patologia boreliozy – najnowsze doniesienia na temat mechanizmu infekcji patogenem przenoszonym przez kleszcze z uwzględnieniem mikrobiologii bakterii, budowy krętka i jego cech charakterystycznych
 • Czynniki prowadzące do zakażenia krętkiem borelli – jak je określić i wyeliminować, aby wzmocnić działania profilaktyczne
 • Analiza rozwoju choroby – jakie reakcje swoiste organizmu świadczą o zakażeniu patologiczną bakterią z gatunku Borellia
 • Koinfekcje jako przykład infekcji odkleszczowych powiązanych z boreliozą – jak stawiać diagnozę różnicową, skoro koinfekcje w sposób zasadniczy zmieniają obraz kliniczny choroby, utrudniają leczenie i przyczyniają się do występowania charakterystycznych dla siebie objawów
  • Bartonella, babesia, rickettsia, anaplasma, ehrlichia, mycoplasma, chlamydia – zasady prowadzenia terapii chorób o istotnym znaczeniu klinicznym
 • Borelioza a inne jednostki chorobowe wyzwaniem lekarza i naturopaty – jaką strategię terapeutyczną przyjąć w przypadku nakładających się na siebie jednostek chorobowych
  • Endokrynopatie w przebiegu boreliozy - pobudzenie układu immunologicznego oraz spaczony tropizm produkowanych przeciwciał jako przyczyny reakcji z tytułu autoagresji
  • Podatność pacjentów z boreliozą na zakażenia przewlekłymi infekcjami bakteryjnymi wirusowymi i grzybiczymi jako poważny problem w chronicznej fazie choroby
  • Neuroborelioza – mechanizmy odpowiadające za zmiany powstające w układzie nerwowym, w tym działanie cytotoksyczne bakterii, działanie mediatorów o właściwościach neurotoksycznych oraz uwolnienie reakcji autoimmunologicznych z uwzględnieniem neuroboreliozy obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego
  • Objawy psychopatologiczne na różnych etapach rozwoju boreliozy – czy patogen może wyzwolić objawy psychiatryczne i jak rozpoznać, że zaburzenia pamięci, obniżenie koncentracji uwagi, obniżony subdepresyjny nastrój, drażliwość oraz bardzo dokuczliwa męczliwość to syndromy przewlekłej choroby somatycznej
MODUŁ 2

PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE W BORELIOZIE – NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE I ROZPOZNANIE PRZEWLEKŁEJ BORELIOZY

 • Diagnostyka różnicowa przewlekłej boreliozy – czego nie możemy przeoczyć przy rozpoznaniu
 • Interakcje krętka Borrelia burgdorferi s.l. i układu odpornościowego gospodarza – przyczyny fałszywie ujemnych wyników badań laboratoryjnych
 • Metody serologiczne w diagnostyce choroby z Lyme – zasady interpretacji wyników
 • Ocena odpowiedzi komórkowej w boreliozie – testy EliSpot i LTT
 • Czułość i swoistość testów diagnostycznych (ELISA, Western blot, KKI, LTT, Elispot) – czy istnieje idealny „test na boreliozę”?
 • Badania wykrywające inne zakażenia przenoszone przez kleszcze (koinfekcje) – diagnostyka babeszjozy, mykoplazmozy, bartonellozy, toksoplazmozy, KZM, riketsjoz i innych zakażeń.
 • Analiza przykładowych badań pacjentów – studia przypadków najtrudniejszych diagnostycznie sytuacji klinicznych
MODUŁ 3

PODEJŚCIA TERAPEUTYCZNE I METODY LECZENIA BORELIOZY Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZALECEŃ

 • Antybiotykoterapia – przegląd zaleceń CDC, ILADS i towarzystw medycznych w kontekście leczenia boreliozy za pośrednictwem różnych metod
 • Borelioza a podwyższony poziom toksyn w organizmie – w jaki sposób rozpoznać, że w organizmie chorego został przekroczony poziom metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, aluminium
 • Fazy oczyszczania organizmu w podziale na konkretne narządy z uwzględnieniem substancji pochodzenia naturalnego – jak eliminować szkodliwe metale z organizmu, by pobudzić proces filtracji
 • Chelatacja w boreliozie – jakie dawki stosować, by proces chelatacji był skuteczny i w jaki sposób zintegrować go z pozostałymi metodami terapeutycznymi
 • Zalecenia dietetyczne - zasady programowania organizmu na oczyszczenie z pasożytów, grzybów, bakterii oraz regeneracja układu nerwowego i odpornościowego po antybiotykoterapii
 • Dieta dla stawów, mózgu, dieta w depresji – porównanie modeli żywieniowych i zaleceń dietetyczno-suplementacyjnych w odniesieniu do symptomów choroby
 • Wykorzystanie założeń nutrigenomiki w boreliozie – w jaki sposób regulować ekspresję genów warunkujących występowanie choroby
 • Wsparcie mikroflory jelit u chorych na boreliozę – przegląd naturalnych probiotyków chroniących mikroflorę jelitową podczas kuracji antybiotykowych oraz zwiększających odporność na zakażenia
 • Fitoterapia w boreliozie – jakie substancje roślinne i surowce działać będą immunostymulująco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie na organizm zakażony krętkami
 • Protokoły Cowdena i Buhnera jako nieinwazyjne holistyczne metody leczenia chronicznej boreliozy – przykładowe wskazówki i gotowe receptury pozwalające zwalczyć bakterie odpowiedzialne za chorobę
Zawartość kursu

