Akademia Masterclass
dla księgowych, dyrektorów finansowych
i doradców
podatkowych

Kompleksowy kurs z zakresu rozliczeń podatku VAT z konsultacjami audytora podatkowego Luizy Pieprzyk

Partnerzy:

Akademia Masterclass to autorski program jednej z najbardziej cenionych ekspertek w branży, który przeprowadzi Cię przekrojowo przez najtrudniejsze przypadki księgowe. Oferowane na rynku całodniowe szkolenia omawiają pobieżnie zagadnienia, a to jest zdecydowanie za mało, by gruntownie przeanalizować problemy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych kazusów, interpretacji KIS i wyroków sądów. Kładąc nacisk przede wszystkim na praktykę, nasza ekspertka każde zagadnienie opracowała w trzech aspektach:

 • część teoretyczna – z omówieniem i interpretacją obowiązujących przepisów,
 • część praktyczna – z analizą najnowszych kazusów i rozwiązaniami najczęstszych problemów księgowych,
 • część orzecznicza – z prezentacją aktualnych opinii dyrektora KIS i orzeczeń.

Data startu:
Nabór otwarty

Program

Cena:
zł netto

Zapisz się

Ścieżka kształcenia Akademii Masterclass

Akademia Masterclass przeprowadzi Cię kompleksowo od A do Z przez 5 strategicznych obszarów tematycznych, analizując ponad 100 trudnych przypadków rozliczeń podatku VAT:

Zakres opodatkowania, wyłączenia z VAT i nieodpłatne świadczenia oraz kruczki prawne w umowach z kontrahentami

W tym bloku dowiesz się m.in., na jakie zapisy zwrócić szczególną uwagę w firmowych umowach, porozumieniach i warunkach handlowych, by uniknąć poważnych konsekwencji finansowych. Z jakich zapisów umownych wynika brak opodatkowania VAT? Jak wpływa na VAT przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel? Jak odróżnić dostawę towarów od świadczenia usług? Czy obrót prawami niematerialnymi są towarem czy usługą? Jak opodatkowywać dostawę towarów i usług o charakterze ciągłym? Co z odszkodowaniami i kradzieżą towarów – czy są opodatkowane w VAT? Nieodpłatne przekazania na rzecz kontrahentów – jakie są zagrożenia dla darczyńcy? Na co uważać przy darowiznach na organizacje charytatywne?

Podatnicy podatku VAT, przedstawiciel podatkowy, mali przedsiębiorcy, zwolnienia podmiotowe oraz biała lista i MPP – jakie uchybienia wychwytuje najczęściej skarbówka?

Luiza Pieprzyk wyjaśni m.in., jak uniknąć błędów w rozliczeniach transakcji z kontrahentami w wypadku kontraktów menedżerskich, ustanowienia przedstawiciela podatkowego i podatników wykonujących działalność gospodarczą osobiście. Jakie procedury obowiązują przy rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, a jakie przy powrocie do niego w wypadku małych przedsiębiorców? Podpowie praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z białą listą i MPP, np. jak dokumentować weryfikację rachunku bankowego i zgłosić rachunek walutowy na białą listę, prawidłowo ustalać limit 15 000 zł czy potrącać wierzytelności w transakcjach z MPP.

Data sprzedaży i obowiązek podatkowy – trudne przypadki związane z ich ustalaniem

W tej części ekspertka wskaże m.in., jak prawidłowo określać moment sprzedaży i przejścia własności oraz obowiązek podatkowy. Na czym polegają szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w towarach i usługach? Jaki jest wpływ warunków dostawy INCOTERMS na datę sprzedaży towarów? W jakim terminie rozliczać usługi ciągłe i niematerialne? Kiedy jest opodatkowana bezpłatna dostawa? Jakie błędy wychwytuje kontrola w dokumentowaniu i rozliczaniu zaliczek: co wliczać do ich wartości, jak rozliczać zaliczkę na 100% oraz zaliczkę i dostawę w tym samym miesiącu, co zmienia w tym zakresie SLIM VAT 3.

Faktura papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana oraz faktura korygująca – jak wywiązać się z nowych obowiązków?

