PARTNERZY KURSU:
KURS ONLINE

Całościowa diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

Data Startu: 30.06.2023 r.

Zaburzenia lękowe dotykają coraz większej liczby dzieci oraz nastolatków. Z danych wynika, że w okresie dzieciństwa oraz adolescencji doświadcza ich od 8 do 15% dzieci.

Zaburzenia lękowe przyjmują bardzo różną postać. Często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym, dlatego trafna diagnoza wymaga obszernej i specjalistycznej wiedzy, tak aby umiejętnie różnicować zaburzenia lękowe od depresji, zaburzeń psychosomatycznych, całościowych zaburzeń rozwoju czy ADHD. Wieloletnie doświadczenie pracy wielu specjalistów zaowocowało powstaniem kursu, który umożliwia zapewnienie bezpiecznej i skutecznej terapii dzieciom oraz nastolatkom znajdującym się w kryzysie zdrowia psychicznego.

Czy wiesz, że...

Prawie 42% nastolatków deklaruje trudności o podłożu psychicznym
w 2022 r. aż 10 082 młodych osób odczuwało lęk i niepokój, z czego 69% to dziewczynki, a 30% chłopcy*
w porównaniu do roku 2016, w roku 2022 aż 180% więcej dzieci i nastolatków mówiło o myślach, zamiarach i próbach samobójczych*
wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży w roku 2022, w porównaniu do roku 2016 wzrósł o ponad 130%*

*Statystyki przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, a podstawie informacji z telefonu zaufania. Rok 2022.

Czy wśród Twoich klientów zdarzyły się podobne przypadki? (Zbieżność wydarzeń przypadkowa)

PRZYPADEK NR 1

12-letni Julek trafił do szpitala na oddział dzienny z powodu trudności szkolnych, niechęci i lęku przed uczęszczaniem na zajęcia. Z tego powodu oszukiwał rodziców, w celu unikania zajęć. W toku terapii okazało się, że Julek mierzy się również z myślami samobójczymi występującymi od około roku. Chłopiec prezentował również pozabezpieczny styl przywiązania wynikający z wysokich wymagań stawianych przez ojca oraz trudności w nawiązaniu bliskiej relacji z matką. W chłopcu zaczął narastać lęk przed utratą zdrowia – miał wrażenie, że wyleci mu gałka oczna, często doświadczał kłopotów z zasypianiem.

PRZYPADEK NR 2

Czternastolatek został przyprowadzony na terapię, ponieważ od dłuższego czasu zaczęły występować u niego ataki paniki, np. na przystanku autobusowym, w szkole na lekcjach, w sklepie. Silny lęk zaczął pojawiać w czasie jazdy rowerem czy w czasie gry w piłkę na boisku z kolegami. W czasie ataków nastolatkowi szybko biło serce, pociły się ręce i drżało całe ciało, pojawiały się duszności oraz poczucie omdlenia. Chłopiec zaczął unikać tych okoliczności, w których mógłby dostać ataku paniki (przystanek autobusowy, boisko, sklepy, spacery z rodziną). Przestał też chodzić do szkoły. Rodzice zaniepokojeni stanem syna zgłosili się do lekarza rodzinnego. Ten zlecił podstawowe badania oraz wizytę u kardiologa. Kiedy badania niczego nie wykazały, rodzice zgłosili się z synem do psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

PRZYPADEK NR 3

Maja, lat 13, zgłoszona przez mamę do poradni z problemami szkolnymi, trudnościami w relacjach z rodzicami i rówieśnikami. Mama opowiada z niepokojem o tym, że córka wysyła jej SMS-y o braku sensu życia po tym, jak pokłóciła się z koleżankami. SMS brzmiał np.: „Jestem najgorszym dzieckiem na świecie, nawet głupiej kartkówki nie umiem napisać”. Sytuacja rodzinna dziewczynki była trudna – rodzice rozwiedli się, a następnie po roku wrócili do siebie. Od pierwszej konsultacji widoczny był obniżony afekt, myśli rezygnacyjne, brak wiary w siebie. Dziewczynka miała też charakterystyczną pochyloną postawę ciała, co można było rozumieć jako rezygnację, bezsilność, załamanie, była ubrana w workowate, ciemne bluzy. Dziewczynka próbowała się samookaleczać, ale obecnie tego nie robi.