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Warsztatowa forma filmów szkoleniowych to gwarancja praktycznych wskazówek, schematów postępowania i opisów trudnych przypadków pacjentów, u których zdiagnozowano boreliozę w różnych postaciach w zależności od zaawansowania zmian destrukcyjnych
 • Innowacyjna nowoczesna diagnostyka na światowym poziomie wzbogaci Cię o znajomość najbardziej skutecznych badań laboratoryjnych, które z sukcesem wykorzystywane są przez wiodące ośrodki laboratoryjne na świecie
 • Nowatorskie metody leczenia, które odniosły fenomenalne rezultaty w terapii boreliozy i współwystępujących z nią jednostek chorobowych
 • Praca na case studies wskazujących na konkretne rozwiązania diagnostyczno-terapeutyczne w terapii trudnych przypadków klinicznych
 • Specjaliści PRAKTYCY opowiedzą o swoim doświadczeniu w integracyjnym leczeniu boreliozy oraz prawidłowo wykonanej diagnostyce, dzięki której osiągnęli sukces terapeutyczny
 • Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie to możliwość nauki we własnym tempie

Wykładowcy

Armin Schwarzbach
Dr Armin Schwarzbach jest specjalistą medycyny laboratoryjnej i chorób zakaźnych z Augsburga w Niemczech. Od ponad 20 lat pracuje w dziedzinie testów diagnostycznych dla Borrelia... więcej burgdorferi i chorób zakaźnych.

Armin przebadał ponad 50 000 pacjentów pod kątem różnych chorób przenoszonych przez kleszcze i wielu infekcji w swoim laboratorium ArminLabs, które zapewnia nowoczesne testy laboratoryjne lekarzom i pacjentom na całym świecie.

Dr Schwarzbach jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Boreliozy, Szwajcarskiego Stowarzyszenia Chorób Kleszczowych, Niemieckiego Stowarzyszenia Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, Niemieckiego Towarzystwa Specjalistów Laboratoryjnych Medycznych (DGKL) oraz Australijskiego Stowarzyszenia Medycyny Integracyjnej.
Prof. Tomasz Wielkoszyński
Lekarz, doktor habilitowany nauk medycznych i profesor nadzw. dąbrowskiej WSPS, specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Od 2008 roku specjalizuje się w diagnostyce... więcej boreliozy z Lyme oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu diagnostyki boreliozy. Na co dzień prowadzi ze studentami zajęcia z immunologii, bakteriologii i wirusologii oraz chorób zakaźnych.
Lek. med. Krzysztof Błecha
Lekarz medycyny ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej, a od 25 lat pracownik Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki. Absolwent... więcej kilkudziesięciu kursów z dziedziny homeopatii. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, członek sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Absolwent kursu akupunktury Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, rehabilitacji medycznej i homeopatii. Wykładowca ziołolecznictwa na uczelniach w całej Polsce oraz na Uniwersytetach III wieku.
Anna Bober
Fitoterapeutka, specjalistka dietetyki. Fitoterapii uczyła się między innymi od dra Henryka Różańskiego oraz Jeremiego Rossa. Roślinami leczniczymi zawodowo ... więcej zajmuje się od 2012 roku. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu fitoterapii, a także poradnictwo indywidualne. Jest absolwentką biotechnologii, antropologii kulturowej oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od ponad 8 lat jest aktywnym uczestnikiem szkoleń i konferencji w dziedzinie fitoterapii, tradycyjnego ziołolecznictwa oraz dietetyki. Ukończyła kurs zielarz/fitoterapeuta koordynowany przez dra Różańskiego, studia podyplomowe Zioła w Profilaktyce i Terapii oraz dziesiątki szkoleń specjalistycznych. W swoim podejściu integruje nowoczesną fitoterapię oraz tradycyjne ziołolecznictwo zachodnie z medycyną chińską. Należy do sekcji fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prowadzi Alchemilium: Ziołowo – Dietetyczne Laboratorium Zdrowia.

KILKA FAKTÓW O BORELIOZIE

 • Borelioza jest najczęstszą chorobą przenoszoną przez kleszcze w USA oraz w Europie
 • CDC szacuje, że każdego roku diagnozuje się ponad 300 000 pacjentów na świecie
 • Nie wszystkie testy diagnostyczne są w stanie wykryć przewlekłą boreliozę
 • Większość zakażeń krętkiem borelii nie manifestuje od razu objawów, a seronegatywna postać boreliozy ma wiele źródeł
 • Zakażenie boreliozą jest wieloukładowe - obejmujące stawy, serce i układ nerwowy – wielu pacjentów żyje z uporczywymi, wyniszczającymi objawami wiele lat
SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Światowe standardy leczenia przewlekłej boreliozy

DOSTĘP NA 90 DNI
2214 zł brutto / za pierwsze 90 dni
Następnie 60,27 zł brutto / co 30 dni
SUBSKRYBUJ
DOSTĘP DOŻYWOTNI
2460 zł brutto
Dostęp dożywotni
KUP DOSTĘP

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?

Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.

Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?

Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.

Czy udział w kursie daje jakieś uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik po zaliczeniu testu otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!

Sylwia Smyl
OPIEKUN MERYTORYCZNY KURSU

sylwia.smyl@forum-media.pl
tel. 61 66 55 714