168 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia psów z problemami behawioralnymi II – poziom zaawansowany

Bestseller
Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczną pracę z psami z problemami, tj. stres, lękliwość, nadpobudliwość, agresja czy zachowania kompulsywne, a także depresja czy stereotypie.
uniqskills.landing.nlbadge2
168 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
168 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia psów z problemami behawioralnymi II – poziom zaawansowany

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczną pracę z psami z problemami, tj. stres, lękliwość, nadpobudliwość, agresja czy zachowania kompulsywne, a także depresja czy stereotypie.
Bestseller
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

W skrócie:

Prezentowany kurs umożliwia poszerzenie wiedzy na temat problemów behawioralnych u psów. Jest kierowany zarówno do osób zawodowo z nimi pracujących (behawiorystów, zoopsychologów, lekarzy weterynarii) jaki do właścicieli zwierząt, hodowców, którzy chcą wzbogacać wiedzę na temat terapii i treningu psów.

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczną pracę z psami z problemami, tj.  stres, lękliwość, nadpobudliwość, agresja czy zachowania kompulsywne, a także depresja czy stereotypie.

Podczas kursu zdobędziecie wiedzę z zakresu m.in. fizjologicznych aspektów modyfikacji behawioralnej, potrzeb behawioralnych psów i ich zaburzeń, a także praktycznego zastosowania teorii uczenia się psów.

Filmy instruktażowe
Profile diagnostyczne
Najlepsi eksperci

W ramach subskrypcji otrzymujesz

Ponad 12 godzin filmów szkoleniowych

Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Wykłady szkoleniowe szczegółowo omawiające daną tematykę
Praktyczne prezentacje

Oraz studia przypadków
Oraz studia przypadków
Gotowe profile

Diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z psem w przypadku konkretnych zaburzeń behawioralnych
Diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z psem w przypadku konkretnych zaburzeń behawioralnych
Zestawienie zalecanych technik

Oraz narzędzi wspomagających pracę z zaburzeniami behawioralnymi
Oraz narzędzi wspomagających pracę z zaburzeniami behawioralnymi
Dostęp 24/7

Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
Test końcowy

Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Sprawdź wiedzę nabytą w trakcie kursu
Certyfikat ukończenia