Po ukończeniu kursu:

 • Będziesz trafnie diagnozować zaburzenia lękowe uwzględniając moment rozwojowy dziecka oraz wpływ czynników środowiskowych i rodzinnych, a także tzw. „maski lękowe” powiązane z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • Wdrożysz do swojej praktyki gabinetowej metody oparte na badaniach naukowych oraz wieloletnim doświadczeniu praktyków. Skorzystasz z metod terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, technik ekspozycyjnych czy terapii PTSD.
 • Otrzymasz zestaw dokumentów i kart pracy dostosowanych do dzieci i nastolatków na różnych etapach rozwoju. Wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wywiadu diagnostycznego z dzieckiem i jego rodzicami oraz propozycje scenariuszy terapeutycznych.
 • Zdobędziesz szeroki wgląd w najskuteczniejsze techniki terapeutyczne obejmujące terapię różnorodnych zaburzeń lękowych: fobii społecznej, lęku przed separacją, zaburzeń panicznych czy towarzyszących tendencji samobójczych, PTSD, objawów somatycznych, problemów z koncentracją oraz agresją.
 • Będziesz wiedział, na co zwracać uwagę w trakcie diagnozy opartej o szeroki wywiad oraz uważną obserwację. Dowiesz się, z jakich kwestionariuszy diagnostycznych przeznaczonych do diagnozy zaburzeń lękowych u adolescentów korzystać oraz zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi diagnozy różnicowej.

PROGRAM KURSU

MODUŁ I

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją postpandemiczną, social mediów i relacji rówieśniczych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz mechanizmy obronne przed lękiem. Praktyczne wskazówki, jak rozpoznawać je u małoletniego klienta oraz na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
 • Brak wiary w siebie, ryzykowne zachowania, stany depresyjne, izolacja od rówieśników, przemoc czy odrzucenie jako przykłady czynników ryzyka oraz sygnałów alarmowych. Wskazówki przydatne do identyfikowania autoagresji i samouszkodzeń podczas kontaktu z dzieckiem, przedstawione na podstawie studium przypadku.
 • W jaki sposób zidentyfikować czynniki genetyczne, środowiskowe i psychologiczne w mechanizmie powstawania zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków? Omówienie możliwego podłoża lęków, tj. braku wsparcia emocjonalnego, niskiej samooceny, oraz przykładowe pytania diagnostyczne pomocne w trakcie procesu stawiania diagnozy.
 • W jaki sposób doświadczana przez dziecko przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna czy doświadczenie choroby wpływają na jego postrzeganie własnej osoby, samoocenę, podejście do swojego ciała oraz poczucie sprawczości? Skutki emocjonalne, na które warto zwrócić uwagę podczas pracy terapeutycznej z małoletnim klientem z zaburzeniami lękowymi.
 • Jakie podejście zastosować, aby nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka? Rola bezpiecznego środowiska terapeutycznego oraz szczerych, naturalnych reakcji w budowaniu relacji terapeutycznej z małym klientem oraz wsparcia rodziców i ich zaufania do terapeuty.
 • Jak rozpoznać i odróżniać od siebie: lęk separacyjny, zaburzenia lękowe uogólnione, zespół lęku napadowego, fobie specyficzne oraz fobie społeczną?
 • Eksperymenty behawioralne oraz interwencja kryzysowa oparta o techniki behawioralne – krok po kroku. W jaki sposób korzystać z techniki konceptualizacji w pracy z małoletnim klientem?
MODUŁII

Diagnoza zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży

 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • Trafny i rzetelny wywiad – niezbędne narzędzia pozwalające na przeprowadzenie rozmowy, która umożliwi zapoznanie się z całościowym obrazem problemu, a co za tym idzie, postawienie trafnej diagnozy.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne i wskazówki, jak ich uniknąć.
 • Zaburzenia lękowe, a zaburzenia więzi – charakterystyka zależności wraz z opisami przypadków oraz zalecenia dotyczące procesu terapeutycznego.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem z objawami zaburzeń lękowych.
 • Zaburzenia snu i odżywiania, bóle brzucha, pojawiające się wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jakie zachowania dziecka lub nastolatka powinny wzbudzać czujność i mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń lękowych?
 • Ocena tendencji samobójczych za pomocą C-SSRS (skala Columbia) – dokładna charakterystyka narzędzia diagnostycznego, które w efektywny sposób pozwoli ocenić poziom tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka i dzięki temu zaplanować trafne interwencje pomocowe.
 • Sygnały ostrzegawcze, które pacjent może okazywać na sesji terapeutycznej oraz ocena tendencji samobójczych. Wiedza suicydologiczna – badania obalające mity na temat samobójstwa oraz strategie wdrażane w celu ich zapobieganiu.
MODUŁIII