Audytor wyjaśni m.in., co należy sprawdzić przed wystawieniem faktury papierowej i elektronicznej, by uniknąć poważnych konsekwencji. Jakie są różnice pomiędzy fakturą papierową, standardową fakturą elektroniczną i ustrukturyzowaną? Jak zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej i na czym polega jej dorozumiana akceptacja. Jakie funkcjonalności spełnia KSeF i jak ominąć pułapki przy wypełnianiu faktury ustrukturyzowanej oraz kiedy jest ona uznana za wystawioną i otrzymaną. Co i jak sformalizować z klientami i dostawcami przed wystawieniem faktury korygującej – jaką dokumentację zbierać na potwierdzenie uzgodnienia. Faktury korygujące in plus i in minus po stronie nabywcy i sprzedawcy – jakie błędy najczęściej wychwytuje fiskus po nowelizacji?

Odliczanie podatku VAT – jak uniknąć surowych konsekwencji dla księgowych i zarządu

W tej części dowiesz się m.in., jak uniknąć poważnych kar, które grożą zarządowi i księgowym z powodu błędnych odliczeń podatku VAT. Luiza Pieprzyk przeanalizuje, jakie uchybienia na fakturze uniemożliwiają skorzystanie z odliczenia i kontrowersyjne zakazy wynikające z art. 88. Zaprezentuje również zmianę podejścia fiskusa po wyroku TSUE do wydatków, które nie dają prawa do odliczenia. Wyjaśni, co wchodzi w skład kosztów reprezentacji, a co w skład kosztów reklamy. Kiedy można odliczyć 100% VAT od napraw firmowych samochodów i zakupu paliwa oraz na co zwrócić uwagę w umowie leasingu, by nie stracić prawa do pełnego odliczenia. Wskaże również najczęstsze uchybienia w rozliczeniach w VAT świadczeń na rzecz pracowników.

Czego dowiesz się na kursie - posłuchaj Luizy Pieprzyk w krótkim wideo:

Podczas kursu

uporządkujesz i zaktualizujesz swoją wiedzę, jak prawidłowo rozliczać podatek VAT po wielokrotnych zmianach przepisów
gruntownie przygotujesz się do egzaminów państwowych dzięki kompleksowemu ujęciu tematów i praktycznym analizom podatkowych kazusów
wybronisz się przed fiskusem, merytorycznie uzasadniając swoje rozliczenia na podstawie najnowszych orzeczeń i stanowisk Dyrektora KIS
otrzymasz sprawdzone rozwiązania, jak realnie zmniejszyć wysokość odprowadzanych podatków i unikniesz zbędnych firmowych kosztów
zyskasz procedury, dzięki którym udowodnisz rzetelność przeprowadzonych transakcji i domniemanie niewinności przed organami kontrolnymi
otrzymasz praktyczne materiały w formie jasnych instrukcji z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku VAT
poprawisz wynik finansowy swojej firmy, optymalizując działania sprzedaży i zakupów
wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe
poznasz najnowsze interpretacje organów skarbowych

Kogo zapraszamy do udziału w Akademii:

 • księgowych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • doradców podatkowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • osoby, które chcą przystąpić do egzaminów na główną księgową i doradcę podatkowego.

Wykładowca
Akademii Masterclass

Luiza Pieprzyk
(PARTNER TAX & DUTY)

audytor podatkowy, trener, wykładowca; specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE; były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów

Wieloletni pracownik organów podatkowych (ponad 15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu –od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Program Akademii

BLOK 1

Zakres opodatkowania i wyłączenia z VAT, nieodpłatne świadczenia oraz kruczki prawne w umowach z kontrahentami

