PARTNERZY KURSU:
KURS ONLINE

Całościowa diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Data Startu: 30.06.2023 r.

Zaburzenia lękowe są obecnie jednymi z najczęściej pojawiających się zaburzeń wśród dzieci i młodzieży. Szacuje się, że około 7% dzieci i nastolatków w wieku 7-17 lat boryka się z zaburzeniami, których podłożem jest długotrwały lęk, strach czy niepokój.

Dane są niezwykle alarmujące, zwłaszcza, że nieleczone zaburzenia lękowe mogą w konsekwencji doprowadzić do stanów depresyjnych, autoagresji, samookaleczeń czy prób samobójczych. Właśnie dlatego psychologowie i psychoterapeuci potrzebują sprawdzonych narzędzi i technik, które pozwolą na skuteczną diagnozę oraz terapię i pomogą dziecku czy nastolatkowi wyjść z kryzysu zdrowia psychicznego.

Czy wiesz, że...

w 2022 r. aż 10 082 młodych osób odczuwało lęk i niepokój, z czego 69% to dziewczynki, a 30% chłopcy*
w porównaniu do roku 2016, w roku 2022 aż 30% więcej dzieci i nastolatków odczuwało lęk i niepokój *
w porównaniu do roku 2016, w roku 2022 aż 180% więcej dzieci i nastolatków mówiło o myślach, zamiarach i próbach samobójczych*
wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży w roku 2022, w porównaniu do roku 2016 wzrósł o ponad 130%*

*Statystyki przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, a podstawie informacji z telefonu zaufania. Rok 2022.

Czy wśród Twoich klientów zdarzyły się podobne przypadki? (Zbieżność wydarzeń przypadkowa)

PRZYPADEK NR 1

14-latka przyprowadzona do psychologa przez rodziców ze względu na jej długotrwałe wycofanie i izolację. Dziewczynka zrezygnowała z dotychczasowego hobby, którym było pływanie, nie chce spotykać się z przyjaciółmi, spędza wiele godzin zamknięta w swoim pokoju. Rodzice martwią się o zdrowie swojej córki, ponieważ unika ona rozmów z nimi oraz chodzenia do szkoły. W trakcie konsultacji okazuje się, że dziewczynka regularnie samookalecza się poprzez nacięcia skóry.

PRZYPADEK NR 2

Od czasu śmierci babci Michał ma trudności z koncentracją w szkole. Skupienie uwagi na lekcjach stanowi dla niego wyzwanie. Skarży się na ciągły ból głowy. Ma problemy z zasypianiem. Boryka się z intensywnymi, niepokojącymi myślami, które wyładowuje za pomocą agresywnych zachowań wobec rówieśników.

PRZYPADEK NR 3

Od czasu pandemii, a później wojny w Ukrainie 9-letnia Kasia martwi się i boi wszystkiego. Dziewczynka odmawia chodzenia do szkoły ze strachu przed tym, co może się w niej wydarzyć. Skarży się na częsty ból brzucha i zmęczenie, a przede wszystkim ciągle odczuwa lęk nieadekwatny do sytuacji. Kasia nie chce spotykać się z koleżankami, boi się wyjść z domu i stała się bardzo lękliwa.

Po ukończeniu kursu:

 • Będziesz trafnie diagnozować zaburzenia lękowe, uwzględniając moment rozwojowy dziecka oraz wpływ czynników środowiskowych i rodzinnych, a także tzw. „maski lękowe” powiązane z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Wyposażysz się w konkretne narzędzia i praktyczne wskazówki do wykorzystania w realiach gabinetu, dostosowane do obecnej sytuacji społecznej oraz realiów funkcjonowania dzieci i młodzieży i dowiesz się jakie są czynniki spustowe powstawania zaburzeń lękowych
 • Otrzymasz kompleksowy zestaw dokumentów i ćwiczeń do pracy z dzieckiem i nastolatkiem na różnych etapach rozwoju zaburzenia – wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wywiadu diagnostycznego z dzieckiem i jego rodzicami oraz propozycje scenariuszy terapeutycznych
 • Będziesz wiedział na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego alarmującego zachowania wskazującego na wystąpienie zaburzenia i tym samym osiągnąć lepsze rezultaty dzięki zaangażowaniu rodziców
 • Wdrożysz do swojej pracy rekomendowane przez specjalistów metody terapeutyczne np. terapię schematów, terapię poznawczo-behawioralną, terapię dialektyczno-behawioralną, dialog motywacyjny czy mentalizację