Nowe metody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy z lękiem

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z zaburzeniami lękowymi - jak poprzez zastosowanie konkretnych technik i ćwiczeń zmniejszyć przeżywane cierpienie oraz pomóc małoletniemu klientowi w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Dialog motywacyjny oraz mentalizacja jako skuteczne metody leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – omówienie technik w oparciu o studium przypadku nastolatka z zaburzeniami lękowymi.
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej – dokładne omówienie metod pracy DBT, jak np. łańcuch behawioralny czy program Family Connections, dzięki którym możliwe jest połączenie terapii indywidualnej, treningu umiejętności oraz terapii rodzinnej.
 • Pamiętnik umiejętności, uprawomocnienie, umiejętności tolerancji frustracji, modyfikacja poznawcza, prace domowe czy analiza behawioralna – konkretne narzędzia stosowane w terapii DBT.
 • Jaki rodzaj terapii zastosować w pracy z podopiecznymi przy współwystępowaniu problemów emocjonalnych, długotrwałego lęku i niepokoju oraz objawów somatycznych? - omówienie technik doświadczeniowych i wyobrażeniowych, ekspozycji i wizualizacji bezpiecznego miejsca.
 • Trening relaksacji oddechowej, progresywna relaksacja mięśni, bajka relaksacyjna, wizualizacja wielozmysłowa i mindfulness ‒ jak wprowadzić techniki relaksacyjne do terapii dzieci i młodzieży borykającej się z zaburzeniami lękowymi? Konkretne narzędzia do wykorzystania w realiach gabinetu.
 • Wzmacnianie odporności psychicznej oraz psychoedukacja klienta i jego rodziny. Jakie działania profilaktyczne podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko nawrotu zaburzeń lękowych i niepokojących myśli? W jaki sposób zastosować metafory: „plemienia”, leworęczności, sufitu?
 • Sprawdzone i praktyczne techniki pracy z pacjentem doświadczającym zaburzeń lękowych: program Zaradny Kot, eksperymenty behawioralne, ćwiczenia ukierunkowane na ocenę zagrożenia, drabina lęku, dialog między krzesłami, plan STOP .

Poznaj naszych ekspertów

Wiktoria Dróżka

Socjolożka, psycholożka, psychoterapeutka w nurcie systemowym. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi, parami, rodzinami. Rozwija miejsce pomocy psychoterapuetycznej "Sztuka Psychoterapii" i zdobywa doświadczenie w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych na oddziale dla dzieci i młodzieży.

Magdalena Lange-Rachwał

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Renata Gross

Certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta schematu (w trakcie certyfikacji), pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych oraz certyfikowany trener rodzinny. Na co dzień prowadzi prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 12 r. ż. Głównie zajmuje się zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, PTSD i OCD. Pracuje również jako pedagog w szkole ponadpodstawowej. Jest autorką artykułów o tematyce psychoterapeutycznej, współautorką publikacji Teczka Pracy Psychologa i Psychoterapeuty. Prowadzi szkolenia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii poznawczo behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe zdobywała w 107 Szpitalu Wojskowym na całodobowym oddziale psychiatrycznym.

Marta Żuchowska

Psycholog dziecięcy, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Od 2018 roku właściciel Gabinetu Psychologicznego HALPO w Szczecinie, w którym pracuje interdyscyplinarnie pomagając dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Aktualnie szkoli się w Centrum Terapii Dialog. Interesuje się m.in. tematyką zaburzeń osobowości, głównie narcyzmem wrażliwym i wielkościowym. Wierzy, że właściwie przeprowadzona diagnoza to podstawa sukcesu terapeutycznego. 

Angelika Szelągowska‑Mironiuk

Psycholożka, psychoterapeutka, polonistka. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Prowadzi terapię rodzin, par oraz pacjentów indywidualnych. Pracuje w nurcie systemowym.

Martyna Jadczak-Turyk

Psycholożka dzieci, młodzieży i dorosłych, seksuolożka, psychoterapeutka. Ukończyła Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie ze specjalnością kliniczną i psychoterapii par, dwuletnie studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, co uprawnia ją do pracy z dziećmi. Ukończyła również roczne studium z Interwencji kryzysowej w Dolnośląskim Centrum psychoterapii z tytułem interwenta kryzysowego. Posiada ukończone roczne studia podyplomowe z psychogeriatrii, a także dwuletnie z seksuologii klinicznej ukończone na SWPS w Warszawie. Posiada certyfikat terapeutki motywującej Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jest również psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie.

Na co dzień przyjmuje pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika www.psychoklinika.pl. Swoje doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w Prywatnych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, a także na stażach w MSW Drewnica w Ząbkach pod Warszawą, gdzie byłam na oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej i uczyłam się pracy z pacjentem z CHAD, schizofrenią, psychozą, a także z podwójną diagnozą i w Poradniach Seksuologicznych i Patologii Współżycia w Warszawie.

Sylwia Michałowska

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pracownik naukowo-dydaktyczny katedry psychologii klinicznej i psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną nastolatków i osób dorosłych oraz grupowy trening umiejętności DBT dla młodzieży. Współzałożycielka Kliniki Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Szczecinie.

Cena kursu
„Całościowa diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci
i młodzieży”

  zł netto
  zł brutto

Może Cię zainteresować również

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, możliwość nabycia certyfikatu pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com