Część 1
Część teoretyczna
 • Opodatkowanie czynności w VAT – jakie obowiązują zasady klasyfikacji? Kiedy PKWiU, a kiedy CN? Likwidacja lub zaprzestanie działalności – jakie są konsekwencje opodatkowania? Co z opodatkowaniem bonów na towary i usługi? Jak odróżnić dostawę towarów od świadczenia usług? Dostawa towarów i usług o charakterze ciągłym – jakie obowiązują zasady? Co z dostawą towarów z udziałem pośrednika?
 • Wyłączenia ustawowe z zakresu opodatkowania – jakich zdarzeń gospodarczych nie wpisywać do JPK oraz nie fakturować? Co z odszkodowaniami, niedoborami zawinionymi i niezawinionymi? Kradzież towaru – czy jest opodatkowana w VAT?
 • Nieodpłatne przekazania na rzecz kontrahentów i pracowników – czy można odliczyć VAT? Jakie są zagrożenia dla darczyńcy? Co z prezentami małej wartości, próbkami, materiałami reklamowymi? Sponsoring – jak go rozliczyć w VAT? Na co uważać przy darowiznach na organizacje charytatywne? Co fiskus pozwala obecnie odliczyć w VAT – jakie artykuły spożywcze, produkty zdrowotne?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – jak wpływa na VAT?
 • Obrót prawami niematerialnymi – czy to towar, czy usługa w VAT?
 • Z jakich zapisów umownych wynika brak opodatkowania VAT?
 • Jak rozliczyć w VAT korzystanie ze sprzętu służbowego poza godzinami pracy?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu nieodpłatnych przekazań i wyłączeń z VAT
BLOK 2

Podatnicy podatku VAT, przedstawiciel podatkowy, mali przedsiębiorcy, zwolnienia podmiotowe oraz MPP i biała lista – jakie uchybienia wychwytuje najczęściej skarbówka?

Część 1
Część teoretyczna
 • Podatnik a płatnik podatku VAT – czym różnią się te pojęcia? Co z podatnikami wykonującymi działalność gospodarczą osobiście? Kontrakt menedżerski – czy podlega VAT? Co z transakcjami pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębną działalność gospodarczą? Najem lokali jako działalność gospodarcza – kiedy VAT?
 • Mali przedsiębiorcy – ile wynosi limit zwolnienia z podatku VAT? Co jeśli mały podatnik rozpoczął działalność w ciągu roku podatkowego? Jakie procedury obowiązują przy rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, a jakie przy powrocie do niego?
 • Rejestracja i złożenie VAT-R – kiedy jest to konieczne? Kiedy urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT? Jak złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru?
 • Biała lista – kiedy należy sprawdzić rachunek kontrahenta? Czy podatnicy zwolnieni muszą być na białej liście? Jak udowodnić, że zweryfikowało się kontrahenta? Czy biała lista dotyczy zagranicznych kontrahentów? Czy MPP zwalnia z białej listy? Co w wypadku usług ciągłych, takich jak najem, leasing, usługi serwisowe?
 • Split payment – na czym polega? Kiedy konieczny jest split payment – załącznik nr 15. Limit 15 000 zł – jak go prawidłowo ustalać? Co w przypadku, gdy tylko niektóre towary lub usługi na fakturze są objęte mechanizmem split payment? Jakie zasady obowiązują przy zbiorczych przelewach w ramach MPP? W jakiej walucie obowiązuje zapłata w mechanizmie split payment?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Przedstawiciel podatkowy – kiedy należy go ustanowić i kto może nim zostać? Jakie ma zadania?
 • Kto musi być na VAT-R od pierwszej sprzedaży?
 • Jakie dokumenty sprzedażowe mają obowiązek wystawiać podatnicy zwolnieni z VAT?
 • Czy trzeba zastosować split payment, jeśli ogólna kwota zamówienia będzie wynosić ponad 15 000 zł, ale poszczególne faktury nie przekroczą tej kwoty?
 • Faktura zaliczkowa jest niższa niż 15 000 zł, ale wartość całej dostawy ją przekracza – czy trzeba zastosować MPP?
 • Jak dokumentować weryfikację rachunku bankowego na białej liście?
 • Jak zgłosić rachunek walutowy na białą listę?
 • Wierzytelności – jak je potrącać w transakcjach MPP?
 • Kompensata i wzajemne potrącenia – czy należy stosować MPP?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu zwolnień podmiotowych oraz MPP i białej listy
BLOK 3

Data sprzedaży i obowiązek podatkowy – rozwiązania najczęstszych problemów z ich ustalaniem