Poświadczający Twoje nowe kompetencje
Poświadczający Twoje nowe kompetencje

Program kursu

Fizjologiczne aspekty modyfikacji behawioralnej
+
✔ Stres przewlekły i stres krótkotrwały
Wpływ stresu na zachowanie - czas i próg reakcji, dobrostan, potrzeby i dążenie do homeostazy
Wpływ stresu na mózg - równowaga pomiędzy neuroprzekaźnikami, mechanizmy depresji, wpływ stresu na proces uczenia, zaburzenia w mikro-makroelementach, zapotrzebowanie żywieniowe i witaminowe
Wpływ stresu na prowadzenie terapii behawioralnej – postępowanie terapeutyczne, sposoby na wspomaganie treningu u psów młodych, dorosłych i starszych
✔ Systemy motywacji u psów
Motywacja proaktywna (BAS) – fizjologia, doświadczenia naukowe oraz wpływ na trening
Motywacja awersyjna (BIS) - fizjologia, doświadczenia naukowe oraz wpływ na trening
Wykorzystanie BIS i BAS w terapii behawioralnej - przegląd literatury
✔ Rola strategii „uciekaj albo walcz” w zachowaniu zwierząt
Neurochemiczne mechanizmy działania w strategii 5f – zasady przepływu bodźców i budowanie reakcji w obrębie mózgowia, kluczowe neuroprzekaźniki
Strategie 5f a zapamiętywanie i nauka zachowań alternatywnych - czy proces, w którym kora mózgu bierze minimalny udział można w ogóle nazwać nauką albo terapią?
Strategie 5f w treningu awersyjnym - aspekt fizjologiczny i informacje praktyczne: nauka unikania - porażka czy sukces? Wpływ czynników zewnętrznych na obraną strategię
Trening medyczny
+
Przygotowanie i praca z psem podczas wizyt weterynaryjnych
Przygotowanie psa do wizyt w gabinecie weterynaryjnym – ważne informacje dla opiekunów zwierząt oraz personelu lecznicy weterynaryjnej: przygotowanie lecznicy, mowa ciała, postępowanie ze zwierzęciem
Techniki obniżania stresu i unikania bólu u pacjentów - przegląd literatury i przykłady ośrodków z dobrymi praktykami
Wykorzystanie zjawiska zacierania bodźców w czasie wizyty weterynaryjnej - metoda gaszenia pożaru a nie nauka
Wsparcie emocjonalne, więź z właścicielem a wizyta lekarsko – weterynaryjna - kiedy właściciel powinien być przy zwierzęciu, jak nie stracić zaufania psa i nie „spalić” komend
Pies agresywny w lecznicy – postępowanie: management ze strony właścicliela i personelu
Potrzeby behawioralne psów i zaburzenia zachowania
+
✔ Zapobieganie niepożądanym zachowaniom
Omówienie potrzeb poszczególnych typów użytkowych ras
Analiza potrzeb behawioralnych danego osobnika
Ocena braków i wzmocnień – reguła równowagi
✔ Zaburzenia behawioralne - wywiad, diagnostyka, rokowanie
Różnicowanie zaburzeń zachowania
Kategorie problemów behawioralnych - zachowania instynktowe, najczęstsze problemy behawioralne, czy wszystkie zachowania niepożądane są zaburzeniami behawioralnymi?
✔ Metody pracy z psem i sposoby rozwiązywania problemów
Zachowania wyuczone - najczęstsze problemy, metody pracy
Zachowania afektywne - najczęstsze problemy (m.in. lęk separacyjny, zachowania lękowe, nadpobudliwość, nadmierna aktywność, depresja, agresja, problemy z samokontrolą, autoagresja, stereotypie i zachowania kompulsywne) metody pracy, ocena nasilenia problemu i ocena postępów
Zachowania o niejednoznacznym pochodzeniu - zanieczyszczanie otoczenia, niszczenie przedmiotów, zachowania destrukcyjne
Zaburzenia zachowania związane z wiekiem – szczenię, okres dorastania, dojrzewania oraz starość
Uczenie się - praktyczne zastosowanie teorii uczenia
+
✔ Warunkowanie i przeciwwarunkowanie
Warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz warunkowanie wyższego rzędu. Kwadrat wzmocnień
Zasada Premacka, Zasada Morgana, Zasada Descartesa, Efekt Mądrego Hansa
Przeciwwarunkowanie
Habituacja a odwrażliwianie (desensytyzacja) i uwrażliwianie (sensytyzacja),
Emocje a proces uczenia się
✔ Składowe treningu – aspekty techniczne
Zależność i styczność
Hamowanie utajone
Naprowadzanie
Wyłapywanie
Typy i rozkłady wzmacniania oraz wartość bodźców wzmacniających
Dobrostan a trening
✔ Trening medyczny psów oraz wykorzystanie elementów treningu w terapiach zaburzeń zachowania – na podstawie materiałów filmowych
Sposoby nagradzania psa - nagrody „sytuacyjne” (środowiskowe) i funkcjonalne, sposoby podawania smakołyków, sposoby zabawy, nagroda socjalna
Podstawy posłuszeństwa: metody szkolenia (naprowadzanie, wyłapywanie, kształtowanie, naśladownictwo – nauka socjalna Do As I Do- DAID), podstawowe komendy (siad, zostań, na miejsce, chodzenie na smyczy w kontakcie i chodzenie na luźnej smyczy, oduczanie częstych, niepożądanych zachowań, przywołanie).
Trening czynności medycznych i higienicznych w praktyce – krok po kroku - czyszczenie uszu, zakrapianie oczu, obcinanie pazurów, mycie zębów, podawanie tabletek, przeglądanie skóry/sierści, mierzenie temperatury, podawanie zastrzyków
Trening pełnej obsługi weterynaryjnej z wykorzystaniem targetu- opiekun + pies, opiekun + pies + „weterynarz”
Trening motywacyjny, techniczny, emocjonalny - dobór i odpowiednia kolejność ćwiczeń i sposobów nagradzania

Prowadzący

lek. wet. Martyna Woszczyło
Lekarz weterynarii, behawiorysta COAPE, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Posiada doświadczenie w zakresie praktyki klinicznej oraz medycyny behawioralnej. Praktykuje na terenie Wrocławia i okolic. Obecnie również słuchaczka studiów doktoranckich, w trakcie których zajmuje się komunikacją semichemiczną oraz stresem u psów, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie.
dr Agata Kokocińska-Kusiak
Etolog, zoopsycholog i trener psów. Doktorantka w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt i zoosemiotyki. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie. Prowadzi terapie psów i kotów z zaburzeniami behawioralnymi.

Kup dostęp!

Terapia psów z problemami behawioralnymi II – poziom zaawansowany
Dostęp na 90 dni
Certyfikat
Dostęp 24/7 do nowoczesnej platformy
Możliwość skorzystania z przedłużenia dostępu
Wygodne, miesięczne rozliczenie

Zapewniamy komfort realizacji kursu bez pośpiechu, dlatego po 90 dniach dostęp do niego jest automatycznie przedłużany o kolejne 30-dniowe okresy. Z przedłużania subskrypcji możesz w każdym momencie zrezygnować z poziomu swojego konta. Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega subskrypcja kursu?
+
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.
Nie zdążyłam/em ukończyć kursu w 90 dni. Co teraz?
+
Dostęp do kursu został przygotowany w taki sposób, żeby każdy mógł z niego korzystać i ukończyć go w swoim tempie. Po 90 dniach dostępu jest on przedłużany na kolejne 30-dniowe okresy, więc dopóki nie zdecydujesz o rezygnacji - możesz być spokojny o pełny dostęp do kursu.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik po zaliczeniu testu otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 66 55 828

Zobacz również

Terapia kotów z problemami behawioralnymi
Behawiorystyka zwierząt
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1230 PLN
Terapia kotów z problemami behawioralnymi – poziom zaawansowany
Behawiorystyka zwierząt
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1845 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*