PROGRAM KURSU

MODUŁ I

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją postpandemiczną, wpływem social mediów i relacji rówieśniczych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz mechanizmy obronne przed lękiem - praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u małoletniego klienta oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
 • Brak wiary w siebie, ryzykowne zachowania, stany depresyjne, izolacja od rówieśników, przemoc czy odrzucenie jako przykłady czynników ryzyka oraz sygnałów alarmowych – wskazówki przydatne do identyfikowania autoagresji i samouszkodzeń podczas kontaktu z dzieckiem, przedstawione na podstawie studium przypadku.
 • W jaki sposób zidentyfikować czynniki genetyczne, środowiskowe i psychologiczne w mechanizmie powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków? – omówienie możliwego podłoża lęków, tj. braku wsparcia emocjonalnego, niskiej samooceny, oraz przykładowe pytania diagnostyczne pomocne w trakcie procesu stawiania diagnozy.
 • W jaki sposób doświadczana przez dziecko przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna czy doświadczenie choroby wpływają na jego postrzeganie własnej osoby, samoocenę, podejście do swojego ciała oraz poczucie sprawczości? – skutki emocjonalne, na które warto zwrócić uwagę podczas pracy terapeutycznej z małoletnim klientem z zaburzeniami lękowymi.
 • Jakie podejście zastosować, aby nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka? – rola bezpiecznego środowiska terapeutycznego oraz szczerych, naturalnych reakcji w budowaniu relacji terapeutycznej z małym klientem oraz wsparcia rodziców i ich zaufania do terapeuty.
MODUŁII

Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne i wskazówki, jak ich uniknąć.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem z objawami zaburzeń lękowych.
 • Zaburzenia snu i odżywiania, bóle brzucha, pojawiające się wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jakie zachowania dziecka lub nastolatka powinny wzbudzać czujność i mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń lękowych?
 • Ocena tendencji samobójczych za pomocą C-SSRS (skala Columbia) – dokładna charakterystyka narzędzia diagnostycznego, które w efektywny sposób pozwoli ocenić poziom tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka i dzięki temu zaplanować trafne interwencje pomocowe.
MODUŁIII

Nowe metody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy z lękiem

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z zaburzeniami lękowymi - jak poprzez zastosowanie konkretnych technik i ćwiczeń zmniejszyć przeżywane cierpienie oraz pomóc małoletniemu klientowi w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Dialog motywacyjny oraz mentalizacja jako skuteczne metody leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – omówienie technik w oparciu o studium przypadku nastolatka z zaburzeniami lękowymi.
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej – dokładne omówienie metod pracy DBT, jak np. łańcuch behawioralny czy program Family Connections, dzięki którym możliwe jest połączenie terapii indywidualnej, treningu umiejętności oraz terapii rodzinnej.
 • Jaki rodzaj terapii zastosować w pracy z podopiecznymi przy współwystępowaniu problemów emocjonalnych, długotrwałego lęku i niepokoju oraz objawów somatycznych? - omówienie technik doświadczeniowych i wyobrażeniowych, ekspozycji i wizualizacji bezpiecznego miejsca.
 • Jak wprowadzić Mindfulness do terapii dzieci i młodzieży borykających się z zaburzeniami lękowymi? – konkretne narzędzia do wykorzystania w realiach gabinetu.
 • Wzmacnianie odporności psychicznej oraz psychoedukacja klienta i jego rodziny – jakie działania profilaktyczne podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko nawrotu zaburzeń lękowych i niepokojących myśli?