Część 1
Część teoretyczna
 • Data sprzedaży a data wystawienia faktury – ile jest czasu na wystawienie faktury po zapłacie? Wyjątki od reguły – kiedy jest 7, 30, 60 dni na wystawienie faktury? O ile wstecz można wystawić fakturę? Co zrobić, gdy nie wystawiono faktury w terminie? Dlaczego unikać wystawiania faktur przed sprzedażą?
 • Obowiązek podatkowy w podatku VAT – kiedy powstaje? Jakie są szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego? Dostawa towaru do przedsiębiorcy oraz konsumenta – jakie są różnice w terminach rozliczania VAT? Jak rozliczyć w VAT usługi ciągłe? Co z usługami niematerialnymi – kiedy rozliczać? Kiedy jest opodatkowana bezpłatna dostawa?
 • Zaliczka w obrocie krajowym – czym się różni zaliczka od innych przedpłat? Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej? Jak ją dokumentować? Kiedy rozliczyć otrzymaną zaliczkę? W jakich wypadkach nie ma konieczności opodatkowania zaliczki? Czy i kiedy wystawić fakturę zaliczkową końcową? Faktura zaliczkowa a MPP – rozwiązania trudnych przypadków. Kody GTU oraz kody transakcyjne – na co zwrócić uwagę przy dokumentowaniu zaliczek?
 • Korekta faktury zaliczkowej – jakie dane musi zawierać? Jaki jest termin na jej wystawienie? Jakie zapisy doprecyzować w umowach z kontrahentem? Co jeśli nie doszło do sprzedaży?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Co jeśli odnalazła się zapomniana faktura – jak ją rozliczyć?
 • Kiedy należy wystawić fakturę za wykonaną usługę?
 • Data wykonania usługi czy protokół odbiorczy – co decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej?
 • Udzielenie licencji na oprogramowanie informatyczne – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Elementy kalkulacyjne zaliczki – co wliczać do wartości zaliczki na fakturze?
 • Zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – jak je prawidłowo rozliczyć w VAT?
 • Jak rozliczyć zaliczkę na 100%?
 • Wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zaliczki – na jakie problemy naraża się sprzedający i kupujący?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu ustalania powstania obowiązku podatkowego i rozliczeń zaliczek
BLOK 4

Faktura papierowa, elektroniczna i ustrukturyzowana – jak wywiązać się z nowych obowiązków?

Część 1
Część teoretyczna
 • Faktura VAT a inne dowody księgowe: kiedy faktura, nota obciążająca, rachunek, a kiedy pro forma?
 • Dane na fakturze – jakie informacje są obowiązkowe na fakturze? Co należy sprawdzić przed wystawieniem faktury? Jak zweryfikować kontrahenta? Jakie okoliczności powinny skłonić do nabrania podejrzeń przed zawarciem transakcji?
 • Faktura uproszczona – kiedy można ją wystawić? Jakie dane musi zawierać? Kiedy paragon może być fakturą uproszczoną? Czy można zaksięgować paragon bez NIP? Kiedy paragon można zaliczyć w koszty?
 • Faktura elektroniczna – co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić? Bezpieczny podpis elektroniczny a umowa w sprawie EDI. Jak dokumentować datę otrzymania e-faktury? Na czym polega jej akceptacja przez nabywcę? Co to jest akceptacja dorozumiana? Jakie zapisy zamieścić w wewnętrznych regulaminach i porozumieniach z kontrahentami, by zapewnić sobie bezpieczeństwo?
 • Faktura wystawiona w systemie KSeF – co to jest faktura ustrukturyzowana? Czym różni się od standardowej faktury elektronicznej? Jakie transakcje są objęte e-fakturowaniem? Jak działa KSeF i jakie funkcjonalności spełnia? Kiedy faktura ustrukturyzowana jest uznana za wystawioną i otrzymaną? Jak są numerowane faktury w systemie KSeF? Jak nadawać uprawnienia do systemu KSeF i jaka jest odpowiedzialność osób obsługujących system KSeF?
 • Czy e-faktury korygujące i uproszczone są również wystawiane w KSeF? Co z duplikatami i notami korygującymi? A jeśli dojdzie do awarii systemu KSeF?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Co jest kolejnym numerem faktury w przypadku paragonów spełniających funkcję faktury uproszczonej?
 • Czy należy wydawać zwykłą fakturę do paragonu będącego fakturą uproszczoną?
 • Duplikat faktury – kiedy wystawić i jak go rozliczać?
 • Czy faktura sporządzona w wersji papierowej, która została zeskanowana, wysłana i otrzymana w formie wiadomości e-mail, to już jest faktura elektroniczna?
 • Jak zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej?
 • Czy system KSeF będzie przyjmował faktury bez elementów nieobowiązkowych (inne niż z ustawy o VAT), ale wynikających ze struktury?
 • Czy fakturę, która została odrzucona w KSeF, można anulować lub wystawić korektę?
 • Czy KSeF będzie obejmował faktury wystawiane na kasach fiskalnych online?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu fakturowania i e-fakturowania
BLOK 5

Korekty sprzedaży – jak je rozliczać po zmianach przepisów VAT

Część 1
Część teoretyczna
 • Co i jak sformalizować z klientami oraz dostawcami – różne sposoby korygowania, obowiązki i prawa sprzedawcy oraz kupującego. Różne przyczyny korekt – instrukcje dotyczące współpracy z kontrahentem
 • Faktura korygująca – kiedy trzeba ją wystawiać, a kiedy nie wolno? Jakie dane musi zawierać? Moment otrzymania faktury korygującej a moment rozliczenia w VAT. Jaki jest podział korekt? Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć? Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice. Które korekty wpływają i nie wpływają na obrót podlegający rozliczeniu i księgowaniu?
 • Nota korygująca – co powinna zawierać? Czym się różni nota korygująca od faktury korygującej? Kto wystawia fakturę, a kto notę? Jakie obowiązują terminy wystawienia? Jak akceptować notę korygującą?
 • Termin wystawienia i rozliczenia faktury korygującej – jak ustalać? Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
 • Uzgodnienie i spełnienie warunków korekty – na czym polega? Jaką dokumentację zbierać na potwierdzenie uzgodnienia? Jak wywiązać się z nowych obowiązków, by nie stracić prawa do obniżenia podatku należnego? Co rekomenduje ministerstwo finansów w swoich objaśnieniach?
 • Procedura korekty podatku naliczonego – czy do skorygowania podatku naliczonego jest potrzebne fizyczne posiadanie faktury korygującej? Jak uzgodnienie i spełnienie warunków transakcji wpływa na termin korekty podatku naliczonego? Czy „żółta zwrotka” nadal funkcjonuje jako element niezbędny do potwierdzenia posiadania faktury korygującej? Jak skorygować podatek naliczony w wypadku zaistniałego błędu w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykrytego na bieżąco?
 • Faktura korygująca in plus – jak wywiązać się z regulacji dotyczących rozliczeń faktur korygujących po stronie nabywcy i sprzedawcy? Jakie są zasady rozliczeń związane z przyczyną i powodem korekty?
 • Faktura korygująca in minus – jak ujmować korekty zmniejszające podstawę opodatkowania oraz podatek należny? W jakim terminie rozliczać te faktury? Co trzeba doprecyzować z klientem?
 • Jak rozliczyć korektę faktury korygującej w wypadku: rabatu, upustu, skonta, zwrotu towarów, obniżki ceny, zwrotu zaliczki, zbiorczej korekty.
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Jakich transakcji nie dokumentuje się fakturą korygującą?
 • Poprawienie błędów: korektą czy notą?
 • Korekta faktury – jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy?
 • Czy uzgodnieniem może być data wystawienia faktury korygującej?
 • Korygować czy anulować:
  • fakturę otrzymaną po terminie
  • fakturę wystawioną przedwcześnie
  • błąd w danych nabywcy, w wysokości podatku VAT, nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej,
  • błędny termin płatności,
  • brak zapłaty za fakturę.
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu fakturowania i e-fakturowania
BLOK 6

Odliczanie podatku VAT – jak uniknąć surowych konsekwencji dla księgowych i zarządu