Poznaj naszych ekspertów

Wiktoria Dróżka

Socjolożka, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie systemowym. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami, rodzinami. Rozwija miejsce pomocy psychoterapuetycznej "Sztuka Psychoterapii" i zdobywa doświadczenie w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych na oddziale dla dzieci i młodzieży.

Magdalena Lange-Rachwał

Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy oprócz podejścia poznawczo-behawioralnego opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą gestalt play therapy (terapia przez zabawę), sięgając także po elementy innych nurtów.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej, poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata. Przez kilka lat współpracowała z poznańskim Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania. W chwili obecnej pracuje w placówce NFZ z dziećmi oraz dorosłymi.

Jest autorką książki Moje dziecko się boi. Jak mogę mu pomóc. Jest ekspertem z zakresu psychologii dziecka przy serii Akademia Inteligentnego Malucha oraz przy programie dla przedszkoli Żyrafa Ola. Współpracuje z czasopismem Charaktery.

Renata Gross

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta schematu (w trakcie certyfikacji), pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych oraz certyfikowany trener rodzinny. Na co dzień prowadzi prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 12 r. ż. Głównie zajmuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, PTSD i OCD. Pracuje również jako pedagog w szkole ponadpodstawowej. Jest autorką artykułów o tematyce psychoterapeutycznej, współautorką publikacji Teczka Pracy Psychologa i Psychoterapeuty. Prowadzi szkolenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii poznawczo behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe zdobywała w 107 Szpitalu Wojskowym na całodobowym oddziale psychiatrycznym.

Marta Żuchowska

Psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Od 2018 roku właściciel Gabinetu Psychologicznego HALPO w Szczecinie, w którym pracuje interdyscyplinarnie pomagając dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Aktualnie szkoli się w Centrum Terapii Dialog. Interesuje się m.in. tematyką zaburzeń osobowości, głównie narcyzmem wrażliwym i wielkościowym. Wierzy, że właściwie przeprowadzona diagnoza to podstawa sukcesu terapeutycznego. 

Angelika Szelągowska‑Mironiuk

Psycholożka, psychoterapeutka, polonistka. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Prowadzi terapię rodzin, par oraz pacjentów indywidualnych. Pracuje w nurcie systemowym.

Martyna Jadczak-Turyk

Psycholożka dzieci, młodzieży i dorosłych, seksuolożka, psychoterapeutka. Ukończyła Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie ze specjalnością kliniczną i psychoterapii par, dwuletnie studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, co uprawnia ją do pracy z dziećmi. Ukończyła również roczne studium z Interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum psychoterapii z tytułem interwenta kryzysowego. Posiada ukończone roczne studia podyplomowe z psychogeriatrii, a także dwuletnie z seksuologii klinicznej ukończone na SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat terapeutki motywującej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jest również psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie.

Na co dzień przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika www.psychoklinika.pl. Swoje doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w Prywatnych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także na stażach w MSW Drewnica w Ząbkach pod Warszawą, gdzie byłam na oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej i uczyłam się pracy z pacjentem z CHAD, schizofrenią, psychozą, a także z podwójną diagnozą i w Poradniach Seksuologicznych i Patologii Współżycia w Warszawie. Nieustannie rozwija swoje kompetencje.

Posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi (Zespół Aspergera, Autyzm, Autyzm Atypowy, ADHD, wczesne wspomaganie rozwoju, trudności w koncentracji, trudności emocjonalne), młodzieżą (zaburzenia lękowe, depresyjne, niska samoocena, brak pewności siebie, lęk społeczny, spektrum autyzmu), a także dorosłymi (kryzys rodzinny, związkowy, życiowy, depresja, lęk, OCD, CHAD, wsparcie rodzin i partnerów osób z chorobą psychiczną, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach, poczucie samotności, porady wychowawcze, trudności natury seksuologicznej itp.).

Sylwia Michałowska

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry psychologii klinicznej i psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków i osób dorosłych oraz grupowy trening umiejętności DBT dla młodzieży. Współzałożycielka Kliniki Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Szczecinie.

Cena kursu
„Całościowa diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
i młodzieży”

  zł netto
  zł brutto

Może Cię zainteresować również

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com