Część 1
Część teoretyczna
 • Jakie zakupy pozwalają obniżyć VAT od sprzedaży?
 • Wadliwa faktura VAT – jakie błędy uniemożliwiają skorzystanie z odliczenia? Braki formalne na fakturze – czy można odliczyć VAT? Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego – kiedy zakaz odliczania? Zawyżona stawka podatku VAT na fakturze – co z prawem do odliczenia? Czy brak numeru NIP lub zbyt ogólna nazwa albo jej brak na fakturze wpływa na prawo odliczenia podatku VAT? A jeśli na fakturze nie ma podpisu osób upoważnionych do odbioru i wystawiania faktur VAT? Kontrowersyjne zakazy wynikające z art. 88 ust. 3 a – kiedy realnie mamy prawo odliczyć VAT?
 • Usługi noclegowe i gastronomiczne – zmiana podejścia fiskusa po wyroku TSUE. Co z cateringiem, obiadem z kontrahentem w celach służbowych, noclegiem w hotelu podczas służbowego wyjazdu?
 • Wydatki na reprezentację – co wchodzi w skład kosztów reprezentacji? Czy można od nich odliczyć VAT? Kiedy reklama, a kiedy reprezentacja – rozwiązania najczęstszych problemów
 • Nadużycie prawa a prawo do odliczenia VAT – nierzetelne faktury a prawo do odliczenia VAT w kontekście wyroku TSUE. Nadużycie prawa przy umowie leasingu – co z odliczeniem VAT? Jak wykreślenie podatnika VAT z białej listy wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego? „Karuzela podatkowa” świadomy i nieświadomy udział w procederze – co z podatkiem naliczonym? Brak składania JPK_VAT – jak wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 • Rozliczanie w VAT samochodów firmowych – umowa leasingu lub najmu – na co zwrócić uwagę, by nie stracić prawa do pełnego odliczenia? Jak odliczyć podatek w wypadku leasingu finansowego i operacyjnego? Naprawa samochodu – kiedy można odliczyć 100% VAT? Zakup części zamiennych i naprawa samochodu a MPP. Jak rozliczać auto wykorzystywane częściowo do celów prywatnych? Kiedy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa?
 • Rozliczanie w VAT świadczeń na rzecz pracowników – kiedy można odliczyć dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników? Co z zakupem posiłków regeneracyjnych i napojów? Czy można odliczyć pakiety medyczne, które są częściowo odpłatne?
Część 2
Rozwiązywanie kazusów
 • Brak faktury – czy z umowy można odliczyć VAT?
 • Czy podanie nazwy skróconej firmy jest błędem w danych nabywcy?
 • Błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty na fakturze – czy można odliczyć VAT?
 • Gdy podatnik nie dokona odliczenia podatku VAT „na bieżąco”, jak może obniżyć kwotę podatku należnego? Co w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie?
 • Czy pracodawca może odliczyć VAT od zakupu paczek świątecznych dla dzieci pracowników?
 • Firma otrzymała wystawioną w lipcu fakturę kosztową za reklamę z informacją w opisie, że chodzi o reklamę w okresie lipiec–wrzesień, a faktura została zapłacona w lipcu – czy można odliczyć VAT w lipcu czy dopiero we wrześniu?
 • Czy można ubiegać się w skarbówce o zwrot podatku, jeśli okaże się, że podatnik zapłacił go bezpodstawnie, a sprzedawca jest już w likwidacji?
Część 3
Analiza najnowszego orzecznictwa z zakresu odliczeń podatku VAT

Akademia jest adresowana do tych osób, które chcą:

 • kompleksowo zaktualizować swoją wiedzę w zakresie rozliczeń podatku VAT,
 • zoptymalizować działania sprzedaży i zakupów oraz uniknąć zbędnych kosztów,
 • poprawić wynik finansowy swojej firmy,
 • przygotować się do egzaminów państwowych – teoretycznie i praktycznie,
 • uniknąć surowych kar w razie kontroli skarbowej.

Poznaj wszystkie korzyści Akademii

OK. 40 GODZIN FILMÓW SZKOLENIOWYCH
INTERPRETACJE PRZEPISÓW
WYTYCZNE EKSPERTÓW
PORADY PRAWNE
KONSULTACJE ONLINE Z LUIZĄ PIEPRZYK
INSTRUKCJE, LISTY KONTROLNE
PRAKTYCZNE CASE STUDIES
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
25% ZNIŻKI NA KOLEJNY KURS
DOSTĘP 24H/7
CERTYFIKAT
Możliwość nabycia certyfikatu.

Ile kosztuje kurs?

Akademia Masterclass dla księgowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych
Płatność jednorazowa
zł netto
( zł brutto)
Wiedza na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp na czas nieoznaczony.
Możliwość nabycia certyfikatu.

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Jeśli zdecyduję się na zakup, kiedy otrzymam dostęp do materiałów?
Dostęp do lekcji pojawi się po uregulowaniu płatności.
+
Czy mogę otrzymać certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, możliwość nabycia certyfikatu pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: